Mẹo về Tại cùng một vị trí địa lí, nếu độ dài con lắc đơn tăng 6 2,5 lần thì số xấp xỉ điều hòa của nó Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Tại cùng một vị trí địa lí, nếu độ dài con lắc đơn tăng 6 2,5 lần thì số xấp xỉ điều hòa của nó được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-23 10:24:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

368

18/06/2022 10,997

D. tăng 2 lần

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

 • D. tăng 2 lần
 • Đáp án D
  Chu kì con lắc đơn
     
  tăng 4 lần thì T tăng 2 lần
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì xấp xỉ điều hòa của nó.
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Con lắc đơn – Dao động cơ – Vật Lý 12 – Đề số 2

Đáp án D
Chu kì con lắc đơn
   
tăng 4 lần thì T tăng 2 lần

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khi vật nặng nằm cân đối lò xo giãn 4 cm. Lấy g = 10 m/s2 và π2 =10. Kích thích cho vật xấp xỉ điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình . Trong một chu kì xấp xỉ của vật khoảng chừng thời hạn lò xo bị nén là 2/15 s. Chọn trục tọa độ trùng với phương xấp xỉ của vật, gốc tọa độ tại vị trí cần bằng. Chọn gốc thời hạn là lúc vật qua vị trí lò xo giãn 8 cm và đang hoạt động và sinh hoạt giải trí chậm dần theo chiều dương. Pha ban đầu của xấp xỉ là

Xem đáp án » 18/06/2022 3,021

Đồ thị nào sau này thể hiện đúng sự thay đổi của tần suất a theo li độ x của một vật xấp xỉ điều hòa với biên độ A ?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,506

Một con lắc lò xo xấp xỉ điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ luân hồi T. Trong một chu kỳ luân hồi xấp xỉ của vật, khoảng chừng thời hạn lò xo bị giãn là 2T/3. Gọi F1 và F2 lần lượt là lực nén cực lớn và lực kéo cực lớn của lò xo tác dụng vào vật. Tỉ số F1F2 là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,718

Một vật xấp xỉ điều hòa theo phương ngang, mốc thế năng tại vị trí cân đối. Khi lực tác dụng lên vật có mức giá trị bằng 0,25 độ lớn lực cực lớn tác dụng lên vật thì tỉ số giữa thế năng và động năng của con lắc là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,628

Một con lắc đơn có chiều dài l1 đang xấp xỉ với biên độ góc α1. Khi qua vị trí cân đối thì dây bị vướng vào một trong những chiếc đinh và tạo thành một con lắc mới có chiều dài l2 xấp xỉ với biên độ góc α2. Mối quan hệ giữa α1 và α2 là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,310

Một hệ xấp xỉ diều hòa với tần số xấp xỉ riêng 4 Hz. Tác dụng vào hệ xấp xỉ đó một ngoại lực có biểu thức f = F0cos(8πt + π/3) thì hệ sẽ

Xem đáp án » 18/06/2022 1,282

Một vật nhỏ đang xấp xỉ điều hòa. Biết rằng, khoảng chừng thời hạn ngắn nhất giữa hai lần vật trải qua vị trí có li độ bằng A/n liên tục đúng bằng khoảng chừng thời hạn trong số đó vật đi được quãng đường dài nhất là A. Giá trị của n là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,253

Trong xấp xỉ điều hòa, lực kéo về luôn khuynh hướng về vị trí có

Xem đáp án » 18/06/2022 1,098

Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi dài, nguồn sóng O xấp xỉ với phương trình (tần số f không đổi), điểm M trên dây cách nguồn O 25 cm lệch pha với nguồn O một góc  với k = 0, ±1, ±2, … Biết tần số sóng trên dây nằm trong mức chừng từ 15 Hz đến 33 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 4,8 m/s. Tần số sóng trên dây là

Xem đáp án » 18/06/2022 814

Một chất điểm tham gia đồng thời hai xấp xỉ điều hòa cùng phương cùng tần số. Độ lệch pha của hai xấp xỉ là π2. Tại thời gian t xấp xỉ thứ nhất có li độ 5 cm và đang giảm, xấp xỉ thứ hai có li độ –12 cm. Biên độ xấp xỉ của chất điểm là

Xem đáp án » 18/06/2022 796

Một con lắc gồm lò xo độ cứng bằng 40 N/m gắn với một vật nặng có khối lượng bằng 400 g. Hệ được treo trên mặt phẳng nghiêng góc 30o so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật nặng và mặt phẳng nghiêm bằng 0,1. Đưa vật nặng đến vị trí lò xo dãn 18 cm rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m/s2. Tổng quãng đường vật nặng đi được cho tới lúc dừng hẳn bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 759

Một con lắc đơn có dây treo dài 1,2 m được đặt trong điện trường đều phải có phương nằm ngang, vật nặng được tích điện q. Khi vật cân đối, dây phù thích hợp với phương thẳng đứng góc β=20°. Đưa vật theo chiều của lực điện trường tới vị trí dây treo lệch với phương thẳng đứng góc 2β rồi thả nhẹ. Lấy g=10m/s2. Tốc độ cực lớn của vật trong quy trình xấp xỉ là

Xem đáp án » 18/06/2022 708

Một con lắc lò xo có độ cứng 2 N/m, khối lượng 80 g xấp xỉ tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang do có ma sát, thông số ma sát trượt giữa vật và mặt ngang là 0,1. Ban đầu, kéo vật lệch khỏi vị trí cân đối 10 cm rồi thả nhẹ. Cho tần suất trọng trường g = 10m/s2. Thế năng của vật tại vị trí vật có động năng lớn số 1 là

Xem đáp án » 18/06/2022 651

Một chất điểm đồng thời tham gia hai xấp xỉ điều hòa cùng phương, cùng tần số, và cùng vị trí cân đối. Biên độ và pha ban đầu của xấp xỉ thứ nhất lần lượt là A1 = 4 cm và φ1 = π/6. Biên độ và pha ban đầu của xấp xỉ thứ hai lần lượt là A2 thay đổi được và φ2 = -π/2. Thay đổi giá trị của A2 để biên độ xấp xỉ tổng hợp có mức giá trị nhỏ nhất, giá trị đó bằng

Xem đáp án » 18/06/2022 630

Một vật khối lượng 400 g xấp xỉ điều hòa có đồ thị động năng như hình. Tại thời gian t = 0 vật đang hoạt động và sinh hoạt giải trí theo chiều dương. Lấy π2=10, phương trình xấp xỉ của vật là

Xem đáp án » 18/06/2022 602

Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì xấp xỉ điều hòa của nó.

A.

tăng 2 lần.

B.

giảm 2 lần.

C.

giảm 4 lần.

D.

tăng 4 lần.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Lời giải:

Chu kỳ xấp xỉ của con lắc đơn được xem bởi công thức Tại cùng một vùng địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì xấp xỉ điều hòa tăng 2 lần.

Vậy đáp án đúng là A.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Con lắc đơn – Dao động cơ – Vật Lý 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 81 cm và 64 cm được treo ở trần căn phòng. Khi những vật nhỏ của hai con lắc đang ở VTCB, đồng thời truyền cho chúng những vận tốc cùng hướng sao cho hai con lắc xấp xỉ điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Gọi Δt là khoảng chừng thời hạn ngắn nhất Tính từ lúc lúc truyền vận tốc đến lúc hai dây treo tuy nhiên tuy nhiên với nhau. Giá trị Δt gần giá trị nào nhất sau này?

 • Một con lắc đơn có chu kỳ luân hồi xấp xỉ là một trong s. Thời gian để con lắc đi từ vị trí cân đối đến vị trí có li độ cực lớn là :

 • Một con lắcđơn có khối lượng m = 50g đặt trong mộtđiện trường đều phải có vecto cường độđiẹn trường hướng trực tiếp đứng lên trên và độ lớn. Khi chưa tíchđiện cho vật, chu kì xấp xỉ của con lắc là 2s. Khi tíchđiện cho vật thì chu kì xấp xỉ của con lắc là. Lấyvà. Điện tích của vật là:

 • Hai com lắc đơn có chiều dài l1=64cm; l2=81cm xấp xỉ nhỏ trong hai mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên. Hai con lắc cùng qua vị trí cân đối và cùng chiều t0=0. Sau thời hạn t ngắn nhất hai con lắc trùng phùng (cùng qua vị trí cân đối, hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng chiều). Lấy. Giá trị của t là:

 • Một bạn học viên dùng đồng hồ đeo tay bấm giây để đo chu kỳ luân hồi xấp xỉ của con lắc đơn bằng phương pháp xác lập khoảng chừng thời hạn để con lắc thực thi được 10 xấp xỉ toàn phần. Kết quả 4 lần đo liên tục của bạn học viên này là: 21,2 s; 20,2 s; 20,9 s; 20,0 s . Biết sai số tuyệt đối khi sử dụng đồng hồ đeo tay này là 0,2 s (gồm có sai số ngẫu nhiên khi bấm và sai số dụng cụ). Theo kết quả trên thì cách viết giá trị của chu kỳ luân hồi T nào sau này làđúng nhất?

 • Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m treo vào một trong những sợi dây không dãn, nhẹ. Khi con lắc xấp xỉ điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi hoạt động và sinh hoạt giải trí trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm Tính từ lúc VTCB là:

 • Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ, khối lượng 20g được treo bằng một sợi dây khá dài 1 m tại nơi có g = 10 m/s2. Cho Tích điện cho quả cầu một điện tích C rồi cho nó xấp xỉ trong một điện trường đều phải có đường sức điện thẳng đứng thì đo được chu kì của nó là 1s. Vecto cường độ điện trường có:

 • Con lắc đơn có chiều dài dây treo l, một đầu cố định và thắt chặt và một đầu gắn vật nhỏ, xấp xỉ điều hoà tại nơi có tần suất rơi tự do g. Tần số của xấp xỉ là:

 • Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì xấp xỉ điều hòa của nó.

 • Con lắc đơn có chiều dài l , trong mức chừng thời hạn D t thực thi được 40 xấp xỉ. Nếu tăng chiều dài dây của dây treo thêm 19 cm, thì cũng trong mức chừng thời hạn trên con lắc chỉ thực thi được 36 xấp xỉ. Chiều dài lúc đầu của con lắc là:

 • Tại một nơi, hai con lắc đơn có chiều dài và xấp xỉ điều hòa với chu kì lần lượt là T1 và T2. Nếu .

 • Con lắc đơn có chiều dài là ℓ = 98 cm, xấp xỉ điều hòa tại một nơi có tần suất trọng trường là g = 9,8 m/s2 . Lấy p2 = 10. Tần số xấp xỉ của con lắc là:

 • Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m treo vào sợi dây có chiều dài = 40 cm. Bỏ qua sức cản không khí. Đưa con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc rad rồi thả nhẹ, quả cầu xấp xỉ điều hòa. Quãng đường cực lớn mà quả cầu đi được trong mức chừng thời hạn 2T/3 là ?

 • Một con lắc đơn được treo vào trần một toa của đoàn tàu hỏa. Khi tàu đứng yên, con lắc xấp xỉ nhỏ với chu kì Τ. Tính chu kì xấp xỉ nhỏ Τ’ của con lắc khi đoàn tàu này hoạt động và sinh hoạt giải trí với vận tốc không đổi v trên một đường ray nằm trên mặt phẳng nằm ngang có dạng một cung tròn bán kính cong R. Cho biết tần suất trọng trường là g; bán kính cong R là rất rộng so với chiều dài con lắc và khoảng chừng cách giữa hai thanh ray. Bỏ qua mọi sự mất mát nguồn tích điện:

 • Một con lắc đơn gồm dây treo dài l và vật có khối lượng là m. Con lắc treo tại nơi có tần suất rơi tự do là g. Kích thích con lắc xấp xỉ điều hòa với biên độ góc Biểu thức nguồn tích điện xấp xỉ của con lắc là:

 • Xét con lắc đơn treo trên một thang máy đang hoạt động và sinh hoạt giải trí chậm dần đều lên trên với tần suất a = – 0,5g. Chu kỳ xấp xỉ của con lắc thời gian hiện nay so với chu kì con lắc khi thang máy hoạt động và sinh hoạt giải trí đều sẽ:

 • Tiến hành thí nghiệm đo tần suất trọng trường bằng con lắc đơn, một học viên đo được chiều dài của con lắc là , chu kì xấp xỉ nhỏ của nó là . Lấy và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học viên đo được tại nơi làm thí nghiệm là:

 • Một nhóm học viên lớp 12 làm thí nghiệm đo tần suất trọng trường bằng con lắc đơn và thu được bảng số liệu sau Trong số đó là chiều dài dây treo con lắc, ∆t là thời hạn con lắc thực thi 8 xấp xỉ với biên độ góc nhỏ. Gia tốc trọng trường trung bình mà nhóm học viên này tính được xấp xỉ bằng:

 • Một con lắc đơn gồm vật có khối lượng m,chiều dài dây treo l = 2,56 m, xấp xỉ điều hòa tại nơi có tần suất trọng trường g = 9,8596 m/s2. Lấy = 3,14. Chu kì xấp xỉ của con lắc bằng:

 • Con lắc đơn có chiều dài ℓ, xấp xỉ điều hòa tại nơi có tần suất trọng trường g. Biểu thức nào không dùng để tính chu kì xấp xỉ của con lắc đơn:

 • Hai con lắc đơn xấp xỉ điều hòa tại cùng một nơi với chu kì xấp xỉ lần lượt là một trong,8s và 1,5s. Tỉ số chiều dài của hai con lắc là:

 • Một con lắc đơn có chiều dài l = 1 m được lấy thoát khỏi vị trí cân đối một góc so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho vật xấp xỉ. Cho m/s2. Vận tốc của con lắc khi về đến giá trị cân đối có mức giá trị là:

 • Con lắc đơn gồm vật nặng có khối lượng m treo vào đầu một sợi dây l, tại nơi có tần suất trọng trường g, xấp xỉ điều hòa với chi kì T tùy từng ?

 • TạimộtnơitrênTráiĐất con lắcthứnhấtdaođộngvớichukỳ T1 = 0,6 s, con lắcthứ 2 daođộngvớichukỳ T2 = 0,8 s. Nếu con lắcđơncóchiềudàibằngtổngchiềudài 2 con lắctrênthìsẽdaođộngvớichukỳ:

 • Một con lắc đơn có chiều dài l xấp xỉ điều hòa tại nơi có tần suất trọng trường g. Chu kì xấp xỉ riêng của con lắc này là:

 • Một con lắc đơn xấp xỉ điều hòa với tần số góc 4 rad/s tại một nơi có tần suất trọng trường g = 10 m/s2. Chiều dài dây treo của con lắc là ?

 • Ở mặt đất, con lắc đơn xấp xỉ với chu kỳ luân hồi 2s. Biết khối lượng trái đất gấp 81 lần khối lượng mặt trăng và bán kính Trái đất gấp 3,7 lần bán kính mặt trăng. Đưa con lắc đó lên mặt trăng (coi chiều dài không đổi) thì nó xấp xỉ với chu kỳ luân hồi là:

 • Một con lắc đơn có chiều dài 1 m, đầu trên cố định và thắt chặt đầu dưới gắn với vật nặng có khối lượng m. Điểm cố định và thắt chặt cách mặt đất 2,5 m. Ở thời gian ban đầu đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân đối mộtgóc a = 0,09 rad, rồi thả nhẹ khi con lắc vừa qua vị trí cân đối thì sợi dây bị đứt. Bỏ qua mọi sức cản, lấy g = 9,8 m/s2. Tốc độ của vật nặng ở thời gian t = 0,08 s có mức giá trị gần bằng:

 • Tại nơi có tần suất trọng trường g = 10 m/s2 , một con lắc đơn có chiều dài 1 m, xấp xỉ với biên độ góc 600. Trong quy trình xấp xỉ, cơ năng của con lắc được bảo toàn. Tại vị trí dây treo phù thích hợp với phương thẳng đứng góc 300, tần suất của vật nặng của con lắc có độ lớn là:

 • Một con lắc đơn gồm một quả cầu sắt kẽm kim loại nhỏ, khối lượng g, tích điện dương , được treo vào một trong những sợi dây mảnh dài m trong điện trường đều phải có phương nằm ngang V/m, tại một nơi có tần suất trọng trường . Con lắc ở vị trí cân đối khi phương của dây treo phù thích hợp với phương thẳng đứng một góc.

 • Tại một nơi hai con lắc đơn xấp xỉ điều hòa. Trong cùng một khoảng chừng thời hạn, người ta thấy con lắc thứ nhất thực thi được 4 xấp xỉ, con lắc thứ hai thực thi được 5 xấp xỉ. Tổng chiều dài của hai con lắc là 164 cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt là ?

 • Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, trong mức chừng thời hạn nó thực thi được 6 xấp xỉ. Thay đổi chiều dài của nó 16 (cm) thì cũng trong mức chừng thời hạn trên nó thực thi được 10 xấp xỉ. Chiều dài ban đầu của con lắc bằng:

 • Một con lắc đơn có chiều dài 120 cm, xấp xỉ điều hoà với chu kỳ luân hồi T. Để chu kỳ luân hồi con lắc giảm 10%, chiều dài con lắc phải:

 • Một con lắc đơn có chiều dài , xấp xỉ điều hòa tại nơi có tần suất trọng trường . Chu kỳ xấp xỉ riêng của con lắc này là ?

 • Ba con lắc đơn có chiều dài lần lượt là ℓ1 = 75cm, ℓ2 = 100cm và ℓ3 = 83cm xấp xỉ điều hòa tại cùng một nơi trên mặt đất. Gọi f1, f2 và f3 lần lượt là tần số xấp xỉ của chúng. Chọn sắp xếp đúng theo thứ tự tăng dần về độ lớn:

 • Một học viên xác lập tần suất rơi tự do bằng phương pháp đo chu kì xấp xỉ của con lắc đơn. Kết quả đo thu được chu kì và chiều dài của con lắc lần lượt là T = (2,01 ± 0,01) (s) và l = (1,00 ± 0,01) (m). Lấy = (3,140 ± 0,002). Gia tốc rơi tự do tại nơi làm thí nghiệm là:

 • Một con lắc đơn có chiều dài l1 xấp xỉ điều hòa với chu kì T1 = 1,5 s. Một con lắc đơn khác có chiều dài l2 xấp xỉ điều hòa có chu kì là T2 = 2 s. Tại nơi đó, chu kì của con lắc đơn có chiều dài l = l1 + l2 sẽ xấp xỉ điều hòa với chu kì là ?

 • Tiến hành thí nghiệm đo tần suất trọng trường bằng con lắc đơn, một học viên đo được chiều dài con lắc là 119 ± 1 cm, chu kì xấp xỉ nhỏ của nó là 2,20 ± 0,01 s. Lấy π2= 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học viên đo được tại nơi làm thí nghiệm là:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Quặng boxit được sử dụng để sản xuất sắt kẽm kim loại nào sau này ?

 • Để sản xuất Al người ta dung quặng nào sau này

 • Trong quy trình sản xuất nhôm, để điện phân được nhôm oxit, phải hòa tan nhôm oxit trong chất nào sau này?

 • Trongcôngnghiệp, Al đượcđiềuchếbằngcáchnàodướiđây

 • Những vật bằng nhôm hằng ngày tiếp xúc với H2O dù ở nhiệt độ cao cũng không phản ứng với H2O vì mặt phẳng của vật có lớp màng:

 • Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng phương pháp nào dưới đây

 • Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng phương pháp nào dưới đây

 • Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng phương pháp nào dưới đây

 • Phèn chua được sử dụng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hóa học của phèn chua là:

 • Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng phương pháp nào dưới đây

Reply
6
0
Chia sẻ

Clip Tại cùng một vị trí địa lí, nếu độ dài con lắc đơn tăng 6 2,5 lần thì số xấp xỉ điều hòa của nó ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tại cùng một vị trí địa lí, nếu độ dài con lắc đơn tăng 6 2,5 lần thì số xấp xỉ điều hòa của nó tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tại cùng một vị trí địa lí, nếu độ dài con lắc đơn tăng 6 2,5 lần thì số xấp xỉ điều hòa của nó miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Tại cùng một vị trí địa lí, nếu độ dài con lắc đơn tăng 6 2,5 lần thì số xấp xỉ điều hòa của nó miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tại cùng một vị trí địa lí, nếu độ dài con lắc đơn tăng 6 2,5 lần thì số xấp xỉ điều hòa của nó

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tại cùng một vị trí địa lí, nếu độ dài con lắc đơn tăng 6 2,5 lần thì số xấp xỉ điều hòa của nó vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tại #cùng #một #vị #trí #địa #lí #nếu #độ #dài #con #lắc #đơn #tăng #lần #thì #số #dao #động #điều #hòa #của #nó