Mẹo Hướng dẫn Hợp kim cu-zn hoàn toàn có thể bị hoàn tan hết trong dung dịch Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hợp kim cu-zn hoàn toàn có thể bị hoàn tan hết trong dung dịch được Update vào lúc : 2022-09-15 05:30:27 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

185

18/06/2022 861

A. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3.

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

 • A. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3.
 • C. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2.
 • D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.
 • Đáp án D
  Sau phản ứng còn Cu dư, chứng tỏ HNO3 phản ứng hết.
  => Dung dịch sau phản ứng chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án B
  Chỉ có Zn phản ứng với HCl, Cu không phản ứng nên mCu = 2 gam
  nH2 = 0,2 mol
  Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
  0,2                               0,2
  => mZn = 0,2.65 = 13 gam
  => m = 13+2 = 15 gam
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

C. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3; Cu(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Đáp án D
Sau phản ứng còn Cu dư, chứng tỏ HNO3 phản ứng hết.
=> Dung dịch sau phản ứng chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 7,453

Cho m gam bột sắt vào dung dịch HNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí NO (thành phầm khử duy nhất của N+5, ở đktc) và 2,4 gam chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 5,298

Cho 5,5 gam hỗn hợp gồm hai sắt kẽm kim loại Al và Fe vào đung dịch HCl (dư), thu được 4,48 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Al và Fe trong hỗn hợp lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,717

Khi hòa tan 30g hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch HNO3 1M (dư), thoát ra 6,72 lit khí NO (đktc). Khối lượng của CuO trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,960

Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch

Xem đáp án » 18/06/2022 2,160

Cho 3,25 gam bột Zn vào 200 ml dung dịch chứa Al(NO3)3 0,2M; Cu(NO3)2 0,15M; AgNO3 0,1M. Sau phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,787

Cho l,68g bột sắt và 0,36g bột Mg tác dụng với 375ml dung dịch CuSO4 khuấy nhẹ cho tới lúc dung dịch mất màu xanh, thấy khối lượng sắt kẽm kim loại thu được sau phản ứng là 2,82g. Nồng độ mol/1 của CuSO4 trong dung dịch trước phản ứng là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,324

Hòa tan 5,6g Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (thành phầm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,181

Hòa tan hết hỗn hợp gồm Fe, Fe(OH)2, Fe2O3 và Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,96 mol NaHSO4 và 0,16 mol HNO3, thu được dung dịch X và X mol khí Y. Nhúng thanh Fe vào dung dịch X, thu được hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với He bằng 4; đồng thời khối lượng thanh Fe giảm 11,76 gam. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn và khí NO là thành phầm khử duy nhất của N+5 trong cả quy trình. Giá trị của x là

Xem đáp án » 18/06/2022 897

Cho những sắt kẽm kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn. Số sắt kẽm kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là

Xem đáp án » 18/06/2022 875

Cho sơ đồ chuyển hóa:

 

Biết những chất Y, Z, T là những hợp chất của crom. Các chất X, Y, Z, T ỉần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 633

Hòa tan hoàn toàn 7,52 gam hỗn hợp A gồm S, FeS, FeS2 trong HNO3 đặc nóng, thu được 0,96 mol NO2 (thành phầm khử duy nhất) và dung dịch X. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn thu được là

Xem đáp án » 18/06/2022 524

Phản ứng hóa học nào sau này viết sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 457

Cho hỗn hợp Zn và Fe vào dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại. Hai sắt kẽm kim loại đó là

Xem đáp án » 18/06/2022 454

Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được đung dich X và một lượng chất rắn không tan. Dung dịch X không tác dụng với chất nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 453

18/06/2022 5,116

Đáp án B
Chỉ có Zn phản ứng với HCl, Cu không phản ứng nên mCu = 2 gam
nH2 = 0,2 mol
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2
0,2                               0,2
=> mZn = 0,2.65 = 13 gam
=> m = 13+2 = 15 gam

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khử hoàn toàn 16 gam Fe2O3 bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí đi ra sau phản ứng được đem vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Khối lượng kết tủa thu được là

Xem đáp án » 18/06/2022 52,698

Để khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng vừa đủ 2,24 lít H2 (đktc). Khối lượng Fe thu được là

Xem đáp án » 18/06/2022 13,405

Cho 7,68 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 tác dụng vừa hết với 260 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. thu được kết tủa Y. Nung Y ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m (gam) chất rắn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 7,522

Cho 8,8 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xẩy ra hoan toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và m gam muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 6,464

Cho hỗn hợp gồm 6,4 gam Cu và 5,6 gam Fe vào cốc đựng dung dịch HCl loãng dư. Để tác dụng hết với những chất có trong cốc sau phản ứng với dung dịch HCl (thành phầm khử duy nhất là NO), cần một lượng NaNO3 tối thiểu là

Xem đáp án » 18/06/2022 6,364

Cho 2,24 gam Fe tác dụng với oxi, thu được 3,04 gam hỗn hợp chất rắn X gồm 2 oxit. Để hòa tan hết X cần thể tích dung dịch HCl 2M là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,850

Cho hỗn hợp A gồm ba oxit của sắt là Fe2O3, Fe3O4 và FeO với số mol bằng nhau. Lấy m1 gam A cho vào một trong những ống sứ chịu nhiệt, nung nóng rồi cho một luồng khí CO trải qua ống. CO phản ứng hết, toàn bộ khí CO2 thoát khỏi ống được hấp thụ hết vào trong bình đựng lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thu được mét vuông gam kết tủa trắng. Chất còn sót lại trong ống sứ sau phản ứng có khối lượng là 19,20 gam gồm Fe, FeO và Fe3O4. Cho hỗn hợp này tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư, đun nóng thì thu được 2,24 lít khí NO (thành phầm khử duy nhất của N+5, đo ở đktc). Giá trị m1, mét vuông và số mol của HNO3 phản ứng lần lượt là:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,666

Khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 bằng CO dư ở nhiệt độ cao. Khối lượng Fe thu được sau phản ứng là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,037

Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Fe, Cu vào 600 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chứa 3 muối (không còn AgNO3) có khối lượng giảm 50 gam so với ban đầu. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,105

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 0,09 mol khí H2. Nếu cho m gam X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,15 mol khí NO (thành phầm khử duy nhất của N+5 ). Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,827

Cho thí nghiệm điện phân dung dịch CuSO4 điện cực bằng grafit, điện cực và bình điện phân sắp xếp như hình vẽ, đến khi khởi đầu có khí thoát ra ở cả hai điện cực thì kết thúc quy trình điện phân. Kết luận nào sau này đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,358

Hòa tan hoàn toàn 2,72 gam hỗn hợp X chứa Fe và Mg bằng lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được dung dịch Y và 1,344 lít khí (đktc). Cho AgNO3 dư vào Y thấy có m gam kết tủa xuất hiện. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,213

Điện phân dung dịch hỗn hợp X gồm Fe(NO3)3,Cu(NO3)2và HCl đến khi khởi đầu có khí thoát ra ở catot, quy trình điện phân ở catot được thực thi đến quy trình

Xem đáp án » 18/06/2022 1,161

Hòa tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 5m gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, rất dư), sau khi những phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch X. Dung dịch X làm mất đi màu vừa đủ 49 ml dung dịch KMnO4 1M. Giá trị của m là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,064

Cho khí CO dư đi hỗn hợp X gồm CuO, FeO và MgO nung nóng thu được hỗn hợp Y. Cho Y vào dung dịch FeCl3 dư thu được chất rắn Z. Vậy Z là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,025

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Hợp kim cu-zn hoàn toàn có thể bị hoàn tan hết trong dung dịch

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Hợp kim cu-zn hoàn toàn có thể bị hoàn tan hết trong dung dịch ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hợp kim cu-zn hoàn toàn có thể bị hoàn tan hết trong dung dịch tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Hợp kim cu-zn hoàn toàn có thể bị hoàn tan hết trong dung dịch miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Hợp kim cu-zn hoàn toàn có thể bị hoàn tan hết trong dung dịch Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Hợp kim cu-zn hoàn toàn có thể bị hoàn tan hết trong dung dịch

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hợp kim cu-zn hoàn toàn có thể bị hoàn tan hết trong dung dịch vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hợp #kim #cuzn #có #thể #bị #hoàn #tan #hết #trong #dung #dịch