Thủ Thuật Hướng dẫn Đơn xin xác nhận chỗ ở lúc bấy giờ 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đơn xin xác nhận chỗ ở lúc bấy giờ được Update vào lúc : 2022-04-30 16:36:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

258

Chính quyền địa phương có trách nhiệm cấp giấy xác nhận về cứ trú, tình trang hôn nhân gia đình, xác nhận nhân thân,….của công dân số sống tại địa phương. Người xin xác nhận phải viết đơn xin nhìn nhận, xác nhận gửi đến cơ quan có thẩm quyền nơi inh sinh sống. Đơn xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương là gì? Trường hợp nào phải xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương? Thủ tục xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương được tiến hành ra sao?

Nội dung chính

  • 1. Đơn xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương là gì?
  • 2. Khi nào soạn thảo đơn xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương?
  • 3. Mẫu đơn xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương tiên tiến và phát triển nhất:
  • 4. Hướng dẫn soạn thảo đơn xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương:
  • 6. Thủ tục xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương:
  • 6.1. Thủ tục xin xác nhận tạm trú:
  • 6.2. Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1:
  • 6.3. Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình:

1. Đơn xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương là gì?

Đơn xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương là mẫu dơn được soạn thảo bởi thành viên gửi đến cơ quan có thẩm quyền địa phương ( UBND, CA phường/xã /thị xã,…) để xin xác nhận nhìn nhận trong một số trong những trường hợp như: xin xác nhận tạm trú, xin xác nhận nhân thân,…

Đơn xin nhìn nhận, xác nhận của địa phương là một văn bản pháp lý được công nhận bởi pháp lý.

2. Khi nào soạn thảo đơn xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương?

Trong thực tiễn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường có nhiều trường hợp cần xin xác nhận của địa phương, gồm có:

– Trường hợp cần xác nhận dân sự

– Xác nhận tạm trú

– Xác nhận nơi cư trú

– Xác nhận nhân thân

-…

3. Mẫu đơn xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương tiên tiến và phát triển nhất:

Dưới đây luật Dương gia sẽ phục vụ đến bạn đọc một số trong bộ sưu tập đơn xin nhìn nhận, xác nhận của địa phương phổ cập

M1: Mẫu đơn xin xác nhận dân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————–***————–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN DÂN SỰ

Kính gửi: Công an phường (xã)/ UBND (xã)……..

1. Tên tôi là:………..

Sinh ngày:………..

Thường trú tại:………..

Nghề nghiệp:………

Nơi công tác thao tác:………

2. Họ và tên Bố:……

Thường trú tại:….

Nghề nghiệp:……..

Nơi công tác thao tác:…………

3. Họ và tên Mẹ:…….

Thường trú tại:…….

Nghề nghiệp:………

Nơi công tác thao tác:……..

4. Họ tên vợ/chồng:………..

Thường trú tại:…………..

Nghề nghiệp:………….

Nơi công tác thao tác:…….

Tôi xin đề xuất kiến nghị quý Công an phường (xã) xác nhận về nhân sự cho tôi trong thời hạn thường trú tại địa phương không vi phạm tiền án, tiền sự tôi nghiêm chỉnh chấp hành những chủ trương chủ trương của Đảng Nhà nước và những quy định của Chính quyền địa phương.

……, ngày……..tháng……..năm……..

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG

 (Nơi nhân sự có sổ hộ khẩu)

 NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

M2: Mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN TẠM TRÚ

Kính gửi : Công an……

Tôi tên là: ….

Ngày sinh: …..

Số CMND….Tại Công an ….. Cấp ngày……….

Địa chỉ thường trú: …….

Chỗ ở lúc bấy giờ: ………

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Công an …..xác nhận cho tôi đã tạm trú tại địa này từ thời điểm ngày………/………/……………. cho tới nay.

Lý do: ……

Xin cám ơn!

…, Ngày …… tháng …… năm 20…….

           Xác nhận của Công An                                            Người làm đơn

( Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)                           (Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo đơn xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương:

Phần kính gửi: Ghi thông tin của UBND (xã, phường, thị xã),  Công an (xã, phường, thị xã),…Cơ quan có thẩm quyền khác nơi kiến nghị và gửi đơn xin xác nhận

Phần thông tin của người xin xác nhận:

Mục họ tên: Ghi khá đầy đủ họ, tên đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu

Sinh ngày: Xác định theo ngày, tháng, năm dương lịch và được ghi khá đầy đủ 02 chữ số cho ngày sinh, 02 chữ số cho những tháng sinh là tháng 01 và tháng 02, 04 chữ số cho năm sinh;

Thường trú: Ghi theo thông tin theo sổ hộ khẩu. Trong trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú phải ghi theo địa chỉ đã thay đổi

Mục “Nghề nghiệp”: Ghi rõ lúc bấy giờ làm nghề gì và tên cơ quan, cty, tổ chức triển khai, địa chỉ nơi thao tác.

Nơi công tác thao tác: Ghi rõ lúc bấy giờ làm nghề gì và tên cơ quan, cty, tổ chức triển khai, địa chỉ nơi thao tác.

6. Thủ tục xin xác nhận, nhìn nhận của địa phương:

6.1. Thủ tục xin xác nhận tạm trú:

Bước 1: Chuẩn bi hồ sơ

– Photo CMND có công chứng (mang bản gốc đi so sánh)

– Photo Sổ hộ khẩu có công chứng

– Hợp đồng thuê nhà/ở nhờ

– Đơn xin xác nhận tạm trú

– Phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu

– Bản khai nhân khẩu

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ tại Công an phường, xã nơi đang sinh sống và làm việc

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Thời gian hoàn thành xong thủ tục: tối đa 3 ngày Tính từ lúc ngày nộp đủ sách vở cho công an phường.

6.2. Thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1:

Công dân xin giấy xác nhận nhân thân nhằm mục đích mục tiêu xác nhận về tình trạng không vi phạm pháp lý, không còn án tích hoặc đã được xóa án tích thì bắt buộc công dân phải thực thi hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại cơ quan có thẩm quyền.

Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho thành viên, cơ quan, tổ chức triển khai gồm:

+ Công dân Việt Nam, người quốc tế đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của tớ.

+ Cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác thao tác quản trị và vận hành nhân sự, hoạt động và sinh hoạt giải trí Đk marketing thương mại, xây dựng, quản trị và vận hành doanh nghiệp, hợp tác xã.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cần sẵn sàng sẵn sàng hồ sơ lý lịch tư pháp sau:

– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định;

– Bản sao giấy chứng tỏ nhân dân / căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

– Bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy ghi nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền

Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú (trường hợp không còn nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú, trường hợp cư trú ở quốc tế thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước lúc xuất cảnh)

– Người quốc tế cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm ý lịch tư pháp vương quốc.

Bước 3: Nhận kết quả

– Sau khi đóng phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì công dân nhận giấy hẹn cấp phiếu và đến nhận kết quả theo thời hạn ghi trong giấy hẹn.

– Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp không thật 10 ngày, Tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu hợp lệ từ công dân.

6.3. Thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

– Hộ chiếu hoặc chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc những sách vở khác có dán ảnh và thông tin thành viên do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng tỏ về nhân thân của người dân có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình.

– Giấy tờ chứng tỏ nơi cư trú của tình nhân cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình để xác lập thẩm quyền

Trường hợp gửi hồ sơ qua khối mạng lưới hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có xác nhận những sách vở phải xuất trình nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ 

Ủy ban nhân dân cấp xã/phường/thị xã

Cách thức nộp hồ sơ:

+ Nộp trực tiếp tại UBND xã/phường/thị xã

+ Nộp qua công thông tin điện tử

+ Nộp qua dịch vụ bưu chính

Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, so sánh thông tin trong Tờ khai và tính hợp lệ của sách vở trong hồ sơ

– Trường hợp hồ sơ khá đầy đủ, hợp lệ:  Người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong số đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả

– Trường hợp  hồ sơ gần khá đầy đủ cần tương hỗ update hoàn thiện: Hướng dẫn người nộp hồ sơ tương hỗ update, hoàn thiện theo quy định

– Trường hợp không thể tương hỗ update, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong số đó nêu rõ loại sách vở, nội dung cần tương hỗ update, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân gia đình của người dân có yêu cầu.

– Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình để sử dụng vào mục tiêu khác, không phải để Đk kết hôn thì trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình phải ghi rõ mục tiêu sử dụng, số lượng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình được cấp theo yêu cầu.

– Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình để kết hôn với những người cùng giới tính hoặc kết hôn với những người quốc tế tại Cơ quan đại diện thay mặt thay mặt quốc tế tại Việt Nam thì cơ quan Đk hộ tịch từ chối xử lý và xử lý.

Lưu ý: 

Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình nhằm mục đích mục tiêu kết hôn thì tình nhân cầu phải phục vụ đủ Đk kết hôn:

– Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên

– Việc kết hôn do nam,nữ tự nguyện quyết định hành động

– Không bị mất khả năng hành vi dân sự

– Việc kết hôn không thuộc một trong những trường hợp cấm kết hôn, gồm:

+ Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo

+ Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn

+ Người đang sẵn có vợ, có chồng mà kết hôn với những người khác hoặc chưa tồn tại vợ, chưa tồn tại chồng mà kết hôn với những người đang sẵn có chồng, có vợ

+ Kết hôn Một trong những người dân cùng dòng máu về trực hệ; Một trong những người dân dân có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.

– Nhà nước không thừa nhận hôn nhân gia đình Một trong những người dân cùng giới tính.
Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân gia đình để sử dụng vào mục tiêu khác, không phải để Đk kết hôn, thì tình nhân cầu không phải phục vụ Đk kết hôn.

Reply
8
0
Chia sẻ

Video Đơn xin xác nhận chỗ ở lúc bấy giờ ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đơn xin xác nhận chỗ ở lúc bấy giờ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đơn xin xác nhận chỗ ở lúc bấy giờ miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Đơn xin xác nhận chỗ ở lúc bấy giờ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đơn xin xác nhận chỗ ở lúc bấy giờ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đơn xin xác nhận chỗ ở lúc bấy giờ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đơn #xin #xác #nhận #chỗ #ở #hiện #nay