Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-15 06:08:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

164

a) Phương pháp khấu hao đường thẳng.

b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có kiểm soát và điều chỉnh.

c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng thành phầm.

2. Căn cứ kĩ năng phục vụ những Đk vận dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt, doanh nghiệp được lựa chọn những phương pháp trích khấu hao phù phù thích hợp với từng loại tài sản cố định và thắt chặt của doanh nghiệp:

a) Phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào ngân sách sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp của tài sản cố định và thắt chặt tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.

Doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí có hiệu suất cao kinh tế tài chính cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không thật 2 lần mức khấu hao xác lập theo phương pháp đường thẳng để nhanh gọn thay đổi công nghệ tiên tiến và phát triển. Tài sản cố định và thắt chặt tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ thao tác đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ; dụng cụ quản trị và vận hành; súc vật, vườn cây nhiều năm. Khi thực thi trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo marketing thương mại có lãi. Trường hợp doanh nghiệp trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời hạn sử dụng tài sản cố định và thắt chặt nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhanh (quá 2 lần) không được xem vào ngân sách hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

b) Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có kiểm soát và điều chỉnh:

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có kiểm soát và điều chỉnh được vận dụng riêng với những doanh nghiệp thuộc những nghành có công nghệ tiên tiến và phát triển yên cầu phải thay đổi, tăng trưởng nhanh.

TSCĐ tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại được trích khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần có kiểm soát và điều chỉnh phải thoả mãn đồng thời những Đk sau:

– Là tài sản cố định và thắt chặt góp vốn đầu tư mới (chưa qua sử dụng);

– Là nhiều chủng loại máy móc, thiết bị; dụng cụ thao tác đo lường, thí nghiệm.

c) Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng thành phầm:

Tài sản cố định và thắt chặt tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại được trích khấu hao theo phương pháp này là nhiều chủng loại máy móc, thiết bị thỏa mãn nhu cầu đồng thời những Đk sau:

– Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất thành phầm;

– Xác định được tổng số lượng, khối lượng thành phầm sản xuất theo hiệu suất thiết kế của tài sản cố định và thắt chặt;

– Công suất sử dụng thực tiễn trung bình tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% hiệu suất thiết kế.

Nội dung của những phương pháp trích khấu hao được quy định rõ ràng tại Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tư này.

3. Doanh nghiệp tự quyết định hành động phương pháp trích khấu hao, thời hạn trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành trước lúc khởi đầu thực thi.

4. Phương pháp trích khấu hao vận dụng cho từng TSCĐ mà doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản trị và vận hành phải được thực thi nhất quán trong suốt quy trình sử dụng TSCĐ. Trường hợp đặc biệt quan trọng cần thay đổi phương pháp trích khấu hao, doanh nghiệp phải giải trình rõ sự thay đổi về phương pháp sử dụng TSCĐ để đem lại quyền lợi kinh tế tài chính cho doanh nghiệp. Mỗi tài sản cố định và thắt chặt chỉ được phép thay đổi một lần phương pháp trích khấu hao trong quy trình sử dụng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản trị và vận hành trực tiếp.

PHỤ LỤC I

KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

Danh mục những nhóm tài sản cố định và thắt chặt

Thời gian trích khấu hao tối thiểu (năm)

Thời gian trích khấu hao tối đa (năm)

A – Máy móc, thiết bị động lực

1. Máy phát động lực

8

15

2. Máy phát điện, thuỷ điện, nhiệt điện, phong điện, hỗn hợp khí.

7

20

3. Máy biến áp và thiết bị nguồn điện

7

15

4. Máy móc, thiết bị động lực khác

6

15

B – Máy móc, thiết bị công tác thao tác

1. Máy công cụ

7

15

2. Máy móc thiết bị dùng trong ngành khai khoáng

5

15

3. Máy kéo

6

15

4. Máy dùng cho nông, lâm nghiệp

6

15

5. Máy bơm nước và xăng dầu

6

15

6. Thiết bị luyện kim, gia công mặt phẳng chống gỉ và ăn mòn sắt kẽm kim loại

7

15

7. Thiết bị chuyên dùng sản xuất nhiều chủng loại hoá chất

6

15

8. Máy móc, thiết bị chuyên dùng sản xuất vật tư xây dựng, đồ sành vật sứ, thuỷ tinh

10

20

9. Thiết bị chuyên dùng sản xuất những linh phụ kiện và điện tử, quang học, cơ khí đúng chuẩn

5

15

10. Máy móc, thiết bị dùng trong những ngành sản xuất da, in văn phòng phẩm và văn hoá phẩm

7

15

11. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành dệt

10

15

12. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành may mặc

5

10

13. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành giấy

5

15

14. Máy móc, thiết bị sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm

7

15

15. Máy móc, thiết bị điện ảnh, y tế

6

15

16. Máy móc, thiết bị viễn thông, thông tin, điện tử, tin học và truyền hình

3

15

17. Máy móc, thiết bị sản xuất dược phẩm

6

10

18. Máy móc, thiết bị công tác thao tác khác

5

12

19. Máy móc, thiết bị dùng trong ngành lọc hoá dầu

10

20

20. Máy móc, thiết bị dùng trong thăm dò khai thác dầu khí.

7

10

21. Máy móc thiết bị xây dựng

8

15

22. Cần cẩu

10

20

C – Dụng cụ thao tác đo lường, thí nghiệm

1. Thiết bị đo lường, thử nghiệm những đại lượng cơ học, âm học và nhiệt học

5

10

2. Thiết bị quang học và quang phổ

6

10

3. Thiết bị điện và điện tử

5

10

4. Thiết bị đo và phân tích lý hoá

6

10

5. Thiết bị và dụng cụ đo phóng xạ

6

10

6. Thiết bị chuyên ngành đặc biệt quan trọng

5

10

7. Các thiết bị đo lường, thí nghiệm khác

6

10

8. Khuôn mẫu dùng trong công nghiệp đúc

2

5

D – Thiết bị và phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ

1. Phương tiện vận tải lối đi bộ lối đi bộ

6

10

2. Phương tiện vận tải lối đi bộ đường tàu

7

15

3. Phương tiện vận tải lối đi bộ đường thuỷ

7

15

4. Phương tiện vận tải lối đi bộ hàng không

8

20

5. Thiết bị vận chuyển đường ống

10

30

6. Phương tiện bốc dỡ, nâng hàng

6

10

7. Thiết bị và phương tiện đi lại vận tải lối đi bộ khác

6

10

E – Dụng cụ quản trị và vận hành

1. Thiết bị tính toán, đo lường

5

8

2. Máy móc, thiết bị thông tin, điện tử và ứng dụng tin học phục vụ quản trị và vận hành

3

8

3. Phương tiện và dụng cụ quản trị và vận hành khác

5

10

G – Nhà cửa, vật kiến trúc

1. Nhà cửa loại kiên cố.

25

50

2. Nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, Tolet, nhà thay quần áo, nhà để xe…

6

25

3. Nhà cửa khác.

6

25

4. Kho chứa, bể chứa; cầu, đường, đường sân bay trường bay; bãi đỗ, sân phơi…

5

20

5. Kè, đập, cống, kênh, mương máng.

6

30

6. Bến cảng, ụ triền đà…

10

40

7. Các vật kiến trúc khác

5

10

H – Súc vật, vườn cây nhiều năm

1. Các loại súc vật

4

15

2. Vườn cây công nghiệp, vườn cây ăn quả, vườn cây nhiều năm.

6

40

3. Thảm cỏ, thảm cây xanh.

2

8

I – Các loại tài sản cố định và thắt chặt hữu hình khác chưa quy định trong những nhóm trên.

4

25

K – Tài sản cố định và thắt chặt vô hình dung khác.

2

20

PHỤ LỤC 2

PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/ 04/2013 của Bộ Tài chính)

I. Phương pháp khấu hao đường thẳng:

1. Nội dung của phương pháp:

Tài sản cố định và thắt chặt trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

– Xác định mức trích khấu hao trung bình thường niên cho tài sản cố định và thắt chặt theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao trung bình thường niên của tài sản cố định và thắt chặt

=

Nguyên giá của tài sản cố định và thắt chặt

Thời gian trích khấu hao

– Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

2. Trường hợp thời hạn trích khấu hao hay nguyên giá của tài sản cố định và thắt chặt thay đổi, doanh nghiệp phải xác lập lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định và thắt chặt bằng phương pháp lấy giá trị còn sót lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời hạn trích khấu hao xác lập lại hoặc thời hạn trích khấu hao còn sót lại (được xác lập là chênh lệch giữa thời hạn trích khấu hao đã Đk trừ thời hạn đã trích khấu hao) của tài sản cố định và thắt chặt.

3. Mức trích khấu hao cho năm ở đầu cuối của thời hạn trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt được xác lập là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt và số khấu hao luỹ kế đã thực thi đến năm trước đó năm ở đầu cuối của tài sản cố định và thắt chặt đó.

4. Ví dụ tính và trích khấu hao TSCĐ:

Ví dụ: Công ty A mua một tài sản cố định và thắt chặt (mới 100%) với giá ghi trên hoá đơn là 119 triệu đồng, chiết khấu shopping là 5 triệu đồng, ngân sách vận chuyển là 3 triệu đồng, ngân sách lắp đặt, chạy thử là 3 triệu đồng.

a. Biết rằng tài sản cố định và thắt chặt có tuổi thọ kỹ thuật là 12 năm, thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt doanh nghiệp dự kiến là 10 năm (phù phù thích hợp với quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư số …./2013/TT- BTC), tài sản được đưa vào sử dụng vào trong ngày một/1/2013.

Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt = 119 triệu – 5 triệu + 3 triệu + 3 triệu = 120 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình thường niên = 120 triệu : 10 năm =12 triệu đồng/năm.

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 12 triệu đồng: 12 tháng = 1 triệu đồng/ tháng

Hàng năm, doanh nghiệp trích 12 triệu đồng ngân sách trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt đó vào ngân sách marketing thương mại.

b. Sau 5 năm sử dụng, doanh nghiệp tăng cấp tài sản cố định và thắt chặt với tổng ngân sách là 30 triệu đồng, thời hạn sử dụng được nhìn nhận lại là 6 năm (tăng 1 năm so với thời hạn sử dụng đã Đk ban đầu), ngày hoàn thành xong đưa vào sử dụng là một trong/1/2022.

Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt = 120 triệu đồng + 30 triệu đồng = 150 triệu đồng

Số khấu hao luỹ kế đã trích = 12 triệu đồng (x) 5 năm = 60 triệu đồng

Giá trị còn sót lại trên sổ kế toán = 150 triệu đồng – 60 triệu đồng = 90 triệu đồng

Mức trích khấu hao trung bình thường niên = 90 triệu đồng : 6 năm = 15 triệu đồng/ năm

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 15.000.000 đồng : 12 tháng =1.250.000 đồng/ tháng

Từ năm 2022 trở đi, doanh nghiệp trích khấu hao vào ngân sách marketing thương mại mỗi tháng 1.250.000 đồng riêng với tài sản cố định và thắt chặt vừa mới được tăng cấp.

5. Xác định mức trích khấu hao riêng với những tài sản cố định và thắt chặt đưa vào sử dụng trước thời điểm ngày thứ nhất/01/2013:

a. Cách xác lập mức trích khấu hao:

– Căn cứ những số liệu trên sổ kế toán, hồ sơ của tài sản cố định và thắt chặt để xác lập giá trị còn sót lại trên sổ kế toán của tài sản cố định và thắt chặt.

– Xác định thời hạn trích khấu hao còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt theo công thức sau:

Trong số đó:

T : Thời gian trích khấu hao còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt

T1 : Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt xác lập theo quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC.

T2 : Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt xác lập theo quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư số …/2013/TT-BTC.

t1 : Thời gian thực tiễn đã trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt

– Xác định mức trích khấu hao thường niên (cho trong năm còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt) như sau:

Mức trích khấu hao trung bình thường niên của TSCĐ

=

Giá trị còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt

Thời gian trích khấu hao còn sót lại của TSCĐ

– Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

b. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt:

Ví dụ : Doanh nghiệp sử dụng một máy khai khoáng có nguyên giá 600 triệu đồng từ thời điểm ngày thứ nhất/01/2011. Thời gian sử dụng xác lập theo quy định tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC là 10 năm. Thời gian đã sử dụng của máy khai khoáng này tính đến hết ngày 31/12/2012 là 2 năm. Số khấu hao luỹ kế là 120 triệu đồng.

– Giá trị còn sót lại trên sổ kế toán của máy khai khoáng là 480 triệu đồng.

– Doanh nghiệp xác lập thời hạn trích khấu hao của máy khai khoáng là 15 năm theo Phụ lục I Thông tư số      /2013/TT-BTC.

– Xác định thời hạn trích khấu hao còn sót lại của máy khai khoáng như sau:

Thời gian trích khấu hao còn sót lại của TSCĐ

= 15 năm x

( 1 –

2 năm

) = 12 năm

10 năm

– Mức trích khấu hao trung bình thường niên = 480 triệu đồng : 12 năm = 40 triệu đồng/ năm (theo Thông tư số      /2013/TT-BTC)

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng = 40 triệu đồng : 12 tháng = 3,333 triệu đồng/ tháng

Từ ngày thứ nhất/01/2013 đến hết ngày 31/12/2024, doanh nghiệp trích khấu hao riêng với máy khai khoáng này vào ngân sách marketing thương mại mỗi tháng là 3,333 triệu đồng.

II. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có kiểm soát và điều chỉnh:

1. Nội dung của phương pháp:

Mức trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo phương pháp số dư giảm dần có kiểm soát và điều chỉnh được xác lập như:

– Xác định thời hạn khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt:

Doanh nghiệp xác lập thời hạn khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt theo quy định tại Thông tư số      /2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Xác định mức trích khấu hao năm của tài sản cố định và thắt chặt trong trong năm đầu theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao thường niên của tài sản cố định và thắt chặt

=

Giá trị còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt

X

Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong số đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh xác lập theo công thức sau:

Tỷ lệ khấu khao nhanh

(%)

=

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo phương pháp đường thẳng

X

Hệ số kiểm soát và điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo phương pháp đường thẳng xác lập như sau:

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định và thắt chặt theo phương pháp đường thẳng (%)

=

1

X 100

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt

Hệ số kiểm soát và điều chỉnh xác lập theo thời hạn trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt quy định tại bảng dưới đây:

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt

Hệ số kiểm soát và điều chỉnh

(lần)

Đến 4 năm ( t £ 4 năm)

1,5

Trên 4 đến 6 năm (4 năm < t £ 6 năm)

2,0

Trên 6 năm (t > 6 năm)

2,5

Những năm cuối, khi mức khấu hao năm xác lập theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính trung bình giữa giá trị còn sót lại và số năm sử dụng còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt, thì Tính từ lúc năm đó mức khấu hao được xem bằng giá trị còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt chia cho số năm sử dụng còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt.

– Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

2. Ví dụ tính và trích khấu hao tài sản cố định và thắt chặt:

Ví dụ: Công ty A mua một thiết bị sản xuất những linh phụ kiện điện tử mới với nguyên giá là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định và thắt chặt xác lập theo quy định tại Phụ lục 1 (phát hành kèm theo Thông tư số     /2013/TT-BTC) là 5 năm.

Xác định mức khấu hao thường niên như sau:

– Tỷ lệ khấu hao thường niên của tài sản cố định và thắt chặt theo phương pháp khấu hao đường thẳng là 20%.

– Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% x 2 (thông số kiểm soát và điều chỉnh) = 40%

– Mức trích khấu hao thường niên của tài sản cố định và thắt chặt trên được xác lập rõ ràng theo bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Đồng

Năm thứ

Giá trị còn sót lại của TSCĐ

Cách tính số khấu hao TSCĐ thường niên

Mức khấu hao thường niên

Mức khấu hao hàng tháng

Khấu hao luỹ kế thời gian ở thời gian cuối năm

1

50.000.000

50.000.000 x 40%

20.000.000

1.666.666

20.000.000

2

30.000.000

30.000.000 x 40%

12.000.000

1.000.000

32.000.000

3

18.000.000

18.000.000 x 40%

7.200.000

600.000

39.200.000

4

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

44.600.000

5

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

50.000.000

Trong số đó:

+ Mức khấu hao tài sản cố định và thắt chặt từ thời điểm năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được xem bằng giá trị còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt nhân với tỷ suất khấu hao nhanh (40%).

+ Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao thường niên bằng giá trị còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt (thời điểm đầu xuân mới thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn sót lại của tài sản cố định và thắt chặt (10.800.000 : 2 = 5.400.000). [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần (10.800.000 x 40%= 4.320.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (10.800.000 : 2 = 5.400.000)].

III. Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng thành phầm:

1. Nội dung của phương pháp:

Tài sản cố định và thắt chặt trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng thành phầm như sau:

– Căn cứ vào hồ sơ kinh tế tài chính – kỹ thuật của tài sản cố định và thắt chặt, doanh nghiệp xác lập tổng số lượng, khối lượng thành phầm sản xuất theo hiệu suất thiết kế của tài sản cố định và thắt chặt, gọi tắt là sản lượng theo hiệu suất thiết kế.

– Căn cứ tình hình thực tiễn sản xuất, doanh nghiệp xác lập số lượng, khối lượng tác phẩm sản xuất hàng tháng, thường niên của tài sản cố định và thắt chặt.

– Xác định mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định và thắt chặt theo công thức dưới đây: 

 nguồn : hocketoanthue

You có nhu yếu học khóa học kế toán doanh nghiệp thời hạn ngắn (đào tạo và giảng dạy nghề kế toán cho những người dân chưa chắc như đinh về kế toán) hoặc  khóa học kế toán thực hành thực tiễn trên giấy tờ thực tiễn xin vui lòng nhấp vào tên khóa học phía dưới để xem rõ ràng:

Khóa học kế toán thời hạn ngắn

Khóa học kế toán doanh nghiệp tại TPHCM

Học Kế Toán Thực Hành Tổng Hợp Trên Chứng Từ Thực tế <

Đăng nhận xét – phản hồi

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Khấu hao máy móc, thiết bị sản xuất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Khấu #hao #máy #móc #thiết #bị #sản #xuất