Contents

Mẹo Hướng dẫn Đội hình trung đội có mấy cách tập hợp Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Đội hình trung đội có mấy cách tập hợp được Update vào lúc : 2022-05-08 14:14:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

74

Xem thêm: Trắc nghiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng lớp 11 Bài 1 có đáp án

Với loạt bài giải bài tập Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng lớp 11 Bài 1: Đội ngũ cty ngắn gọn nhất sẽ hỗ trợ những em học viên thuận tiện và đơn thuần và giản dị làm bài tập về nhà môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng lớp 11, từ đó đạt điểm trên cao trong những bài thi môn Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng 11.

Câu 1 trang 14 Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng – bảo mật thông tin an ninh lớp 11: Thực hiện tiến trình chỉ huy đội hình tiểu đội 1 và 2 hàng ngang.

Trả lời:

Đội hình tiểu đội hàng ngang

 Đội hình tiểu đội hàng ngang gồm có: 1 hàng ngang và 2 hàng ngang. Các bước tập hợp gồm: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán.

Bước 1: Tập hợp đội hình

 Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng ngang – Tập hợp”

 Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng trở lại hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn. Nghe khẩu lệnh “ Tiểu đội X”, toàn tiểu đội tiểu quay mặt về phía tiểu đội trưởng, đứng nghiêm chờ lệnh. Nghe dứt động lệnh “ Tập hợp”, những chiến sỹ nhanh gọn im re, chạy vào vị trí tập hợp đứng bên trái tiểu đội trưởng thành 1 (2) hàng ngang, đứng đúng giãn cách, cự ly quy định, tự động hóa gióng hàng, xong đứng nghỉ; khi tập hợp 2 hàng ngang, số lẻ đứng hàng trên, số chẳn đứng hàng dưới. Khi thấy 2-3 chiến sỹ đứng vào vị trí bên trái mình, tiểu đội trưởng đi đều về phía trước ở chính giữa đội hình, cách đội hình từ 3-5 bước tạm ngưng, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

Bước 2: Điểm số.

 Khẩu lệnh: “Điểm số”

 Tiểu đôi đang đứng nghỉ, nghe khẩu lệnh “Điểm số”, những chiến sỹ thứ tự từ phải sang trái trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của tớ, đồng thời quay mặt sang bên trái 45o, khi điểm số xong quay mặt trở lại. Lần lượt điểm số từ là 1 cho tới hết tiểu đội, người đứng ở đầu cuối của hàng khi điểm số không phải quay mặt, sau khi điểm số xong hô “Hết”.

 Đội hình tiểu đội 2 hàng ngang không điểm số.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

 Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – Thẳng”.

 Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sỹ làm chuẩn vẫn nhìn thẳng, những chiến còn sót lại phải quay mặt hết cỡ sang bên phải (trái), xê dịch lên, xuống để gióng hàng cho thẳng và kiểm soát và điều chỉnh gián cách. Nghe dứt động lệnh “Thôi”, những chiến sỹ quay mặt trở lại nhin thẳng về phía trước, đứng nghiêm không xê dịch vị trí đứng.

 Khi tập hợp đội hình 2 hàng ngang, những chiến sỹ hàng 2 kiểm soát và điều chỉnh gióng cả hàng ngang và hàng dọc.

 Tiểu đội trưởng đi đều về phía người làm chuẩn và cách người làm chuẩn từ 2-3 bước tạm ngưng, quay vào đội hình để kiểm tra hàng. Khi kiểm tra thấy gót chân và ngực của những chiến sỹ cùng nằm trên một đường thẳng là được. Nếu chiến sỹ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội dùng khẩu lệnh, “Đồng chí (hoặc số)……Lên (hoặc Xuống)”. Cũng hoàn toàn có thể cùng một lúc, tiểu đội trưởng sửa cho 3- 4 chiến sỹ. Chiến sĩ khi nghe đến tiểu đội trưởng gọi tên mình phải quay mặt về phía tiểu đội trưởng và tuân theo lệnh của tiểu đội trưởng, tiến lên (hoặc lùi xuống). Khi tiến lên hoặc lùi xuống phải gióng hàng cho thẳng. Khi thấy những chiến sỹ đã đứng thẳng hàng, tiểu đội trưởng hô “Được”. Nghe dứt động lệnh “Được”, chiến sỹ quay mặt trở lại, nhìn thẳng. Sau đó tiểu đội trưởng đi về vị trí chỉ huy.

 Đội hình 2 hàng ngang phải kiểm tra cả cự ly giữa hàng trên và hàng dưới.

Bước 4: Giải tán

 Khẩu lệnh: “Giải tán”.

 Nghe dứt động lệnh, những chiến sỹ trong hàng nhanh chống tản ra. Nếu đang đứng ở tư thế nghỉ phải trở về tư thế đứng nghiêm rồi mới tản ra.

Câu 2 trang 14 Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng – bảo mật thông tin an ninh lớp 11: Thực hiện tiến trình chỉ huy đội hình tiểu đội 1 và 2 hàng dọc.

Trả lời:

Tiểu đội hàng dọc

 Đội hình tiểu đội hàng dọc gồm: Tiểu đội 1 hàng dọc và 2 hàng dọc, có tiến trình: Tập hợp đội hình; Điểm số; Chỉnh đốn hàng ngũ và giải tán.

Bước 1: Tập hợp đội hình

 Khẩu lệnh: “Tiểu đội X thành 1 (2) hàng dọc – Tập hợp”.

 Hô khẩu lệnh xong, tiểu đội trưởng trở lại hướng định tập hợp đứng nghiêm làm chuẩn. Khi nghe dứt động lệnh “Tập hợp”, những chiến sỹ nhanh gọn chạy vào vị trí tập hợp đứng đằng sau tiểu đội trưởng thành 1 hàng dọc, đứng đúng cự ly quy định, tự động hóa gióng hàng. Gióng hàng xong đứng nghỉ. Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, số lẻ đứng hàng bên phải, số chẳn đứng hàng bên trái. Khi thấy có từ 2- 3 chiến sỹ đứng vào vị trí tập hợp, tiểu đội trưởng đi đều ra phía trước chếch về bên trái của đội hình, cách đội hình từ 3 -5 bước tạm ngưng, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

Bước 2: Điểm số

 Khẩu lệnh: “Điểm số”.

 Nghe dứt động lệnh “Điểm số”, những chiến sỹ theo thứ tự từ trên xuống dưới trở về tư thế đứng nghiêm, hô rõ số của tớ đòng thời quay mặt hết cở sang bên trái, khi điểm số xong quay mặt trở lại. Người đứng ở đầu cuối của hàng, khi điểm số không phải đánh mặt, sau khi điểm số của tớ xong, hô “Hết”.

 Đội hình tiểu đội 2 hàng dọc không điểm số.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ

 Khẩu lệnh: “Nhìn trước – Thẳng”.

 Nghe dứt động lệnh “Thẳng”, trừ chiến sỹ số 1 làm chuẩn, những chiến sỹ còn sót lại phải gióng hàng dọc, nhìn thẳng giữa gáy người đứng trước mình. Xê dịch qua phải qua trái để gióng hàng dọc cho thẳng, xê dịch lên, xuốngđể kiểm soát và điều chỉnh cự ly. Nghe dứt đông lệnh “Thôi”, những chiến sỹ đứng nghiêm không xê dịch vị trí đứng.

 Khi tập hợp đội hình 2 hàng dọc, những chiến sỹ đứng hàng bên trái điểu chỉnh gióng cả hàng ngang và hàng dọc.

 Tiểu đội trưởng đi đều về ở chính giữa đội hình, cách người đứng đầu đội hình 2 – 3 bước thì tạm ngưng, quay vào đội hình để kiểm tra hàng dọc. Khi kiểm tra thấy đầu, cạnh vai của những chiến sỹ cùng nằm trên một đường thẳng là được. Nếu chiến sỹ nào đứng chưa thẳng hàng, tiểu đội trưởng dùng khẩu lệnh để diều chỉnh hàng cho thẳng.

Bước 4: Giải tán.

Câu 3 trang 14 Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng – bảo mật thông tin an ninh lớp 11: Thực hiện tiến trình chỉ huy đội hình trung đội 1,2 và 3 hàng ngang.

Trả lời:

Đội hình trung đội hàng ngang

 Đội hình trung đội hàng ngang gồm: Trung đội 1, 2 và 3 hàng ngang

 Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sỹ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng ngang, chỉ khác:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

 Khẩu lệnh: “Trung đội X thành 1 (2, 3) hàng ngang – Tập hợp”.

 Khi thấy phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng chạy đều về phía trước, ở chính giữa đội hình, cách đội hình 5 – 8 bước tạm ngưng, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

Bước 2: Điểm số.

 Khẩu lệnh: “Điểm số” hoặc “Từng tiểu đội điểm số” .

 Khi nghe dứt động lệnh “Điểm số”, những chiến sỹ trong toàn trung đội thực thi động tác điểm số như ở đội hình tiểu đội hàng ngang.

 Khi nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng tiểu đội điểm số của tiểu đội mình (tiểu đội trưởng không điểm số).

 Trung đội 2 hàng ngang không điểm số.

 Trung đội 3 hàng ngang điểm số, chỉ có tiểu đội 1 điểm số (động tác điểm số như tiểu đội 1 hàng ngang), tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

 Khẩu lệnh: “Nhìn bên phải (trái) – Thẳng”.

 Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sỹ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng ngang. Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng sửa đổi từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3.

Bước 4: Giải tán

Câu 4 trang 14 Giáo dục đào tạo và giảng dạy quốc phòng – bảo mật thông tin an ninh lớp 11: Thực hiện tiến trình chỉ huy đội hình trung đội 1,2 và 3 hàng dọc.

Trả lời:

Đội hình trung đội hàng dọc

 Đội hình trung đội hàng dọc gồm: Trung đội 1, 2 và 3 hàng dọc.

 Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sỹ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng dọc, chỉ khác:

Bước 1: Tập hợp đội hình.

 Khẩu lệnh: “ Trung đội X thành 1 (2, 3) – Tập hợp”.

 Khi thấy phó trung đội trưởng và tiểu đội 1 đã đứng vào vị trí tập hợp, trung đội trưởng chạy đều về phía trước, cách đội hình 5 – 8 bước tạm ngưng, quay vào đội hình đôn đốc tập hợp.

Bước 2: Điểm số (Trung đội 2 hàng dọc không điểm số)

 Khi nghe dứt động lệnh “Điểm số”, những chiến sỹ trong toàn trung đội từ là 1 đến hết, những tiểu đội trưởng cũng điểm số. Động tác điểm số của từng người như điểm số trong đội hình tiểu đội hàng dọc.

 Khi nghe dứt động lệnh “Từng tiểu đội điểm số”, từng tiểu đội lần lượt điểm số của tiểu đội mình (tiểu đội trưởng không điểm số).

 Trung đội 3 hàng ngang điểm số, chỉ có tiểu đội 1 điểm số (động tác điểm số như tiểu đội 1 hàng ngang), tiểu đội trưởng không điểm số. Tiểu đội 2, tiểu đội 3 không điểm số mà lấy số đã điểm của tiểu đội 1 để tính số của tiểu đội mình. Nếu tiểu đội 2 và tiểu đội 3 thiếu hoặc thừa quân so với quân số đã điểm của tiểu đội 1 thì người đứng cuối hàng của tiểu đội 2 và tiểu đội 3 phải báo cáo cho trung đội trưởng biết. Khi báo cáo phải đứng nghiêm, báo cáo xong, đứng nghỉ.

Bước 3: Chỉnh đốn hàng ngũ.

 Động tác của trung đội trưởng và cán bộ, chiến sỹ trong trung đội cơ bản như tập hợp cơ bản như tập hợp ở đội hình tiểu đội hàng dọc. Khi chỉnh đốn hàng ngũ, trung đội trưởng sửa đổi từ tiểu đội 1, tiểu đội 2 đến tiểu đội 3.

Bước 4: Giải tán.

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Đội hình trung đội có mấy cách tập hợp ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đội hình trung đội có mấy cách tập hợp tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đội hình trung đội có mấy cách tập hợp miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Đội hình trung đội có mấy cách tập hợp miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đội hình trung đội có mấy cách tập hợp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đội hình trung đội có mấy cách tập hợp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đội #hình #trung #đội #có #mấy #cách #tập #hợp