Contents

Thủ Thuật về Đại hội đảng 13 trình làng trong bao lâu Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đại hội đảng 13 trình làng trong bao lâu được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-03 22:00:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

347

Dân phải giàu, nước phải mạnh mới gọi là thành công xuất sắc

“Dân phải giàu, nước phải mạnh, đời sống của nhân dân sung sướng hơn. Thế mới gọi là thành công xuất sắc” – Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yếu tố điều này trong cuộc họp báo thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trình làng sáng (1.2), ngay sau khi bế mạc Đại hội.

Nội dung chính

  • Dân phải giàu, nước phải mạnh mới gọi là thành công xuất sắc
  • Đổi mới để nâng cao khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng
  • Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức mạnh thể chất nhân dân là một trách nhiệm trọng tâm của Đảng
  • Đại hội XIII: Nuôi dưỡng tham vọng, khát vọng vươn lên của thanh niên
  • Mong Trung ương sớm phát hành quy định bảo vệ cán bộ ‘6 dám’
  • Tin liên quan

Đổi mới để nâng cao khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Một trong những điểm nổi bật trong công tác thao tác cán bộ được nêu lên tại Đại hội XIII của Đảng đang rất được những đảng viên và nhân dân quan tâm đó đó đó là những thay đổi mang tính chất chất đột phá trong công tác thao tác nhân sự và cán bộ. Mục tiêu là xây dựng Đảng trong sáng, vững mạnh, nâng cao khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đồng thời có ý nghĩa quyết định hành động đến việc ổn định và tăng trưởng bền vững chính sách chính trị ở việt nam lúc bấy giờ và lâu dài.

Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức mạnh thể chất nhân dân là một trách nhiệm trọng tâm của Đảng

Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yếu tố: “Động lực và nguồn lực tăng trưởng quan trọng của giang sơn là khơi dậy mạnh mẽ và tự tin tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc bản địa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa và khát vọng tăng trưởng giang sơn phồn vinh, niềm sung sướng” và “Nguồn lực con người là quan trọng nhất”. Để thực thi quan điểm chỉ huy này, công tác thao tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức mạnh thể chất nhân dân đang trở thành trách nhiệm trọng tâm của Đảng.

Đại hội XIII: Nuôi dưỡng tham vọng, khát vọng vươn lên của thanh niên

Trao đổi với báo chí bên hiên chạy Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm thêm: Văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nhiều nội dung mới, quan trọng trong công tác thao tác thanh niên đã được nhấn mạnh yếu tố. Đó là: “Nuôi dưỡng tham vọng, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên riêng với giang sơn, với xã hội”…

Mong Trung ương sớm phát hành quy định bảo vệ cán bộ ‘6 dám’

Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều đại biểu bày tỏ tâm đắc với cơ chế bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám phụ trách, dám nói, dám sáng tạo và dám đương đầu với trở ngại vất vả, thử thách” đã được nêu trong văn kiện Đại hội.

://.youtube/watch?v=xbrQ1lPGCeI

Dấu ấn từ những chỉ huy quyết liệt, sâu sát với Đại hội Đảng những cấp

Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Đại hội

(Thanhuytphcm) – Sáng 1/2, tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, trong không khí phấn khởi trước thành công xuất sắc tốt đẹp của Đại hội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đọc diễn văn bế mạc, tổng kết những kết quả, thành công xuất sắc nổi trội của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, sau 8 ngày thao tác khẩn trương, trang trọng với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và giang sơn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công xuất sắc tốt đẹp, hoàn thành xong toàn bộ nội dung, chương trình đưa ra, kết thúc sớm hơn gần 2 ngày so với kế hoạch đưa ra.

Đại hội đã thảo luận sôi sục, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua những văn kiện quan trọng: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực thi kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính-xã hội 10 năm 2011-2022, xây dựng kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội 10 năm 2022-2030; Báo cáo nhìn nhận kết quả thực thi trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính-xã hội 5 năm 2022-2022 và phương hướng, trách nhiệm tăng trưởng kinh tế tài chính-xã hội 5 năm

2022-2025; Báo cáo tổng kết công tác thao tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ huy của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu vượt trội cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, khả năng, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân phó thác.

Tổng Bí thư nhấn mạnh yếu tố, đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm hành vi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực thi bằng được tiềm năng tăng trưởng tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị. Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để khuynh hướng và lãnh đạo, chỉ huy đúng đắn, toàn vẹn và tổng thể quy trình triển khai tổ chức triển khai thực thi phương hướng, trách nhiệm tăng trưởng giang sơn nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đại hội xác lập, Đảng ta tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nghỉ vận dụng và tăng trưởng sáng tạo phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng quy trình; kiên định tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội; đường lối thay đổi vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Đại hội cũng nhấn mạnh yếu tố, Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị thật sự trong sáng, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, khả năng lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực thi đường lối, chủ trương phù phù thích hợp với thực tiễn Việt Nam và Xu thế tăng trưởng của thời đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yếu tố, đến giờ phút này, toàn bộ chúng ta hoàn toàn có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta đã thành công xuất sắc rất tốt đẹp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ và tự tin toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi trở ngại vất vả, thử thách, tranh thủ thời cơ, thuận tiện, phấn đấu sớm đưa việt nam trở thành một nước tăng trưởng, có thu nhập cao, theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề xuất kiến nghị ngay sau Đại hội, những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng cần triệu tập làm tốt việc phổ cập, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu và phân tích, quán triệt thâm thúy Nghị quyết và những văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành vi, phát động trào lưu thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần thay đổi sáng tạo, vượt qua trở ngại vất vả, thử thách để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường. Biến những quyết định hành động quan trọng của Đại hội thành hiện thực sinh động, đưa nghị quyết vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, làm ra của cải vật chất, mang lại môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường niềm sung sướng cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng nhận định rằng, vừa qua, tổ chức triển khai thực thi Nghị quyết vẫn là khâu yếu, sắp tới đây phải rất là để ý quan tâm chỗ này. Muốn thế phải thể chế hóa, rõ ràng hóa, có chương trình kế hoạch hành vi rõ ràng từ trên xuống dưới, lãnh đạo rất sâu sát, rõ ràng, quyết liệt, kiểm tra đôn đốc thường xuyên, kịp thời biểu dương khen thưởng việc tốt người tốt và phê bình, thậm chí còn kỷ luật những người dân làm sai, làm hỏng, làm trái đường lối nghị quyết của Đảng.

Phiên bế mạc Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lôi kéo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở quốc tế hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, ra sức thi đua thực thi thắng lợi Nghị quyết Đại hội với tinh thần năm tiếp theo phải tốt hơn năm trước đó; nhiệm kỳ khóa XIII phải tốt hơn nhiệm kỳ khóa XII.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn và nhìn nhận cao những góp phần, góp sức to lớn của những đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII; nhiệt liệt hoan nghênh và chân thành cảm ơn những cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, những đồng chí lão thành cách mạng, những đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và những tổ chức triển khai chính trị-xã hội, những đoàn thể nhân dân, toàn thể cán bộ, đảng viên, những nhân sĩ, trí thức, cùng phần đông nhân dân toàn nước, đồng bào ta ở quốc tế đã tham gia nhiệt tình, trách nhiệm và góp phần những ý kiến quý báu vào dự thảo những văn kiện Đại hội, góp thêm phần quan trọng vào thành công xuất sắc của Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lời cảm ơn chân thành và thâm thúy đến những chính đảng, tổ chức triển khai và bạn bè quốc tế đã tham gia khai mạc, bế mạc, gửi điện, thư chúc mừng Đại hội, biểu thị những tình cảm hữu nghị và đoàn kết tốt đẹp riêng với Đảng ta, nhân dân ta và đất việt nam…

18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương

11. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân tối cao

14. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị vương quốc Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương khóa XIII gồm một số trong những đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

2. Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Trung Kiên

Tin liên quan

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Đại hội đảng 13 trình làng trong bao lâu ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đại hội đảng 13 trình làng trong bao lâu tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đại hội đảng 13 trình làng trong bao lâu miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đại hội đảng 13 trình làng trong bao lâu miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đại hội đảng 13 trình làng trong bao lâu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đại hội đảng 13 trình làng trong bao lâu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đại #hội #đảng #diễn #trong #bao #lâu