Kinh Nghiệm Hướng dẫn Nitơ trong công thức nào có hóa trị V Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Nitơ trong công thức nào có hóa trị V được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-29 08:03:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

176

Hãy chọn công thức hóa học phù phù thích hợp với hóa trị IV của nitơ. trong số những công thức cho sau này: NO, N2O3, N2O, NO2.

Câu 8. a/ Tính hóa trị của những nguyên tố C, N, Cl, Fe trong những công thức hóa học sau: CO, N2O3, HCl,  Fe2O3

b/ Xác định nhanh hóa trị của những NTHH trong những hợp chất sau: CO2, NO,  NO2, N2O, N2O5, , NaCl,  Al2O3, Fe(NO3)3,  H2SO4, H3PO4, Zn(OH)2, Fe2(SO4)3. Na2S, NaHCO3. HCl;  Ba(OH)2; Na2SO4; K3PO4 ; Ca(HCO3)2;  Mg(H2PO4)2

Câu 1: Cho biết nitơ có những hóa trị I, II, III, IV và V. Công thức nào sau này sai?

A. NO. B. NO2. C. N2O5. D. NO3.

Câu 2: Fe có hóa trị II và III. Công thức hóa học hoàn toàn có thể có của Fe với O là:

A. FeO, FeO3. B. FeO, Fe2O3. C. FeO2, FeO3. D. Fe2O2, Fe2O3.

Câu 3: Mangan (Mn) có hóa trị từ II tới VII. Công thức hóa học hoàn toàn có thể có của Mn(IV) với O là

A. MnO. B. MnO2. C. Mn2O3. D. MnO3.

Dạng 2:Hóa trị và công thức hóa học

Câu 1: Nguyên tố nào sau này có hóa trị II trong hợp chất tương ứng?

A. N trong NO2. B. C trong CO. C. Al trong AlCl3. D. S trong SO3.

Câu 2: Nguyên tố clo có hóa trị IV trong hợp chất nào sau này?

A. HCl. B. Cl2O. C. Cl2O7. D. ClO2.

Câu 3: Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo thành từ những nguyên tố sau này với O (hóa trị II): H, Mg, Cu (I), Cu (II), S (VI), Mn (VII).

Câu 4: Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo thành từ những nguyên tố sau này với H (hóa trị I): S (II), F (I), P (III), C (IV)

Câu 5: Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo thành từ

a) Đồng (II) và clo (I).

b) Nhôm (III) và oxi (II).

c) Lưu huỳnh (IV) và oxi (II).

Câu 6: Xác định hóa trị của:

a) Al trong Al2(SO4)3 biết nhóm SO4 có hóa trị II.

b) Ba trong Ba(NO3)2 biết nhóm NO3 có hóa trị I.

c) Nhóm NH4 trong (NH4)2CO3 biết nhóm CO3 có hóa trị II.

Câu 7: Oxit là hợp chất của một nguyên tố vớỉ oxi, clorua là hợp chất của nguyên tố với Cl (I)

Hãy viết công thức hóa học của nhôm oxit, magie oxit, đồng (I) oxit. Tính Phần Trăm khối lượng oxi trong những hợp chất này.

Viết công thức hóa học của đồng (II) clorua, bạc clorua, natri clorua. Tính Phần Trăm khối lượng clo trong những hợp chất này.

Câu 8: Một hợp chất của nitơ và oxi có chứa 69,57% khối lượng oxi.

a) Xác định công thức hóa học của hợp chất này biết rằng phân tử khối của nó bằng phân tử khối của hợp chất C2H6O.

b) Xác định hóa trị của N trong hợp chất này.

Cho hỗn hợp những chất của nitơ sau: ( 1 )   NH 3 ,   ( 2 )   N 2 ,   ( 3 )   N 2 O , (4) NO, ( 5 )   N 2 O 5 ,   ( 6 )   NO 2 ,   ( 7 )   HNO 3 . Xác định công thức đúng lần lượt của X, Y, Z trong dãy chuyển hóa sau:

A. 4, 3, 7.

B. 4, 6, 7.

C. 5, 1, 7.

D. 2, 6, 7.

Hợp chất (mathop A_xlimits^a mathop B_ylimits^b )

(x, y lần lượt là số nguyên tử của nguyên tố Avà B; a, b lần lượt là hóa trị của A và B)

Áp dụng quy tắc hóa trị ⟹ a.x = b.y

Hoá trị của Al trong những hợp chất AlCl3 (biết Cl có hoá trị I) là

Nguyên tố X có hóa trị III, công thức hợp chất của X với nhóm SO4 (II) là

Nguyên tử P có hóa trị V trong hợp chất nào sau này?

Nguyên tử N có hoá trị III trong phân tử chất nào sau này?

Kim loại nào sau này có cả hóa trị II và III trong hợp chất của nó?

CTHH của canxi (Ca) hóa trị II và nhóm photphat (PO4) hóa trị III là:

Đề thi học kì môn Hóa 10 (Hóa học – Lớp 10)

2 vấn đáp

Đề thi môn Hóa 10 (Hóa học – Lớp 10)

1 vấn đáp

Chọn phát biểu sai (Hóa học – Đại học)

1 vấn đáp

Phản ứng có xẩy ra ở nhiệt độ này sẽ không còn? (Hóa học – Đại học)

1 vấn đáp

Reply
3
0
Chia sẻ

Video Nitơ trong công thức nào có hóa trị V ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nitơ trong công thức nào có hóa trị V tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Nitơ trong công thức nào có hóa trị V miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Nitơ trong công thức nào có hóa trị V Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Nitơ trong công thức nào có hóa trị V

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nitơ trong công thức nào có hóa trị V vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nitơ #trong #công #thức #nào #có #hóa #trị