Mẹo Hướng dẫn Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương được Update vào lúc : 2022-04-15 18:11:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

167

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Tham khảo giải bài tập hay nhất
  • Loạt bài Lớp 9 hay nhất
  • Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

  • Người khởi tạo Tong Nga
  • Ngày gửi 7/1/22

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

  • Người khởi tạo Mai Chi
  • Ngày gửi 10/1/22

Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã công nhận quyền dân tộc bản địa cơ bản trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Còn việc Việt Nam trong thời điểm tạm thời bị chia cắt làm 2 miền, quyền thống nhất không được tôn trọng sau hiệp định là những hạn chế trong quy trình thực thi hiệp định.

Đáp án cần chọn là: D

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 200

Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã công nhận quyền dân tộc bản địa cơ bản trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Còn việc Việt Nam trong thời điểm tạm thời bị chia cắt làm 2 miền, quyền thống nhất không được tôn trọng sau hiệp định là những hạn chế trong quy trình thực thi hiệp định.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

A. Thời gian để quân đội quốc tế rút khỏi Việt Nam quá dài

B. Vấn đề thống nhất của Việt Nam phải tùy từng bên phía ngoài

C. Quá trình triệu tập chuyển quân tạo thời cơ cho quân địch có thời cơ gây rối loạn

D. Quyền dân tộc bản địa cơ bản mới được công nhận ở một nửa giang sơn

Các vướng mắc tương tự

Hiệp định Giơnevơ (1954) đã công nhận những quyền dân tộc bản địa cơ bản của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia gồm có

A. Độc lập, độc lập lãnh thổ, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

B. Độc lập, tự do, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ

C. Độc lập, độc lập lãnh thổ, tự do và toàn vẹn lãnh thổ

D. Độc lập, độc lập lãnh thổ và toàn vẹn lãnh thổ

Lý do chính làm cho Việt Nam bị chia cắt tuy nhiên Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương có quy định về yếu tố thống nhất giang sơn là

A. Tác động của cục diện hai cực, hai phe

B. Do thủ đoạn chia cắt lâu dài Việt Nam của thực dân Pháp

C. Do Pháp chưa tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam trước lúc rút quân

D. Do nhân dân miền Nam không thích hiệp thương thống nhất

Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ (1954), ranh giới phân loại khu vực triệu tập của quân đội nhân dân Việt Nam và quân viễn chinh Pháp ở Việt Nam là

A. Vĩ tuyến 13

B. Vĩ tuyến 14

C. Vĩ tuyến 16

D. Vĩ tuyến 17

Kẻ thù trực tiếp của nhân dân miền Nam sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương là

A. Đế quốc Mĩ

B. Thực dân Pháp

C. Chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm

D. Mĩ và cơ quan ban ngành thường trực Ngô Đình Diệm

Nội dung nào không phản ánh đúng chuẩn tình hình Việt Nam sau hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương năm 1954?

A. Tổng tuyển cử thống nhất không được thi hành.

B. Pháp rút khỏi miền Bắc nhưng phá hoại những cơ sở kinh tế tài chính của Việt Nam.

C. Mĩ thay thế Pháp, dựng lên cơ quan ban ngành thường trực Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam.

D. Pháp rút quân khỏi Việt Nam, nhân dân Viêt Nam tiến hành Tổng tuyển cử thống nhất giang sơn.

Theo quy định của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương, Việt Nam sẽ tiến tới thống nhất bằng

A. quân Pháp rút hết khỏi Việt Nam

B. chính phủ nước nhà mới được xây dựng ở Việt Nam

C. cuộc tổng tuyển cử tự do vào tháng 7-1956

D. ngay lúc hiệp định Giơnevơ có hiệu lực hiện hành

Nhiệm vụ cơ bản, khá đầy đủ của miền Bắc Việt Nam sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 là

A. Kháng chiến chống Mĩ cứu nước

B. Khôi phục kinh tế tài chính, hàn gắn vết thương trận chiến tranh

C. Tiến hành cách social chủ nghĩa

D. Khôi phục kinh tế tài chính, hàn gắn vết thương trận chiến tranh và tiến hành cách social chủ nghĩa

60 điểm

NguyenChiHieu

Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?
A. Thời gian để quân đội quốc tế rút khỏi Việt Nam quá dài
B. Vấn đề thống nhất của Việt Nam phải tùy từng bên phía ngoài
C. Quá trình triệu tập chuyển quân tạo thời cơ cho quân địch có thời cơ gây rối loạn

D. Quyền dân tộc bản địa cơ bản mới được công nhận ở một nửa giang sơn

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

Đáp án đúng là D. Quyền dân tộc bản địa cơ bản mới được công nhận ở một nửa giang sơn
Giải thích:
Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đã công nhận quyền dân tộc bản địa cơ bản trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Còn việc Việt Nam trong thời điểm tạm thời bị chia cắt làm 2 miền, quyền thống nhất không được tôn trọng sau hiệp định là những hạn chế trong quy trình thực thi hiệp định.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 9 hay nhất

click more

Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

Câu 18894 Vận dụng

Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương?

Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm hết trận chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 – 1954) — Xem rõ ràng

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nội dung nào sau này không phải là hạn chế trong nội dung của hiệp định Giơnevơ 1954 về Đông Dương vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nội #dung #nào #sau #đây #không #phải #là #hạn #chế #trong #nội #dung #của #hiệp #định #Giơnevơ #về #Đông #Dương