Contents

Mẹo Hướng dẫn Nguyên nhân nào sau này không dẫn đến trào lưu dân chủ 1936 — 1939 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Nguyên nhân nào sau này không dẫn đến trào lưu dân chủ 1936 — 1939 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-05 18:25:15 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

197

Đặc điểm nổi trội của nền kinh tế thị trường tài chính Việt Nam trong trong năm 1936-1939 là

Nội dung chính

 • Một trong những nguyên nhân làm bùng nổ trào lưu dân chủ 1936 – 1939 là
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 – Lịch sử 12 – Đề số 8

Phong trào dân chủ 1936-1939 là một trào lưu

Thực tiễn trào lưu dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam đã xác lập

Một trong những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của trào lưu 1936 – 1939 là gì?

Mặt trận được Đảng ta xây dựng tháng 7 năm 1936 mang tên thường gọi là gì?

Năm 1936, ở Việt Nam những uỷ phát hành vi được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu gì

Đặc điểm nổi trội của nền kinh tế thị trường tài chính Việt Nam trong trong năm 1936-1939 là

Phong trào dân chủ 1936-1939 là một trào lưu

Thực tiễn trào lưu dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam đã xác lập

Một trong những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề của trào lưu 1936 – 1939 là gì?

Mặt trận được Đảng ta xây dựng tháng 7 năm 1936 mang tên thường gọi là gì?

Năm 1936, ở Việt Nam những uỷ phát hành vi được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu gì

Yếu tố nào quyết định hành động sự bùng nổ của trào lưu dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam?

A.

 Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935).

B.

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936).

C.

 Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn trận chiến tranh toàn thế giới mới (trong năm 30 của thế kỉ XX).

D.

Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6-1936).

Nội dung nào sau không phải là nguyên nhân bùng nổ trào lưu dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam?

A.

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 7/1936).

B.

Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (tháng 6/1936).

C.

Sự chỉ huy của Quốc tế Cộng sản với trào lưu cách mạng toàn thế giới (7/1935).

D.

Hậu quả trực tiếp của cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính toàn thế giới 1929 – 1933.

Môn Sử – Lớp 12

Câu hỏi:

Nội dung nào sau không phải là nguyên nhân bùng nổ trào lưu dân chủ 1936 – 1939 ở Việt Nam?

 • A Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 7/1936).
 • B Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (tháng 6/1936).
 • C Sự chỉ huy của Quốc tế Cộng sản với trào lưu cách mạng toàn thế giới (7/1935).
 • D Hậu quả trực tiếp của cuộc khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính toàn thế giới 1929 – 1933.

Phương pháp giải:

Suy luận.

Lời giải rõ ràng:

– Nội dung những đáp án A, B, C là nguyên nhân dẫn đến trào lưu 1936 – 1939.

– Nội dung đáp án D không phải là nguyên nhân dẫn đến việc bùng nổ trào lưu 1936 – 1939. Đây là nguyên nhân bùng nổ trào lưu 1930 – 1931.

Chọn: D

Quảng cáo

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 12 – Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, khá đầy đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi nâng cao; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Một trong những nguyên nhân làm bùng nổ trào lưu dân chủ 1936 – 1939 là

A.

Do tác động của khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính toàn thế giới 1929 – 1933.

B.

Do đời sống của những tầng lớp nhân dân gặp nhiều trở ngại vất vả.

C.

Do thực dân Pháp tiến hành đàn áp trào lưu cách mạng việt nam.

D.

Đảng cộng sản Việt Nam vừa Ra đời đã phát động trào lưu đấu tranh.

Đáp án và lời giải

Đáp án:B

Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945 – Lịch sử 12 – Đề số 8

Làm bài

 • Quyết định Tổng khởi nghĩa trong toàn nước, giành cơ quan ban ngành thường trực trước lúc Đồng minh vào Việt Nam là của

 • Hai khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Đông Dương đưa ra trong trào lưu cách mạng 1930 – 1931 là

 • Nhiệm vụ của cách mạng đã được Đảng ta xác lập trong thời kì 1936-1939 là gì?

 • Nhiệm vụ cách mạng được Đảng ta xác lập trong thời kì 1936 -1939 là gì?

 • Ở Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5/1941) trách nhiệm TT của toàn Đảng, toàn dân ta được xác lập là gì?

 • Việt Nam giải phóng quân ra đòi là yếu tố hợp nhất của những tổ chức triển khai nào dưới đây?

 • Hội nghị nào của Đảng ta dưới đây đã quyết định hành động thay tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương và thông qua Luận cương chính trị của Đảng?

 • Đảng cộng sản Đông Dương đã tập hợp những lực lượng yêu nước trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 trên cơ sở khối liên minh

 • Tuyên ngôn Độc lậpkhẳng định trên thực tiễn nhân dân ta giành cơ quan ban ngành thường trực từ

 • Khởi nghĩa Yên Bái thất bại là vì nguyên nhân khách quan nào?

 • Trong chưong trình hành vi của Việt Nam Quốc dân Đảng có xác lập trong thời kì ở đầu cuối là

 • Kẻ thù của cách mạng Việt Nam trong quy trình 1939 – 1945 là

 • Nội dung nào dưới đây không phải là nội dung của bản thông tư “Nhật- Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta” (12-3-1945) của Ban thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương?

 • Từ sự thất bại của trào lưu cách mạng 1930-1931, Đảng ta đã rút ra bài học kinh nghiệm tay nghề cơ bản nào cho Việt Nam lúc bấy giờ?

 • Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta”đã xác lập quân địch duy nhất và trước mắt của dân tộc bản địa ta là

 • Quyết định lấy ngày 3-2 thường niên là ngày kỷ niệm xây dựng Đảng được thông qua tại

 • Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền ở Việt Nam khi

 • Văn kiện nào được thông qua trong Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930)?

 • Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xítNhật” nêu ra trong văn kiện nào dưới đây?

 • Khi trận chiến tranh toàn thế giới thứ thứ hai bùng nổ, Đảng Cộng sản Đông Dương đã:

 • Đảng ta chuyển huớng chỉ huy sách lược trong thời kì 1936-1939 dựatrên cơ sở nào?

 • Trong trào lưu cách mạng 1930 – 1931, Nghệ – Tĩnh là nơi có trào lưu cách mạng mạnh nhất là vì:

 • (TH) Nội dung nào dưới đây không thể hiện tính chất triệt để của trào lưu cách mạng 1930- 1931?

 • Một trong những nguyên nhân làm bùng nổ trào lưu dân chủ 1936 – 1939 là

 • Đối tượng của cách mạng được Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp vào tháng 5/1941 xác lập là

 • Để tăng cường công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa, ngày 7-5-1944, Tổng bộ Việt Minh ra thông tư:

 • Nội dung quan trọng nhất của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939 là:

 • Yếu tố quan trọng nhất đưa tới thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là:

 • Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản đã xác lập quân địch nguy hiểm trước mắt của nhân dân toàn thế giới là

 • Đặc điểm của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

 • Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7- 1936) chủ trương xây dựng hình thức mặt trận nào dưới đây?

 • Nền kinh tế tài chính Việt Nam trong năm 1936 – 1939 có điểm lưu ý gì?

 • Nội dung nào sau này không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • Nguyên nhân nào là cơ bản nhất quyết định hành động sự bùng nổ trào lưu cách mạng 1930-1931

 • “Lúc này thời cơ thuận tiện đã tới, dù quyết tử tới đâu, dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải nhất quyết giành cho được độc lập”.Câu nói nhận định về sự việc kiện

 • Đảng Cộng sản Việt Nam thay tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào thời hạn nào?

 • Từ trào lưu dân chủ 1936 – 1939, bài học kinh nghiệm tay nghề nào còn nguyên giá trị riêng với việt nam trong thời đại ngày này?

 • Bài học kinh nghiệm tay nghề quan trọng nào của Đảng từ sự chỉ huy góp thêm phần thắng lợi trong Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • Lực lượng tham gia đấu tranh trong cuộc vận động dân chủ 1936-1939 hầu hết là

 • Văn kiện nào được thông qua trong Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930)?

  • Khi nói về một vật nhỏ xấp xỉ điều hòa theo một trục cố định và thắt chặt, phát biểu nào sau này đúng?

  • Tại một nơi trên mặt đất, chu kì xấp xỉ điều hòa của con lắc đơn

  • Một con lắc đơn có chiều dài dây treo ℓ, xấp xỉ điều hòa tại nơi có tần suất trọng trường g. Tần số xấp xỉ của con lắc là

  • Trong xấp xỉ cơ học, khi nói về vật xấp xỉ cưỡng bức (quy trình đã ổn định), phát biểu nào sau này là đúng?

  • Một con lắc lò xo gồm một lò xo khối lượng không đáng kể, một đầu cố định và thắt chặt và một đầu gắn với một viên bi nhỏ. Con lắc này đang xấp xỉ điều hòa theo phương nằm ngang. Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên viên bi luôn hướng

  • Hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, cùng tần số, có những phương trình xấp xỉ là: $x_1 = 3sin (omega t – fracpi 4),(cm)$ và $x_2 = 4sin (omega t + fracpi 4),(cm)$. Biên độ của xấp xỉ tổng hợp hai xấp xỉ trên là

  • Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau này là sai?

  • Một vật xấp xỉ tắt dần có những đại lượng giảm liên tục theo thời hạn là:

  • Có vợ, chỉ là vợ nhặt, lại trong cảnh đói khát de dọa, Tràng có tâm trạng:

  • Câu 2. Một vật xấp xỉ tắt dần có những đại lượng giảm liên tục theo thời hạn là:

  Reply
  3
  0
  Chia sẻ

  Video Nguyên nhân nào sau này không dẫn đến trào lưu dân chủ 1936 — 1939 ?

  You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Nguyên nhân nào sau này không dẫn đến trào lưu dân chủ 1936 — 1939 tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Tải Nguyên nhân nào sau này không dẫn đến trào lưu dân chủ 1936 — 1939 miễn phí

  Hero đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nguyên nhân nào sau này không dẫn đến trào lưu dân chủ 1936 — 1939 miễn phí.

  Thảo Luận vướng mắc về Nguyên nhân nào sau này không dẫn đến trào lưu dân chủ 1936 — 1939

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên nhân nào sau này không dẫn đến trào lưu dân chủ 1936 — 1939 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Nguyên #nhân #nào #sau #đây #không #dẫn #đến #phong #trào #dân #chủ