Thủ Thuật về Số hiệu nguyên tử của nguyên tố y là 20. vị trí của y trong bảng tuần hoàn là Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Số hiệu nguyên tử của nguyên tố y là 20. vị trí của y trong bảng tuần hoàn là được Update vào lúc : 2022-05-15 04:02:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

175

18/06/2022 702

A. Số hiệu nguyên tử là 4; chu kỳ luân hồi 2; nhóm IV

Nội dung chính

 • A. Số hiệu nguyên tử là 4; chu kỳ luân hồi 2; nhóm IV
 • B. Số hiệu nguyên tử là 8; chu kỳ luân hồi 2; nhóm IV
 • C. Số hiệu nguyên tử là 16; chu kỳ luân hồi 3; nhóm VI
 • D. Số hiệu nguyên tử là 25; chu kỳ luân hồi 4; nhóm V
 • Đáp án C
  X ( Z =  4): 1s22s2 → X thuộc chu kỳ luân hồi 2 (do có 2 lớp electron); nhóm IIA (do có 2 electron hóa trị, nguyên tố s) → A sai.
  Y ( Z = 8): 1s22s2 2p4 → Y thuộc chu kỳ luân hồi 2 (do có 2 lớp electron); nhóm VIA (do có 6 electron hóa trị, nguyên tố p.) → B sai.
  Z (Z = 16): [Ne]3s23p4 → Z thuộc chu kỳ luân hồi 3 (do có 3 lớp electron); nhóm VIA (do có 6 electron hóa trị, nguyên tố p.) → C đúng.
  T (Z = 25): [Ar]3d54s2 → T thuộc chu kỳ luân hồi 4 (do có 4 lớp electron); nhóm VIIB (do có 7 electron hóa trị, nguyên tố d) → D sai.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

B. Số hiệu nguyên tử là 8; chu kỳ luân hồi 2; nhóm IV

C. Số hiệu nguyên tử là 16; chu kỳ luân hồi 3; nhóm VI

Đáp án đúng chuẩn

D. Số hiệu nguyên tử là 25; chu kỳ luân hồi 4; nhóm V

Đáp án C
X ( Z =  4): 1s22s2 → X thuộc chu kỳ luân hồi 2 (do có 2 lớp electron); nhóm IIA (do có 2 electron hóa trị, nguyên tố s) → A sai.
Y ( Z = 8): 1s22s2 2p4 → Y thuộc chu kỳ luân hồi 2 (do có 2 lớp electron); nhóm VIA (do có 6 electron hóa trị, nguyên tố p.) → B sai.
Z (Z = 16): [Ne]3s23p4 → Z thuộc chu kỳ luân hồi 3 (do có 3 lớp electron); nhóm VIA (do có 6 electron hóa trị, nguyên tố p.) → C đúng.
T (Z = 25): [Ar]3d54s2 → T thuộc chu kỳ luân hồi 4 (do có 4 lớp electron); nhóm VIIB (do có 7 electron hóa trị, nguyên tố d) → D sai.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Số thứ tự ô nguyên tố trong bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 5,319

Hợp chất A được tạo thành từ cation X+ và anion Y2-. Mỗi ion đều do 5 nguyên tử của hai nguyên tố tạo ra. Tổng số proton trong X+ là 11, tổng số electron trong Y2- là 50. Biết rằng hai nguyên tố trong Y2- đều thuộc cùng một nhóm A và thuộc hai chu kì liên tục. Phân tử khối của A là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,099

Nguyên tắc sắp xếp những nguyên tố vào bảng tuần hoàn:

(a) Các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử;

(b) Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp vào cùng một hàng ;

(c) Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp vào một trong những cột;

(d) Các nguyên tố có cùng số phân lớp electron trong nguyên tử được xếp vào cùng một hàng;

Số nguyên tắc đúng là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,009

Mệnh đề nào sau này không đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,566

X và Y là hai nguyên tố thuộc nhóm A và thuộc cùng một chu kì của bảng tuần hoàn. X là một sắt kẽm kim loại và Y là một phi kim. Tổng số electron hóa trị của X và Y là 8. Phát biểu nào sau này là đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,235

X và Y là hai nguyên tố tiếp theo đó nhau trong cùng một nhóm A của bảng tuần hoàn. Biết rằng tổng số electron trong nguyên tử X và Y là 30, số electron của X nhỏ hơn số electron của Y. Phát biểu nào sau này là sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,673

Nguyên tố M thuộc chu kì 3, nhóm IVA của bảng tuần hoàn. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố M là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,216

Nguyên tố M có số hiệu nguyên tử là 29. M thuộc nhóm nào của bảng tuần hoàn?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,193

Trong bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn những nguyên tố hóa học, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là

Xem đáp án » 18/06/2022 937

R, T, X, Y, Z lần lượt là năm nguyên tố liên tục trong bảng tuần hoàn, có tổng số điện tích hạt nhân là 90+. Kết luận nào sau này đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 763

Cho những nguyên tố 8X, 11Y, 20Z và 26T. Số electron hóa trị của nguyên tử những nguyên tố tăng dần theo thứ tự

Xem đáp án » 18/06/2022 549

Cho hai nguyên tố L và M có cùng thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng là ns2. Phát biểu nào sau này về M và L luôn đúng?

Xem đáp án » 18/06/2022 472

Nhóm A gồm có những nguyên tố:

Xem đáp án » 18/06/2022 465

X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A tiếp theo đó nhau trong bảng tuần hoàn, ở trạng thái đơn chất X và Y phản ứng được với nhau. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của X và Y là 23. Biết rằng X đứng sau Y trong bảng tuần hoàn. X là

Xem đáp án » 18/06/2022 446

X là nguyên tố thuộc nhóm A và Y là nguyên tố thuộc nhóm B, chu kì 4 trong bảng tuần hoàn. Biết rằng số electron hóa trị của X và Y bằng nhau. Cho những phát biểu sau về X và Y:

(1) X là phi kim.

(2) Y là sắt kẽm kim loại.

(3) X là nguyên tố p..

(4) Trong Y không còn phân lớp f.

Trong những phát biểu trên, số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 18/06/2022 237

Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

Hãy cho biết thêm thêm số proton, số electron trong một nguyên tử X.

Hãy viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X.. Bài 2.54 trang 23 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 – BÀI 10. Ý NGHĨA CỦA BẲNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Nguyên tử X có số thứ tự là 20, thuộc chu kì 4, nhóm IIA.

a) Hãy cho biết thêm thêm số proton, số electron trong một nguyên tử X.

b) Hãy viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử X.

Quảng cáo

c) Nguyên tử X có mấy lớp electron và bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng ?

a) Số proton là 20, số electron là 20.

b) X : 1s22s22p63s23p64s2

c) Có 4 lớp electron, lớp ngoài cùng có 2 electron.

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Số hiệu nguyên tử của nguyên tố y là 20. vị trí của y trong bảng tuần hoàn là ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Số hiệu nguyên tử của nguyên tố y là 20. vị trí của y trong bảng tuần hoàn là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Số hiệu nguyên tử của nguyên tố y là 20. vị trí của y trong bảng tuần hoàn là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Số hiệu nguyên tử của nguyên tố y là 20. vị trí của y trong bảng tuần hoàn là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Số hiệu nguyên tử của nguyên tố y là 20. vị trí của y trong bảng tuần hoàn là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Số hiệu nguyên tử của nguyên tố y là 20. vị trí của y trong bảng tuần hoàn là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Số #hiệu #nguyên #tử #của #nguyên #tố #là #vị #trí #của #trong #bảng #tuần #hoàn #là