Contents

Kinh Nghiệm về Điều nào sau này là sai khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Điều nào sau này là sai khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-04 18:07:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

3

Khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, phát biểu nào sau này đúng ?

Nội dung chính

  • A. Dòng điện qua điện trở và điện áp hai đầu điện trở luâ=ôn cùng pha.
  • B. Pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không.
  • C. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và điện áp hiệu dụng là I=UR
  • D. Nếu điện áp ở hai đầu điện trở là u=U0 sin ωt+φV thì biểu thức dòng điện là i=I0 sin ωt+φ A
  • A, C, D đúng.
    B sai vì pha của dòng điện bằng với pha của điện áp chứ không phải luôn bằng 0.
    Đáp án cần chọn là: B
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A.

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số của dòng điện qua nó.

B.

Hệ số hiệu suất của đoạn mạch bằng 1.

C.

Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện qua nó.

D.

Cảm kháng của cuộn cảm tỉ lệ thuận với chu kì của dòng điện qua nó.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Tác dụng của cuộn cảm riêng với dòng điện xoay chiều là:

Chọn câu đúng trong những phát biểu sau này ?

Với mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện thì dòng điện trong mạch

09/08/2022 4,242

A. Dòng điện qua điện trở và điện áp hai đầu điện trở luâ=ôn cùng pha.

B. Pha của dòng điện qua điện trở luôn bằng không.

Đáp án đúng chuẩn

C. Mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và điện áp hiệu dụng là I=UR

D. Nếu điện áp ở hai đầu điện trở là u=U0 sin ωt+φV thì biểu thức dòng điện là i=I0 sin ωt+φ A

A, C, D đúng.
B sai vì pha của dòng điện bằng với pha của điện áp chứ không phải luôn bằng 0.
Đáp án cần chọn là: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần R một điện áp xoay chiều có biểu thức u=U0cosωt thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở có biểu thức i=I2cosωt+φi A, trong số đó I và φi được xác lập bởi những hệ thức tương ứng là:

Xem đáp án » 09/08/2022 3,420

Một mạch điện xoay chiều chỉ chứa cuộn cảm, I là cường độ dòng điện tức thời qua mạch và u là điện áp tức thời. Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 09/08/2022 3,376

Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì:

Xem đáp án » 09/08/2022 2,280

Điều nào sau này là đúng thời cơ nói về đoạn mạch xoay chiều chỉ có điện trở thuần?

Xem đáp án » 09/08/2022 2,168

Đặt điện áp u=U0cosωt vào hai đầu tụ điện có điện dung C thì cường độ dòng điện qua tụ là:

Xem đáp án » 09/08/2022 1,653

Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm với độ tự cảm L. Đặt vào hai đầu cuộn thần cảm một điện áp xoay chiều u=U2cosωt+φ V. Cường độ dòng điện cực lớn của mạch được cho bởi công thức:

Xem đáp án » 09/08/2022 1,169

Đặt điện áp u=U0cosωt vào hai đầu điện trở thuần thì cường độ dòng điện qua R là:

Xem đáp án » 09/08/2022 723

Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện thì điện áp ở hai đầu mạch:

Xem đáp án » 09/08/2022 484

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án » 09/08/2022 432

Tác dụng của cuộn cảm riêng với dòng điện xoay chiều là:

Xem đáp án » 09/08/2022 362

Dòng điện xoay chiều chạy qua mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm luôn:

Xem đáp án » 09/08/2022 202

Một mạch điện xoay chiều có u là điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch và i là cường độ tức thời qua mạch. Chọn phát biểu sai

Xem đáp án » 09/08/2022 130

Biết cường độ dòng điện qua đoạn mạch chỉ có cuộn thuần có biểu thức i=I0 cosωt A. Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch là:

Xem đáp án » 09/08/2022 79

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Điều nào sau này là sai khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Điều nào sau này là sai khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Điều nào sau này là sai khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Điều nào sau này là sai khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Điều nào sau này là sai khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Điều nào sau này là sai khi nói về mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Điều #nào #sau #đây #là #sai #khi #nói #về #mạch #điện #xoay #chiều #chỉ #có #cuộn #dây #thuần #cảm