Contents

Mẹo Hướng dẫn Hình chóp có diện tích s quy hoạnh đáy bằng thể tích khối chóp bằng độ cao khối chóp bằng 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Hình chóp có diện tích s quy hoạnh đáy bằng thể tích khối chóp bằng độ cao khối chóp bằng được Update vào lúc : 2022-05-03 14:48:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

224

21/09/2022 402

D. h=3VB.

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

 • D. h=3VB.
 • Chọn D.
  Ta có V=13B.h⇒h=3VB.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • CÂU HỎI KHÁC

Chọn D.
Ta có V=13B.h⇒h=3VB.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a,SA vuông góc với đáy. Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng a333.  Khoảng cách từ D đến mặt phẳng (SBC) bằng

Xem đáp án » 21/09/2022 5,199

Đạo hàm của hàm số  y=x4 là 

Xem đáp án » 21/09/2022 1,718

Đạo hàm của hàm số y=x tại điểm x = 9 bằng 

Xem đáp án » 21/09/2022 1,607

Xét phép thử ngẫu nhiên có không khí mẫu Ω . Gọi P(A) là xác suất của biến cố A liên quan đến phép thử. Khẳng định nào sau này là xác lập đúng?

Xem đáp án » 21/09/2022 1,119

Gọi S là tập hợp những số tự nhiên có 6 chữ số được lập từ tập hợp A=0;1;2;…;9. Chọn ngẫu nhiên một số trong những từ tập S Tính xác suất để chọn được số tự nhiên có tích những chữ số là 1400

Xem đáp án » 21/09/2022 966

Bảng biến thiên sau này là của hàm số nào trong những hàm số sau?

Xem đáp án » 21/09/2022 912

Anh Thưởng dự tính sử dụng hết 4m2 kính để làm bể cá có dạng hình hộp chữ nhật không nắp, chiều dài gấp hai chiều rộng (những mối ghép không đáng kể). Bể cá có dung tích bằng bao nhiêu? (làm tròn đến chữ số Phần Trăm).

Xem đáp án » 21/09/2022 701

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx−cosx+4sin2x=m có nghiệm thực? 

Xem đáp án » 21/09/2022 576

Cho hàm số y = f(x)  có đạo hàm và liên tục trên  Biết rằng đồ thị hàm số y = f’(x)   như hình dưới đây.

Xét hàm số gx=fx−x2−x  trên R Khẳng định nào sau này là xác lập sai

Xem đáp án » 21/09/2022 528

Cho hàm số y=13×3−mx2+mét vuông−m−1x+1.  Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thực m để hàm số đạt cực trị tại x1,x2  thỏa mãn nhu cầu x12+2mx2−3m2+m−5≤0?

Xem đáp án » 21/09/2022 465

Cho hàm số y = f(x) xác lập, liên tục trên R  và có bảng biến thiên sau:

 Khẳng định nào sau này là xác lập đúng?

Xem đáp án » 21/09/2022 409

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác cân có AB=BC= 3a Đường thẳng A’C tạo với đáy một góc  60°Trên cạnh A’C lấy điểm M sao cho A’M=2MC Biết rằng A’B=a31. Khoảng cách từ  đến mặt phẳng (ABB’A’) là

Xem đáp án » 21/09/2022 389

Cho cấp số cộng un có  u1=13,d=113.Số hạng thứ hai của cấp số cộng đã cho là

Xem đáp án » 21/09/2022 323

Cho những số thực x,y thỏa mãn nhu cầu x−3x+1=3y+2−y. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x+y là 

Xem đáp án » 21/09/2022 303

Cho hàm số y = f(x)  có đạo hàm f’x=x−32020π2x−πx+2021×2−2x,∀x∈ℝ.  Gọi S là tập những giá trị nguyên của tham số m  để hàm số y=fx2−8x+m có đúng ba điểm cực trị x1,x2,x3 thỏa mãn nhu cầu  x12+x22+x32=50.Khi đó tổng những thành phần của S bằng                                      

Xem đáp án » 21/09/2022 302

Hay nhất

Chọn C

Thể tích khối chóp là (V=frac13 .4.6=8)

Mã vướng mắc: 280116

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong những phương trình dưới đây, phương trình nào có tập nghiệm là: (x=fracpi 2+kpi ,kin mathbbZ.)
 • Đồ thị hàm số (y=fracx-2x+4) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
 • Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình vuông vắn cạnh (a,) khi cạnh đáy của hình chóp giảm sút 3 lần và vẫn không thay đổi độ cao thì thể tích của khối chóp giảm sút mấy lần:
 • Chọn kết quả sai trong những kết quả dưới đây:
 • Hàm số (y=sqrt2x-x^2) nghịch biến trên khoảng chừng:
 • Tính đạo hàm của hs (y=x^2+1)
 • Tính đạo hàm của hàm số (y=sin x+cot x)
 • Thể tích của khối chóp có diện tích s quy hoạnh đáy bằng B, độ cao bằng h là
 • Cho khối lăng trụ hoàn toàn có thể tích là V, diện tích s quy hoạnh đáy là B, độ cao là h. Tìm xác lập đúng trong những xác lập sau:
 • Xét phép thử T: “Gieo một con súc sắc cân đối và đồng chất” và biến cố A liên quan đến phép thử: “Mặt lẻ chấm xuất hiện”. Chọn xác lập sai trong những xác lập dưới đây:
 • Cho hàm số (y=x^3-3x^2.) Mệnh đề nào dưới đây đúng?
 • Giá trị lớn số 1 của hàm số (y=2x^3-3x^2+10^2022) trên đoạn (left[ -1;1 right]) là:
 • Hàm số (y=-x^4+2x^2+3) có mức giá trị cực tiểu là
 • Cho khối chóp hoàn toàn có thể tích là V, khi diện tích s quy hoạnh của đa giác đáy giảm sút ba lần thì thể tích của khối chóp bằng bao nhiêu.
 • Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng xét dấu của (f’left( x right)) như sau: Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
 • Hàm số nào sau này đồg biến trên (mathbbR?
 • Một lớp học có 40 học viên, chọn 2 bạn tham gia đội “Thanh niên xung phong” của trường, biết rằng bạn nào trong lớp cũng hoàn toàn có thể để tham gia đội này. Số cách chọn là:
 • Mệnh đề nà sau này sai:
 • Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đồ thị như hình phía dưới. ​ Khi đó
 • Cho hàm số (y=fleft( x right)) có bảng biến thiên như hình phía dưới Hàm số (y=fleft( x right)) có đường quán cận đứng là?
 • Số hạng chứa (x^15y^9) trong khai triển nhị thức (left( xy-x^2 right)^12) là:
 • Cho khối chóp (S.ABC) có đáy (ABC) là tam giác vuông tại (B,AB=a,AC=asqrt3,) (SB=asqrt5,SAbot left( ABC right).) Tính thể tích khối chóp (S.ABC.)
 • Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật, (AB=a,AD=asqrt2,) đường thẳng (SA) vuông góc với (mpleft( ABCD right).) Góc giữa (SC) và (mpleft( ABCD right)) bằng (60^0.) Tính thể tích khối chóp (S.ABCD)
 • Cho hàm số (y=frac13x^3-frac12left( m+3 right)x^2+m^2x+1.) Có bao nhiêu số thực (m) để hàm số đạt cực trị tại (x=1?)
 • Cho hàm số (y=fracmx-82x-m.) Tìm toàn bộ những giá trị thực của tham số (m) để hàm số đồng biến trên từng khoảng chừng xác lập
 • Một vật có phương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí (Sleft( t right)=4,9t^2;) trong số đó t tính bằng (s), S(t) tính bắng mét (m). Vận tốc của vật tại thời gian (t=6s) bằng
 • Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng 2, độ cao của khối chóp bằng 4. Tính thể tích của khối chóp.
 • Cho tứ giác (ABCD) biết số đo của 4 góc của tứ giác lập thành cấp số cộng và có một góc có số đo bằng (30^0,) góc có số đo lớn số 1 trong 4 góc của tứ giác này là:
 • Cho lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có (BB’=a,) đáy (ABC) là tam giác vuông cân tại (B,AB=a.) Tính thể tích của khối lăng trụ.
 • Tính thể tích khối tứ diện đều phải có cạnh bằng 2.
 • Cho hàm số (y=left| x+sqrt16-x^2 right|+a) có mức giá trị lớn số 1 và nhỏ nhất lần lượt là (m,M,) Biết (m+M=a^2.) Tìm tích (P) toàn bộ giá trị (a) thỏa mãn nhu cầu đề bài.
 • Cho hình chóp tứ giác đều (S.ABCD) có (SA=AB=a.) Góc giữa (SA) và (CD) là
 • Tính số lượng giới hạn (I=undersetxto 2^-mathoplim ,frac3x^2-2x-2)
 • Cho hàm số (y=-x^4+left( m^2-m right)x^2.) Tìm (m) để hàm số có đúng một cực trị.
 • Đồ thị hàm số (y=fracx^2-3x+2x^3-x) có mấy đường quán cận?
 • Cho hình chóp tứ giác đều (S.ABCD) có cạnh đáy bằng (a.) Gọi (M;N) lần lượt là trung điểm của (SA) và (BC.) Biết góc giữa (MN) và mặt phẳng (left( ABCD right)) bằng (60^0.) Khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng (BC) và (DM) là:
 • Tìm số hạng không chứa (x) trong khai triển (left( x-frac2x right)^n,nin mathbbN^*) biết )C_n^1-2.2.C_n^2+3.2^2.C_n^3-4.2^3.C_n^4+5.2^4C_n^5+…+left( -1 right)^n.n.2^n-1C_n^n=-2022)
 • Cho hình chóp (S.ABCD) có (ABCD) là hình chữ nhật. Biết (AB=asqrt2,AD=2a,SAbot left( ABCD right)) và (SA=asqrt2.) Góc giữa hai tuyến phố thẳng (SC) và (AB) bằng
 • Cho hàm số (fleft( x right)=left| 3x^3-9x^2+12x+m+2 right|.) Có bao nhiêu giá trị nguyên của (min left[ -20;30 right]) sao cho với mọi số thực (a,b,cin left[ 1;3 right]) thì (fleft( a right),fleft( b right),fleft( c right)) là độ dài ba cạnh của một tam giác.
 • Cho hình chóp (S.ABC) có (AB=AC=5a;BC=6a.) Các mặt bên tạo với đáy góc (60^0.) Tính thể tích khối chóp (S.ABC)
 • Cho hàm số (fleft( x right).) Hàm số (y=f’left( x right)) có đồ thị như hnhf phía dưới
 • Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên tập R và biết (y=f’left( x right)) có đồ thị là đường cong trong hình phía dưới
 • Cho biết đồ thị hàm số (y=x^4-2mx^2-2m^2+m^4) có 3 điểm cực trị (A,B,C) cùng với điểm (Dleft( 0;-3 right)) là 4 đỉnh của một hình thoi. Gọi (S) là tổng những giá trị (m) thỏa mãn nhu cầu đề bài thì (S) thuộc khoảng chừng nào sau này
 • Cho hình hộp (ABCD.A’B’C’D’) có đáy là hình chữ nhật, (AB=sqrt3,AD=sqrt7.) Hai mặt bên (left( ABB’A’ right)) và (left( ADD’A’ right)) lần lượt tạo với đáy góc (45^0) và (60^0,) biết cạnh bên bằng 1. Tính thể tích khối hộp.
 • Cho (fleft( x right)=sqrtx^2-2x+4-frac12x+2022) và (hleft( x right)=fleft( 3sin x right).) Số nghiệm thuộc đoạn (left[ fracpi 6;6pi right]) của phương trình (h’left( x right)=0) là
 • Cho hàm số (fleft( x right).) Hàm số (y=f’left( x right)) có đồ thị như hình phía dưới. ​ Hàm số (gleft( x right)=fleft( 3-4x right)-8x^2+12x+2022) nghịch biến trên khoảng chừng nào dưới đây?
 • Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đồ thị như hình vẽ. ​ Trong đoạn (left[ -20;20 right]), có bao nhiêu số nguyên (m) để hàm số (y=left| 10fleft( x-m right)-frac113m^2+frac373m right|) có 3 điểm cực trị?
 • Cho tứ diện đều (ABCD) có cạnh bằng 1, gọi (M) là trung điểm (AD) và (N) trên cạnh (BC) sao cho (BN=2NC.) Khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng (MN) và (CD) là
 • Cho hình chóp tứ giác (S.ABCD) có (SA=x) và toàn bộ những cạnh còn sót lại đều bằng 1. Khi thể tích khối chóp (S.ABCD) đạt giá trị lớn số 1 thì (x) nhận giá trị nào sau này?
 • Xếp ngẫu nhiên 10 học viên gồm 2 học viên lớp 12A, 3 học viên lớp 12B và 5 học viên lớp 12C thành một hàng ngang. Xác suất để trong 10 học viên trên không còn 2 học viên cùng lớp đứng cạnh nahu bằng

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Hình chóp có diện tích s quy hoạnh đáy bằng thể tích khối chóp bằng độ cao khối chóp bằng ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hình chóp có diện tích s quy hoạnh đáy bằng thể tích khối chóp bằng độ cao khối chóp bằng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Hình chóp có diện tích s quy hoạnh đáy bằng thể tích khối chóp bằng độ cao khối chóp bằng miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Hình chóp có diện tích s quy hoạnh đáy bằng thể tích khối chóp bằng độ cao khối chóp bằng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hình chóp có diện tích s quy hoạnh đáy bằng thể tích khối chóp bằng độ cao khối chóp bằng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hình chóp có diện tích s quy hoạnh đáy bằng thể tích khối chóp bằng độ cao khối chóp bằng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hình #chóp #có #diện #tích #đáy #bằng #thể #tích #khối #chóp #bằng #chiều #cao #khối #chóp #bằng