Contents

Kinh Nghiệm về Phản ứng hóa học nào sau này có phương trình ion thu gọn là H+ o2 tạo thành H2O Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Phản ứng hóa học nào sau này có phương trình ion thu gọn là H+ o2 tạo thành H2O được Update vào lúc : 2022-04-07 18:34:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

63

Phản ứng thứ nhất (Câu A) có kết tủa tạo thành, chắc như đinh không phải.

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • Phản ứng nào sau này có phương trình ion thu gọnlà H+ + OH-→H2O?
  • Chọn đáp án B.
    Các phản ứng có kết tủa hay khí tạo thành đều không thể có phương trình ion như vậy, loại A, C, D
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phản ứng ở câu B và câu D có chất điện li yếu là HCOOH và H2S ở phần chất tham gia, cũng không đúng.

Chỉ còn sót lại C thỏa mãn nhu cầu.

Chọn đáp án C

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 600

Đáp án C

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức và kỹ năng tổng hợp về sự việc điện li (chương I – Hóa 11).

Giải rõ ràng:

A có phương trình ion rút gọn: Cu(OH)2 + 2H+ → Cu2+ + 2H2O.

B có phương trình ion rút gọn: CH3COOH + OH- → CH3COO- + H2O.

D có phương trình ion rút gọn: Ba2+ + SO42-→ BaSO4.

C có phương trình ion rút gọn: H+ + OH-→ H2O.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phản ứng nào sau này có phương trình ion thu gọnlà H+ + OH-→H2O?

A. Ba(OH)2 + H2SO4→BaSO4 + H2O.

B.KHCO3+ KOH→K2CO3+ H2O.

C.Fe(OH)2+ 2HCl→FeCl2+ H2O.

D. Ba(OH)2+ 2HCl→BaCl2+ 2H2O.

Đáp án đúng chuẩn

Xem lời giải

18/06/2022 3,907

Đáp án đúng chuẩn

Chọn đáp án B.
Các phản ứng có kết tủa hay khí tạo thành đều không thể có phương trình ion như vậy, loại A, C, D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phương trình điện li nào dưới đây viết không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,584

Cho những phản ứng có phương trình hóa học sau:

(a)  NaOH + HCl → NaCl + H2O

(b) Mg(OH)2 + H2SO4 →MgSO4 + 2H2O

(c)  3KOH + H3PO4 →K3PO4 +3H2O

(d) Ba(OH)2 + 2NH4Cl → BaCl2 + 2NH3 +2H2O

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn: H+ + OH- →H2O là:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,476

Cho những chất: NaOH, Na2CO3, Ca(OH)2, CaCO3, CH3COONa, C2H5OH, C2H5ONa, HCl, H2SO4, BaCl2, BaSO4. Số chất điện li là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,145

Câu nào sau này đúng khi nói về sự việc điện li?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,373

Trong dung dịch H2S (dung môi là nước) hoàn toàn có thể chứa

Xem đáp án » 18/06/2022 1,626

Chất nào dưới đây không là chất điện li?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,403

Dãy chất nào sau này là những chất điện li mạnh?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,360

Phản ứng nào sau này có phương trình ion rút gọn: H+ + OH- →H2O

Xem đáp án » 18/06/2022 1,305

Cho những phản ứng sau:

(a) FeS + 2HCl →FeCl2 +H2S

(b) Na2S + 2HCl →2NaCl2 + H2S

(c) 2AlCl3 +3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 +3H2S +6NaCl

(d) KHSO4 +KHS → K2SO4 + H2S

(e) BaS + H2SO4 (loãng) →BaSO4 + H2S

Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ →H2S là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,126

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết thêm thêm

Xem đáp án » 18/06/2022 944

Cho những chất: HNO3, KOH, Ag2SO4, NaCl, H2SO3, CuSO4, Cu(OH)2. Các chất điện li mạnh là

Xem đáp án » 18/06/2022 896

Vì sao dung dịch của những axit, bazơ, muối dẫn được điện?

Xem đáp án » 18/06/2022 693

Cho phản ứng sau NaHCO3 + T→ Na2CO3 + G. Để phản ứng xẩy ra thì T, G lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 643

Sắp xếp những dung dịch sau: H2SO4 (1), CH3COOH (2), KNO3 (3), Na2CO3 (4) (có cùng nồng độ mol) theo thứ tự độ pH tăng dần.

Xem đáp án » 18/06/2022 574

Nhận định nào sau này về muối axit là đúng nhất?

Xem đáp án » 18/06/2022 517

Reply
7
0
Chia sẻ

Video Phản ứng hóa học nào sau này có phương trình ion thu gọn là H+ o2 tạo thành H2O ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phản ứng hóa học nào sau này có phương trình ion thu gọn là H+ o2 tạo thành H2O tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Phản ứng hóa học nào sau này có phương trình ion thu gọn là H+ o2 tạo thành H2O miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Phản ứng hóa học nào sau này có phương trình ion thu gọn là H+ o2 tạo thành H2O miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Phản ứng hóa học nào sau này có phương trình ion thu gọn là H+ o2 tạo thành H2O

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phản ứng hóa học nào sau này có phương trình ion thu gọn là H+ o2 tạo thành H2O vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phản #ứng #hóa #học #nào #sau #đây #có #phương #trình #ion #thu #gọn #là #tạo #thành #H2O