Contents

Kinh Nghiệm về Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học – lê phương nga Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học – lê phương nga được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 21:43:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

108

Trang web này tùy từng lệch giá từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm ngưng tính năng chặn quảng cáo cho website này.

Trang web này tùy từng lệch giá từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm ngưng tính năng chặn quảng cáo cho website này.

Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học II – Lê Phương Nga
Mục Lục : Lời nói đầu. Chương 1. Phương pháp dạy học tập đọc. Chương 2. Phương pháp dạy học luyện từ và câu. Chương 3. Phương pháp dạy học tập làm văn. Chương 4. Phương pháp dạy học kể chuyện.

Chương 5. Hướng dẫn hoạt động và sinh hoạt giải trí ngoại khóa tiếng việt.

287 2 MB 1 65

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 287 trang, để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
LÊ PHƯƠNG NGA – ĐẶNG KIM NGA PHƯƠNG PHÁP
DẠY HỌC TIẾNG
VIỆT Ở TIỂU HỌC
(TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC TRÌNH ĐỘ CAO
ĐẲNG VÀ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM) NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC
NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Chịu trách nhiệm xuất bản :
Biên soạn :
Những yếu tố cơ bản :
Biên tập nội dung :
Thiết kế sách và Biên tập mĩ thuật :
Trình bày bìa :
Sửa bản in: In
cuốn, khổ 20,5 x 29cm, tại Công ty In & Văn hoá phẩm.
Giấy phép xuất bản số :
In xong và nộp lưu chiểu
371 (07)
167/111-05
Mã số : GD – 05 MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu ………………………………………………………………………………………………….. 5
Chủ đề 1: Những yếu tố chung của phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu
học. (Lê Phương Nga)………………………………………………………………………………….. 7
Chủ đề 2: Phương pháp dạy học Học vần. (Đặng Kim Nga)…………………………….. 51
Chủ đề 3: Phương pháp dạy học Tập viết. (Đặng Kim Nga)…………………………….. 77
Chủ đề 4: Phương pháp dạy học Chính tả. (Đặng Kim Nga) ………………………….. 117
Chủ đề 5: Phương pháp dạy học Tập đọc. (Lê Phương Nga) ………………………….. 139
Chủ đề 6: Phương pháp dạy học Luyện từ và câu. (Lê Phương Nga) ………………. 181
Chủ đề 7: Phương pháp dạy học Tập làm văn. (Lê Phương Nga) ……………………. 225
Chủ đề 8: Phương pháp dạy học Kể chuyện. (Lê Phương Nga)………………………. 276 những từ viết tắt
Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học :
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia:
Tập làm văn :
Luyện từ và câu :
Giáo viên :
Học sinh :
Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo và giảng dạy :
Tài liệu tìm hiểu thêm :
Sách giáo khoa : GDTH
NXB ĐHQG
TLV
LT & C
GV
HS
NXB GD
TLTK
SGK LỜI NÓI ĐẦU
Để góp thêm phần thay đổi công tác thao tác đào tạo và giảng dạy và tu dưỡng giáo viên tiểu học, Dự án phát
triển giáo viên tiểu học đã tổ chức triển khai biên soạn những môđun đào tạo và giảng dạy theo chương trình
Cao đẳng Sư phạm và chương trình liên thông từ Trung học Sư phạm lên Cao đẳng
Sư phạm, biên soạn những môđun tu dưỡng giáo viên nhằm mục đích nâng cao khả năng chuyên
môn, trách nhiệm, update những thay đổi về nội dung, phương pháp dạy học và kiểm
tra nhìn nhận kết quả giáo dục tiểu học theo chương trình, sách giáo khoa tiểu học
mới.
Điểm mới của tài liệu viết theo môđun là thiết kế những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nhằm mục đích tích cực hoá
hoạt động và sinh hoạt giải trí của người học, kích thích óc sáng tạo và kĩ năng xử lý và xử lý yếu tố, tự
giám sát và nhìn nhận kết quả học tập của người học, chú trọng sử dụng tích hợp
nhiều phương tiện đi lại truyền đạt rất khác nhau (tài liệu in, băng hình…) giúp người học dễ
học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập.
Tiểu môđun Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học do nhóm tác giả Trường
Đại học Sư phạm Tp Hà Nội Thủ Đô biên soạn.
Môđun gồm 8 chủ đề:
1.
Những yếu tố chung của phương pháp dạy Tiếng Việt ở Tiểu học
2. Phương pháp dạy học Học vần 3. Phương pháp dạy học Tập viết 4. Phương pháp dạy học Chính tả 5. Phương pháp dạy học Tập đọc 6. Phương pháp dạy học Luyện từ và câu 7. Phương pháp dạy học Tập làm văn 8. Phương pháp dạy học Kể chuyện Lần thứ nhất tài liệu được biên soạn theo chương trình và phương pháp mới, chắc
chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Ban điều phối Dự án rất mong
nhận được những ý kiến góp phần chân thành của bạn đọc, nhất là đội ngũ giảng
viên, sinh viên những
trường Sư phạm và giáo viên tiểu học trong toàn nước.
Xin trân trọng cám ơn.
DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TIẾNG VIỆT Ở TIỂU HỌC Mục tiêu
– Tiểu môđun Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học có trách nhiệm
trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng và kĩ năng để dạy học Tiếng Việt ở
Tiểu học, tương hỗ cho sinh viên có khả năng tổ chức triển khai quy trình sở hữu tiếng
mẹ đẻ trong trường học cho học viên tiểu học. 1. Kiến thức
Sinh viên đã có được những hiểu biết về:
– Đối tượng, trách nhiệm của phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học.
– Đặc điểm của học viên tiểu học trong quy trình sở hữu tiếng Việt ở
trường tiểu học.
– Mục tiêu, nội dung, nguyên tắc, phương pháp dạy học Tiếng Việt ở
trường tiểu học. 2. Kĩ năng
Sinh viên có những kĩ năng dạy học Tiếng Việt, gồm có:
– Kĩ năng tìm hiểu điểm lưu ý ngôn từ của học viên tiểu học.
– Kĩ năng phân tích tiềm năng, tìm hiểu chương trình, SGK và những tài liệu
dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học.
– Kĩ năng thiết kế bài dạy Tiếng Việt, tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học Tiếng
Việt ở Tiểu học.
– Kĩ năng nhìn nhận kết quả học tập Tiếng Việt của học viên
– Kĩ năng phân tích, nhìn nhận thực tiễn dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học. 3. Thái độ
Bồi dưỡng cho sinh viên tình cảm, thái độ: – Yêu quý tiếng mẹ đẻ
– Có ý thức rèn luyện khả năng tiếng mẹ đẻ cho học viên
– Yêu mến, đồng cảm với học viên tiểu học II. Giới thiệu tiểu mô đun
STT
1 Tên chủ đề
Những yếu tố chung của phương pháp dạy Tiếng Việt
ở Tiểu học 2 Phương pháp dạy học Học vần 3 Phương pháp dạy học Tập viết 4 Phương pháp dạy học Chính tả 5 Phương pháp dạy học Tập đọc 6 Phương pháp dạy học Luyện từ và câu 7 Phương pháp dạy học Tập làm văn 8 Phương pháp dạy học Kể chuyện III. Tài liệu và thiết bị để thực thi tiểu mô đun
1. Chương trình Tiểu học. Nhà xuất bản Giáo dục đào tạo và giảng dạy, 2005.
2. Sách giáo khoa Tiếng Việt 1, 2, 3, 4. Nhà xuất bản GD, 2005.
3. Sách giáo khoa Tiếng Việt 1, 2, 3, 4, 5. Nhà xuất bản GD, 2005, 2006.
4. Sách bài tập Tiếng Việt 1, 2, 3, 4. Nhà xuất bản GD, 2005.
5. Vở Tập viết 1, 2, 3, 4. Nhà xuất bản GD, 2005.
6. Mẫu chữ viết trong trường tiểu học. Nhà xuất bản GD, 2005.
7. Bộ vật dụng dạy học Tiếng Việt 1.
8. Các băng hình dạy học chương trình Tiếng Việt mới. Ban chỉ huy đổi
mới chương trình giáo dục phổ thông. Vụ Giáo dục đào tạo và giảng dạy Tiểu học, 2005
9. Băng hình dạy học tiếng Việt. Dự án tăng trưởng Giáo viên Tiểu học, 2005 Chủ đề 1
Những yếu tố chung của phương pháp dạy học Tiếng
Việt ở Tiểu học Hoạt động 1. Phân tích đối tượng người dùng, trách nhiệm của
phương pháp dạy học Tiếng Việt
tin tức cơ bản
– Khái niệm “quy trình dạy học”
– Khái niệm “phương pháp”
– Hệ thống những khoa học thuộc sư phạm học
(GT Lí luận dạy học) S- ph¹ m häc
(Gi¸ o dôc häc) LÝluËn d¹ y häc LÝluËn d¹ y häc bé m«n LÝluËn d¹ y häc
®¹ i c- ¬ng LÝluËn vÒ
tr- êng häc LÝluËn gi¸ o dôc X …. … Phương pháp dạy học Tiếng Việt – Khái niệm về đối tượng người dùng của khoa học. – Quan điểm triết học về động lực của yếu tố tăng trưởng.
(GT Triết học)
Nhiệm vụ của hoạt động và sinh hoạt giải trí 1
Nhiệm vụ 1. Định vị phương pháp dạy học Tiếng Việt trong khối mạng lưới hệ thống những
khoa học sư phạm.
Nhiệm vụ 2. Phân tích đối tượng người dùng của phương pháp dạy học Tiếng Việt
Nhiệm vụ 3. Mô tả trách nhiệm của phương pháp dạy học Tiếng Việt.
Đánh giá hoạt động và sinh hoạt giải trí 1
1. Phương pháp dạy học Tiếng Việt là gì?
2. Phân tích đối tượng người dùng của phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học.
3. Phân tích một thực tiễn dạy học để làm rõ thế nào là dạy học lấy học viên
làm TT trong giờ tiếng Việt.
4. Nêu và phân tích những trách nhiệm của phương pháp dạy học Tiếng Việt với
tư cách là một ngành khoa học, với tư cách là một môn học ở trường sư
phạm. Hoạt động 2. Phân tích cơ sở khoa học của phương
pháp dạy học tiếng Việt
tin tức cơ bản
– Bản chất xã hội của ngôn từ, bản chất tín hiệu của ngôn từ
(Phần dẫn luận của giáo trình Tiếng Việt)
– Quá trình nhận thức
(Giáo trình Triết học, Tâm lí học)
– Hoạt động ngôn từ
(Đại cương Ngôn ngữ học – Giáo trình Ngữ dụng học)
– Quá trình dạy học
(Giáo trình Lí luận dạy học đại cương)
– Đặc điểm tâm lí và ngôn từ học viên lứa tuổi tiểu học

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học – lê phương nga ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học – lê phương nga tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học – lê phương nga miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học – lê phương nga miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học – lê phương nga

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học – lê phương nga vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #pháp #dạy #học #tiếng #việt #ở #tiểu #học #lê #phương #nga