Kinh Nghiệm Hướng dẫn Có một sợi dây khá dài 1m2dm không còn thước đo trong tay, làm thế nào để cắt ra một đoạn dài 4dm5cm Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Có một sợi dây khá dài 1m2dm không còn thước đo trong tay, làm thế nào để cắt ra một đoạn dài 4dm5cm được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-30 03:33:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

240

4 7 2 3 1 4 2 5 1 5 1 9

*- Một tấm vải dài 2m4dm. Muốn cắt lấy 6dm vải mà không còn thước đo thì làm thế nào để cắt cho đúng?

 – Có một sợi dây khá dài 3m2dm. Muốn cắt lấy một đoạn dài 6dm mà không còn thước đo thì làm thế nào để cắt cho đúng?

 – Có một sợi dây khá dài 3m6dm. Muốn cắt lấy một đoạn dài 9dm mà không còn thước đo thì làm thế nào để cắt cho đúng?

 – Có một sợi dây khá dài 1m2dm. Không có thước đo, làm thế nào để cắt ra một đoạn dài 4dm5cm?

 – Bình có một sợi dây khá dài 1m2dm, Bình muốn cắt ra một đoạn dây khá dài 4dm5cm nhưng không còn thước đo nên không cắt được. Em hãy nghĩ cách giúp Bình.

*- Có 4 kg gạo và một cân hai đĩa, không còn quả cân. Muốn lấy ra 1kg gạo thì phải làm ra làm sao?

– Có 5 kg gạo, một quả cân 1kg và một cân hai đĩa. Muốn lấy ra 1kg gạo bằng một lần cân thì phải làm ra làm sao?

– Có một cân hai đĩa và một quả cân 1kg, một quả cân 2kg. Làm thế nào để qua hai lần cân lấy ra được 9kg gạo?

Đua top nhận quà tháng bốn/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Đặt vướng mắc

Các vướng mắc tương tự

Có 1 sợi dây khá dài 1m 2dm, không còn thước trong tay, làm thế nào để cắt ra một đoạn dây khá dài 4dm 5cm ?

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Có một sợi dây khá dài 1m2dm không còn thước đo trong tay, làm thế nào để cắt ra một đoạn dài 4dm5cm ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Có một sợi dây khá dài 1m2dm không còn thước đo trong tay, làm thế nào để cắt ra một đoạn dài 4dm5cm tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Có một sợi dây khá dài 1m2dm không còn thước đo trong tay, làm thế nào để cắt ra một đoạn dài 4dm5cm miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Có một sợi dây khá dài 1m2dm không còn thước đo trong tay, làm thế nào để cắt ra một đoạn dài 4dm5cm Free.

Thảo Luận vướng mắc về Có một sợi dây khá dài 1m2dm không còn thước đo trong tay, làm thế nào để cắt ra một đoạn dài 4dm5cm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có một sợi dây khá dài 1m2dm không còn thước đo trong tay, làm thế nào để cắt ra một đoạn dài 4dm5cm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #một #sợi #dây #dài #1m2dm #không #có #thước #đo #trong #tay #làm #thế #nào #để #cắt #một #đoạn #dài #4dm5cm