Mẹo về Đặc điểm tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Đông Nam a là 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đặc điểm tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Đông Nam a là được Update vào lúc : 2022-05-11 21:08:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

161

Nội dung chính

 • Câu 1: Nửa đầu thế kỉ XX, nền kinh tế thị trường tài chính của những nước Khu vực Đông Nam Á có điểm lưu ý 
 • Câu 2: Đặc điểm nào sau này là điểm lưu ý tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Khu vực Đông Nam Á 
 • Câu 3: Hiện nay yếu tố cần phải quan tâm trong quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Khu vực Đông Nam Á 

You đang xem: Địa lí 8 Bài 16: Đặc điểm kinh tế tài chính những nước Khu vực Đông Nam Á

Hơn 30 năm qua những nước Khu vực Đông Nam Á đã có những lỗ lực lớn để thoát khỏi nền kinh tế thị trường tài chính lạc hậu. Ngày nay, Khu vực Đông Nam Á được toàn thế giới nghe biết như một khu vực có những thay đổi đáng kể trong kinh tế tài chính xã hội. Vậy những thay đổi đó ra làm sao, những em cùng tìm hiểu bài học kinh nghiệm tay nghề ngày hôm nay. “Bài 16: Đặc điểm kinh tế tài chính những nước Khu vực Đông Nam Á”

(Lược đồ phân loại công nghiệp ở những nước Khu vực Đông Nam Á)

 • Nửa đầu thế kỉ XX nền kinh tế thị trường tài chính lỗi thời → sản xuất lương thực là hầu hết. 
 • Ngày nay, sản xuất và xuất khẩu ngliệu chiếm vị trí đáng kể. 
 • Nền kinh tế tài chính những nước Khu vực Đông Nam Á đã trải qua thời kì khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ → mức độ tăng trưởng kinh tế tài chính giảm sút. 
 • Vấn đề cần quan tâm là bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. 

→ Nền kinh tế tài chính tăng trưởng khá nhanh, tuy nhiên chưa vững chãi.

Nước

1990

1994

1996

1998

2000

2005

Inđônêxia

9,0

7,5

7,8

-13,2

4,8

5,6

Malaixia

9,0

9,2

10,0

-7,4

8,3

5,3

Philippin

3,0

4,4

5,8

-0,6

4,0

5,1

Thái Lan

11,2

9,0

5,9

-10,8

4,4

4,5

Việt Nam

5,1

8,8

9,3

5,8

6,7

8,4

Xingapo

8,9

11,4

7,6

0,1

9,9

6,4

(Tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính của một số trong những nước Khu vực Đông Nam Á (% GDP tăng so với năm trước đó))

 • Tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm, tỉ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ tăng, phản ảnh qúa trình công nghiệp hoá của những nước.
 • Phần lớn những ngành sản xuất triệu tập hầu hết tại những vùng đồng bằng và vùng ven bờ biển.
 • Hiện nay hầu hết những nước trong khu vực đang tiến hành công nghiệp hóa bằng phương pháp tăng trưởng ngành công nghiệp sản xuất thành phầm & hàng hóa phục vụ thị trường trong nước và để xuất khẩu. Gần đây một số trong những nước đã sản xuất được những món đồ công nghiệp đúng chuẩn, cao cấp.

Nước

1990

1994

1996

1998

2000

2005

Inđônêxia

9,0

7,5

7,8

-13,2

4,8

5,6

Malaixia

9,0

9,2

10,0

-7,4

8,3

5,3

Philippin

3,0

4,4

5,8

-0,6

4,0

5,1

Thái Lan

11,2

9,0

5,9

-10,8

4,4

4,5

Việt Nam

5,1

8,8

9,3

5,8

6,7

8,4

Xingapo

8,9

11,4

7,6

0,1

9,9

6,4

(Tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính của những nước trong khu vực Khu vực Đông Nam Á.)

 • Giai đoạn 1990- 1996:
  • Các nước có mức tăng lên: Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Việt Nam.
  • Các nước có mức tăng không đều: In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Xin-ga-po.
 • Giai đoạn 1998 – 2000:
  • Trong năm 1998, những nước không còn sự tăng trưởng (In-đô-nê-xi-a, Phi- líp-pin, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, thực ra là kinh tế tài chính tăng trưởng kém năm trước đó); những nước có mức tăng trưởng giảm nhưng không lớn lắm (Việt Nam, Xin-ga-po).
  • Trong năm 2000, những nước đạt tới tăng trưởng dưới 6%/năm (In-đô-nê- xi-a, Phi-líp-pin, Thái Lan) và trên 6%/năm (Ma-lai-xi-a, Việt Nam, Xin-ga-po).
  • So sánh với mức tăng trưởng trung bình của toàn thế giới (thập niên 90 là 3% năm):

Quốc gia

Nông nghiệp

Công nghiệp

Dịch Vụ TM

 

1980

2000

1980

2000

1980

2000

Campuchia

55,6

37,1

11,2

20,5

33,2

42,4

Lào

61,2

52,9

14,5

22,8

24,3

24,3

Philippin

21,5

16,0

. 38,8

31,1

36,1

52,9

Thái Lan

23,2

10,5

28,7

40,0

48,1

49,5

( Tỉ trọng tổng thành phầm trong nước của những nước Khu vực Đông Nam Á %)

 • Cam-pu-chia: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 18,5%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 93%, tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 9,2%. 
 • Lào: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 8,3%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 8,3%; tỉ trọng ngành dịch vụ không thay đổi.
 • Phi-líp-pin: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 9,1%; tỉ trọng ngành công nghiệp giảm 7,7%; tỉ trọng ngành dịch vụ tăng 16,8%.
 • Thái Lan: tỉ trọng ngành nông nghiệp giảm 12,7%; tỉ trọng ngành công nghiệp tăng 11,3%; tỉ trọng ngành dịch vụ tăng l,4%
 • Nhận xét sự phân loại của cây lương thực, cây công nghiệp.
 • Nhận xét sự phân loại của những ngành công nghiệp luyện kim, sản xuất máy, hóa chất, thực phẩm.
  • Nông nghiệp:
   • Lúa gạo phân loại ở những đồng bằng châu thổ, đồng bằng ven bờ biển của hầu hết những vương quốc. Đây là cây lương thực chính nên được trồng ở những nơi có Đk thích hợp như khí hậu nóng ẩm, nước tưới dồi dào.
   • Cây công nghiệp là cao su, cafe. mía… triệu tập trên những cao nguyên do yêu cầu về đất, khí hậu khắt khe hơn.
  • Công nghiệp:
   • Luyện kim: có ở Việt Nam, Mi-an-ma, Phi-líp-pin, Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, thường ở những TT công nghiệp gần biển, do có nguyên vật tư hoặc nhập nguyên vật tư.
   • Chế tạo máy: có ở hầu hết những vương quốc và hầu hết ở những TT công nghiệp gần biển do thuận tiện cho việc nhập nguyên vật tư cũng như xuất thành phầm đã được chế biến.
   • Công nghiệp hóa chất: phân loại hầu hết ở In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Thái Lan và Việt Nam.
   • Công nghiệp thực phẩm: xuất hiện ở hầu hết những vương quốc.

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI, NĂM 2000.

Nông sản

Khu vực Đông Nam Á

Châu Á

Thế giới

Lúa (triệu tấn)

157

427

599

Mía (triệu tấn)

129

547

1278

Cà phê (nghìn tấn)

1400

1800

7300

Lợn (triệu con)

57

536

908

Trâu (triệu con)

15

160

165

a) Vẽ biểu đồ hình tròn trụ so sánh sản lượng lúa, cafe của khu vực Dông Nam Ả và châu Á so với thố giới.

b) Vì sao khu vực này hoàn toàn có thể sản xuất được nhũng nông sản đó.

a) Tính tỉ trọng lúa và cafe của Khu vực Đông Nam Á và Châu Á so với toàn thế giới năm 2000.

♦ Vẽ biểu đồ hình tròn trụ:

 • Xử lí số liệu (%): 
  • Lúa:
   • Khu vực Đông Nam Á = (157 / 599) X 100% = 26,2%
   • Châu Á = (427 / 599) X 100% = 71,3%
  • Cà phê:
   • Khu vực Đông Nam Á = (1400 / 7300) X 100% = 19,2%
   • Châu Á = (1800 / 7300) X 100% = 24,7%

Nông sản

Thế giới

Khu vực Đông Nam Á

Châu Á

Các lãnh thố khác

Lúa

100

26,2

71,3

2,5

Cà phê

100

19,2

24,7

56,1

(Biểu đồ so sánh sản lượng lúa, cafe của khu vực Khu vực Đông Nam Á và Châu Á so với toàn thế giới, năm 2000 (%))

b. Khu vực này hoàn toàn có thể sản xuất được những nông sản là vì:

 • Các nước Khu vực Đông Nam Á nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa thích hợp cho tăng trưởng những nông sản nhiệt đới gió mùa.
 • Khu vực Đông Nam Á có những đồng bằng châu thổ phì nhiêu to lớn thích hợp cho trồng lúa và nhân dân nhiều nước có kinh nghiệm tay nghề trồng lúa.
 • Đất pheralit phì nhiêu phì nhiêu được cho phép trồng cây công nghiệp nhiều năm và thường niên, những đồng cỏ chăn nuôi triệu phú súc.
 • Đây là một trong những khu vực vựa lúa của toàn thế giới, cơ sở thức ăn để tăng trưởng đàn lợn.

Sau khi tham gia học xong bài này những em cần nắm được nội dung sau:

 • Trình bày được những điểm lưu ý nổi trội về kinh tế tài chính của khu vực Khu vực Đông Nam Á.
 • Nắm được kĩ năng đọc lược đồ kinh tế tài chính khu vực để hiểu và trình diễn điểm lưu ý kinh tế tài chính của khu vực Khu vực Đông Nam Á. Quan sát tranh vẽ và nhận xét về 1 số hoạt động và sinh hoạt giải trí kinh tế tài chính của khu vực

Các em hoàn toàn có thể khối mạng lưới hệ thống lại nội dung kiến thức và kỹ năng đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 16 cực hay có đáp án và lời giải rõ ràng. 

 • Câu 1: Nửa đầu thế kỉ XX, nền kinh tế thị trường tài chính của những nước Khu vực Đông Nam Á có điểm lưu ý 

  • A.
   Nền kinh tế tài chính rất tăng trưởng.
  • B.
   Kinh tế đang tiến hành quy trình công nghiệp hóa.
  • C.
   Nền kinh tế tài chính lỗi thời và triệu tập vào sản xuất lương thực. 
  • D.
   Nền kinh tế tài chính phong kiến.
 • Câu 2: Đặc điểm nào sau này là điểm lưu ý tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Khu vực Đông Nam Á 

  • A.
   Phát triển nhanh và duy trì vận tốc tăng trưởng cao.
  • B.
   Nền kinh tế tài chính tăng trưởng khá nhanh, tuy nhiên chưa vững chãi.
  • C.
   Có nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng tân tiến. 
  • D.
   Các vương quốc Khu vực Đông Nam Á có nền kinh tế thị trường tài chính nghèo nàn lỗi thời và kém tăng trưởng.
 • Câu 3: Hiện nay yếu tố cần phải quan tâm trong quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Khu vực Đông Nam Á 

  • A.
   Thiếu nguồn lao động.
  • B.
   Tình hình chính trị tạm bợ.
  • C.
   Vấn đề môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên: ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, tài nguyên hết sạch,… 
  • D.
   Nghèo đói, dịch bệnh.

Câu 4-10: Mời những em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức và kỹ năng về bài học kinh nghiệm tay nghề này nhé!

Các em hoàn toàn có thể click more phần hướng dẫn Giải bài tập Địa lý 8 Bài 16 để giúp những em nắm vững bài học kinh nghiệm tay nghề và những phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 57 SGK Địa lý 8

Bài tập 2 trang 57 SGK Địa lý 8

Bài tập 3 trang 57 SGK Địa lý 8

Bài tập 1 trang 45 SBT Địa lí 8

Bài tập 2 trang 45 SBT Địa lí 8

Bài tập 3 trang 46 SBT Địa lí 8

Bài tập 4 trang 48 SBT Địa lí 8

Bài tập 1 trang 19 Tập map Địa Lí 8

Bài tập 2 trang 19 Tập map Địa Lí 8

Trong quy trình học tập nếu có vướng mắc hay cần trợ giúp gì thì những em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Địa lí LuatTreEm sẽ tương hỗ cho những em một cách nhanh gọn!

Chúc những em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Đăng bởi: Blog LuatTreEm

Chuyên mục: Giáo dục đào tạo và giảng dạy, Lớp 8

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Đặc điểm tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Đông Nam a là ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đặc điểm tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Đông Nam a là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đặc điểm tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Đông Nam a là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đặc điểm tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Đông Nam a là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đặc điểm tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Đông Nam a là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặc điểm tăng trưởng kinh tế tài chính của những vương quốc Đông Nam a là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặc #điểm #phát #triển #kinh #tế #của #những #quốc #gia #Đông #Nam #là