Mẹo Hướng dẫn Điểm chuẩn ĐH khxhnv hcm năm 2022 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Điểm chuẩn ĐH khxhnv hcm năm 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-04 12:42:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

261

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM là trường ĐH lâu lăm nhất Sài Gòn. Trường có thiên chức đào tạo và giảng dạy những trí thức, cử nhân thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn. Ngoài ra trường có nhiều khu công trình xây dựng khoa học có mức giá trị, góp phần cho việc tăng trưởng văn hóa truyền thống – chính trị – xã hội của việt nam.

Tên tiếng Anh: VNUHCM-University of Social Sciences and Humanities (VNUHCM-USSH)

Thành lập: 1/3/1957

Trụ sở chính: 10–12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Dưới đấy là thông tin rõ ràng về ngành đào tạo và giảng dạyđiểm chuẩn của trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Trường: Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM

Năm: 2022 2022 2022 2022 2022

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú 1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103_CLC D01, D14 25.3 Điểm thi TN THPT
Chất lượng cao 2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D01 26.6 Điểm thi TN THPT 3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 D14 26.8 Điểm thi TN THPT 4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 C00 27 Điểm thi TN THPT 5 Nhật Bản học 7310613_CLC D01, D14 25.4 Điểm thi TN THPT 6 Quan hệ quốc tế 7310206_CLC D14 26.6 Điểm thi TN THPT
Chất lượng cao 7 Nhật Bản học 7310613 D06 25.9 Điểm thi TN THPT 8 Nhật Bản học 7310613_CLC D06 25.2 Điểm thi TN THPT 9 Ngôn ngữ Anh 7220201 D01 27.2 Điểm thi TN THPT 10 Ngôn ngữ Anh 7220201_CLC D01 26.7 Điểm thi TN THPT 11 Truyền thông đa phương tiện đi lại 7320104 D14, D15 27.9 Điểm thi TN THPT 12 Báo chí 7320101_CLC C00 26.8 Điểm thi TN THPT 13 Báo chí 7320101 D01 27.1 Điểm thi TN THPT 14 Báo chí 7320101_CLC D01 26.6 Điểm thi TN THPT
Chất lượng cao 15 Báo chí 7320101_CLC D14 26.8 Điểm thi TN THPT
Chất lượng cao 16 tin tức – thư viện 7320201 A01, D01, D14 23 Điểm thi TN THPT 17 Ngôn ngữ Tây Ban Nha 7220206 D01, D03, D05 25.3 Điểm thi TN THPT 18 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D01 27 Điểm thi TN THPT 19 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 D04 26.8 Điểm thi TN THPT 20 Quản lý thông tin 7320205 A01, D01, D14 25.5 Điểm thi TN THPT 21 Đông phương học 7310608 D01, D14 25.8 Điểm thi TN THPT 22 Quan hệ quốc tế 7310206 D14 26.9 Điểm thi TN THPT 23 Công tác xã hội 7760101 D01, D14 24 Điểm thi TN THPT 24 Công tác xã hội 7760101 C00 24.3 Điểm thi TN THPT 25 Ngôn ngữ Đức 7220205 D05 24 Điểm thi TN THPT 26 Ngôn ngữ Đức 7220205 D01 25.6 Điểm thi TN THPT 27 Ngôn ngữ Italia 7220208 D01, D03, D05 24.5 Điểm thi TN THPT 28 Ngôn ngữ Đức 7220205_CLC D01 25.6 Điểm thi TN THPT
Chất lượng cao 29 Nhật Bản học 7310613 D14 26.1 Điểm thi TN THPT 30 Nước Hàn học 7310614 D01 26.25 Điểm thi TN THPT 31 Nước Hàn học 7310614 D14 26.45 Điểm thi TN THPT 32 Ngôn ngữ học 7229020 D01, D14 25 Điểm thi TN THPT 33 Ngôn ngữ Pháp 7220203 D01 25.5 Điểm thi TN THPT 34 Giáo dục đào tạo và giảng dạy học 7140101 D01 23 Điểm thi TN THPT 35 Giáo dục đào tạo và giảng dạy học 7140101 B00, C01 22.6 36 Đô thị học 7580112 A01, D01, D14 23.5 Điểm thi TN THPT 37 Lưu trữ học 7320303 D01, D14 24.2 Điểm thi TN THPT 38 Địa lý học 7310501 A01, D01, D15 24 Điểm thi TN THPT 39 Ngôn ngữ Nga 7220202 D01, D02 23.95 Điểm thi TN THPT 40 Xã hội học 7310301 A00, D01, D14 25.2 Điểm thi TN THPT 41 Văn hoá học 7229040 D01, D14 25.6 Điểm thi TN THPT 42 Tâm lý học 7310401 D01 26.3 Điểm thi TN THPT 43 Tâm lý học 7310401 C00, D14 26.6 Điểm thi TN THPT 44 Triết học 7229001 A01 23.4 Điểm thi TN THPT 45 Triết học 7229001 D01, D14 23.4 Điểm thi TN THPT 46 Nhân học 7310302 D01 24.3 Điểm thi TN THPT 47 Lịch sử 7229010 D01, D14 24 Điểm thi TN THPT 48 Văn học 7229030 D01, D14 25.6 Điểm thi TN THPT 49 Báo chí 7320101 D14 27.2 Điểm thi TN THPT 50 Báo chí 7320101 C00 27.8 Điểm thi TN THPT 51 Giáo dục đào tạo và giảng dạy học 7140101 C00, C01 23.2 Điểm thi TN THPT 52 Ngôn ngữ Pháp 7220203 D03 25.1 Điểm thi TN THPT 53 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204_CLC D04 26.2 Điểm thi TN THPT
Chất lượng cao 54 Triết học 7229001 C00 23.7 Điểm thi TN THPT 55 Tôn giáo học 7229009 D01, D14 21.4 Điểm thi TN THPT 56 Tôn giáo học 7229009 C00 21.7 Điểm thi TN THPT 57 Lịch sử 7229010 C00 24.1 Điểm thi TN THPT 58 Ngôn ngữ học 7229020 C00 25.2 Điểm thi TN THPT 59 Văn học 7229030 C00 25.8 Điểm thi TN THPT 60 Văn hoá học 7229040 C00 25.7 Điểm thi TN THPT 61 Quan hệ quốc tế 7310206 D01 26.7 Điểm thi TN THPT 62 Quan hệ quốc tế 7310206_CLC D01 26.3 Điểm thi TN THPT
Chất lượng cao 63 Xã hội học 7310301 C00 25.6 Điểm thi TN THPT 64 Nhân học 7310302 C00 24.7 Điểm thi TN THPT 65 Tâm lý học 7310401 B00 26.2 Điểm thi TN THPT 66 Địa lý học 7310501 C00 24.5 Điểm thi TN THPT 67 Đông phương học 7310608 D04 25.6 Điểm thi TN THPT 68 Nhật Bản học 7310613 D01 26 Điểm thi TN THPT 69 Truyền thông đa phương tiện đi lại 7320104 D01 27.7 Điểm thi TN THPT 70 tin tức – thư viện 7320201 C00 23.6 Điểm thi TN THPT 71 Quản lý thông tin 7320205 C00 26 Điểm thi TN THPT 72 Lưu trữ học 7320303 C00 24.8 Điểm thi TN THPT 73 Quản trị văn phòng 7340406 D01, D14 26.2 Điểm thi TN THPT 74 Quản trị văn phòng 7340406 C00 26.9 Điểm thi TN THPT 75 Đô thị học 7580112 C00 23.7 Điểm thi TN THPT 76 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103_CLC C00 25.4 77 Quản lý giáo dục 7140114 A01, D01, C00, D14 21 Điểm thi TN THPT 78 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204_CLC D01 26.3 Điểm thi TN THPT 79 Ngôn ngữ Đức 7220205_CLC D05 24 Điểm thi TN THPT
Chất lượng cao 80 Nước Hàn học 7310614 DD2, DH5 26 Điểm thi TN THPT 81 Việt Nam học 7310630 D01, D14, D15 23.5 Điểm thi TN THPT 82 Việt Nam học 7310630 C00 24.5 Điểm thi TN THPT 83 Nhân học 7310302 D14 24.5 Điểm thi TN THPT 84 Tâm lý học giáo dục 7310403 B00 21.1 Điểm thi TN THPT 85 Tâm lý học giáo dục 7310403 B08 21.2 Điểm thi TN THPT 86 Tâm lý học giáo dục 7310403 D01, D04 21.2 Điểm thi TN THPT

Reply
4
0
Chia sẻ

Review Điểm chuẩn ĐH khxhnv hcm năm 2022 ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Điểm chuẩn ĐH khxhnv hcm năm 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Điểm chuẩn ĐH khxhnv hcm năm 2022 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Điểm chuẩn ĐH khxhnv hcm năm 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Điểm chuẩn ĐH khxhnv hcm năm 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điểm chuẩn ĐH khxhnv hcm năm 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điểm #chuẩn #đại #học #khxhnv #hcm #năm