Contents

Mẹo Hướng dẫn Công thức tính nửa chu vi hình bình hành Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Công thức tính nửa chu vi hình bình hành được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-04 20:31:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

247

Công thức tính chu vi, diện tích s quy hoạnh hình bình hành khá đơn thuần và giản dị nhưng có thật nhiều những bạn học viên không nhớ được công thức tính để vận dụng vào làm bài tập. Chính vì vậy, điện máy Ebest sẽ chia sẻ công thức tính diện tích s quy hoạnh hình bình hành, chu vi hình bình hành kèm theo bài tập có lời giải để những bạn cùng tìm hiểu thêm nhé

Nội dung chính

 • Công thức tính chu vi hình bình hành
 • Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình bình hành
 • Bài tập tính chu vi, diện tích s quy hoạnh của hình bình hành
 • Hình bình hành là gì?
 • Tính chất của hình bình hành
 • Công thức tính chu vi hình bình hành
 • Dấu hiệu nhận ra hình bình hành
 • Bài tập về chu vi hình bình hành

Công thức tính chu vi hình bình hành

Chu vi hình bình hành bằng hai lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ. Nói cách khác, chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh hình bình hành.

C = (a+b) x 2

Trong số đó:

 • C: Chu vi hình hình hành
 • a và b: hai cạnh bất kỳ của hình bình hành

Tham khảo thêm: Công thức tính chu vi hình thang: vuông, cân, thường chuẩn 100%

Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình bình hành

Diện tích hình bình hành bằng cạnh đáy nhân với độ cao

S = a.h

Trong số đó:

 • S là diện tích s quy hoạnh của hình bình hành.
 • a là cạnh đáy của hình bình hành.
 • h là độ cao, nối từ đỉnh tới đáy của một hình bình hành.

Tham khảo thêm: Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình thang: thường, vuông, cân đúng chuẩn 100%

Bài tập tính chu vi, diện tích s quy hoạnh của hình bình hành

Ví dụ 1: Cho một hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b lần lượt là 5 cm và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Lời giải

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có:

C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

Ví dụ 2: Cho hình bình hành có chu vi là 384 cm, độ dài cạnh đáy = 5 lần cạnh kia, = 8 lần độ cao. Tính diện tích s quy hoạnh của hình bình hành.

Lời giải

Gọi cạnh bên = a, ta có: cạnh đáy = 5a, độ cao = 5a/8

ÁP dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có:

C = (a + b) x 2 = 384

⇔ (a + 5a) x 2 = 384

⇔ a = 30cm

Do đó, cạnh bên = 32cm, cạnh đáy = 160cm, độ cao = 20

Vì thế, diện tích s quy hoạnh hình bình hành là

S = a.h = 20 x 160 = 3600 (cm2)

Ví dụ 3: Mảnh đất hình bình hành có cạnh đáy là 47 m, mở rộng mảnh đất nền trống bằng phương pháp tăng những cạnh đáy của hình bình hành này thêm 7 m thì được mảnh đất nền trống hình bình hành mới có diện tích s quy hoạnh hơn diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống ban đầu là 189 mét vuông. hãy tính diện tích s quy hoạnh mảnh đất nền trống ban đầu.

Bài giải:

Phần diện tích s quy hoạnh tăng thêm đó đó là diện tích s quy hoạnh hình bình hành có cạnh đáy 7m và độ cao là độ cao của mảnh đất nền trống hình bình hành ban đầu.

Chiều cao mảnh đất nền trống là: 189 : 7 = 27 (m)

Diện tích mảnh đất nền trống hình bình hành ban đầu là: 27 x 47 = 1269 (mét vuông)

Ví dụ 4: Cho hình bình hành có chu vi là 364cm và độ dài cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia; gấp 2 lần độ cao. Hãy tính diện tích s quy hoạnh hình bình hành đó

Lời giải

Nửa chu vi hình bình hành là: 364 : 2 = 182 (cm)

Cạnh đáy gấp 6 lần cạnh kia nên nửa chu vi sẽ gấp 7 lần cạnh kia.

Cạnh đáy hình bình hành là: 182 : 7 x 6 = 156 (cm)

Chiều cao hình bình hành là: 156 : 2 = 78 (cm)

Diện tích hình bình hành là: 156 x 78 = 12168 (cm2)

Ví dụ 5: Cho hình bình hành ABCD với chu vi bằng 28cm. Với độ dài cạnh cạnh đáy bằng 3/4 độ dài cạnh còn sót lại và bằng độ dài độ cao (h). Hãy tính diện tích s quy hoạnh hình bình hành ABCD.

Giải:

Gọi độ dài cạnh đáy = a

Ta có: độ dài độ cao h = a

Suy ra, độ dài cạnh còn sót lại = 3/4a

Ta có công thức:

Chu vi hình bình hành = 2.(a+b) = 28 cm

= 2.(a + 3/4a)

= 2.7/4a = 28

⇔ a = 8 cm

Độ dài cạnh còn sót lại = 3/4a = 6cm

Độ dài độ cao h = a = 8cm

Vậy diện tích s quy hoạnh hình bình hành ABCD = a.h = 8.8 = 64cm2

Sau khi đọc xong nội dung bài viết của chúng tôi những bạn hoàn toàn có thể nhớ được công thức tính diện tích s quy hoạnh hình bình hành và chu vi hình bình hành để vận dụng vào làm bài tập nhé

Công thức tính chu vi hình bình hành đang không hề quá xa lạ với toàn bộ chúng ta. Hãy xem nội dung bài viết sau này để cùng nhau đi ôn lại kiến thức và kỹ năng về chu vi hình hình hành nhé.

Xem thêm:

 • Công thức tính chu vi hình thang
 • Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình bình hành

Hình bình hành là gì?

– Hình bình hành là tứ giác có 2 cặp cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên hoặc 1 cặp cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên và bằng nhau. Hình bình hành có 2 góc đối bằng nhau, 2 đường chéo cắt nhau tại trung điểm của hình.

– Có thể coi hình bình hành là một trong trường hợp đặc biệt quan trọng của hình thang.

You hoàn toàn có thể click more: Công thức tính diện tích s quy hoạnh hình thang

Tính chất của hình bình hành

– Hình bình hành là trường hợp đặc biệt quan trọng tứ giác có hai cạnh trái chiều tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Do vậy hình hình hành sẽ có được một số trong những tính chất sau:

 • Các cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên và bằng nhau, những cạnh liền kề không tại thành góc vuông
 • Các góc đối bằng nhau.
 • Hình bình hành có hai tuyến phố chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Hình bình hành là là một trường hợp đặc biệt quan trọng của hình thang.

Công thức tính chu vi hình bình hành

– Khái niệm chu vi hình bình hành: Chu vi hình bình hành được xem bằng tổng độ dài những đường xung quanh hình, cũng đó đó là đường xung quanh toàn bộ diện tích s quy hoạnh, bằng 2 lần tổng một cặp cạnh kề nhau bất kỳ.

– Chu vi hình bình hành là tổng độ dài của 4 cạnh. Công thức rõ ràng như sau:

C = (a + b) × 2

=> Trong số đó:

 • C là chu vi hình bình hành.
 • a và b là cặp cạnh kề nhau của hình bình hành.

– Như vậy, ta cũng hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị tìm kiếm được phương pháp tính nửa chu vi hình bình hành theo công thức: 1/2 C = a + b

Ví dụ: Cho một hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b lần lượt là 5 cm và 7 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Giải: Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có:

C = (a +b) x 2 = (7 + 5) x 2 =12 x 2 = 24 cm

Dấu hiệu nhận ra hình bình hành

Hình bình hành là tứ giác đặc biệt quan trọng:

 • Tứ giác có hai cặp cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên là hình bình hành.
 • Tứ giác có những cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.
 • Tứ giác có một cặp cạnh đối vừa tuy nhiên tuy nhiên và vừa bằng nhau là hình bình hành.
 • Tứ giác có những góc đối bằng nhau là hình bình hành.
 • Tứ giác có hai tuyến phố chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

Hình thang đặc biệt quan trọng:

 • Hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành.
 • Hình thang có hai cạnh bên tuy nhiên tuy nhiên là hình bình hành

Bài tập về chu vi hình bình hành

* Bài tập 1: Cho một hình bình hành ABCD có hai cạnh a và b với chiều dài lần lượt là 5 cm và 8 cm. Hỏi chu vi của hình bình hành ABCD bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Áp dụng công thức tính chu vi hình bình hành ta có:

C (ABCD) = (a +b) x 2 = (5+8) x 2 =13 x 2 = 26 cm

Đáp án: Chu vi hình bình hành ABCD là 26 cm

* Bài tập 2: Cho hình bình hành có chu vi là 480cm, có độ dài cạnh đáy gấp 5 lần cạnh kia. Tính chiều dài những cạnh của hình bình hành đó

Bài giải:

– Ta có nửa chu vi hình bình hành là: 480 : 2 = 240 (cm)

Theo tài liệu của đầu bài, nếu như coi cạnh kia là một trong phần thì cạnh đáy sẽ là 5 phần. Như vậy, ta có

+ Chiều dài cạnh kia của hình cạnh kia hình bình hành là: 240 : (5+1) = 40 (cm)

+ Chiều dài cạnh đáy của hình bình hành là: 40 x 5 = 200 (cm)

Đáp án: Cạnh đáy của hình bình hành có chiều dài là 200cm, cạnh kia của hình bình hành có chiều dài là 40cm.

– Mong rằng những chia sẽ trên sẽ tương hỗ cho bạn một phần nào đó trong việc học tập của tớ. Xin chân thành cảm ơn bạn khi đã xem hết nội dung bài viết này. Để hoàn toàn có thể click more nhiều nội dung bài viết hơn thế nữa hãy truy vấn vào trang: bluefone

Reply
3
0
Chia sẻ

Clip Công thức tính nửa chu vi hình bình hành ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Công thức tính nửa chu vi hình bình hành tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Công thức tính nửa chu vi hình bình hành miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Công thức tính nửa chu vi hình bình hành miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Công thức tính nửa chu vi hình bình hành

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thức tính nửa chu vi hình bình hành vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #thức #tính #nửa #chu #hình #bình #hành