Contents

Thủ Thuật về Đất dự án công trình bất Động sản đã có được chuyển nhượng ủy quyền không Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đất dự án công trình bất Động sản đã có được chuyển nhượng ủy quyền không được Cập Nhật vào lúc : 2022-10-18 18:05:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

328

Điều kiện chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư gồm có những Đk gì? Cùng Lawkey tìm hiểu về yếu tố này.

Nội dung chính

 • 1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng marketing thương mại nhà tại, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê
 • 1.1. Đáp ứng Đk chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất
 • 1.2. Phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm tài chính liên quan đến đất đai của dự án công trình bất Động sản
 • 1.3. Điều kiện với những người nhận chuyển nhượng ủy quyền
 • 2. Điều kiện chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc toàn bộ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư không phải là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng marketing thương mại nhà tại, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê
 • – Điều kiện với những người nhận chuyển nhượng ủy quyền

1. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng marketing thương mại nhà tại, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc toàn bộ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phải phục vụ những Đk sau:

1.1. Đáp ứng Đk chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất

Người sử dụng đất được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư phải phục vụ những Đk sau:

 • Có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất;
 • Đất không còn tranh chấp
 • Quyền sử dụng đất không biến thành kê biên để bảo vệ thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Khi phục vụ những Đk trên, người tiêu dùng đất được quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất.

1.2. Phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm tài chính liên quan đến đất đai của dự án công trình bất Động sản

Chủ góp vốn đầu tư phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm tài chính liên quan đến đất đai của dự án công trình bất Động sản. Bao gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có).

1.3. Điều kiện với những người nhận chuyển nhượng ủy quyền

Người nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc toàn bộ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư trong trường hợp này phải có ngành nghề marketing thương mại thích hợp. Nếu chưa phục vụ được Đk này, người nhận chuyển nhượng ủy quyền sẽ phải thực thi thủ tục Đk tương hỗ update ngành nghề marketing thương mại. 

Đối với dự án công trình bất Động sản có vốn góp vốn đầu tư trực tiếp của nhà góp vốn đầu tư quốc tế tại hòn hòn đảo và xã, phường, thị xã biên giới, ven bờ biển không thuộc trường hợp Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đồng ý, quyết định hành động góp vốn đầu tư thì trước lúc xem xét chấp thuận đồng ý chủ trương góp vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản xin ý kiến của những Bộ có liên quan.

Người nhận chuyển nhượng ủy quyền sẽ phải phục vụ những Đk sau

– Có khả năng tài chính để bảo vệ việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư:

+ Có vốn thuộc về của tớ để thực thi dự án công trình bất Động sản không thấp hơn 20% tổng mức góp vốn đầu tư riêng với dự án công trình bất Động sản có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức góp vốn đầu tư riêng với dự án công trình bất Động sản có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên

+ Có kĩ năng lôi kéo góp vốn đầu tư để thực thi dự án công trình bất Động sản từ những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, chi nhánh ngân hàng nhà nước quốc tế và những tổ chức triển khai, thành viên khác.

– Ký quỹ theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư

– Không vi phạm quy định của pháp lý về đất đai riêng với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư khác.

Được xác lập như sau: 

+ Kết quả xử lý vi phạm pháp lý về đất đai riêng với những dự án công trình bất Động sản tại địa phương được tàng trữ tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

+ Nội dung công bố về tình trạng vi phạm pháp lý đất đai và kết quả xử lý vi phạm pháp lý đất đai trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai riêng với những dự án công trình bất Động sản thuộc địa phương khác.

2. Điều kiện chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc toàn bộ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư không phải là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng marketing thương mại nhà tại, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê

Việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng ủy quyền một phần hoặc toàn bộ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư không phải là dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng marketing thương mại nhà tại, dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng kiến trúc để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê phải tuân thủ những Đk theo quy định của pháp lý về góp vốn đầu tư, pháp lý về marketing thương mại bất động sản. Và đồng thời cũng phải phục vụ những Đk sau này:

– Điều kiện thực thi quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất.

Điều kiện thực thi chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất sẽ tương tự như mục 1.1. đã nêu ở trên

– Chủ góp vốn đầu tư phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm tài chính liên quan đến đất đai của dự án công trình bất Động sản.

Chủ góp vốn đầu tư phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm tài chính liên quan đến đất đai của dự án công trình bất Động sản gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có)

Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền toàn bộ dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm tài chính liên quan đến đất đai riêng với toàn bộ diện tích s quy hoạnh đất của dự án công trình bất Động sản;

Trường hợp chủ góp vốn đầu tư chuyển nhượng ủy quyền một phần dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư thì phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm tài chính liên quan đến đất đai riêng với diện tích s quy hoạnh đất chuyển nhượng ủy quyền.

– Điều kiện với những người nhận chuyển nhượng ủy quyền

Điều kiện với những người nhận chuyển nhượng ủy quyền sẽ tương tự như mục 1.3. đã nêu trên.

Bên cạnh đó, người nhận chuyển nhượng ủy quyền sẽ phải sử dụng đất đúng mục tiêu. Nếu sử dụng không đúng, sẽ bị xử lý vi phạm. 

Xem thêm >>> Thay đổi nhà góp vốn đầu tư trong trường hợp chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư 

*** Căn cứ pháp lý ***

Nghị định 43/2-14/NĐ-CP

Nghị định 01/2022/NĐ-CP

Trên đấy là những thông tin cơ bản về Đk chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư. Để tránh những rủi ro không mong muốn pháp lý vui lòng liên hệ với Lawkey – cty tư vấn hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng ủy quyền dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư

Điện thoại: (024) 665.65.366     Hotline: 0967.59.1128

E-Mail:         Facebook: LawKey

Chào Luật sư X, Tôi đang muốn mua một lô đất nền trống thuộc dự án công trình bất Động sản bất động sản marketing thương mại nhà tại, nhưng Dự án lúc bấy giờ chưa tồn tại đường, chưa tồn tại điện… Chủ góp vốn đầu tư đang phân lô. Vậy cho tôi hỏi Chủ góp vốn đầu tư phân lô, Đất dự án công trình bất Động sản có bán được không? Điều kiện để đất nền trống dự án công trình bất Động sản đủ Đk mở bán? Rất mong nhận được giải đáp của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn!

Chào bạn, để giải đáp vướng mắc hãy cùng Luật sư X tìm hiểu qua nội dung bài viết sau nhé.

Căn cứ pháp lý

 • Luật marketing thương mại bất động sản 2014
 • Luật đất đai 2013

Hiện nay, luật đất đai vẫn chưa tồn tại quy định hay lý giải rõ ràng về đất dự án công trình bất Động sản. Tuy nhiên, nếu vị trí căn cứ theo Luật Đất đai 2013 và thực tiễn những dự án công trình bất Động sản đã và đang rất được chuyển nhượng ủy quyền thì đất dự án công trình bất Động sản (đất nền trống dự án công trình bất Động sản) được hiểu là diện tích s quy hoạnh mà tổ chức triển khai kinh tế tài chính được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê để thực thi những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.Đất nền dự án công trình bất Động sản trên thực tiễn là diện tích s quy hoạnh đất đai chưa tiến hành xây dựng nhà tại hoặc những khu công trình xây dựng khác, tức vẫn còn đấy trong trạng thái ban đầu. Đất dự án công trình bất Động sản gồm có những loại sau này:

 • Dự án góp vốn đầu tư xây dựng nhà tại để bán hoặc cho thuê hoặc để bán kết phù thích hợp với cho thuê theo quy định của pháp lý về nhà tại (đấy là loại đất dự án công trình bất Động sản phổ cập nhất – chủ góp vốn đầu tư sẽ phân lô, bán nền cho những người dân dân có nhu yếu).
 • Dự án góp vốn đầu tư marketing thương mại bất động sản gắn sát với quyền sử dụng đất theo quy định của pháp lý về marketing thương mại trong nghành nghề bất động sản.
 • Dự án sản xuất, marketing thương mại không sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Trước tiên phải phục vụ những Đk chung theo quy định tại tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014: Có Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất; Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất; Quyền sử dụng đất không biến thành kê biên để bảo vệ thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài phục vụ những Đk trên, Chủ góp vốn đầu tư dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng marketing thương mại nhà tại để bán hoặc để bán phối hợp cho thuê được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền khi phục vụ những Đk sau:

* Điều 194 Luật Đất đai 2013 quy định về Điều kiện chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trong thực thi dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng marketing thương mại nhà tại; dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng kiến trúc để chuyển nhượng ủy quyền hoặc cho thuê như sau:

“1. Việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trong dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng marketing thương mại nhà tại được thực thi theo quy định sau này:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh vị trí căn cứ vào quy định của Chính phủ về Đk loại đô thị để được cho phép chủ góp vốn đầu tư dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng marketing thương mại nhà tại được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô sau khi đã hoàn thành xong góp vốn đầu tư xây dựng kiến trúc và trách nhiệm và trách nhiệm tài chính về đất đai;”

* Điều 41 Nghị định 43/NĐ-CP, được sửa đổi, tương hỗ update bởi Khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2022/NĐ-CP quy định về Đk chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất trong dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng marketing thương mại nhà tại để bán hoặc để bán phối hợp cho thuê như sau:

“1. Điều kiện dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư xây dựng marketing thương mại nhà tại để bán hoặc để bán phối hợp cho thuê được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, gồm có:

a) Chủ góp vốn đầu tư dự án công trình bất Động sản phải hoàn thành xong việc góp vốn đầu tư xây dựng kiến trúc gồm những khu công trình xây dựng dịch vụ, khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch rõ ràng xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo link với khối mạng lưới hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước lúc thực thi việc chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất cho những người dân dân tự xây dựng nhà tại; đảm bảo phục vụ những dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

b) Chủ góp vốn đầu tư phải hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm tài chính liên quan đến đất đai của dự án công trình bất Động sản gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

c) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại khoản 2 Điều này;

d) Các Đk khác theo quy định của pháp lý về quy hoạch đô thị, xây dựng, tăng trưởng đô thị, marketing thương mại bất động sản và nhà tại.

2. Chủ góp vốn đầu tư dự án công trình bất Động sản xây dựng marketing thương mại nhà tại để bán hoặc để bán phối hợp cho thuê được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại khu vực không nằm trong địa phận những phường của những đô thị loại đặc biệt quan trọng và đô thị loại I trực thuộc Trung ương; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh sắc, khu vực TT và xung quanh những khu công trình xây dựng là yếu tố nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền những tuyến phố cấp khu vực trở lên và những tuyến phố cảnh sắc chính trong đô thị.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai công bố công khai minh bạch những khu vực được thực thi dự án công trình bất Động sản xây dựng marketing thương mại nhà tại để bán hoặc để bán phối hợp cho thuê được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước lúc tổ chức triển khai thực thi những dự án công trình bất Động sản góp vốn đầu tư.

4. Hộ mái ấm gia đình, thành viên nhận chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà tại phải thực thi việc xây dựng nhà tại theo như đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch rõ ràng và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.”

Như vậy, một Dự án bất động sản nhà tại để bán hoặc để bán phối hợp cho thuê được chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền khi đã hoàn thành xong việc góp vốn đầu tư xây dựng kiến trúc gồm những khu công trình xây dựng dịch vụ, khu công trình xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch rõ ràng xây dựng 1/500 đã được phê duyệt

Đất dự án công trình bất Động sản có bán được không?

Một yếu tố quan trọng khi những bạn muốn góp vốn đầu tư vào bất kỳ một dự án công trình bất Động sản bất động sản nào đó là phải kiếm tra tính chất bảo vệ an toàn và uy tín về mặt pháp lý của dự án công trình bất Động sản bất động sản đó. Tính chất pháp lý được quy định rõ trong những hồ sơ, sách vở như sau:

 • Văn bản thỏa thuận hợp tác về khu vực quy hoạch dự án công trình bất Động sản bất động sản.
 • Quyết định phê duyệt quy hoạch dự án công trình bất Động sản của cấp tỉnh nơi dự án công trình bất Động sản tọa lạc.
 • Giấy tờ liên quan đến yếu tố đền bù cho những hộ dân cư đang sinh sống và làm việc trong khu vực dự án công trình bất Động sản.
 • Văn bản giao đất thành công xuất sắc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Lô đất nền trống có giấy ghi nhận sử dụng đất khá đầy đủ và minh bạch.
 • Làm giấy ghi nhận quyền sử dụng đất cho chủ sở hữu mới.

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì tổ chức triển khai, hộ mái ấm gia đình, thành viên được quyền chuyển nhượng ủy quyền quyền sử dụng đất (mua và bán đất) khi có đủ những Đk sau:

1. Có Sổ đỏ, trừ trường hợp 02 trường hợp sau:

 • Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người quốc tế hoặc người Việt Nam định cư ở quốc tế không thuộc đối tượng người dùng mua nhà tại gắn sát với quyền sử dụng đất thì không được cấp Sổ đỏ nhưng được quyền bán.
 • Theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 được quyền bán đất khi:
 • Trường hợp quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người tiêu dùng đất được quyền bán đất sau khi có quyết định hành động giao đất, cho thuê đất;
 • Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người tiêu dùng đất được thực thi quyền bán khi có Đk để cấp Sổ đỏ (chưa nên phải có Sổ).

2. Quyền sử dụng đất không biến thành kê biên để bảo vệ thi hành án;

3. Đất không còn tranh chấp;

4. Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, đất dự án công trình bất Động sản được phép bán nhưng phải có đủ Đk mua và bán đất. Để hoàn tất quy trình mua và bán, những bên mua và bán phải thực thi theo như đúng quy định của nhà nước về thủ tục mua và bán đất.

tin tức liên hệ

Trên đấy là tư vấn của Luật Sư X về yếu tố Đất dự án công trình bất Động sản có bán được không. Chúng tôi kỳ vọng rằng bạn hoàn toàn có thể vận dụng những kiến thức và kỹ năng trên để sử dụng trong việc làm và môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

Mọi vướng mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như: ăng ký bảo lãnh thương hiệu tại Việt Nam ,Mức bồi thường tịch thu, giá đền bù đất 50 năm, đất tìm hiểu về hợp thức hóa lãnh sự tại Việt Nam, xin hợp pháp hóa lãnh sự ở Tp Hà Nội Thủ Đô, dịch vụ công chứng tận nhà của chúng tôi… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X để được tương hỗ, giải đáp. 

Hãy liên hệ: 0833.102.102.

Mời bạn click more

Câu hỏi thường gặp

Đất không còn tranh chấp là gì?

Đất không còn tranh chấp là đất mà người quản trị và vận hành, sử dụng thửa đất đó không còn bất kỳ tranh chấp nào với một chủ thể khác liên quan đến quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của người tiêu dùng đất riêng với thửa đất đó

Đất có tranh chấp đã có được chuyển nhượng ủy quyền?

Theo điểm b Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, trong trường hợp đất đang sẵn có tranh chấp “ không được quyền chuyển nhượng ủy quyền”

Thời hạn tịch thu đất dính quy hoạch ở là bao lâu?

Phần đất nằm trong diện quy hoạch sau 3 năm chưa tồn tại quyết định hành động tịch thu thì cơ quan Nhà nước phải kiểm soát và điều chỉnh, hủy bỏ và công bố việc kiểm soát và điều chỉnh phần đất đó. Trong trường hợp cơ quan kiểm soát và điều chỉnh không tiến hành thì người tiêu dùng hoàn toàn có thể tiếp tục thực thi những quyền cơ bản của người tiêu dùng đất mà không biến thành ảnh hưởng bởi những thủ tục pháp lý.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Đất dự án công trình bất Động sản đã có được chuyển nhượng ủy quyền không

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Đất dự án công trình bất Động sản đã có được chuyển nhượng ủy quyền không ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đất dự án công trình bất Động sản đã có được chuyển nhượng ủy quyền không tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đất dự án công trình bất Động sản đã có được chuyển nhượng ủy quyền không miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Đất dự án công trình bất Động sản đã có được chuyển nhượng ủy quyền không Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đất dự án công trình bất Động sản đã có được chuyển nhượng ủy quyền không

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đất dự án công trình bất Động sản đã có được chuyển nhượng ủy quyền không vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đất #dự #án #có #được #chuyển #nhượng #không