Thủ Thuật về Chuyên đề hàm só ôn thi vương quốc 2022 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Chuyên đề hàm só ôn thi vương quốc 2022 được Update vào lúc : 2022-09-25 19:30:27 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

182

Tóm tắt nội dung tài liệu

 • TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2022 Chuyên đề 2 CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ DẠNG TOÁN DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH 9 – 10 Dạng 1. Bài toán cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối Bài toán: Đồ thị hàm số y  f ( x) có bao nhiêu điểm cực trị 2 f ( x). f ( x) (Áp dụng định nghĩa). y  f ( x)  f 2 ( x)  y  f 2 ( x)  f ( x )  0 1 y  0    f ( x)  0  2  Số nghiệm của 1 đó đó là số giao điểm của đồ thị y  f ( x) và trục hoành y  0 . Còn số nghiệm của  2  là số cực trị của hàm số y  f ( x ) , nhờ vào đồ thị suy ra  2  . Vậy tổng số nghiệm bội lẻ của 1 và  2  đó đó là số cực trị cần tìm. Dạng toán này mình làm tựa theo đề tìm hiểu thêm 2022, vẫn xuất hiện ở dạng toán hàm hợp, những bạn học để ý quan tâm nhé! Câu 1. (Chuyên Vinh – Lần 2). Đồ thị  C  có hình vẽ bên. Tất cả những giá trị của tham số m để hàm số y  f  x   m có ba điểm cực trị là: A. m  1 hoặc m  3 . B. m  3 hoặc m  1. C. m  1 hoặc m  3 . D. 1  m  3.
  Câu 2. (Đề Tham Khảo 2022) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  3 x 4  4 x 3  12 x 2  m có 7 điểm cực trị? A. 5 B. 6 C. 4 D. 3
  Câu 3. (Gia Bình 2022) Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên như sau. Hàm số y  f  x  3  có bao nhiêu điểm cực trị A. 5 B. 6 C. 3 D. 1
  Câu 4. (Cụm Liên Trường Hải Phòng Đất Cảng 2022) Tìm số những giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số y  x 4  2mx 2  2m 2  m 12 có bảy điểm cực trị A. 1 . B. 4 . C. 0 . D. 2 . Facebook Nguyễn Vương  ://.facebook/phong.baovuong Trang 1
 • NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489
  Câu 5. (Sở Vĩnh Phúc 2022) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  3x 4  4 x3  12 x2  mét vuông có đúng 5 điểm cực trị? A. 5 . B. 7 . C. 6 . D. 4 .
  Câu 6. (Chuyên Vĩnh Phúc 2022) Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  3 x 4  4 x 3  12 x 2  m có 5 điểm cực trị. A. 16 B. 44 C. 26 D. 27
  Câu 7. (THPT Lương Thế Vinh Tp Hà Nội Thủ Đô 2022) Cho hàm số y  x 4  2mx 2  2m  1 với m là tham số thực. Số giá trị nguyên trong mức chừng  2; 2 của m để hàm số đã cho có 3 điểm cực trị là A. 2 B. 4 C. 3 D. 1
  Câu 8. (Chuyên Bắc Ninh 2022) Tập hợp những giá trị của m để hàm số y  3 x 4  4 x 3  12 x 2  m  1 có 7 điểm cực trị là: A. (0; 6) B. (6;33) C. (1;33) D. (1; 6) Câu 9. (THPT Kinh Môn – 2022) Cho hàm số y  f ( x)  x3  (2m  1) x 2  (2  m) x  2 . Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để hàm số y  f ( x ) có 5 điểm cực trị. 5 5 5 5 A.  m  2. B. 2  m  . C.   m  2. D.  m  2. 4 4 4 4
  Câu 10. (Chuyên Đh Vinh – 2022) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x    x 3  2 x 2  x 3  2 x  với mọi x   . Hàm số f 1  2022 x  có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị? A. 9 . B. 2022 . C. 2022 . D. 11.
  Câu 11. (THPT Thạch Thanh 2 – Thanh Hóa – 2022) Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y  f  x  . Gọi S là tập hợp những giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  f  x  1  m có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị toàn bộ những thành phần của S bằng A. 9 . B. 12 . C. 18 . D. 15 .
  Câu 12. (THPT Quảng Yên – Quảng Ninh – 2022) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm m số y  3x 4  4 x3  12 x 2  có 7 điểm cực trị? 2 A. 3 . B. 9 . C. 6 . D. 4 .
  Câu 13. (THPT Nguyễn Tất Thành – Yên Bái – 2022) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y  x3  3x 2  m có 5 điểm cực trị? A. 5 . B. 3 . C. 6 . D. 4 . Trang 2 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  ://.facebook/tracnghiemtoanthpt489/
 • TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2022
  Câu 14. (Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai – Sóc Trăng – 2022) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 5 3 m để hàm số y  3x  25x  60 x  m có 7 điểm cực trị? A. 42 . B. 21 . C. 40 . D. 20 .
  Câu 15. (Sở Tỉnh Nam Định – 2022) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ Đồ thị hàm số y  f  x   2m có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi  11   11 A. m   4;11 . B. m   2;  . C. m  3 . D. m   2;  .  2  2
  Câu 16. (THPT Nguyễn Huệ – Tt Huế – 2022) Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số y  f  x  . Gọi S là tập hợp những giá trị nguyên dương của tham số m để đồ thị hàm số y  f  x  2   m có 5 điểm cực trị. Tổng giá trị toàn bộ những thành phần của S bằng A. 15 . B. 18 . C. 9 . D. 12 .
  Câu 17. (Sở Hưng Yên – 2022) Cho hàm số f ( x)  x3  3x 2  m với m   5;5 là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số f ( x) có đúng ba điểm cực trị. A. 3 . B. 0 . C. 8 . D. 6 .
  Câu 18. (Chuyên Hùng Vương – Bình Dương – 2022) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau. Đồ thị hàm số y  f  x  2022   2022 có bao nhiêu điểm cực trị? A. 2 . B. 3 . C. 5 . D. 4 .
  Câu 19. (Chuyên Ngữ – Tp Hà Nội Thủ Đô – 2022) Hàm số f  x  có đạo hàm f   x  trên  . Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số f   x  trên  . Hỏi hàm số y  f  x   2022 có bao nhiêu điểm cực trị? Facebook Nguyễn Vương ://.facebook/phong.baovuongTrang 3
 • NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 A. 5 . B. 3 . C. 2 . D. 4 .
  Câu 20. (Sở- Tỉnh Nam Định – 2022) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như hình vẽ Đồ thị hàm số y  f  x   2m có 5 điểm cực trị khi và chỉ khi  11   11  A. m   4;11 . B. m   2;  . C. m  3 . D. m   2;  .  2  2
  Câu 21. (Sở Hưng Yên – 2022) Gọi X là tập hợp những số nguyên m   2022; 2022 sao cho đồ thị hàm số y  x3   2m  1 x 2  mx  m có 5 điểm cực trị. Tổng những thành phần của X là A. 0 . B. 4036 . C. 1. D. 1. Dạng 2. Số điểm cực trị của hàm hợp Bài toán: Cho hàm số y  f  x  (Đề hoàn toàn có thể cho bằng hàm, đồ thị, bảng biến thiên của f  x  , f ‘  x  ). Tìm số điểm cực trị của hàm số y  f  u  trong số đó u là một hàm số riêng với x Ta thực thi phương pháp tương tự xét số điểm cực trị của hàm số y  f  x  Bước 1. Tính đạo hàm y ‘  u ‘. f ‘  u  u ‘  0 Bước 2. Giải phương trình y ‘  0    f ‘u   0 Bước 3.Tìm số nghiệm đơn và bội lẻ hoặc những điểm mà y ‘ không xác lập. Kết luận Câu 1. (Đề Tham Khảo 2022 Lần 1) Cho hàm số bậc bốn y  f  x  có đồ thị như hình bên. Số điểm  cực trị của hàm số g  x   f x3  3x 2 là  A. 5 . B. 3 . C. 7 . D. 11 .
  Câu 2. (Mã 101 – 2022) Cho hàm số y  f  x  , bảng biến thiên của hàm số f ‘  x  như sau: Trang 4 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  ://.facebook/tracnghiemtoanthpt489/
 • TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2022 Số điểm cực trị của hàm số y  f  x 2  2 x  là A. 9. B. 3. C. 7. D. 5.
  Câu 3. (Mã 104 – 2022) Cho hàm số f  x  , bảng biến thiên của hàm số f   x  như sau: Số điểm cực trị của hàm số y  f  4 x 2  4 x  là A. 5. B. 9. C. 7. D. 3.
  Câu 4. (Chuyên ĐH Vinh – Nghệ An -2022) Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục trên  . Đồ thị   hàm số y  f   x  như hình vẽ bên. Hàm số y  f x 2  4 x  x 2  4 x có bao nhiêu điểm cực trị thuộc khoảng chừng  5;1 ? A. 5 . B. 4 . C. 6 . D. 3 .
  Câu 5. (Chuyên Hưng Yên – 2022) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm đến cấp hai trên  và có bảng xét dấu của hàm số y  f ‘  x  như hình sau: x3
  Hỏi hàm số g  x   f 1  x    2 x 2  3 x đạt cực tiểu tại điểm nào trong những điểm sau? 3 A. x  3 . B. x  0 . C. x  3 . D. x  1 .
  Câu 6. (Chuyên KHTN – 2022) Cho hàm số y  f  x  xác lập trên  , có đồ thị f  x  như hình vẽ. Facebook Nguyễn Vương ://.facebook/phong.baovuongTrang 5
 • NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 y 3 O 2 x -1 y=f(x)   Hàm số g  x   f x3  x đạt cực tiểu tại điểm x0 . Giá trị x0 thuộc khoảng chừng nào sau này A. 1;3 . B.  1;1 . C.  0; 2  . D.  3;   . Câu 7. (Chuyên KHTN – 2022) Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  , có đồ thị f   x  như hình vẽ. y y=f'(x) O 2 x  Số điểm cực tiểu của hàm số g  x   f  x 2  x là  A. 1 . B. 4 . C. 3 . D. 2 .
  Câu 8. (Chuyên Lam Sơn – 2022) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên  , bảng biến thiên của hàm số f ‘  x  như sau:  Số điểm cực trị của hàm số y  f x 2  2 x là  A. 4. B. 5. C. 1. D. 7.
  Câu 9. (Sở Bắc Giang – 2022) Cho hàm số y  f  x  có đúng ba điểm cực trị là 2; 1;0 và có đạo hàm   liên tục trên  . Khi đó hàm số y  f x 2  2 x có bao nhiêu điểm cực trị? A. 3 . B. 8 . C. 10 . D. 7 .
  Câu 10. (Mã 102 – 2022) Cho hàm số f  x  , bảng biến thiên của hàm số f ‘  x  như sau Trang 6 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  ://.facebook/tracnghiemtoanthpt489/
 • TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2022 Số điểm cực trị của hàm số y  f  x 2  2 x  là A. 9 . B. 5 . C. 7 . D. 3 .
  Câu 11. (Mã 103 – 2022) Cho hàm số f  x  , bảng biến thiên của hàm số f   x  như sau: Số cực trị của hàm số y  f  4 x 2  4 x  là A. 3 . B. 9 . C. 5 . D. 7 .
  Câu 12. (Chuyên An Giang – 2022) Cho hàm số y  f  x  . Đồ thị của hàm số y  f   x  như hình bên.   Hàm số g  x   f x 2 có bao nhiêu điểm cực trị? A. 4 . B. 3 . C. 5 . D. 2 .
  Câu 13. (THPT Lê Văn Thịnh Bắc Ninh 2022) Cho hàm số y  f  x xác lập trên  và hàm số y  f   x  có đồ thị như hình vẽ. Tìm số điểm cực trị của hàm số y  f  x 2  3 . A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
  Câu 14. (Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 2022) Cho hàm số f  x  có đạo hàm là f   x  . Đồ thị của hàm số y  f   x  như hình vẽ bên. Tính số điểm cực trị của hàm số y  f  x 2  trên khoảng chừng   5; 5 . Facebook Nguyễn Vương ://.facebook/phong.baovuongTrang 7
 • NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 A. 2 . B. 4 . C. 3 . D. 5 .
  Câu 15. (Chuyên Vinh – 2022) Cho hàm số bậc bốn y  f  x  . Hàm số y  f   x  có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực lớn của hàm số y  f   x 2  2 x  2 là A. 1 . B. 2 . C. 4 . D. 3 .
  Câu 16. (Chuyên Thoại Ngọc Hầu 2022) Cho hàm số y  f  x . Đồ thị hàm số y  f   x  như hình vẽ sau. Hàm số g  x   f  x 2  có bao nhiêu điểm cực trị? A. 4 . B. 3 . C. 5 . D. 2 .
  Câu 17. Cho hàm số y  f  x  xác lập và liên tục trên  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số g  x   f  x 2  2 x  4  có bao nhiêu điểm cực tiểu? A. 1 . B. 3 . C. 2 . D. 4 . Trang 8 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  ://.facebook/tracnghiemtoanthpt489/
 • TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2022
  Câu 18. (Đặng Thúc Hứa – Nghệ An -2022) Biết rằng hàm số f  x  có đồ thị được cho như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số y  f  f  x   . A. 5 . B. 3 . C. 4 . D. 6 .
  Câu 19. (Sở Bình Phước – 2022) Cho hàm số y  f  x  liên tục và có đạo hàm trên  0; 6  . Đồ thị của 2 hàm số y  f   x  trên đoạn  0; 6  được cho bởi hình phía dưới. Hỏi hàm số y   f  x   có tối đa bao nhiêu cực trị. A. 3 . B. 7 . C. 6 . D. 4 .
  Câu 20. Biết rằng hàm số f  x  có đồ thị được cho như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số y  f  f  x   ? y O 2 x -4 A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.
  Câu 21. (THPT Đô Lương 3 – Nghệ An – 2022) Cho hàm số f  x  có đồ thị như hình vẽ phía dưới. Số điểm cực trị của hàm số g  x   f  f  x   là. A. 3. B. 7. C. 6. D. 5. Facebook Nguyễn Vương ://.facebook/phong.baovuongTrang 9
 • NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489
  Câu 22. (Sở GD Bắc Ninh – 2022) Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ. Biết toàn bộ những điểm cực trị của hàm số y  f  x  là 2 ; 0 ; 2 ; a ; 6 với 4  a  6 . Số điểm cực trị của hàm số y  f  x 6  3 x 2  là A. 8. B. 11. C. 9. D. 7.
  Câu 23. (Toán Học Tuổi Trẻ 2022) Cho hàm số f (x) xác lập trên  và có đồ thị f ( x) như hình vẽ bên. Đặt g ( x)  f ( x)  x . Hàm số đạt cực lớn tại điểm thuộc khoảng chừng nào dưới đây? 3  1  A.  ;3 B. 2;0 C. 0;1 D.  ; 2  2   2  Câu 24. (Thpt Hoàng Hoa Thám Hưng Yên 2022) Cho hàm số y  f ( x  1) có đồ thị như hình vẽ. 2 f  x  4 x Hàm số y   đạt cực tiểu tại điểm nào? A. x  1 . B. x  0 . C. x  2 . D. x  1 .
  Câu 25. (THPT Minh Châu Hưng Yên 2022) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên  và đồ thị hàm số y  f ‘  x  như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số y  f  x  2022   2018x  2022 là. A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
  Câu 26. (Chuyên Thái Bình – 2022) Cho hàm số y  f ‘( x ) có đồ thị như hình vẽ dưới đây: Trang 10 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  ://.facebook/tracnghiemtoanthpt489/
 • TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2022 Tìm số điểm cực trị của hàm số y  e 2 f ( x ) 1  5 f ( x ) . A. 1 . B. 2 . C. 4 . D. 3 .
  Câu 27. (THPT Quỳnh Lưu – Nghệ An – 2022) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau Hàm số y  2 f  x   1 đạt cực tiểu tại điểm A. x  2 . B. x  0 . C. x  1 . D. x  5 .
  Câu 28. (Liên Trường – Nghệ An – 2022) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên  . Đồ thị hàm số y  f   x  như hình vẽ sau. Số điểm cực trị của hàm số y  f  x   2 x là: A. 4 . B. 1 . C. 3 . D. 2 .
  Câu 29. Cho hàm số f  x có đồ thị f  x như hình vẽ dưới. Hàm số x3 g  x  f  x   2 x 2  5x  2001 có bao nhiêu điểm cực trị? 3 A. 3 . B. 1 . C. 2 . D. 0 .
  Câu 30. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên  và không còn cực trị, đồ thị của hàm số y  f  x  là đường cong của như hình vẽ dưới đây. Facebook Nguyễn Vương ://.facebook/phong.baovuongTrang 11
 • NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 1 2
  Xét hàm số h  x    f  x    2 x. f  x   2 x 2 . Mệnh đề nào sau này đúng?  2 A. Đồ thị của hàm số y  h  x  có điểm cực tiểu là M 1;0  . B. Hàm số y  h  x  không còn cực trị. C. Đồ thị hàm số y  h  x  có điểm cực lớn là N 1; 2  . D. Đồ thị hàm số y  h  x  có điểm cực lớn là M 1;0  . Câu 31. Cho hàm số f  x   x 4 . Hàm số g  x   f ‘  x   3x 2  6 x  1 đạt cực tiểu, cực lớn lần lượt tại x1 , x2 . Tính m  g  x 1  g  x2  . 371 1 A. m  0 . B. m  . C. m  . D. m  11 . 16 16
  Câu 33. (Kim Liên – Tp Hà Nội Thủ Đô 2022) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên  . Biết hàm số y  f   x  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số g  x   f  x   x đạt cực tiểu tại điểm A. x  1 . B. x  2 . C. Không có điểm cực tiểu. D. x  0 .
  Câu 34. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên  và đồ thị hàm số y  f   x  là parabol như hình phía dưới. Hàm số y  f  x   2 x có bao nhiêu cực trị? A. 3 . B. 2 . C. 0 . D. 1 . Trang 12 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  ://.facebook/tracnghiemtoanthpt489/
 • TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2022
  Câu 35. Cho hàm số đa thức y  f  x  có đạo hàm trên  , f  0   0 và đồ thị hình phía dưới là đồ thị của đạo hàm f   x  . Hỏi hàm số g  x   f  x   3 x cóbao nhiêu cực trị? A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
  Câu 36. Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị đạo hàm y  f ‘( x) như hình bên. Khẳng định nào sau này là đúng? A. Hàm số y  f ( x )  x 2  x đạt cực lớn tại x  0 . B. Hàm số y  f ( x )  x 2  x đạt cực tiểu tại x  0 . C. Hàm số y  f ( x )  x 2  x không đạt cực trị tại x  0 . D. Hàm số y  f ( x )  x 2  x không còn cực trị. Câu 37. (THPT Minh Khai) Cho hàm số Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và hàm số g  x   2 f  x   x 2  2 x  2022 . Biết đồ thị hàm số y  f   x  như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số y  g  x  là A. 5 . B. 3 . C. 2 . D. 4 .
  Câu 38. Cho hàm số f  x  xác lập trên  và có đồ thị f ‘  x  như hình vẽ. Facebook Nguyễn Vương ://.facebook/phong.baovuongTrang 13
 • NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 Đặt g  x   f  x   x . Hàm số g  x  đạt cực lớn tại điểm nào sau này? A. x  1. B. x  2. C. x  0 . D. x  1.
  Câu 39. (THPT Hoàng Hoa Thám – Hưng Yên 2022) Cho hàm số y  f ( x ) có đạo hàm trên  và có đồ thị là đường cong như hình vẽ. Đặt g ( x )  3 f  f ( x )   4 . Tìm số cực trị của hàm số g ( x ) A. 2. B. 8. C. 10. D. 6.
  Câu 40. (HSG 12 – Sở Quảng Nam – 2022) Cho hàm số y  f (x) có đạo hàm trên  , đồ thị hàm số 2 y  f ( x) là đường cong ở hình vẽ. Hỏi hàm số h  x    f ( x )   4 f  x   1 có bao nhiêu điểm cực trị? A. 2 . B. 3 . C. 5 . D. 7 .
  Câu 41. (THPT Thăng Long – Tp Hà Nội Thủ Đô – 2022) Cho hàm số y  f  x  , hàm số y  f   x  có đồ thị như 2  5sin x  1  (5sin x  1) hình bên. Hàm số g ( x)  2 f    3 có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng chừng  2  4 (0; 2 ) . Trang 14 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  ://.facebook/tracnghiemtoanthpt489/
 • TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2022 A. 9 . B. 7 . C. 6 . D. 8 .
  Câu 42. (Mã 101 – 2022 Lần 1) Cho hàm số bậc bốn f  x  có bảng biến thiên như sau: 2 Số điểm cực trị của hàm số g  x   x 4  f  x  1  là A. 11 . B. 9 . C. 7 . D. 5 .
  Câu 43. (Mã 102 – 2022 Lần 1) Cho hàm số bậc bốn f  x  có bảng biến thiên như sau: 4 Số điểm cực trị của hàm số g  x   x 2  f  x  1  là A. 7 . B. 8 . C. 5 . D. 9 .
  Câu 44. (Mã 103 – 2022 Lần 1) Cho hàm số bậc bốn f ( x ) có bảng biên thiên như sau: Facebook Nguyễn Vương ://.facebook/phong.baovuongTrang 15
 • NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 Số điểm cực trị của hàm số g ( x)  x 4 [f ( x  1)]2 là A. 7 . B. 5 . C. 9 . D. 11 .
  Câu 45. (Mã 104 – 2022 Lần 1) Cho hàm số bậc bốn f ( x ) có bảng biến thiên như sau 4 Số điểm cực trị của hàm số g ( x)  x 2  f ( x  1) A. 7 . B. 8 . C. 9 . D. 5 .
  Câu 46. (Mã 101 – 2022 Lần 2) Cho hàm số f  x  có f  0   0. Biết y  f   x  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số g ( x)  f  x 3   x là A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.
  Câu 47. (Mã 102 – 2022 Lần 2) Cho hàm số f x  có f 0  0 . Biết y  f  x  là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số g x   f x 3   x là A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
  Câu 48. (Mã 103 – 2022 Lần 2) Cho hàm số f  x  có f  0   0 . Biết y  f   x  là hàm số bậc bốn và có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số g  x   f  x 4   x 2 là Trang 16 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  ://.facebook/tracnghiemtoanthpt489/
 • TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2022 A. 4. B. 3. C. 6. D. 5.
  Câu 49. (Mã 104 – 2022 Lần 2) Cho hàm số f ( x) có f  0   0. Biết y  f ( x) là hàm số bậc bốn và có   đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số g ( x)  f x 4  x 2 là A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.
  Câu 50. (Chuyên Quang Trung – 2022) Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  có đạo hàm f   x  liên tục trên  và có bảng xét dấu như hình vẽ bên   Hỏi hàm số y  f x 2  2 x có toàn bộ bao nhiêu điểm cực trị? A. 4 B. 7 C. 9 D. 11
  Câu 51. (Chuyên Thái Bình – 2022) Cho y  f  x  là hàm đa thức bậc 4 và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn  12;12 để hàm số g  x   2 f  x  1  m có 5 điểm cực trị? A. 13 . B. 14 . C. 15 . D. 12 . Facebook Nguyễn Vương ://.facebook/phong.baovuongTrang 17
 • NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489
  Câu 52. (Chuyên Vĩnh Phúc – 2022) Cho hàm số f  x   ax3  bx 2  cx  d (với a, b, c, d   và a  0 ) có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số g  x   f  2 x 2  4 x  A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
  Câu 53. (Sở Phú Thọ – 2022) Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị như hình vẽ   Số điểm cực tiểu của hàm số g  x   f  x 2  x bằng A. 1 . B. 5 . C. 2 . D. 3 .
  Câu 54. (Sở Bắc Ninh – 2022) Cho hàm số f ( x) liên tục trên  và có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  x x2  2 x  g ( x)  f  e   có bao nhiêu điểm cực trị?  2  A. 3 . B. 7 . C. 6 . D. 4 .
  Câu 55. (Sở Yên Bái – 2022) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên  . Đồ thị hàm số y  f   x  như hình bên. Đặt g  x   2 f  x   x 2  1 . Khẳng định nào sau này đúng? A. Hàm số y  g  x  nghịch biến trên khoảng chừng 1;    . Trang 18 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  ://.facebook/tracnghiemtoanthpt489/
 • TÀI LIỆU ÔN THI THPTQG 2022 B. Hàm số y  g  x  đồng biến trên khoảng chừng  1; 0  . C. Hàm số y  g  x  đạt cực tiểu tại x  0 . D. Hàm số y  g  x  đạt cực lớn tại x  1 . Câu 56. (Kim Liên – Tp Hà Nội Thủ Đô – 2022) Có toàn bộ bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số y  3 x 4  4 x 3  12 x 2  m có 5 điểm cực trị? A. 16 . B. 28 . C. 26 . D. 27 .
  Câu 57. (Lý Nhân Tông – Bắc Ninh – 2022) Cho hàm số y  f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây: Hàm số y  f (2 x ) đạt cực lớn tại 1 A. x  . B. x   1 . C. x  1 . D. x  2 . 2
  Câu 58. (THPT Nguyễn Viết Xuân – 2022) Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm liên tục trên  và f  0   0; f  4   4 . Biết hàm y  f   x  có đồ thị như hình vẽ. y 5 3 1 x O 1 2 4 Số điểm cực trị của hàm số g  x   f  x 2   2 x là A. 2 . B. 1. C. 4 . D. 3 .
  Câu 59. (Hải Hậu – Tỉnh Nam Định – 2022) Cho hàm số y  f ( x) đồng biến trên  4;  có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số y  f (2 x  2) bằng A. 7 . B. 5. C. 4 . D. 9 .
  Câu 60. (Hải Hậu – Tỉnh Nam Định – 2022) Cho hàm số y  f  x  liên tục trên  và có đồ thị hàm số y  f   x  như hình vẽ dưới đây: Facebook Nguyễn Vương ://.facebook/phong.baovuongTrang 19
 • NGUYỄN BẢO VƯƠNG – 0946798489 Tìm điểm cực lớn của hàm số y  2022    2022  . f x f x A. 2 . B. 3 . C. 0 . D. 1 .
  Câu 61. (Kìm Thành – Tp Hải Dương – 2022) Cho hàm số y  f  x  là một hàm đa thức có bảng xét dấu f   x  như sau Số điểm cực trị của hàm số g  x   f  x 2  x  A. 5 . B. 3 . C. 1. D. 7 .
  Câu 62. (Trần Phú – Quảng Ninh – 2022) Cho đồ thị y  f  x  như hình vẽ dưới đây: Gọi S là tập hợp toàn bộ những giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số 1 y  f  x  2022   mét vuông có 5 điểm cực trị. Tổng toàn bộ những giá trị của những thành phần trong tập 3 S bằng A. 6 . B. 5 . C. 7 . D. 9 .
  Câu 63. (Chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên – 2022) Cho hàm số f  x   ax  bx3  cx 2  dx  e,  a  0  có 4 đồ thị của đạo hàm f ‘( x) như hình vẽ. Biết rằng e  n . Số điểm cực trị của hàm số y  f   f  x   2x  bằng A. 7 . B. 10 . C. 14 . D. 6 .
  Trang 20 Fanpage Nguyễn Bảo Vương  ://.facebook/tracnghiemtoanthpt489/
 • Page 2

  LAVA

  Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn Toán – Chuyên đề 2: Cực trị của hàm số (Dành cho đối tượng người dùng học viên 9-10 điểm) phục vụ đến những em học viên những dạng bài tập về bài toán cực trị hàm số chứa dấu trị tuyệt đối; số điểm cực trị của hàm hợp; tìm m để hàm số f(u) thỏa mãn nhu cầu Đk cho trước;… Mời những bạn cùng tìm hiểu thêm!

  25-04-2022 306 10

  Download

  Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2022-2032 TaiLieu.VN. All rights reserved.

  Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Chuyên đề hàm só ôn thi vương quốc 2022

  Reply
  0
  0
  Chia sẻ

  Review Chuyên đề hàm só ôn thi vương quốc 2022 ?

  You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Chuyên đề hàm só ôn thi vương quốc 2022 tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Download Chuyên đề hàm só ôn thi vương quốc 2022 miễn phí

  Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Chuyên đề hàm só ôn thi vương quốc 2022 Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Chuyên đề hàm só ôn thi vương quốc 2022

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chuyên đề hàm só ôn thi vương quốc 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Chuyên #đề #hàm #só #ôn #thi #quốc #gia