Thủ Thuật Hướng dẫn Quan hệ giữa người bào chữa và người bị buộc tội thuộc đối tượng người dùng điều chính của luật tố tụng hình sự 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Quan hệ giữa người bào chữa và người bị buộc tội thuộc đối tượng người dùng điều chính của luật tố tụng hình sự được Update vào lúc : 2022-05-06 05:22:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

216

Ảnh có tính minh họa (nguồn Internet)

Quy định của pháp lý về quyền bào chữa

Điều 16 BLTTHS năm 2015 quy định về bảo vệ quyền bào chữa của người bị buộc tội: “Người bị buộc tội có quyền tự bào chữa, nhờ Luật sư hoặc người khác bào chữa. Cơ quan, người dân có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm thông báo, lý giải và bảo vệ cho những người dân bị buộc tội, bị hại, đương sự thực thi khá đầy đủ quyền bào chữa, quyền và quyền lợi hợp pháp của tớ theo quy định của Bộ luật này”.

Trong những trường hợp luật định, nếu người buộc tội hoặc người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của tớ không mời người bào chữa thì những cty nói trên phải yêu cầu đoàn Luật sư cử người bào chữa cho họ. Mặt khác, để đảm bảo cho việc xử lý và xử lý vụ án được khách quan, toàn vẹn và tổng thể và khá đầy đủ, không để lọt người phạm tội, không làm oan người vô tội thì việc bào chữa là thiết yếu, giúp cơ quan tiến hành tố tụng xác lập thực sự khách quan của vụ án.

Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự có quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tớ hoặc nhờ người khác bảo vệ quyền lợi của tớ nhưng xét về bản chất, đó không phải là việc bào chữa. BLTTHS năm 2015 cũng như những văn bản pháp lý liên quan chưa tồn tại khái niệm pháp lý chính thức về quyền bào chữa. Tuy nhiên, qua nghiên cứu và phân tích lý luận và thực tiễn, chúng tôi thấy nội hàm quyền bào chữa của người bị buộc tội gồm có những yếu tố sau:

Về nội dung: Bào chữa là toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của người bị buộc tội và người bào chữa từ khi bị buộc tội đến khi có bản án, quyết định hành động có hiệu lực hiện hành pháp lý của Tòa án không biến thành kháng nghị, kháng nghị. Thông qua hành vi rõ ràng, họ sử dụng những quyền luật định để làm sáng tỏ những tình tiết chứng tỏ cho việc vô tội hoặc làm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như những tình tiết khác có lợi cho những người dân bị buộc tội. Đó hoàn toàn có thể là hành vi tố tụng hướng tới việc bác bỏ một phần hoặc toàn bộ sự buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng; hoặc đưa ra chứng cứ nhằm mục đích làm giảm nhẹ trách nhiệm của người bị buộc tội; hoặc những hành vi tố tụng nhằm mục đích đảm bảo những quyền và quyền lợi được pháp lý bảo vệ của người bị buộc tội, kể cả khi chúng không trực tiếp liên quan tới việc làm giảm trách nhiệm hình sự trong vụ án.

Về vai trò: Bào chữa là một trong những nội dung cơ bản của tố tụng hình sự, đối trọng với hiệu suất cao buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng. Chính sự đối trọng này đảm bảo cho hoạt động và sinh hoạt giải trí tố tụng hình sự được dân chủ, khách quan. Chúng tôi đống ý với quan điểm nhận định rằng “Có buộc tội mà không còn bào chữa thì hoạt động và sinh hoạt giải trí tố tụng sẽ mang tính chất chất chất một chiều và kết buộc chứ không phải là tranh tụng. Tố tụng hình sự không thể được thừa nhận là dân chủ khi hiệu suất cao buộc tội không còn đối trọng là hiệu suất cao bào chữa…(1)”.

Về thời gian khởi đầu và kết thúc: Quyền bào chữa xuất hiện từ khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người, có quyết định hành động tạm giữ hoặc từ khi khởi tố bị can. Quyền bào chữa kết thúc khi vụ án được xét xử và bản án có hiệu lực hiện hành pháp lý. Trong một số trong những trường hợp đặc biệt quan trọng, khi những vị trí căn cứ của việc buộc tội không hề, chủ thể có thẩm quyền ra quyết định hành động đình chỉ vụ án thì hiệu suất cao bào chữa sẽ kết thúc sớm hơn.

Về chủ thể: Quyền bào chữa không riêng gì có thuộc về bị can, bị cáo mà còn thuộc về người bị tình nghi phạm tội (những người dân bị bắt, bị tạm giữ nhưng chưa bị khởi tố) và người bào chữa, người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của tớ. Như vậy, chủ thể của quyền bào chữa là người bị buộc tội, gồm có người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo.

Do vậy, theo chúng tôi, quyền bào chữa của người bị buộc tội trong tố tụng hình sự là quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo thực thi trên cơ sở phù phù thích hợp với quy định của pháp lý nhằm mục đích phủ nhận một phần hay toàn bộ sự buộc tội của cơ quan tiến hành tố tụng, làm giảm nhẹ hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự trong vụ án hình sự hoặc để bảo vệ những quyền, quyền lợi hợp pháp của tớ.

Quyền bào chữa của người bị buộc tội

BLTTHS năm 2015 có nhiều sửa đổi cơ bản về quyền bào chữa, thể hiện qua những nội dung rõ ràng sau:

Thứ nhất, quy định “suy đoán vô tội” là nguyên tắc cơ bản của BLTTHS năm 2015: Nguyên tắc suy đoán vô tội góp thêm phần nâng cao khả năng và trách nhiệm chứng tỏ trong tố tụng hình sự, loại trừ trường hợp chỉ chứng tỏ một chiều theo phía suy đoán có tội và định kiến người bị buộc tội. Nguyên tắc suy đoán vô tội còn bảo vệ được quyền của người bị buộc tội, tạo ra sự cân đối trong hoạt động và sinh hoạt giải trí tố tụng hình sự giữa một bên là những cty tiến hành tố tụng với hiệu suất cao buộc tội và một bên là người bị buộc tội với hiệu suất cao bào chữa. Đây là nguyên tắc tiến bộ, bảo vệ chủ trương nhân đạo của pháp lý hình sự và quyền lợi của người bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nêu lên yêu cầu cao hơn cho những người dân tiến hành tố tụng trong việc chứng tỏ tội phạm.

Hiến pháp và những văn bản pháp lý trước kia đã và đang sẵn có quy định một hoặc một số trong những nội dung thuộc nội hàm của nguyên tắc suy đoán vô tội. Trong Hiến pháp sửa đổi, tương hỗ update năm 2001, tinh thần của nguyên tắc suy đoán vô tội quy định tại Điều 72 Chương V – Quyền và trách nhiệm và trách nhiệm cơ bản của công dân: “Không ai bị xem là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa tồn tại bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý. Người bị bắt, bị giam giữ, bị truy tố, xét xử trái pháp lý có quyền được bồi thường thiệt hại về vật chất và phục hồi danh dự. Người làm trái pháp lý trong việc bắt, giam giữ, truy tố, xét xử gây thiệt hại cho những người dân khác phải bị xử lý nghiêm minh”; BLTTHS năm 2003 cũng quy định: “Trách nhiệm chứng tỏ tội phạm thuộc về những cty tiến hành tố tụng. Bị can, bị cáo có quyền nhưng không buộc phải chứng tỏ là mình vô tội”.

Đến Hiến pháp năm trước đó đó, tinh thần của nguyên tắc quy đoán vô tội đã được thể hiện rõ tại khoản 1 Điều 31 “Người bị buộc tội sẽ là vô tội cho tới lúc được chứng tỏ theo trình tự luật định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý”. Cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp năm trước đó đó, Điều 13 BLTTHS năm 2015 lần thứ nhất quy định nguyên tắc suy đoán vô tội: “Người bị buộc tội sẽ là vô tội cho tới lúc được chứng tỏ theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý.

Khi không đủ và không thể làm sáng tỏ vị trí căn cứ để buộc tội, kết tội theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định thì cơ quan, người dân có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải kết luận người bị buộc tội vô tội”.

Như vậy, BLTTHS năm 2015 là văn bản pháp lý thứ nhất ghi nhận chính thức nguyên tắc suy đoán vô tội. Quy định như trên nhằm mục đích bảo vệ phù phù thích hợp với Công ước của Liên Hợp quốc về những quyền dân sự và chính trị năm 1966 mà Việt Nam là thành viên. Nguyên tắc này còn có quan hệ mật thiết với nguyên tắc bảo vệ quyền bào chữa, cũng như bảo vệ quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo được trình diễn lời khai, ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội.

Thứ hai, ngoài ba chủ thể có quyền bào chữa là người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, BLTTHS năm 2015 tương hỗ update quy định người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt cũng luôn có thể có quyền tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình (điểm g khoản 1 Điều 58). Như vậy, cùng với việc mở rộng diện người được bào chữa thì thời gian người bào chữa tham gia tố tụng cũng sớm hơn, nếu như trước kia, người bào chữa được tham gia bảo vệ quyền lợi cho những người dân bị buộc tội từ khi bị tam giữ thì theo BLTTHS mới, người bào chữa được tham gia tố tụng và bảo vệ quyền lợi cho những người dân bị buộc tội ngay từ khi bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt. Quy định như vậy không riêng gì có nhằm mục đích thực thi tốt hơn việc bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp cho những người dân bị buộc tội mà còn là một một trong những giải pháp để ngăn cản oan, sai ngay từ trên đầu.

Thứ ba, mở rộng diện người bào chữa gồm cả Trợ giúp viên pháp lý để bào chữa miễn phí cho những đối tượng người dùng thuộc diện chủ trương: Theo quy định tại Điều 21 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng với tư cách người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong vụ án hình sự. Tại Điều 10 Thông tư liên tịch số 11 ngày 04/7/2013 của liên Bộ Tư pháp – Tài chính – Công an – Quốc phòng – Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng quy định người tham gia trợ giúp pháp lý được cấp Giấy ghi nhận để tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 56 BLTTHS năm 2003 chỉ quy định người bào chữa gồm: Luật sư; người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; bào chữa viên nhân dân.

Như vậy, theo những quy định trên thì Trợ giúp viên pháp lý chỉ được tham gia tố tụng để bào chữa với tư cách là người đại diện thay mặt thay mặt hợp pháp của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; người bảo vệ quyền lợi của đương sự; dẫn đến việc tổ chức triển khai triển khai trợ giúp pháp lý gặp nhiều trở ngại vất vả.

Chính vì vậy, khoản 2 Điều 72 BLTTHS năm 2015 đã tương hỗ update Trợ giúp viên pháp lý là người bào chữa: “Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng người dùng được trợ giúp pháp lý.” Quy định mở rộng diện người bào chữa không riêng gì có nhằm mục đích tạo Đk thuận tiện để bảo vệ tốt hơn quyền, quyền lợi hợp pháp của người bị buộc tội mà còn phù phù thích hợp với nhu yếu và Đk thực tiễn lúc bấy giờ, khi hầu hết Trợ giúp viên pháp lý đều không còn Thẻ Luật sư nên trở ngại vất vả trong việc tiếp cận và bảo vệ quyền lợi của người bị buộc tội.

Thứ tư, mở rộng những trường hợp bắt buộc cơ quan tiến hành tố tụng chỉ định bào chữa: Sự tham gia bắt buộc của người bào chữa trong tố tụng hình sự là quy định mang tính chất chất nhân đạo của pháp lý tố tụng hình sự việt nam. Theo đó, trong một số trong những trường hợp đặc trưng, do tính chất và hậu quả của tội phạm, hoặc do hạn chế về khả năng nhận thức, khả năng hành vi, dù bị can, bị cáo không mời người bào chữa thì những cty tiến hành tố tụng vẫn phải chỉ định người bào chữa để đảm bảo quyền lợi cho họ. Ngoài những trường hợp nên phải có người bào chữa là bị can, bị cáo phạm tội mà mức cao nhất của khung hình phạt là tử hình; bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi, người dân có nhược điểm về thể chất, tinh thần thì BLTTHS năm 2015 còn mở rộng thêm người dân có mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân cũng thuộc diện nên phải có người bào chữa. Vì đấy là những trường hợp phạm tội đặc biệt quan trọng nghiêm trọng, hậu quả pháp lý rất rộng. Do đó, mở rộng diện người thuộc trường hợp chỉ định bào chữa như trên không riêng gì có có ý nghĩa nhân đạo mà còn tồn tại ý nghĩa to lớn trong nỗ lực bảo vệ quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự.

Thứ năm, quy định bị can có quyền đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa: Điểm i khoản 2 Điều 60 BLTTHS năm 2015 quy định, bị can có quyền “Đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa Tính từ lúc lúc kết thúc khảo sát khi có yêu cầu”. Đây là yếu tố mới quan trọng trong nỗ lực bảo vệ quyền cơ bản của bị can tuy nhiên khi thực thi quyền này, cần lưu ý một số trong những yếu tố sau:

– Phạm vi tài liệu bị can được đọc là những tài liệu có liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội, ví như lời khai, bản cung, biên bản định giá đựng xác lập giá trị tài sản trong trường hợp bị can bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản; lời khai, bản cung, kết luận giám định thương tích trong trường hợp bị can bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích…

– Thời điểm được đọc tài liệu là Tính từ lúc sau khi kết thúc khảo sát. Để được đọc tài liệu, bị can phải thể hiện yêu cầu của tớ.

– Phương pháp, phương pháp để đọc tài liệu là đọc trên bản sao hoặc tài liệu đã được số hóa. Quy định như vậy nhằm mục đích vừa bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của bị can, vừa bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín, tránh trường hợp bị can cố ý hủy hoại tài liệu gốc.

Thứ sáu, tương hỗ update một số trong những quyền của người bị buộc tội: Nhằm bảo vệ cho những người dân bị buộc tội thực thi tốt quyền bào chữa và bảo vệ những quyền và quyền lợi hợp pháp của tớ, BLTTHS năm 2015 tương hỗ update một số trong những quyền cho những người dân bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo: (1) Được nhận những quyết định hành động tố tụng liên quan đến mình; (2) đưa ra chứng cứ; (3) có quyền tự do trình diễn lời khai, trình diễn ý kiến, không buộc phải đưa ra lời khai chống lại chính mình hoặc buộc phải nhận mình có tội; (4) được trao bản bào chữa của người bào chữa; (5) đề xuất kiến nghị thay đổi người dịch thuật; (6) bị cáo có quyền trực tiếp hỏi những người dân tham gia tố tụng nếu được Chủ tọa phiên tòa xét xử đồng ý(2).

Thứ bảy, thay thủ tục cấp Giấy ghi nhận bào chữa bằng thủ tục Đk bào chữa: Để việc bào chữa được kịp thời, tránh sự hiểu nhầm không thiết yếu, BLTTHS năm 2015 đã thay tên thường gọi “cấp Giấy ghi nhận bào chữa” thành cấp “Giấy Đk bào chữa”; đồng thời, đơn thuần và giản dị thủ tục, tinh giảm thời hạn cấp xác nhận tư cách tham gia tố tụng của người bào chữa theo phía: Trong thời hạn 12 giờ, Tính từ lúc lúc có đề xuất kiến nghị của người bào chữa và họ xuất trình đủ sách vở và đủ Đk để tham gia bào chữa thì Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán được phân công thụ lý chính riêng với vụ án phải cấp Giấy Đk người bào chữa cho họ. Văn bản thông báo cho những người dân Đk bào chữa (trường hợp đồng ý Đk) có mức giá trị sử dụng trong suốt quy trình tố tụng thay vì chỉ có mức giá trị trong từng quy trình tố tụng. Đồng thời, BLTTHS năm 2015 còn tồn tại quy định về việc tịch thu “Giấy Đk bào chữa” trong trường hợp người bào chữa vi phạm pháp lý.

Chú thích:1) PGS.TS. Nguyễn Thái Phúc (1999), Một số yếu tố về quyền công tố của Viện kiểm sát, Kỷ yếu Đề tài khoa học cấp bộ của Viện khoa học kiểm sát – Viện kiểm sát nhân dân tối cao, tr. 22. (2) Xem thêm từ Điều 58 đến Điều 61 BLTTHS năm 2015.

(Trích bài Quyền bào chữa của người bị buộc tội theo BLTTHS năm 2015 của Thạc sĩ, NCS Tôn Thiện Phương – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An. TCKS số 10/2022 ).

Ảnh minh họa: Internet

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Quan hệ giữa người bào chữa và người bị buộc tội thuộc đối tượng người dùng điều chính của luật tố tụng hình sự ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Quan hệ giữa người bào chữa và người bị buộc tội thuộc đối tượng người dùng điều chính của luật tố tụng hình sự tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Quan hệ giữa người bào chữa và người bị buộc tội thuộc đối tượng người dùng điều chính của luật tố tụng hình sự miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Quan hệ giữa người bào chữa và người bị buộc tội thuộc đối tượng người dùng điều chính của luật tố tụng hình sự miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Quan hệ giữa người bào chữa và người bị buộc tội thuộc đối tượng người dùng điều chính của luật tố tụng hình sự

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Quan hệ giữa người bào chữa và người bị buộc tội thuộc đối tượng người dùng điều chính của luật tố tụng hình sự vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Quan #hệ #giữa #người #bào #chữa #và #người #bị #buộc #tội #thuộc #đối #tượng #điều #chính #của #luật #tố #tụng #hình #sự