Thủ Thuật về Phép lai nào sau này cho kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Phép lai nào sau này cho kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất được Update vào lúc : 2022-09-15 07:30:14 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

83

11/10/2022 292

B. Ab/AB × AB/ab.

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

 • B. Ab/AB × AB/ab.
 • Đáp án B
  + AB/ab × AB/ab → 1 AB/AB : 2 AB/ab : 1 ab/ab → 3 kiểu gen 
  + Ab/AB × AB/ab → 1 AB/AB : 1 AB/ab : 1AB/Ab : 1 Ab/ab → 4 kiểu gen
  + aB/ab × Ab/Ab → 1 Ab/aB : 1 Ab/ab → 2 kiểu gen
  + Ab/aB × ab/ab → 1 Ab/ab : 1 aB/ab —> 2 kiểu gen
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

 Xem lời giải

Đáp án B
+ AB/ab × AB/ab → 1 AB/AB : 2 AB/ab : 1 ab/ab → 3 kiểu gen 
+ Ab/AB × AB/ab → 1 AB/AB : 1 AB/ab : 1AB/Ab : 1 Ab/ab → 4 kiểu gen
+ aB/ab × Ab/Ab → 1 Ab/aB : 1 Ab/ab → 2 kiểu gen
+ Ab/aB × ab/ab → 1 Ab/ab : 1 aB/ab —> 2 kiểu gen

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho biết mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Biết không còn đột biến. Theo lí thuyết, trong những phép lai sau này, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 4 loại kiểu hình, trong số đó mỗi loại chiếm 25%?

I. aaBbDd × AaBBdd.              II. AaBbDd × aabbDd.

III. AAbbDd × aaBbdd.           IV. aaBbDD × aabbDd.

V. AaBbDD × aaBbDd.           VI. AABbdd × AabbDd.

VII. AabbDD × AabbDd.        VIII. AABbDd × Aabbdd.

Xem đáp án » 11/10/2022 2,319

Ở một loài thực vật, biết rằng mỗi cặp gen quy định một tính trạng và gen trội là trội hoàn toàn. Trong những phép lai Một trong những khung hình tứ bội sau này có bao nhiêu phép lai cho đời con ( F1 ) có 12 kiểu gen và 4 kiểu hình?

I. AAaaBbbb × aaaaBBbb.         II. AAaaBBbb × AaaaBbbb.

III. AaaaBBBb × AaaaBbbb.      IV. AaaaBBbb × AaaaBbbb.

Xem đáp án » 11/10/2022 1,048

Một người đàn ông có nhóm máu A từ một quần thể người Châu Mỹ có tỉ lệ người mang nhóm máu O là 4% và nhóm máu B là 21% kết hôn với những người phụ nữ có nhóm máu A từ một quần thể người Châu Á có tỉ lệ người dân có nhóm máu O là 9% và nhóm máu A là 27%. Biết rằng, những quần thể trên đang ở trạng thái cân đối di truyền. Xác suất để cặp vợ chồng này sinh được 2 người con khác giới tính, cùng nhóm máu A là bao nhiêu?

Xem đáp án » 12/10/2022 964

Ở gà, alen A quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định chân thấp. Cho gà trống chân cao có kiểu gen dị hợp tử lai với gà mái thứ nhất, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là: 1 gà mái chân thấp: 2 gà trống chân cao : 1 gà mái chân cao. Cho lai với gà mái thứ hai, tỉ lệ phân li kiểu hình ở F1 là: 1 gà trống chân cao : 1 gà trống chân thấp : 1 gà mái chân cao : 1 gà mái chân thấp. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Ở đời con của phép lai thứ nhất, gà trống có kiểu gen đồng hợp chiếm 25%.

II. Ở phép lai thứ hai, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường.

III. Gà mái thứ nhất có chân cao, gà mái thứ hai có chân thấp.

IV. Nếu cho toàn bộ những thành viên F1 của phép lai 2 giao phối ngẫu nhiên thì ở có số gà chân thấp chiếm 56,25%.

Xem đáp án » 11/10/2022 898

Phép lai nào sau này là phép lai phân tích? 

Xem đáp án » 11/10/2022 886

Có ba tế bào sinh tinh của khung hình có kiểu gen AaBb giảm phân, một trong 3 tế bào có cặp Aa không phân li trong giảm phân 1, những tế bào còn sót lại giảm phân thông thường. Quá trình giảm phân tạo ra 12 tinh trùng, trong số đó có toàn bộ 6 loại giao tử. 6 loại giao tử đó có tỉ lệ là:

Xem đáp án » 11/10/2022 749

Một loài có bộ NST 2n = 32. Một đột biến thuộc dạng thể một nhiễm kép ở cặp NST số 1 và cặp NST số 3. Theo lí thuyết thì trong số những giao tử của khung hình này, giao tử đột biến chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Xem đáp án » 11/10/2022 727

Cho sơ đồ phả hệ mô tả hai bệnh di truyền ở người, biết một gen qui định một tính trạng và không còn đột biến mới phát sinh. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng

I. Xác suất cặp vợ chồng 13 và 14 sinh con không mang alen bệnh là 7/40.

II. Có thể xác lập được 6 kiểu gen về hai tính trạng trên.

III. Cả hai bệnh trên đều do alen lặn qui định và đều nằm trên vùng không tương đương của NST giới tính X.

IV. Xác suất cặp vợ chồng 13 và 14 sinh con bị cả hai bệnh là 3/80.

Xem đáp án » 12/10/2022 584

Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen quy định. Cho hai cây đều phải có hoa hồng (P) giao phấn với nhau, thu được F1gồm 100% cây hoa đỏ. Cho những cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 9 cây hoa đỏ : 6 cây hoa hồng : 1 cây hoa trắng. Biết rằng không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. F2 có 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ.

II. Trong tổng số cây hoa hồng ở F2, số cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 2/3.

III. Cho toàn bộ những cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 4 cây hoa đỏ: 4 cây hoa hồng: 1 cây hoa trắng.

IV. Cho toàn bộ những cây hoa hồng ở  F2 giao phấn với toàn bộ những cây hoa đỏ ở F2, thu được F3 có số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ 10/27.

Xem đáp án » 12/10/2022 565

Ở một loài côn trùng nhỏ, người ta đem lai Ptc rất khác nhau về tính chất trạng tương phản thu được  đều mắt đỏ, cánh dày. Tiếp tục thực thi 2 phép lai sau:

– Phép lai 1: cho con đực  lai phân tích thu được: 25% cái mắt đỏ, cánh dày : 25% cái mắt vàng mơ, cánh dày : 50% đực mắt vàng mơ, cánh mỏng dính.

– Phép lai 2: Cho con cháu  lai phân tích thu được: 6 mắt vàng mơ, cánh dày : 9 mắt vàng mơ, cánh mỏng dính: 4 mắt đỏ, cánh dày : 1 mắt đỏ, cánh mỏng dính.

Biết không còn đột biến xẩy ra, độ dày mỏng dính cánh do một gen qui định, thành viên cái là XX và thành viên đực là XY. Có bao nhiêu kết quả sau này đúng?

I. Kiểu gen của F1 là AaXDBYvà AaXDBXdb.

II. Ở phép lai 2 đã xuất hiện hoán vị gen với tần số 40%.

III. Nếu đem F1 giao phối với nhau thì tỉ lệ con đực mắt đỏ, cánh dày là 7,5%.

IV. Ở phép lai 2 không xuất hiện con cháu mắt vàng mơ, cánh mỏng dính.

Xem đáp án » 12/10/2022 556

Khi nói về đột biến chuyển đoạn NST, có bao nhiêu kết luận dưới đấy là đúng?

1. Chuyển đoạn NST là dạng đột biến dẫn đến việc trao đổi đoạn trong một NST hoặc Một trong những NST tương đương.

2. Trong đột biến chuyển đoạn NST, một số trong những gen trên NST này được chuyển sang NST khác dẫn đến làm thay đổi nhóm gen link.

3. Đột biến chuyển đoạn làm tăng sự biểu lộ của gen, do đó đóng vai trò quan trọng trong quy trình hình thành loài mới.

4. Đột biến chuyển đoạn NST xẩy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh dục tùy vào từng loài.

5. Do thể đột biến mang chuyển đoạn bị giảm kĩ năng sinh sản nên người ta hoàn toàn có thể sử dụng những dòng côn trùng nhỏ mang chuyển đoạn làm công cụ phòng trừ sâu hại bằng giải pháp di truyền.

Xem đáp án » 11/10/2022 422

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, những gen phân li độc lập. Biết không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Cho cây có kiểu gen Aabb lai phân tích thì đời con có 2 loại kiểu hình, trong số đó cây thần cao, hoa trắng chiếm 50%.

II. Cho cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, nếu đời F1 có 4 loại kiểu hình thì chứng tỏ F1 có 9 loại kiểu gen.

III. Cho cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng, nếu F1 có thân thấp, hoa trắng thì chứng tỏ F1 có 6 loại kiểu gen.

IV. Các cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn ngẫu nhiên thì đời con có tối đa 3 kiểu gen.

Xem đáp án » 12/10/2022 417

Hình bên mô tả lưới thức ăn của một quần xã sinh vật đồng cỏ.

I. Lưới thức ăn này còn có 6 quần thể động vật hoang dã ăn thịt.

II. Chỉ có duy nhất một loài là động vật hoang dã ăn thịt đầu bảng.

III. Chim ưng vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3, vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 4 vừa thuộc bậc dinh dưỡng cấp 5.

IV. Có tối đa 4 chuỗi thức ăn rất khác nhau có 4 mắt xích.

V. Chuỗi thức ăn dài nhất có 5 mắt xích.

Xem đáp án » 12/10/2022 328

 Để xác lập quy luật di truyền chi phối sự hình thành sắc tố hoa, một nhà khoa học đã tiến hành những phép lai sau:

+ Phép lai 1: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (2) thu được 100% hoa trắng.

+ Phép lai 2: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (2) với dòng thuần chủng hoa trắng (3) thu được 100% hoa trắng.

+ Phép lai 3: Lai dòng thuần chủng hoa trắng (1) với dòng thuần chủng hoa trắng (3) thu được 100% hoa xanh

Biết quy trình phát sinh giao tử không xẩy ra đột biến, bao nhiêu kết luận dưới đây đúng?

I. Khi cho cây hoa xanh ở phép lai 3 lai với dòng hoa trắng (1) hoặc (2) đời con đều cho 25% hoa xanh.

II. Màu sắc hoa được quy định bởi một gen có nhiều alen.

III. Nếu cho những cây hoa xanh ở phép lai 3 tự thụ phấn thì kiểu hình hoa trắng ở đời con chiếm 43,75%.

IV. Gen alen quy định sắc tố hoa là trội lặn hoàn toàn.

Xem đáp án » 11/10/2022 316

Ở một loài thực vật, xét ba gen, mỗi gen có 3 alen (A, a; B, b; D,d) cùng tương tác cộng gộp quy định trọng lượng quả, cứ tăng một alen trội thuộc bất kì gen nào làm cho quả nặng thêm 5g, cây nhẹ nhất nặng 30g. Cho phép lai P: AaBbDd × AaBbdd thu được F1, quy trình giảm phân và thụ tinh thông thường, có bao nhiêu kết quả sau này phù phù thích hợp với F1?

I. Tỉ lệ cây có quả nặng 50g là 9/64.

II. Có 6 kiểu gen cho trọng lượng quả nặng 40 g. 

III. Xuất hiện cao nhất 7 kiểu hình.

IV. Cây tối thiểu có 3 alen lặn chiếm tỉ lệ 13/16.

Xem đáp án » 12/10/2022 299

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Phép lai nào sau này cho kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất

Reply
3
0
Chia sẻ

Video Phép lai nào sau này cho kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phép lai nào sau này cho kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Phép lai nào sau này cho kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Phép lai nào sau này cho kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Phép lai nào sau này cho kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phép lai nào sau này cho kiểu gen và kiểu hình nhiều nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phép #lai #nào #sau #đây #cho #kiểu #gen #và #kiểu #hình #nhiều #nhất