Trang chủ/Trắc nghiệm ôn tập/Chung sống hòa bình và sự nhất trí Một trong những nước lớn là nguyên tắc hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ chức nào?