Kinh Nghiệm về Hạt nhân phóng xạ với chu kì bán rã 138 ngày số hạt phát ra từ 21g Po sau thời hạn 46 ngày là Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hạt nhân phóng xạ với chu kì bán rã 138 ngày số hạt phát ra từ 21g Po sau thời hạn 46 ngày là được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-07 18:17:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

26

PoliniPo làchấtphóngxạcóchukỳbánrã T = 138 ngày. Khốilượng ban đầulà m0 = 10g. Lấy NA=6,02.1023mol-1. Sốnguyêntửcònlạisau 69 ngàylà:

A.

A: 1,86.1023

Nội dung chính

 • PoliniPo làchấtphóngxạcóchukỳbánrã T = 138 ngày. Khốilượng ban đầulà m0 = 10g. Lấy NA=6,02.1023mol-1. Sốnguyêntửcònlạisau 69 ngàylà:
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Phóng xạ – Hạt nhân nguyên tử – Vật Lý 12 – Đề số 3

B.

B:. 5,14.1020

C.

C:8,55.1021

D.

D: 2,3.1022

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

ØSốhạtnhâncònlạisau 69 ngày là:N(t) = N0.2-t/T Trongđó:

Hạt

CHỌN D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Phóng xạ – Hạt nhân nguyên tử – Vật Lý 12 – Đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Có hai mẫu chất phóng xạ A và B thuộc cùng một chất có chu kỳ luân hồi bán rã T = 138,2 ngày và có khối lượng ban đầu như nhau . Tại thời gian quan sát , tỉ số số hạt nhân haimẫuchất

  . Tuổicủamẫu A nhiều hơn nữa mẫu B là ?

 • Một chất phóng xạ ban đầu (t = 0) có khối lượng m0 = 90g. Sau 1 năm, còn sót lại một phần ba khối lượng ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, khối lượng còn sót lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó bằng:

 • Mộtmẫuchấtphóngxạ, sauthờigian t1còn 20% hạtnhânchưabịphânrã. Đếnthờiđiểm t2 = t 1 + 100 s sốhạtnhânchưabịphânrãchỉcòn 5%. Chu kỳbánrãcủađồngvịphóngxạđólà

 • Ban đầu có 2g Rađon

  là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày. Sau 19 ngày, lượng Rađon đã biết thành phân rã là:

 • Một mẫu

  tại t = 0 có khối lượng 48 g. Sau thời hạn t = 30 giờ, mẫu còn sót lại 12 g. Biết là chất phóng xạ β- tạo thành hạt nhân con là . Chu kì phóng xạ của là:

 • Chất phóng xạ pôlôni

  phóng xạ tia α và biến hóa thành chì . Biết chu kì bán rã của là 138,4 ngày. Sau 414,6 ngày khối lượng chì tạo thành là 20,6 g. Khối lượng pôlôni ban đầu bằng:

 • Sựphóngxạvàsựphânhạchkhôngcócùngđặcđiểmnàosauđây:

 • Có thể tăng hằng số phóng xạ λ của đồng vị phóng xạ bằng phương pháp:

 • Tiêm vào máu bệnh nhân 10 cm3 dung dịch chứa

  có chu kì bán rã T = 15 h với nồng độ 10-3mol/lít. Sau 6 h lấy 10 cm3máu tìm thấy 1,5.10-8mol Na24. Coi Na24phân bố đều. Thể tích máu của người được tiêm khoảng chừng:

 • Chất phóng xạ poloni

  phát ra tia α biến hóa thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của poloni là 138 ngày. Ban đầu có một mẫu Poloni nguyên chất, sau khoảng chừng thời hạn t, tỉ số giữa khối lượng chì sinh ra và khối lượng poloni còn sót lại trong mẫu là 0,6. Coi khối lượng nguyên tử bằng số khối của hạt nhân của nguyên tử đó tính theo cty u. Giá trị của t là:

 • Poloni

  là chất phóng ∝ tạo thành hạt nhân chì . Chu kì bán rã của Po là 140 ngày. Sau thời hạn t = 420 ngày (Tính từ lúc thời gian khởi đầu khảo sát) ngườ ta nhận được 10,3 (g) chì. Lấy khối lượng những hạt là đó đó là số khối của chúng. Khối lượng Po tại thời gian ban đầu là

 • Mộtchấtphóngxạcóchukỳbánrãlà 360 giờ. Khilấyrasửdụngthìkhốilượngchỉcòn 1/32 khốilượnglúcmớinhậnvề. Thờigiantừlúcmớinhậnvềđếnlúcsửdụnglà

 • Chất I-ôt phóng xạ

  dùng trong y tế có chu kì bán rã 8 ngày, lúc đầu có 200g. Khối lượng chất phóng xạ còn sót lại sau 24 ngày là:

 • Chất phóng xạ pôlôni

  phóng xạ tia α và biến hóa thành chì . Biết chu kì bán rã của là 138,4 ngày. Sau 414,6 ngày khối lượng chì tạo thành là 20,6 g. Khối lượng pôlôni ban đầu bằng:

 • Hạt nhân

  phóng xạ và trở thành một hạt nhân bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo cty u. Biết chất phóng xạ có chu kì bán ra là T. Ban đầu có một khối lượng chất , sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là ?

 • Phát biểu nào sau này làsaikhi nói về hiện tượng kỳ lạ phóng xạ ?

 • Ban đầu có 2g Rađon

  là chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày. Sau 19 ngày, lượng Rađon đã biết thành phân rã là:

 • Ban đầucómẫuphóngxạ X nguyênchất, cóchukỳbánrã T. Mẫuchấtphóngxạvàbiếnthànhhạtnhânbền Y. Tạithờiđiểm t1tỉlệgiữahạtnhân Y vàhạtnhân X là k. Tạithờiđiểm t2 = t1 + 2T thìtỉlệđólà

 • Mộtchấtphóngxạcóchukỳbánrãlà 360 giờ. Khilấyrasửdụngthìkhốilượngchỉcòn 1/32 khốilượnglúcmớinhậnvề. Thờigiantừlúcmớinhậnvềđếnlúcsửdụnglà ?

 • Hạtnhânpôlôni (

  ) phóngrahạtvàbiếnthànhhạtnhânchì (Pb) bền, cóchukỳbánrãlà 138 ngày. Ban đầucómộtmẫupôlôninguyênchất. Hỏisaubaolâusốhạtnhânchìđượctạoratrongmẫulớngấpbasốhạtnhânpôlônicònlại?

 • Hạt

  là hạt nhân phóng xạ β- tạo thành Co bền. Ban đầu có một mẫu nguyên chất. Tại một thời điểm nào đó tỉ số số hạt nhân Co và Fe trong mẫu là 3:1 và tại thời điểm sau đó 138 ngày thì tỉ số đó là 31:1. Chu kỳ bán rã của là:

 • là chất phóng xạ α trở thành hạt chì Pb. Bao nhiêu Phần Trăm nguồn tích điện tỏa ra chuyển thành động năng hạt chì? Coi khối lượng hạt nhân gần bằng số khối (tính bằng u) của hạt nhân đó và coi hạt đứng yên khi phóng xạ:

 • Thờigian

  đểsốhạtnhânphóngxạgiảmđielầngọilàthờigiansốngtrungbìnhcủachấtphóngxạ. Số % nguyêntửphóngxạbịphânrãsauthờigianlà ?

 • Có 1mg chấtphóngxạpôlôniđặttrongmộtnhiệtlượngkếcónhiệt dung C=8 J/K. Do phóngxạmàPôlônitrênchuyểnthànhchì. BiếtchukỳbánrãcủaPôlônilà T=138 ngày; khốilượngnguyêntửPôlônilàmPo=209,9828u; khốilượngnguyêntửchìlàmPb=205,9744u; khốilượnghạtlà m=4,0026u; 1u= 931,5. Sauthờigian t=1giờ kểtừkhiđặtPôlônivàothìnhiệtđộtrongnhiệtlượngkếtănglên

 • Polini

  Po làchấtphóngxạcóchukỳbánrã T = 138 ngày. Khốilượng ban đầulà m0 = 10g. Lấy NA=6,02.1023mol-1. Sốnguyêntửcònlạisau 69 ngàylà:

 • Một hạt nhân có số khối A phóng xạ

  . Lấy khối lượng của hạt nhân tính theo u bằng số khối của nó. Tỉ số khối lượng giữa hạt nhân con và hạt nhân mẹ sau 2 chu kì bán rã bằng

 • Tia nào sau này có bản chất khác với những tia còn sót lại?

 • Câu nào sau này là sai khi nói về sự việc phóng xạ:

 • Phóng xạ có hạt nhân con tiến một số trong những ô so với hạt nhân mẹ là:

 • Một mẫu

  tại t = 0 có khối lượng 48 g. Sau thời hạn t = 30 giờ, mẫu còn sót lại 12 g. Biết là chất phóng xạ β- tạo thành hạt nhân con là . Chu kì phóng xạ của là:

 • Một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là 5,68.19-3s-1. Chu kì bán rã bằng:

 • Một mẫu quặng chứa chất phóng xạ Xesi

  . Độ phóng xạ của mẫu là H0 = 3,3.109 Bq. Biết chu kỳ luân hồi bán rã của Cs là 30 năm. Khối lượng Cs chứa trong mẫu quặng là

 • Hạtnhân

  đangđứngyênthìphóngxạ , ngaysauphóngxạđó, độngnăngcủahạt.

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Ngoài việc phục vụ gỗ quý, rừng còn tồn tại tác dụng gì cho môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của con người.

 • Đối với chất thải công nghiệp và sinh hoạt, Luật bảo vệ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên quy định:

 • Bảo vệ vạn vật thiên nhiên hoang dã cần ngăn ngừa những hành vi nào dưới đây.

 • Giữ gìn vạn vật thiên nhiên hoang dã là:

 • Tài nguyên nào sau này thuộc tài nguyên tái sinh:

 • Muốn thực thi quan hệ hợp tác Một trong những vương quốc trong những nghành nên phải có:

 • Bảo vệ độc lập lãnh thổ, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ là nội dung cơ bản của pháp lý về:

 • Bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm và trách nhiệm thiêng liêng và cao quý của người nào sau này?

 • Ngăn chặn và diệt trừ những tệ nạn xã hội được pháp lý quy định trong luật nào dưới đây:

 • Đâu không phải là nội dung của pháp lý về tăng trưởng bền vững của xã hội?

Reply
2
0
Chia sẻ

Video Hạt nhân phóng xạ với chu kì bán rã 138 ngày số hạt phát ra từ 21g Po sau thời hạn 46 ngày là ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Hạt nhân phóng xạ với chu kì bán rã 138 ngày số hạt phát ra từ 21g Po sau thời hạn 46 ngày là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Hạt nhân phóng xạ với chu kì bán rã 138 ngày số hạt phát ra từ 21g Po sau thời hạn 46 ngày là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Down Hạt nhân phóng xạ với chu kì bán rã 138 ngày số hạt phát ra từ 21g Po sau thời hạn 46 ngày là Free.

Giải đáp vướng mắc về Hạt nhân phóng xạ với chu kì bán rã 138 ngày số hạt phát ra từ 21g Po sau thời hạn 46 ngày là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hạt nhân phóng xạ với chu kì bán rã 138 ngày số hạt phát ra từ 21g Po sau thời hạn 46 ngày là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hạt #nhân #phóng #xạ #với #chu #kì #bán #rã #ngày #số #hạt #phát #từ #21g #sau #thời #gian #ngày #là