Kinh Nghiệm Hướng dẫn Mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn được Update vào lúc : 2022-04-20 01:42:12 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

293

10:36:5109/07/2022

Vậy Cường độ dòng diện là gì? Hiệu điện thế là gì? Cường độ dòng diện tùy từng hiệu điện thế giữa 2 dầu dây dẫn ra làm sao? toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung nội dung bài viết dưới đây.

I. Thí nghiệm về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế

– Đo cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn ứng với những hiệu điện thế rất khác nhau đặt vào 2 đầu dây dẫn

1. Sơ đồ mạch điện

– Chốt dương của những dụng cụ đo điện có trong sơ đồ phải được mắc về phái điểm A.

Sơ đồ mạch điện (hình 1.1)

2. Tiến hành thí nghiệm

– Mắc mạch điện theo sơ đồ hình trên (hình 1.1).

– Dòng điện chạy qua vôn kế có cường độ rất nhỏ nên hoàn toàn có thể bỏ qua, vì thế ampe kế đo được cường độ dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn đang xét.

* Câu C1 trang 4 SGK vật lý 9: Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết thêm thêm khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có quan hệ ra làm sao với hiệu điện thế.

* Hướng dẫn giải câu C1 trang 4 SGK vật lý 9: 

– Kết quả thí nghiệm đã cho toàn bộ chúng ta biết khi tăng (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó cùng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

II. Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của Cường độ dòng điện vào Hiệu điện thế

1. Dạng đồ thị

– Đồ thị màn biểu diễn sự phụ thuộc của I và U là một đường thằng trải qua gốc tọa độ (U = 0, I = 0)

Đồ thị màn biểu diễn cường độ dòng điện và hiệu điện thế (hình 1.2).

* Câu C2 trang 5 SGK Vật lý 9: Dựa vào số liệu ở bảng 1 (SGK) mà em thu được từ thí nghiệm, hãy vẽ đường màn biểu diễn quan hệ giữa I và U, nhận xét xem nó liệu có phải là đường thẳng trải qua gốc tọa độ hay là không

* Hướng dẫn giải câu C2 trang 5 SGK vật lý 9: 

– Đường màn biểu diễn quan hệ giữa I và U được thể hiện trong dưới. Đây là đường thẳng trải qua gốc tọa độ.2. Kết luận

– Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn tăng (hoặc giảm) bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần.

– Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây đẫn đó.

III. Vận dụng vấn đáp những vướng mắc về quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế

* Câu C3 trang 5 SGK Vật lý 9: Từ đồ thị hình 1.2 SGK hãy xác lập: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn khi hiệu điện thế là 2,5V; 3,5V

– Xác định giá trị U, I ứng với một điểm M bất kì trên đồ thị đó.

* Hướng dẫn giải câu C3 trang 5 SGK vật lý 9: 

+ Dựa vào đồ thị ta thấy:

– Khi U = 2,5V thì I = 0,5A.

– Khi U = 3,5V thì I = 0,7A.

+ Lấy một điểm M bất kì trên đồ thị.

– Từ M kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với trục hoành, cắt trục tung tại I3 = 1,1A

– Từ M kẻ đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với trục tung, cắt trục hoành tại U3 = 5,5V.

* Câu C4 trang 5 SGK Vật lý 9:  Trong bảng 2 có ghi một số trong những giá trị của U và I đo được trong một thí nghiệmvới một dây dẫn. Em hãy Dự kiến giá trị sẽ phải có trong những ô còn trống

* Hướng dẫn giải câu C4 trang 5 SGK vật lý 9: 

– Vì U tăng bao nhiêu lần thì I tăng bấy nhiêu lần. Từ giá trị U ở lần đo 1 và 2 ta thấy U tăng 2,5/2 = 1,25 lần → I2 = I1 .1,25 = 0,125A.

– Tương tự cách làm như vậy cho những lần đo 3, 4 ,5 ta tìm kiếm được những giá không đủ là: 0,125A; 4,0V; 5,0V; 0,3A.

* Câu C5 trang 5 SGK Vật lý 9: Trả lời vướng mắc nêu ra ở đầu bài học kinh nghiệm tay nghề SGK. Câu hỏi là: “Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có tỉ lệ với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây dẫn hay là không?”.

* Hướng dẫn giải câu C5 trang 5 SGK vật lý 9: 

– Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Hy vọng với nội dung bài viết khối mạng lưới hệ thống lại kiến thức và kỹ năng về cường độ dòng điện (I), hiệu điện thế (U) và sự phụ thuộc của Cường độ dòng điện và Hiệu điện thế cùng bài tập vận dụng ở trên đã hỗ trợ những em làm rõ hơn quan hệ giữa I và U. Mọi góp ý và vướng mắc những em hãy để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và tương hỗ, chúc những em học tập tốt.

Những vướng mắc liên quan

Nêu quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có quan hệ

A. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

B. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

C. chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó tăng.

D. chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó giảm.

Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết thêm thêm khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có quan hệ ra làm sao với hiệu điện thế.

Phân I. Trắc nghiệm

Câu phát biểu nào dưới đấy là đúng thời cơ nói về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn

A. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

B. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

C. có độ lớn bằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

D. luôn bằng một nửa hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Điện trở của một dây dẫn nhất định có quan hệ phụ thuộc nào dưới đây?

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn

C. Không tùy từng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

D. Giảm khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm

Câu phát biểu nào dưới đây về quan hệ giữa hiệu điện thế U giữa hai đầu một đoạn mạch có điện trở R và cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch này là không đúng?

A. Hiệu điện thế U bằng tích số giữa cường độ dòng điện I và điện trở R của đoạn mạch.

B. Điện trở R của đoạn mạch không tùy từng hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch đó.

C. Cường độ dòng điện I tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với điện trở R của mạch

D. Điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch

Gọi A là điện năng tiêu thụ của đoạn mạch, U là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch, I là cường độ dòng điện qua mạch và t là thời hạn dòng điện trải qua. Công thức nêu lên quan hệ giữa bốn đại lượng trên được màn biểu diễn bởi phương trình nào sau này?

A. A =  U . I t

B. A =  U . t I

C. A = U.I.t

D. A =  t . I U

Câu phát biểu nào dưới đây về quan hệ giữa hiệu điện thế U giữa hai đầu một đoạn mạch có điện trở R và cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch này là không đúng?

A. Hiệu điện thế U bằng tích số giữa cường độ dòng điện I và điện trở R của đoạn mạch.

B. Điện trở R của đoạn mạch không tùy từng hiệu điện thế U giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua mạch đó.

C. Cường độ dòng điện I tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với điện trở R của mạch

D. Điện trở R tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U và tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I chạy qua đoạn mạch

Khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn đó có quan hệ

A. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

B. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó.

C. chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó tăng.

D. chỉ tỉ lệ khi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó giảm.

Nêu quan hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện.

Từ kết quả thí nghiệm, hãy cho biết thêm thêm khi thay đổi hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn, cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn có quan hệ ra làm sao với hiệu điện thế.

Phân I. Trắc nghiệm

Câu phát biểu nào dưới đấy là đúng thời cơ nói về mối liên hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn với hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó?

Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn

A. tỉ lệ nghịch với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

B. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

C. có độ lớn bằng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

D. luôn bằng một nửa hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó.

Reply
1
0
Chia sẻ

Video Mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn Free.

Giải đáp vướng mắc về Mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mối #quan #hệ #giữa #cường #độ #dòng #điện #và #hiệu #điện #thế #đặt #vào #hai #đầu #dây #dẫn