Thủ Thuật về Mô hình Dân vận khéo ở trường Tiểu học Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Mô hình Dân vận khéo ở trường Tiểu học được Update vào lúc : 2022-04-25 08:50:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

200

(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG ĐĂNG KÝ

Xây dựng mơ hình, điển hình “Dân vận khéo” cấp Thành phố năm 2022

– Tên cơ quan, cty: Trường THCS Thanh Trường

Địa chỉ rõ ràng: Tổ 2Phường Thanh Trường Thành phố Điện Biên Phủ -Tỉnh Điện Biên.

Sau khi nghiên cứu và phân tích mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu và tiêu chuẩn thực thi điểnhình “Dân vận khéo” do Phịng GD&ĐT Thành phố Điện Biên Phủ phát động.

Chúng tôi xin Đk thực thi mơ hình “Dân vận khéo” với nội dung thiđua “Dân vận khéo” là “Khéo trong vận động xã hội hóa giáo dục, xây dựng tinhthần thi đua học tập, rèn luyện; xây dựng “mái ấm gia đình hiếu học”, xây dựng xã hội họctập”

Mơ hình “Dân vận khéo” thuộc nghành: Văn hóa – xã hội.I. Thời gian thực thi mơ hình “Dân vận khéo”: Năm 2022

II. Địa điểm thực thi mơ hình: tại Phường Thanh Trường – Thành phốĐiện Biên Phủ – Tỉnh Điện Biên.

III. Đánh giá tình hình: Hiện nay tại THCS Thanh Trường có một số trong những ít mái ấm gia đìnhvà học viên dân tộc bản địa vì Đk kinh tế tài chính mái ấm gia đình trở ngại vất vả đang cịn lười học tậptrung lao động phụ giúp mái ấm gia đình lên chất lượng học tập bị giảm sút.

Một số mái ấm gia đình trong địa phận phường chưa chú trọng đến việc xây dựng mái ấm gia đình
hiếu học và xã hội học tập.

IV. Mục tiêu, chỉ tiêu của mơ hình:

+ Mục tiêu: Vận động nhân dân trong phường và mái ấm gia đình một số trong những em họcsinh tham gia xây dựng tinh thần thi đua học tập, rèn luyện; xây dựng “ gia đìnhhiếu học”, xây dựng xã hội học tập góp thêm phần nâng cao nhận thức của học viên, giađình học viên và những mái ấm gia đình sống trong địa phận phường.

+ Chỉ tiêu: 100% giáo viên và học viên cùng tham gia.

-Yêu cầu của mơ hình: Nhà trường rõ ràng hóa những tiêu chuẩn, phương pháp thựchiện chỉ huy, kiểm tra, nhìn nhận quy mô “Dân vận khéo” phù phù thích hợp với thực tiễn đơnvị và địa phương của tớ.

(2)

Trên cơ sở Kế hoạch số 209– KH/PGDĐT ngày thứ nhất/4/2022 của Phòng Giáodục và đào tạo và giảng dạy về kế hoạch phát động trào lưu thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn2019 – 2022, nhà trường đã lựa chọn chọn nghành về văn hoá, xã hội để tập trunggiải quyết.

Bước 2: Biện pháp thực thi:

Quý I, nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực thi và tổ chức triển khai đăng kýthi đua theo nội dung đã chọn và gửi kế hoạch, bản Đk về Ban Dân vận PhòngGiáo dục và Đào tạo để theo dõi việc triển khai thực thi.

Bước 3: Đánh giá chất lượng, hiệu suất cao:

Trong quy trình triển khai thực thi trào lưu thi đua “Dân vận khéo”, nhàtrường và những đoàn thể tổ chức triển khai khảo sát, nhìn nhận chất lượng, hiệu suất cao mơ hình,điển hình theo những tiêu chuẩn và chỉ tiêu đã xây dựng.

Bước 4: Sơ kết, tổng kết, nhân rộng:

Kết thúc đợt trào lưu, nhà trường tổ chức triển khai báo cáo kết quả thực thi phongtrào thi đua “Dân vận khéo” (lồng ghép trong báo cáo tổng kết năm); nhân rộng mơhình mới hiệu suất cao, điển hình “Dân vận khéo” trên những nghành, kịp thời tuyêndương, khen thưởng.

VI. Giải pháp thực thi mơ hình 1. Tuyên truyền vận động

– Triển khai, phổ cập nội dung Đk tới 100% cán bộ, giáo viên, nhânviên và những em học viên trong cty (sau khi đã thống nhất lựa chọn mơ hình) vàqn triệt thực thi một cách có hiệu suất cao.

– Thực hiện tốt công tác thao tác tuyên truyền vận động nhân dân một cách thườngxuyên nhằm mục đích thực thi tiềm năng xã hội hóa giáo dục xây dựng “ mái ấm gia đình hiếu học”,xây dựng xã hội học tập.

– Kịp thời tham mưu với Cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực địa phương phường ThanhTrường về những phương án, giải pháp của nhà trường để phối hợp những tổ chức triển khai, cánhân liên quan trong quy trình thực thi.

2. Phát động trào lưu thi đua

– Thường xuyên phát động những trào lưu thi đua trong nhà trường, tạokhơng khí thi đua sơi nổi. Thực hiện tốt công tác thao tác Thi đua – Khen thưởng.

VII. Kết quả ở đầu cuối

100% cán bộ giáo viên, công nhân viên cấp dưới và những em học viên tham gia làmcông tác dân vận khéo.

(3)

Chúng tôi phấn đấu thực thi có hiệu suất cao mơ hình dân vận khéo đã đăng kíđể góp thêm phần hồn thành tốt trách nhiệm chính trị, cơng tác tại cơ quan cty.

Thanh Trường, ngày 25 tháng 12 năm 2022PHÓ HIỆU TRƯỞNG

1TÓM TẮT SÁNG KIẾNHồ Chí Minh thường dùng thuật ngữ : “Công tác quần chúng”, “dân vận” đểchỉ một nghành công tác thao tác của Đảng và Người thường xuyên quan tâm đến công tácdân vận – xây dựng đoàn kết toàn dân. Công tác vận động quần chúng vừa là hoạtđộng lí luận và thực tiễn, vừa là một khoa học đồng thời cũng là một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp. Từnhận thức thâm thúy lí luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vàquan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về công tác thao tác vận động quần chúng, để hoànthành tốt trách nhiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo ở trường tiểu học lúc bấy giờ, công tác thao tác vậnđộng quần chúng được nêu lên như một công tác thao tác trọng điểm, có ý nghĩa thiếtthực. Vì vậy, nội dung và phương thức vận động cán bộ giáo viên nhà trường hiệnnay luôn là yếu tố trăn trở riêng với những nhà quản lí, là mối quan tâm lớn của mỗi nhàtrường. Sáng kiến “Công tác vận động cán bộ giáo viên ở trường tiểu học tronggiai đoạn lúc bấy giờ” đã đưa ra được những nội dung, phương thức thiết thực vận độngcán bộ giáo viên trong nhà trường.Công tác dân vận, phải kiên trì, bền chắc, phải làm thường xuyên mọi nơi, mọilúc. phải thường xuyên chăm sóc đến quyền lợi thiết thực, chính đáng của quầnchúng,phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong cán bộ, giáo viên, không ngừngphát huy quyền làm chủ mọi mặt của quần chúng, thực thi tiềm năng công minh,dân chủ trong nhà trừơng, có như vậy mới hoàn thành xong thắng lợi nhịêm vụ giáo dụcvà góp thêm phần vào tăng trưởng sự nghiệp công nghiệp hoá , tân tiến hoá giang sơn, xâydựng thành công xuất sắc và bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.2MỞ ĐẦU1. LÝ DO CHỌN SÁNG KIẾNC.Mác, Ph.ăngghen và V.I.Lênin đều chỉ ra rằng: Các Đảng Cộng sản đềuphải làm công tác thao tác vận động quần chúng. Đó là một công tác thao tác lâu dài và phải kiên trìthực hiện. Giai cấp công nhân phải vận động để giành lấy sự đống ý, ủng hộ củađa số nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh cách mạng của tớ. Mỗi cuộc cáchmạng rất khác nhau phải có những nội dung, hình thức công tác thao tác dân vận rất khác nhau.Vận dụng sáng tạo và tăng trưởng quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, HồChí Minh xác lập: “Cách mạng trước hết phải làm cho dân giác ngộ “, và”muốn làm cho dân giác ngộ, trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vậnđộng tổ chức triển khai quần chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc bản địa bị áp bức và vô sản giaicấp mọi nơi”. Hồ Chí Minh thường dùng thuật ngữ: ” công tác thao tác quần chúng”, ” dânvận” để chỉ một nghành công tác thao tác của Đảng và Người thường xuyên quan tâm chămlo đến mọi tầng lớp nhân dân, coi sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân động lực của cách social chủ nghĩa là yếu tố nghiệp cách mạng vô cùng quantrọng và vẻ vang của Đảng và dân tộc bản địa ta. Công tác vận động quần chúng vừa là hoạtđộng lí luận và thực tiễn, vừa là một khoa học đồng thời cũng là một nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp.Người dạy:”Dân vận kém thì việc gì rồi cũng kémDân vận khéo thì việc gì rồi cũng thành công xuất sắc”Trong qua trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã luôn quán triệtsâu sắc và vận dụng sáng tạo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh về công tác thao tác dân vận. Tập hợp phần đông những tầng lớp quần chúng xung quanhĐảng Cộng sản Việt Nam. Do này đã đưa cách mạng việt nam đi từ thắng lợi này đếnthắng lợi khác, giải phóng dân tộc bản địa thống nhất giang sơn, xây dựng và bảo vệ vữngchắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.3Bước vào thời kì thay đổi, tăng cường công nghiệp hoá, tân tiến hoá. Quántriệt tư tưởng “Lấy dân làm gốc” Đảng ta đã dữ thế chủ động “Đổi mới công tác thao tác quầnchúng của Đảng, tăng quan hệ giữa Đảng với nhân dân”, Nghị quyết Đại hội IXcủa Đảng nhấn mạnh yếu tố: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bản địa, vì tiềm năng dângiàu nước mạnh xã hội công minh, dân chủ văn minh”.Từ nhận thức thâm thúy lí luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minhvà quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thao tác vận động quần chúng. Đểhoàn thành tốt trách nhiệm Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Đào tạo ở Trường Tiểu học lúc bấy giờ, lấy nhiệmvụ giáo dục bậc tiểu học là khởi đầu cho việc nghiệp trồng người rất cao quý. Thiếtnghĩ, công tác thao tác vận động quần chúng được nêu lên như một công tác thao tác rất là quantrọng, có ý nghĩa thiết thực. Vì vậy tôi chọn Đề tài “Công tác vận động cán bộ giáoviên ở trường tiểu học lúc bấy giờ”2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨUSáng kiến nghiên cứu và phân tích về thay đổi nội dung, phương thức công tác thao tác vận độngcán bộ, giáo viên ở trong nhà trường lúc bấy giờ trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị một số trong những giải pháp gópphần tăng cường công tác thao tác vận động cán bộ giáo viên trong nhà trường.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨUSáng kiến nghiên cứu và phân tích về thay đổi nội dung, phương thức vận động cán bộ,giáo viên ở trong nhà trường Tiểu học lúc bấy giờ.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU4.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu và phân tích lý luận:Phương pháp phân tích, tổng hợp, khái quát hoá những tài liệu có liên quan đếnđề tài4.2. Phương pháp nghiên cứu và phân tích thực tiễn gồm có những phương pháp sau:Phương pháp quan sát, trò chuyện, khảo sát, tổng hợp, kinh nghiệm tay nghề …5. KẾT CẤU SÁNG KIẾNNgoài phần mở đầu và kết luận đề tài gồm 3 chương:4Chương 1: Cơ sở lý luận chung về công tác thao tác vận động quần chúngChương 2: Thực trạng công tác thao tác vận động cán bộ giáo viên ở trường Tiểu họcChương 3: Những giải pháp cơ bản nhằm mục đích thay đổi công tác thao tác vận động cán bộ,giáo viên ở trường Tiểu học5NỘI DUNGCHƯƠNG 1CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNGVỀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG1.1. Quan điểm của CN Mác – Lênin về công tác thao tác vận động quần chúngC.Mác – Ph.Ăngghen đã sáng lập CNXH khoa học, lí luận về đấu tranh giaicấp và cách mạng vô sản. V.Lênin đã vận dụng và tăng trưởng tư tưởng của C.Mác Ph.Ăngghen thời đại chủ nghĩa đế quốc và cách mạng vô sản. Từ đó chủ nghĩa Mác- Lênin trở thành toàn thế giới quan, phương pháp luận, tiềm năng cho những Đảng Cộngsản và trào lưu công nhân toàn thế giới. C.Mác – Ph.Ăngghen và Lênin đều chỉ rarằng: Cách mạng là yếu tố nghiệp của quần chúng, vì vậy muốn cách mạng vô sảnthắng lợi , những Đảng Cộng sản đều phải làm tốt công tác thao tác quần chúng.Nghiên cứu quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về công tác thao tác quần chúng,toàn bộ chúng ta cần nắm vững 5 yếu tố chỉ huy như sau:Luận điểm 1: Nghiên cứu lịch sử tăng trưởng của xã hội loài người, C.Mác Ph.Ăngghen đã xác lập: “Những việc làm và tư tưởng của lịch sử đều là tưtưởng và việc làm của quần chúng”. Vận dụng tư tưởng này vào những cuộc đấu tranhgiai cấp từ thời điểm năm 1848, nhất là thời kì công xã Pari và trào lưu đấu tranh củacông nhân cho chủ nghĩa xã hội vào trong năm cuối thế kỉ XIX, trong lời mở đầucho tác phẩm “Đấu tranh giai cấp ở Pháp 1848 – 1850″ của C.Mác – Ph.Ăngghen viết”…Đã qua rồi, thời kì cuộc đột kích, thời kì những cuộc cách mạng do những nhómthiểu số tự giác đứng đầu những quần chúng không tự giác tiến hành, ở nơi nào màvấn đề nêu lên là phải tái tạo hoàn toàn chính sách xã hội, thì bản thân quần chúng phảitự mình tham ra vào công cuộc tái tạo ấy, phải tự mình làm rõ vì sao phải tiến hànhđấu tranh, vì sao phải ngã xuống và quyết tử tính mạng con người”. Nhưng cuộc cách mạng muốnthắng lợi phải ghi nhận thuyết phục giác ngộ quần chúng, huấn luyện họ để họ dám xả6thân đấu tranh vì sự nghiệp cách mạng. Cách mạng là yếu tố nghiệp của chính bản thânquần chúng và quần chúng nhân dân đó đó là những người dân làm ra lịch sử.Luận điểm 2: Động lực thúc đẩy những cuộc cải biến, những cuộc cáchmạng là những quyền lợi. C.Mác nhận định rằng: “Tất cả nhừng gì mà con người đấu tranh đểgiành lấy, đều dính liền với quyền lợi của tớ” và “Chính quyền lợi là cái link những thànhviên của xã hội thị dân lại với nhau”. Trong những cuộc đấu tranh cách mạng thì vấn đềlà những quyền lợi kinh tế tài chính – Để thoả mãn những quyền lợi kinh tế tài chính thì quyền lực tối cao chính trịchỉ được sử dụng là một phương tiện đi lại đơn thuần.Phát triển tư tưởng C.Mác – Ph.Ăngghen, V.I.Lênin nhấn mạnh yếu tố quyền lợi thiếtthân thành viên người lao động. Người viết: “Những lí tưởng cao cả nhất cũng khôngđáng một xu nhỏ, nhừơng nào người ta không biết phối hợp ngặt nghèo những lí tưởngđó với quyền lợi của chính ngay những người dân lao động đang tham gia cuộc đấu tranhkinh tế…”Như vậy, theo quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin thì: Lợi ích là cái gắn bóngười ta lại với nhau. Lợi ích gắn sát với những cuộc đấu tranh, là động lực của cáccuộc đấu tranh, trong số đó quyền lợi kinh tế tài chính thiết thân của thành viên là những động lực rấtmạnh mẽ. Vì vậy muốn vận động quần chúng phải quan tâm đến quyền lợi thiết thâncủa họ.Luận điểm 3: Sức mạnh mẽ và tự tin của quần chúng được tổ chức triển khai, trong tuyên ngôn củaĐảng cộng sản, C.Mác – Ph.Ăngghen viết: “Mục đích trước mắt của những ngườiCộng sản là mục tiêu trước mắt của toàn bộ những Đảng vô sản khác: Tổ chức nhữngngười vô sản thành một giai cấp, lật đổ sự thống trị của giai cấp tư sản, giai cấp vôsản giành lấy cơ quan ban ngành thường trực”. Ph.Ăngghen viết: “Giai cấp vô sản trở thành một sứcmạnh từ khi nó xây dựng…”Phát triển tư tưởng của C.Mác – Ph.Ăngghen, V.I.Lênin nhấn mạnh yếu tố: Tổ chức,tổ chức triển khai và tổ chức triển khai, “Hãy cho chúng tôi một tổ chức triển khai những người dân cách mạng vàchúng tôi sẽ hòn đảo ngược nước Nga lên”. V.I.Lênin rất để ý quan tâm việc giai cấp công nhân7phải tổ chức triển khai công đoàn. Người nhận định rằng việc làm tổ chức triển khai như vậy là của Đảng.Đảng “phải ghi nhận phương pháp làm cho tổ chức triển khai tuyên truyền, tổ chức triển khai cổ động sao cho dễ tiếpthu nhất, rõ ràng nhất và sinh động nhất cả với những “phố” thợ thuyền nhà máy sản xuất lẫnvới những vùng nông thôn “.Luận điểm 4: Muốn có sức mạnh phải thống nhất ý trí, phải đoàn kết. Vì thếtrong “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản “, C.Mác – Ph.Ăngghen đã lôi kéo: “vô sảntất cả những nước đoàn kết lại”. Nhờ sự đoàn kết này, giai cấp công nhân đã thu đượcnhững thắng lợ trong những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế tài chính riêng với những chủ tưbản.C.Mác nhấn mạnh yếu tố “….. Nhờ sự đoàn kết này, giai cấp công nhân đã thu đượcnhững thắng lợi trong những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi kinh tế tài chính riêng với những chủ tưbản”.C.Mác nhấn mạnh yếu tố “….Chúng ta hãy nhớ một nguyên tắc cơ bản của quốc tế:Sự đoàn kết… Cách mạng là đoàn kết, kinh nghiệm tay nghề lớn lao của công xã Pari đã dạychúng ta như vậy”.Vận dụng tư tưởng của C.Mác – Ph.Ăngghen vào thời đại của tớ,V.I.Lênin lôi kéo mở rộng khối đại đoàn kết của giai cấp công nhân với những dân tộcbị áp bức trên toàn toàn thế giới: “Vô sản toàn bộ những nước, những dân tộc bản địa bị áp bức đoànkết lại”. Sau cách mạng tháng Mười Nga năm 1917, Người xác lập: “Chúng takhông đồng ý bằng phương pháp chia rẽ, mà bằng phương pháp tạo ra giữa toàn bộ mọi người laođộng những mối liên hệ keo sơn về những quyền lợi thiết thân và ý thức giai cấp”.Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội, V.I.Lênin nhấn mạnh yếu tố việc động viên và phát huymọi lực lượng của quần chúng nhân dân. Người chú ý: Những ai chỉ trông vàobàn tay của những người dân cộng sản để xây dựng chủ nghĩa xã hội là những kẻ có tưtưởng rất là ngây thơ.Luận điểm 5: Về phương pháp công tác thao tác dân vận Ph.Ăngghen căn dặn phảidùng phương pháp nêu gương và giúp sức. Những tấm gương, những quy mô thực8tiễn, rõ ràng có tác động cổ vũ, động viên hướng dẫn quần chúng nhân dân rất rộng. Đốivới quần chúng nhân dân không được sử dụng mệnh lệnh, vận dụng ý chí chủ quan củacá nhân lãnh đạo riêng với họ. Phát triển tư tưởng của CN Mác – Ph.Ăngghen,V.I.Lênin rất coi trọng công tác thao tác thuyết phục, giáo dục và nêu gương riêng với quầnchúng nhân dân. Người đưa ra trách nhiệm số 1 cho những Đảng Cộng sản là phải:”Thuyết phục cho hầu hết nhân dân thấy được sự đúng đắn của cương lĩnh và sáchlược của tớ”. Người nhận định rằng đấy là trách nhiệm kế hoạch quan trọng cả trong thờikì xây dựng chủ nghĩa xã hội.V.I.Lênin nhận định rằng: “Việc giáo dục và rèn luyện quần chúng lao động”, lànhiệm vụ cơ bản của công tác thao tác giáo dục, của Đảng Cộng sản và của mọi cuộc cáchmạng xã hội chủ nghĩa.V.I.Lênin phê phấn những Đảng viên, cán bộ và những tổ chức triển khai Đảng khônggương mẫu, dũng cảm “Rất ít dùng những điển hình, những tấm gương rõ ràng, sinhđộng, lấy trong mọi nghành đời sống giáo dục quần chúng”. Người yêu cầu:”Lấykinh nghiệm lâu dài, lấy hàng trăm ví dụ thực tiễn để chứng tỏ cho quần chúngthấy rõ sự thiết yếu của việc làm là một giải pháp có hiệu suất cao không nhỏ”.V.I.Lênin khuyết khích mở rộng dân chủ, công khai minh bạch, làm cho mọi người dânbiết được việc làm của Đảng, của nhà nước.Ngoài những phương thức trên V.I.Lênin rất thận trọng ý kiến của quầnchúng nhân dân, những bức thư của quần chúng. Coi đó là tâm tư nguyện vọng nguyện vọng củaquần chúng nhân dân, là nguồn thông tin cức kì quý báu để hình thành chủ trương.Người yêu cầu phải tổng hợp ý kiến của quần chúng. Người cũng đề xuất kiến nghị tìm mọicách để duy trì, tăng trưởng và mở rộng những hội nghị công dân, nông dân ngoàiĐảng, vì thông qua những hội nghị như vậy, Đảng hoàn toàn có thể: “…nhận xét tâm trạng củaquần chúng, thân thiện họ, xử lý và xử lý những nhu yếu của tớ, giao cho những phần tửtốt nhất trong số họ đảm nhiệm những chức vụ trong cỗ máy nhà nước…”. Đó cũnglà một phương thức công tác thao tác quần nó rất hiệu nghiệm.91.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thao tác quần chúngQuán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về công tác thao tác quần chúng, HồChí Minh luôn nhìn nhận rất cao vai trò của quần chúng và công tác thao tác quần chúngtrong sự nghiệp cách mạng. Người thường dùng thuật ngữ: “Công tác quần chúng”và “Dân vận” để chỉ một nghành công tác thao tác dân vận như sau: “Dân vận là vận độngtất cả những lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người nào, gópthành lực lượng toàn dân, để thực thi những việc làm ra làm, những công việcchính phủ và đoàn thể giao cho”.Hồ Chí Minh nói về công tác thao tác quần chúng ở nhiều nơi, trong nhiều thời điểmkhác nhau. Có thể khái quát thành một số trong những tư tưởng chỉ huy công tác thao tác quần chúng nhưsau:Một là: “Cách mệnh là việc chung của dân chúng chứ không phải của mộthai người”. Đây là tư tưởng lớn xuyên thấu cuộc sống Hồ Chí Minh. Khi nói vềnguyên nhân thắng lợi của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Hồ Chí Minh đãnêu lên số 1 công lao là quần chúng nhân dân. Người nói: “Tất cả những thắnglợi đó không phải là công lao riêng của Đảng ta. Đó là công lao chung của toànthể đồng bào ta trong toàn nước. Cách mạng là yếu tố nghiệp của quần chúng chứ khôngphải là yếu tố nghiệp của thành viên anh hùng nào. Thành công của Đảng ta là nơi Đảngta đã tổ chức triển khai và phát huy lực lượng cách mạng vô tận của nhân dân . .” Ngườikhẳng định: “Làm việc gì rồi cũng phải có quần chúng. không còn quần chúng thì khôngthể làm gì được”. Hồ Chí Minh luôn tin tưởng ở dân, luôn nhìn nhận và đánh giáđúng lực lượng to lớn của nhân dân. Người nhận định rằng, dù việc lớn hay việc nhỏ đềuphải nhờ vào lực lượng to lớn của nhân dân để làm. Người căn dặn: “Trong mọicông việc đều phải nhờ vào quần chúng…Lấy sức quần chúng mà vượt qua khókhăn”, Hồ Chí Minh còn nhìn nhận, xác lập những lực lượng cách mạng nhất trongquần chúng nhân dân, đó là giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội trí thức.10Những tư tưởng này của Người là một trong những cơ sở rất quan trọng để quyếtđịnh đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng ta.Hai là: Tất cả vì quyền lợi của quần chúng nhân dân, đấy là một yếu tố cốt lõitrong tư tưởng Hồ Chí Minh. Người nói: “Ngoài quyền lợi của giai cấp công nhân vàcủa nhân dân lao động, Đảng ta không còn quyền lợi gì khác”.Cả cuộc sống Người đã phấn đấu hi sinh cho tiềm năng cao toàn nước nhà độclập, nhân dân được tự do niềm sung sướng. Người nói: “Cả cuộc sống tôi chỉ có một mụcđích, là phấn đấu cho quyền lợi của tổ quốc và niềm sung sướng của nhân dân…Bất kìbao giờ, bất kì ở đâu tôi cũng chỉ theo đuổi một mục tiêu, làm cho ích nước lợidân “.Người luôn căn dặn cán bộ, Đảng viên: “Việc gì có lợi cho dân thì ta phải hếtsức làm, việc gì có hại cho dân thì ta phải rất là tránh”.Lợi ích của dân phải được thể hiện ở đường lối, chủ trương, chủ trương củađảng, pháp lý của nhà nước. Hồ Chí Minh rất quan tâm đến yếu tố nhân dân đónggóp ý kiến xây dựng đường lối, chủ trương, pháp lý. Người thông tư: “Nghị quyếtnào mà dân chúng cho là không hợp thì họ đề xuất kiến nghị sửa chữa thay thế”. Phải “Dựa vào ýkiến dân chúng” mà sửa chữa thay thế đường lối, chủ trương chủ trương cán bộ và tổ chứccủa ta.Đối với Hồ Chí Minh, quyền lợi chung luôn gắn với quyền lợi rõ ràng. Người nói:”Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm thế nào khiến cho việt nam được hoàntoàn độc lập, dân tộc bản địa ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ta ai cũng luôn có thể có cơm ăn, áomặc, ai cũng khá được học tập”.Quan tâm chăm sóc quyền lợi của quần chúng nhân dân phải song song với chốngquan liêu, tham ô, tiêu tốn lãng phí. người phê bình những cán bộ cơ quan cơ quan ban ngành thường trực của cácBộ, Tỉnh, Huyện, làng về lỗi lầm mà người ta phạm phải như “Trái phép”, “Cậy thế”,”Tư túng”, “Chia rẽ”, “Kiêu ngạo”…Người nhấn mạnh yếu tố việc tu dưỡng đạo đức cáchmạng của cán bộ Đảng viên, phải thường xuyên chống quan liêu, tham nhũng và11mọi thứ thói hư tật xấu khác làm phương hại đến uy tín của Đảng, Nhà nước đối vớinhân dân.Ba là: Đoàn kết là lực lượng, là tác nhân quan trọng, là nguồn sức mạnh củacách mạng.Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến yếu tố đoàn kết vì đoàn kết là sức mạnhtrong tác phẩm “Đường cách mệnh”, Hồ Chí Minh đã viết “Cách mệnh thì phảiđoàn kết dân chúng bị áp bức để đánh đổ cả cái giai cấp áp bức mình , chứ khôngphải chỉ có nhờ 5 – 7 người giết 2 -3 anh vua: 9 – 10 anh quan mà được” .Hồ Chí Minh đã tổng kết: “Lịch sử trong trong năm qua đã tỏ rõ lực lượngđoàn kết của dân tộc bản địa là vô địch…”, “Trong thư gửi đồng bào toàn nước” tháng 7 năm1956 Người xác lập: “Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng”.”Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kếtThành công, thành công xuất sắc, đại thành công xuất sắc”Dựa vào tinh thần đoàn kết của Hồ Chí Minh, Đảng ta đã tập hợp được mộtlực lượng ngày càng phần đông những giai cấp, những tầng lớp, những giới, những dân tộc bản địa, cáctôn giáo…ở trong nước và tranh thủ được sự ủng hộ của quả đât tiến bộ, với sựnghiệp cách mạng của nhân dân ta.Bốn là: Hồ Chí Minh nhìn nhận rất cao về dân chủ và thực hành thực tiễn dân chủ.Người nhận định rằng: Dân chủ là cái quý báu nhất của dân. Thực hành dân chủ là cái chìakhoá vạn năng hoàn toàn có thể xử lý và xử lý mọi trở ngại vất vả.Hồ Chí Minh rất coi trọng và tôn vinh dân chủ, tức là tôn vinh và tôn trọng nhandân. Người xác lập: “Nước ta là nước dân chủ, vị thế cao nhất là dân, vì dân làchủ” và “Trong khung trời không còn gì quý bằng dân”. Do này mà phải thực hịên “mọilợi ích là vì dân, mọi quyền hành là của dân, mọi việc làm là vì dân “.Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh yếu tố quyền làm chủ theo từng vị thế xã hội của cácgiai cấp, tầng lớp. Đối với giai cấp công nhân, Hồ Chí Minh xác lập: “Côngnhân có quyền thực sự trong xí nghiệp” “Từ làm chủ tư liệu sản xuất, họ phải được12làm chủ việc quản lí kinh tế tài chính, làm chủ việc phân phối thành phầm lao động”. Đối vớigiai cấp nông dân – lực lượng phần đông nhất Hồ Chí Minh xác lập, nông dânchỉ được làm chủ thực sự khi: “…ở nông thôn nông dân thật sự nắm cơ quan ban ngành thường trực,nông dân được giải phóng thì mới là dân chủ thực sự”. Đối với trí thức, Hồ ChíMinh nhấn mạnh yếu tố: “Tự do tư tưởng”. Người nói: “Chế độ ta là chính sách dân chủ, tưtưởng phải được tự do…”.Hồ Chí Minh nêu lên những nguyên tắc cơ bản để xây dựng một chính quyềndân chủ “vì dân và do dân”. Chính phủ từ TW đến cơ sở đều do dân bầu cử vàlập ra. Nhân dân có quyền giám sát, phê bình, kiểm tra chính phủ nước nhà.Để phát huy dân chủ cao độ, Hồ Chí Minh yêu cầu:- Xây dựng một tổ chức triển khai “Đảng chân chính cách mạng và cơ quan ban ngành thường trực thựcsự dân chủ” vì “Đảng cũng ở trong xã hội”. “Đảng từ TW đến xã do dân tổchức lên”.Xây dựng những đoàn thể thực sự là tổ chức triển khai của dân , phấn đấu do dân, bênhvực quyền lợi của dân, liên lạc mật thiết giữa dân với chính phủ nước nhà.Phải thực thi những cải cách xã hội để nâng cao đời sống của nhân dân,thực thi dân chủ thực sự.Năm là: Hồ Chí Minh rất coi trọng phương thức và tác phong công tác thao tác dânvận.Người thường xuyên giáo dục và nhắc nhở cán bộ, đảng viên của Đảng, cánbộ công chức nhà nước phải đi sâu, đi sát quần chúng; liên hệ mật thiết với quầnchúng: “phải làm kiểu mẫu: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư “, tiếp thu phêbình của quần chúng, nhưng không được theo đuôi chúng. Người nhấn mạnh yếu tố: Cánbộ, Đảng viên, công chức phải tự mình làm gương để quàn chúng noi theo. Phải gầngũi quần chúng, kiên trì lý giải cho quần chúng làm rõ đường lối chủ trương,chủ trương của Đảng và nhà nước, những tổ chức triển khai và thao tác cũng phải thích hợp vớiquần chúng.13Tác phong dân vận của Hồ Chí Minh là: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chânđi, miệng nói, tay làm”.Cán bộ làm dân vận phải thấm nhuần quan điểm đường lối dân vận của chủnghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm dân vận của Đảng. Thựchiện tốt chính sách học tập, lý luận chính trị của Đảng đưa ra, thao tác phải có kế hoạchmực tiêu, nội dung rõ ràng, sâu sát nhân dân, phục vụ quyền lợi của dân. Cán bộ dânvận phải có quan điểm, nhìn nhận sự vật một cách khách quan, toàn vẹn và tổng thể, lịch sử vàcụ thể theo phía tăng trưởng, phải lắng nghe phải hiểu tâm tư nguyện vọng nguyện vọng của quầnchúng. Kịp thời đề xuất kiến nghị với Đảng, Nhà nước, xây dựng chủ trương phù phù thích hợp với lòngdân, ý Đảng. Phải học hỏi những kinh nghiệm tay nghề hay, sáng tạo độc lạ tốt của dân, phân tích,phê bình những ý kiến lỗi thời, bảo thủ, xấu đi trong nhân dân.Cán bộ dân vận phải đi sâu, đi sát, nắm vững tình hình cơ sở, phải trọng dân, gầndân, hiểu dân, học dân. Khắc phục biểu lộ quan liêu, mệnh lệnh xa dân. Phải trựctiếp trao đỏi với dân, lý giải cho dân hiểu mọi chủ trương, chủ trương của Đảng,pháp lý của Nhà nước, phải tình nguyện, dữ thế chủ động làm cùng dân để làm gươngcho quần chúng. Tránh chém gió, nói suông, lí luận nhiều. Phải “Nghe dân nói, nóidân hiểu, làm dân tin”.Sáu là: Khi đảng đã cầm quyền thì toàn bộ những cán bộ, những tổ chức triển khai trong hệthống chính trị mà trước hết là cán bộ, công chức của cơ quan ban ngành thường trực phải làm côngtác dân vận.Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: Tất cả cán bộ và tổ chức triển khai Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoànthể nhân dân đều phải làm công tác thao tác dân vận.Hồ Chí Minh chỉ ra rằng: Tất cả cán bộ và tổ chức triển khai Đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoànthể nhân dân đều phải làm công tác thao tác dân vận theo phương thức riêng thích hợp vớitừng tổ chức triển khai.1.3. Quan điểm của Đảng ta về công tác thao tác vận động quần chúng14Quán triệt quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về côngtác vận động quần chúng trong hoạt động và sinh hoạt giải trí cách mạng Việt Nam đặc biệt quan trọng trong thờikì thay đổi. Hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành TW Đảng khoá VI đã ra nghị quyết số08B/NQ-HNTW “Về thay đổi công tác thao tác quần chúng của Đảng tăng cường mối quanhệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân” với 4 quan điểm chỉ huy thay đổi công tácquần chúng trong thời kì mới như sau:Một là: Cách mạng là yếu tố nghiệp của dân, do dân, vì dân.Hai là: Động lực thúc đẩy trào lưu quần chúng là phục vụ quyền lợi thiếtthực của nhân dân và phối hợp hài hoà những quyền lợi, thống nhất quyền lợi nghĩa vụcông dân.Ba là: Các hình thức tập hợp nhân dân phải đa dạngBốn là: Công tác quần chúng, trách nhiệm của Đảng, nhà nước và những đoànthể nhân dân.Bước sang thời kì công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn, Hội nghị lần thứ 7BCHTW khoá IX ra nghị quyết : “phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bản địa vì dângiàu, nước mạnh, xã hội công minh dân chủ văn minh”. Nêu nên bốn quan điểm:Một là: Đại đoàn kết dân tộc bản địa, trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân vớinông dân và đội ngũ trí thức là đường lối kế hoạch của cách mạng Việt Nam lànguồn sức mạnh động lực hầu hết là tác nhân có ý nghĩa quyết định hành động bảo vệ sự thắnglợi bền vững của yếu tố nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Hai là: Đại đoàn kết dân tộc bản địa lấy tiềm năng giữ vững độc lập thống nhất Tổquốc vì dân giầu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh làm điểm tươngđồng xoá bỏ mặc cảm định kiến, phân biệt đối sử về quá khứ, thành phần giai cấp,xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau cùng hướng tới tương lai.Ba là: Đảm bảo công minh và bình đẳng xã hội, chăm sóc quyền lợi thiết thựcchính đáng hợp pháp của những giai cấp, của những tầng lớp nhân dân; phối hợp hài hoàlợi ích thành viên, quyền lợi tập thể, quyền lợi toàn xã hội; thực thi dân chủ gắn sát với15giữ gìn kỉ cương, chống quan liêu tham nhũng, tiêu tốn lãng phí; không ngừng nghỉ bồi dưỡngnâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc bản địa, thống nhất Tổ quốc tinh thần tựlực, tự cường xây dựng giang sơn, xem đó là những động lực củng cố và phát triểnkhối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa.Bốn là: Đại đoàn kết là yếu tố nghiệp của toàn dân tộc bản địa, của toàn bộ khối mạng lưới hệ thống chính trịmà hạt nhân lãnh đạo là tổ chức triển khai Đảng, được thực thi bằng nhiều giải pháp, hìnhthức, trong số đó những chủ trương của đảng, chủ trương pháp lý của nhà nước có ýnghĩa quan trọng số 1.Trong nghành Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Đào tạo:Đảng Cộng sản Việt Nam coi Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Đào tạo là một yếu tố rất là quantrọng trong đời sống chính trị, biểu lộ trình độ tăng trưởng của giang sơn.Nhận thức rõ điều này Đảng đã có nghị quyết TW2 khóa VIII. Nghị quyếtchuyên đề về Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Đào tạo xác lập : Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Đào tạo cùng với khoahọc công nghệ tiên tiến và phát triển là quốc sách số 1. Là động lực và Đk để thực thi nhữngmục tiêu kinh tế tài chính xã hội. Là chìa khóa để Open tiến vào tương lai. Là một trongnhững động lực quan trọng để thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa đấtnước, là yếu tố kiện để phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản để tăng trưởng xãhội, tăng trưởng kinh tế tài chính nhanh và bền vững.Phải có góp vốn đầu tư cho giáo dục đào tạo và giảng dạy là góp vốn đầu tư tăng trưởng phải tạo Đk chogiáo dục đi trước để phục vụ đắc lực cho việc nghiệp tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội.Đại hội Đảng lần thứ IX nêu rõ: “ Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàndiện, thay đổi nội dung, phương pháp dạy và học, khối mạng lưới hệ thống trường lớp và hệ thốngquản lý giáo dục; thực thi chuẩn hóa, tân tiến hóa, xã hội hóa”. Nâng cao chấtlượng, hiệu suất cao giáo dục.Tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, trước hết nâng cao chấtlượng đội ngũ nhà giáo, thực thi giáo dục toàn vẹn và tổng thể, đặc biệt quan trọng chú trọng giáo dục tưtưởng – chính trị, nhân cách, đạo đức, lối sống và cống hiến cho những người dân học.16Đại hội Đảng lần thứ X tiếp tục xác lập: “Giáo dục đào tạo và giảng dạy – Đào tạo cùng với vớikhoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển là quốc sách số 1, là nền tảng và động lực thúc đẩycông nghiệp hóa, tân tiến hóa giang sơn”; Nâng cao chất lượng giáo dục toàn vẹn và tổng thể;thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, cơ chế quản trị và vận hành, nội dung, phương pháp dạy và học; thựchiện “Chuẩn hóa, tân tiến hóa, xã hội hóa”, chấn hưng nền giáo dục Việt Nam.Như vậy, yêu cầu thay đổi của giang sơn trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đạihóa giang sơn đã và đang nêu lên cho ngành giáo dục là nên phải nâng cao chất lượnggiáo dục toàn vẹn và tổng thể ,thay đổi phương pháp giảng dạy, thay đổi chương trình, sáchgiáo khoa, trong số đó coi trọng công tác thao tác vận động cán bộ , giáo viên trong mọi nhàtrường để hoàn thành xong trách nhiệm của mỗi năm học.CHƯƠNG 2THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG CÁN BỘ, GIÁO VIÊNỞ TRƯỜNG TIỂU HỌC2.1. Đặc điểm tình hình nhà trường2.1.1. Nhà trườngTrường được xây dựng từ thời điểm năm 1954 từ trường cấp I sau sát nhập thànhtrường PTCS và được tái lập thành trường Tiểu học từ thời điểm năm 1995 Nhà trường liêntục nhiều năm liền được công nhận đạt tập thể lao động Tiên Tiến. Năm 2006 nhàtrường được công nhận là trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Hiện nay, trường có950 học viên với 30 lớp. Nhà trường có khuôn viên rộng, cảnh vẻ đẹp.1. Bộ máy của Nhà trườngBan giám hiệu: Gồm 3 người ( 1 hiệu trưởng, 2 phó hiệu trưởng )Tổ trình độ: Gồm 6 tổ ( tổ văn phòng, tổ 1, tổ 2, tổ 3, tổ 4, tổ 5 )Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường có 50 đồng chí, 100% giáoviên đạt chuẩn trong số đó giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: đạt tỷ suất 97%. Có giáo17viên dạy Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Ngoại ngữ đảm bảo dạy đủ những môn họctheo quy định.Đội ngũ giáo viên nhà trường có phẩm chất, đạo đức tốt, có trách nhiệm vớihọc sinh, được học viên quý mến, phụ huynh học viên tin tưởng.Số GV đạt thương hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: 1 đ/c, đạt tỉ lệ 2%Số GV đạt thương hiệu giáo viên dạy giỏi cấp TP: 20 đ/c, đạt tỷ suất 40%;Số GV đạt thương hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường: 25 đ/c, đạt tỷ suất 50%.Không có giáo viên yếu kém về trình độ, trách nhiệm.Trường có 6 tổ trình độ, những tổ trình độ sinh hoạt đều, nội dungphong phú. Tổ chức có hiệu suất cao những buổi hội thảo chiến lược, hội giảng.Chất lượng giáo dục toàn vẹn và tổng thể của trường được duy trì, giữ vững và ổn định.Tỷ lệ học viên lên lớp và học viên hoàn thành xong chương trình Tiểu học hàngnăm đạt 99% trở lên.Kết quả kiểm tra chất lượng năm học đều đạt từ 95% đến 100%. 100% họcsinh thực thi tốt trách nhiệm của học viên Tiểu học. Những môn nhìn nhận bằng nhậnxét đạt 100% học viên hoàn thành xong và hoàn thành xong tốt.2. Chi bộ Nhà trường:Ban chi uỷ gồm 3 đ/c ( Bí thư chi bộ kiêm hiệu trưởng, 1 phó bí thư và 1 chiuỷ viên ). Đảng viên có 26 đồng chí chiếm 45,2% tổng số cán bộ giáo viên, Chi bộnhiều năm liền được Đảng bộ công nhận đạt Chi bộ trong sáng vững mạnh. Quaphân loại Đảng viên 100% Đảng viên hoàn thành xong xuất sắc và hoàn thành xong tốt nhiệmvụ được giao. Các Đảng viên trong Chi bộ luôn là những tấm gương điển hình trongcác trào lưu thi đua và luôn giữ những trọng trách ở những cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai trong nhàtrường, luôn gương mẫu đón đầu trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt, có lập trường tư tưởng chính trịvững vàng và luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của tớ riêng với công tác thao tác quầnchúng trong và ngoài nhà trường. Đảng viên trong Chi bộ nhìn chung tuổi đời vàtuổi Đảng chưa nhiều xong với tấm lòng tận tâm với nghề nghiệp, có tinh thần18trách nhiệm cao đã nhận được thức thâm thúy được vai trò của Chi bộ Đảng, trách nhiệmcủa từng Đảng viên riêng với công tác thao tác vận động cán bộ, giáo viên trong nhà trường vềviệc thực thi những trách nhiệm chính trị của cơ quan. Do vậy ngay từ trên đầu mỗi năm họcChi bộ đã lập kế hoạch chỉ huy những tổ chức triển khai đoàn thể cùng vận động cán bộ giáo viêncó ý thức tham gia thực thi kế hoạch năm học.3. Công đoàn Nhà trường:Công đoàn gồm 50 đoàn viên. Ban chấp hành công đoàn có 3 đ/c ( 1 quản trị côngđoàn, 2 uỷ viên ) cả 3 đ/c điều là Đảng viên và là những lòng cốt trong nhà trườngvề việc vận động đội ngũ cán bộ giáo viên, luôn sát cánh cùng nhà trường xây dựngtập thể công đoàn đoàn kết, nhất trí cao . Công đoàn đã làm tốt hiệu suất cao nhiệm vụcủa mình, động viên cán bộ, đoàn viên thực thi tốt quy định trình độ, thực hiệntốt trào lưu thi đua hai tốt, thực thi có hiệu suất cao cuộc vận động “ Kỷ cương tình thương – trách nhiệm”. Nhiều năm liền công đoàn được công nhận Công đoànvững mạnh.4. Chi đoàn Nhà trường:Chi đoàn Thanh niên có 7 đồng chí đoàn viên, hoạt động và sinh hoạt giải trí theo như đúng Điều lệcủa Đoàn. Tổ chức Đoàn, Đội hoạt động và sinh hoạt giải trí thường xuyên, thiết thực, có hiệu suất cao gópphần vào thành tích chung của nhà trường.2.1.2. Địa phương.Đảng bộ và nhân dân Phường thường xuyên quan tâm đến việc nghiệp giáodục, lôi kéo mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho những nhà trường. Đó làđộng lực cơ bản tạo đà cho giáo dục địa phương tăng trưởng.Nhà trường phối phù thích hợp với cơ quan ban ngành thường trực và những Đoàn thể, tổ chức triển khai Đại hộigiáo dục cấp cơ sở theo định kỳ và đóng vai trò nòng cốt trong Hội đồng giáo dụccấp cơ sở, dữ thế chủ động đề xuất kiến nghị những giải pháp rõ ràng nhằm mục đích thực thi chủ trương vàkế hoạch do Đại hội giáo dục đưa ra.19Công tác xã hội hóa giáo dục đã thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợpcủa những tổ chức triển khai Đoàn thể và nhân dân trong việc chăm sóc giáo dục học viên. Nhàtrường đã tranh thủ sự đống ý ủng hộ của Đảng bộ, cơ quan ban ngành thường trực địa phương,phối phối hợp ngặt nghèo giữa Gia đình – Nhà trường – Xã hội trong việc giáo dục họcsinh. Các tổ chức triển khai đoàn thể, Hội cha mẹ học viên, Hội khuyến học đã xây dựng vàhuy động nguồn kinh phí góp vốn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo cảnh sắc nhà trường xanh,sạch, đẹp và khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học viên học giỏi, tương hỗ học sinhnghèo, tạo môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên giáo dục lành mạnh, phục vụ tốt cho công tác thao tác dạy và học củagiáo viên và học viên Nhà trường .2.1.3. Những thuận tiện và khó khăn2.1.3.1. Thuận lợiNhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng uỷ, cơ quan ban ngành thường trực, sự ủnghộ của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội của nhân dân địa phương.Đội ngũ giáo viên đoàn kết, nhất trí hoàn thành xong công tác thao tác được giao một cáchtự giác.Học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ học tập.Trường có truyền thống cuội nguồn thi đua “Hai tốt”, mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí đều phải có kỷ cương, nềnếp.Cán bộ quản trị và vận hành đủ về số lượng, đủ phẩm chất, khả năng quản trị và vận hành .Giáo viên, nhân viên cấp dưới đủ về số lượng, đủ về cơ cấu tổ chức triển khai. Đội ngũ giáo viên trongnhà trường đã có một số trong những giáo viên trẻ khỏe tương hỗ update, 100% giáo viên trực tiếp đứnglớp đạt chuẩn, trên chuẩn, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệmtrong mọi việc làm được giao.Tập thể cán bộ giáo viên trong trường là một khối đoàn kết, nhất trí cao.Năm học 2014 – 2015, trường được công nhận tập thể Lao động Tiên Tiến;năm 2006 trường được công nhận là trường chuẩn Quốc gia mức độ I.20Cơ sở vật chất: Khuôn viên trường rộng, thật sạch, thông thoáng. Đồ dùng, trangthiết bị phục vụ cho hoạt động và sinh hoạt giải trí dạy – học tương đối khá đầy đủ, trường có đủ hệ thốngphòng học cho toàn bộ những lớp học 2 buổi/ ngày.2.1.3.2. Khó khănCơ sở vật chất nhà trường chưa đồng điệu và thiếu phòng hiệu suất cao.Việc thay đổi phương pháp giảng dạy của một số trong những giáo viên , update tiếp cậncông nghệ thông tin và phương tiện đi lại công nghệ tiên tiến và phát triển tân tiến còn chậm.Hoạt động tổ trình độ chưa linh hoạt, hiệu suất cao chưa cao.Kết quả trào lưu thi đua chưa tồn tại tính đột phá làm tiên phong cho những hoạtđộng khác.Hệ thống hồ sơ sổ sách của tổ trình độ và thành viên còn hạn chế, kế hoạchchưa khoa học và tính khả thi chưa cao.Tinh thần tự học tập nâng cao trình độ, trào lưu viết, vận dụng sáng tạo độc lạ, tựlàm vật dụng của giáo viên còn hạn chế.Tuy giáo viên có trình độ trên chuẩn cao, tuy nhiên một số trong những giáo viên có trình độvà khả năng trình độ còn hạn chế nhất là trình độ lý luận.2.2. Thực trạng công tác thao tác vận động cán bộ, giáo viên trong thời hạn qua củanhà trường.Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta về công tácvận động quần chúng, nhà trường đang không ngừng nghỉ thay đổi nội dung phương thứcvận động cán bộ , giáo viên.Trong 2 năm mới tết đến gần đây (2014, 2015) trường đã đạt được những thành tựu đángkể trong công tác thao tác vận động cán bộ, giáo viên tham gia vào sự nghiệp tăng trưởng giáodục.2.2.1. Những thành tích đạt được:2.2.1.1. Công tác tham mưu với địa phương21Đảng uỷ, HĐND – UBND Phường là cơ quan lãnh đạo, chỉ huy về đường lốichính sách pháp lý, lãnh đạo việc thực thi chủ trương pháp lý ở địa phương.Song nhà trường cũng coi công tác thao tác tham mưu quan trọng , cũng là một trong những nộidung thay đổi phương thức vận động quần chúng.Hàng năm nhà trường xây dựng kế hoạch tăng trưởng giáo dục đều báo cáoUBND Phường , giải trình kế hoạch của trường triệu tập vào một trong những số trong những nội dung sau:Kế hoạch UBND TP giao số lớp, số học viên.Cơ sở vật chất, phòng đọc – kế hoạch xây dựng, shopping.Dự kiến làm xã hội hoá giáo dục nội dung thích hợp, hiệu suất cao.2.2.1.2. Nâng cao trình độ chính trị vận động cán bộ , giáo viên, thực thi tốtcông tác tư tưởng chính trị và nâng cao trách nhiệm trình độ trong nhà trườngNhận thức rõ vai trò trách nhiệm của Chi uỷ, Chi bộ Nhà trường trong việcvận động cán bộ giáo viên, nhân viên cấp dưới nhà trường, quần chúng nhân dân tham giavào sự nghiệp giáo dục, Chi bộ Nhà trường đã động viên 2 đồng chí cán bộ quản líđi học để nâng cao trình độ về lí luận chính trị. Chi bộ cùng Công đoàn vận động 5đồng chí đi học ĐH, 01 đồng chí đi học cao đẳng để nâng cao trình độ chuyênmôn.Mặc dù gặp nhiều trở ngại vất vả như con nhỏ, đi học phải đóng học phí tuy nhiên cácđồng chí giáo viên vừa tích cực giảng dạy vừa tham gia học tập tốt, đến nay có 03đồng chí đã tốt nghiệp.Trong những buổi sinh hoạt Chi bộ, sinh hoạt Hội đồng sư phạm, những Đảng viêncán bộ được học tập những thông tư, nghị quyết của Đảng, chủ trương pháp lý của nhànước, được học tập tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm mục đích nắm vững đường lối cách mạngcủa Đảng ta trong thời kì thay đổi.Chi bộ và Nhà trường đã tổ chức triển khai cho cán bộ giáo viên tham gia thi tìm hiểuvề tư tưởng Hồ Chí Minh; thi kể chuyện tấm gương đạo đức Bác Hồ, thi tìm hiểupháp luật, phòng chống ma tuý, vì vậy tư tưởng của cán bộ Đảng viên rất vững22vàng. Họ rất phấn khởi và tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhànước, tin vào con phố xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng đã lựa chọn. đã cónhiều quần chúng có nguyện vọng tha thiết phấn đấu trở thành Đảng viên của Đảng.Trong 2 năm học 2013-2014 và 2014- 2015, Chi bộ giao cho những Đảngviên có kinh nghiệm tay nghề bồi dường dìu dắt giúp sức quần chúng tiến bộ để bồi dưỡngcho họ, nhằm mục đích đảm bảo có đủ tiêu chuẩn, Đk đứng trong hàng ngũ của Đảng.Đến nay Chi bộ đã kết nạp được 2 Đảng viên mới và đã có 2 quần chúng đi học lớpđối tượng Đảng . Trong số đó có một quần chúng trên 35 tuổi trước kia không quan tâmđến chính trị nhưng lại rất nhiệt tình, có trách nhiệm trong việc làm, có năng lựcchuyên môn và được mọi người quý mến.Công đoàn Nhà trường làm tốt việc làm động viên cán bộ, giáo viên, họcsinh trong việc thực thi tốt chủ trương, chủ trương, đường lối của Đảng pháp luậtcủa nhà nước, tích cực hưởng ứng cuộc vận động của ngành “Mỗi thầy giáo, côgiáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, “Học tập và tuân theo tấm gương đạođức Hồ Chí Minh”.100% Đoàn viên công đoàn của trường thực thi trang trọng những quy định củangành cũng như nội quy cơ quan; dữ thế chủ động tự giác tích cực trong việc làm đượcgiao để hoàn thành xong xuất sắc trách nhiệm.Các Đoàn viên công đoàn còn là một hạt nhân nòng cốt trong những mái ấm gia đình về việcxây dựng mái ấm gia đình nhà giáo văn hoá, khu dân cư văn hoá và cũng là những gia đìnhthực hiện tốt pháp lý nhà nước ở địa phương. Thông qua Chi bộ, Công đoàn, Đoànthanh niên mọi cán bộ giáo viên đều nhận thức thâm thúy việc tu dưỡng đạo đức cáchmạng, rèn luyện phẩm chất chính trị là việc làm thường xuyên để trở thành ngườithầy mẫu mực – không vi phạm đạo đức nhà giáo. Đồng thời còn làm cho cán bộđảng viên nhân viên cấp dưới thấy được vị trí vai trò của tớ trong sự nghiệp giáodục đào tạo và giảng dạy thế hệ trẻ và thấy được không riêng gì có học tập chính trị mà còn phải tích cựchọc tập nâng cao trình độ trình độ, học hỏi kinh nghiệm tay nghề của đồng nghiệp đi23trước. Tìm học vận dụng sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề, thay đổi phương pháp dạy học đểchất lượng giờ dạy được thổi lên, phục vụ yêu cầu thay đổi sách giáo khoa bậc tiểuhọc lúc bấy giờ.Hàng năm nhà trường đều phải có kế hoạch tu dưỡng và tự tu dưỡng giáo viên.Giáo viên tích cực tự tu dưỡng, tự học theo kế hoạch đã đưa ra. Giáo viên tích cựcdự giờ học tập kinh nghiệm tay nghề đồng nghiệp và ghi chép những bút ký về việc tự họccủa mình.Giáo viên đã viết nhiều sáng tạo độc lạ kinh nghiệm tay nghề và giành giải cấp thành phố, cấptỉnh.2.2.1.3. Công tác vận động quần chúng tích cực tham gia thi đua “Dạy tốt” và”Học tốt”Để hoàn thành xong thắng lợi trách nhiệm năm học, nhà trường luôn thực thi tốtquy chế dân chủ ở cơ sở. Căn cứ vào điều lệ trường tiểu học, ngay từ trên thời điểm đầu xuân mới họcNhà trường xây dựng quy định hoạt động và sinh hoạt giải trí của trường trong số đó ghi rõ trách nhiệm quyềnhạn của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, học viên và mọi thành viên trongnhà trường. Quy chế hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ trình độ, Đoàn thanh niên trong suốt nămhọc. Thông qua Hội nghị cán bộ viên chức thảo luận đi đến thống nhất quy chếhoạt động trên, thảo luận xây dựng kế hoạch năm học làm cơ sở chỉ tiêu phấn đấuđạt được trong năm.Căn cứ vào kế hoạch đã xây dựng, mọi việc của cty hàng tháng đều đượcđưa ra hội đồng bàn luận, lôi kéo trí tuệ tập thể, tìm ra phương án tối ưu trở thànhnghị quyết của tập thể, mọi thành viên trong hội đồng đều tự giác tích cực thực hiệnnghị quyết đó.Trong quy trình thực thi từng trách nhiệm rõ ràng khi gặp trở ngại vất vả, trở ngạimọi người cùng nhau bàn luận tìm cách tháo gỡ, tìm ra giải pháp rõ ràng phân côngnhiệm vụ cho từng đoàn viên để quần chúng vui vẻ nhận trách nhiệm và hoàn thànhtốt trách nhiệm. Ban giám hiệu và tổ trình độ làm công tác thao tác tư tưởng thuyết phục24để cán bộ , giáo viên thông suốt đồng thời quan tâm động viên kịp thời, làm chomọi người tự nguyện và nỗ lực hết mình hoàn thành xong một cách tốt nhất trách nhiệm.Để nâng cao chất lượng hội thi học viên cấp thành phố, cấp tỉnh, nhà trườnggiao cho tổ trình độ dữ thế chủ động xây dựng kế hoạch chỉ tiêu phấn đấu, phân côngngười phụ trách . Trên cơ sở đó nhà trường sắp xếp thời khoá biểu hợp lý, để tạođiều kiện cho chất lượng hội thi những cấp của nhà trường được thổi lên.Trong quy trình lúc bấy giờ Bộ GD & ĐT đang tiến hành thay đổi chương trìnhgiáo dục phổ thông từ bậc tiểu học cho tới trung học phổ thông, để phục vụ yêucầu thay đổi đó nhằm mục đích đào tạo và giảng dạy ra lớp người lao động mới có tri thức, có phong cáchlao động mới hoà nhập với toàn thế giới và khu vực yên cầu thày cô giáo không riêng gì có tíchcực học tiếp lên rất cao đẳng, ĐH để nâng cao trình độ đào tạo và giảng dạy trình độ mà cầnhiểu đúng, dạy đúng chương trình. Từ nhận thức đó, nhà trường đã phát động trongtập thể cán bộ giáo viên tìm tòi và viết sáng tạo độc lạ, vận dụng sáng tạo độc lạ vào dạy họcnhằm nâng cao chất lượng giờ dạy của tớ. Một số giáo viên nòng cốt về chuyênmôn đã học tập, vận dụng vào giảng dạy và có hiệu suất cao rất tốt. Hàng năm trường đềra chỉ tiêu phải có sáng tạo độc lạ được xếp loại cấp TP, cấp tỉnh.Với sự nỗ lực của mọi thành viên trong nhà trường, chất lượng giáo dục củahọc sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên trong hai năm liên tục vừa qua đã cósự thay đổi lớn so với trước. Số học viên được xếp loại hoàn thành xong tốt những môn họctăng, không còn học viên chưa hoàn thành xong những môn học. Số học viên lớp 4, 5 đạt giảităng về số lượng và chất lượng. đặc biệt quan trọng trường trong nhiều năm qua có nhiều họcsinh tham gia cuộc thi viết chữ đẹp những cấp . Chất lượng trào lưu vở sạch chữ đẹp cũng tăngcao. Chất lượng đại trà phổ thông thổi lên rõ rệt.Không chỉ chú trọng về chất lượng Toán, Tiếng việt. những môn học khác nhưÂm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục và những môn tự chọn như Tiếng Anh, giáo dục an toàngiao thông dạy lồng ghép cũng rất là được quan tâm. Với những môn học này nhàtrường chọn trong số giáo viên của trường có trình độ đào tạo và giảng dạy chính quy đúng25

Reply
9
0
Chia sẻ

Review Mô hình Dân vận khéo ở trường Tiểu học ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Mô hình Dân vận khéo ở trường Tiểu học tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Mô hình Dân vận khéo ở trường Tiểu học miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Mô hình Dân vận khéo ở trường Tiểu học Free.

Thảo Luận vướng mắc về Mô hình Dân vận khéo ở trường Tiểu học

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mô hình Dân vận khéo ở trường Tiểu học vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mô #hình #Dân #vận #khéo #ở #trường #Tiểu #học