Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tế bào sinh dưỡng của một loài a có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Tế bào sinh dưỡng của một loài a có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-08 03:25:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

215

Đáp án: B

Nội dung chính

 • Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề
 • Tham khảo giải bài tập hay nhất
 • Loạt bài Lớp 12 hay nhất

Bộ NST của loại là 2n = 20, số NST trong tế bào cùa khung hình là 2n = 19; như vậy sổ lượng NST giảm, tuy nhiên hàm lượng ADN không đổi chứng tỏ có 2NST dung hợp thành 1NST.

Loại trừ A vì mất đoạn làm giảm số lượng gen nên giảm hàm lượng ADN, mặt khác không làm thay đổi số lượng NST.

Loại trừ C vì chuyển đoạn NST không làm thay đổi số lượng NST.

Loại trừ D vì lặp đoạn làm tăng số lượng gen nên hàm lượng ADN tăng, mặt khác không làm thay đồi số lượng NST.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 13

Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ NST 2n = 20. Trong tế bào sinh dưỡng ở một thành viên của loài này còn có tổng số NST là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào này đã xẩy ra hiện tượng kỳ lạ

154326 điểm

trần tiến

Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ NST 2n = 20. Một thành viên mà trong tế bào sinh dưỡng có tổng số NST là 19 và hàm lượng ADN là không đổi. Nguyên nhân là vì?
A. chuyển đoạn NST B. Lặp đoạn NST
C. Sát nhập 2 NST

D. Mất đoạn NST

Tổng hợp câu vấn đáp (1)

Đáp án C.
Nhận thấy số lượng NST bị giảm sút 1 chiếc mà hàm lượng ADN là không đổi chứng tỏ đã có sự sát nhập 2 NST thành 1.

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

 • . Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn, thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với cây hoa trắng ở P, đời con có kiểu hình phân ly theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho biết không còn đột biến xẩy ra, sự hình thành sắc tố hoa không tùy từng Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. Màu sắc hoa di truyền theo quy luật:
  A. Tương tác át chế.
  B. Tương tác cộng gộp.
  C. Tương tác tương hỗ update.
  D. Phân ly.
 • Trong công tác thao tác tạo giống, muốn tạo ra một giống vật nuôi có thêm đặc tính của một loài khác, phương pháp nào dưới đây được cho là hiệu suất cao nhất?
  A. Gây đột biến. B. Lai tạo. C. Công nghệ gen. D. Công nghệ tế bào.
 • Quá trình phiên mã tạo ra ?
  A. tARN, mARN, rARN
  B. rARN
  C. mARN
  D. tARN
 • Khi nói về đột biến gen, câu nào sau này có nội dung không đúng?
  A. Đột biến gen làm xuất hiện những alen rất khác nhau phục vụ nguyên vật tư cho tiến hóa
  B. Mức độ gây hại của đột biến tùy thuộc vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên cũng như tổng hợp gen
  C. Xét ở tại mức độ phân tử, phần lớn những đột biến điểm là trung tính
  D. Khi đột biến làm thay thế một cặp nucleotit trong gen sẽ làm thay đổi trình tự polipeptit
 • Cho những nội dung sau về nghiên cứu và phân tích di truyền học ở người:
  (a). Phêninkêtô niệu là bệnh do đột biến gen mã hóa enzim xúc tác cho phản ứng chuyển hóa tirôzin thành axit amin phêninalanin.
  (b). Khối u ác tính không hoàn toàn có thể di tán vào máu và đi vào những cty khác.
  (c). Bệnh ung thư vú là vì đột biến gen trội gây ra.
  (d). Nhiều bệnh ung thư chưa thuốc đặc trị, người ta thường vận dụng xạ trị, hóa trị để ức chế khối u, những phương pháp này thường ít gây tác dụng phụ.
  (e). Ngày nay, ung thư xẩy ra hầu hết là vì môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tác động cũng như thói quen ăn uống của con người.
  Có bao nhiêu nội dung sai:
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
 • Bản chất của định luật Hacđi – Vanbec là:
  A. Tần số tương đối của những alen ở mỗi gen không đổi.
  B. Tần số tương đối của những kiểu hình không đổi.
  C. Sự giao phối tự do và ngẫu nhiên.
  D. Tần số tương đối của những kiểu gen không đổi.
 • Kết luận nào sau này là không đúng về di truyền ở người?
  A. Cả con trai và con gái đều nhận giao tử chứa nhiễm sắc thể X của mẹ.
  B. Chỉ con gái nhận giao tử chứa nhiễm sắc thể X của mẹ còn con trai thì không.
  C. Con trai nhận giao tử chứa nhiễm sắc thể X của mẹ và giao tử chứa nhiễm sắc thể Y của bố.
  D. Con gái nhận giao tử chứa nhiễm sắc thể X của mẹ và giao tử chứa nhiễm sắc thể X của bố.
 • Đu đủ là cây đơn tính. Tuy nhiên người ta quan sát được trên hoa đu đủ đực vẫn còn đấy di tích lịch sử nhụy. Có bao nhiêu kết luận trong số những kết luận sau là đúng về hiện tượng kỳ lạ này?
  1. Đây là cơ quan thể hiện tiến hóa phân ly.
  2. Chứng tỏ thực vật này vốn có nguồn gốc đơn tính, về sau mới phân hóa thành lưỡng tính.
  3. Do thời hạn tiến hóa chưa đủ lâu để những yếu tố ngẫu nhiên vô hiệu gen quy định tính trạng nhụy.
  4. Cơ quan nhụy không hề giữ hiệu suất cao thụ phấn nhưng vẫn còn đấy di tích lịch sử là vì tinh lọc tự nhiên giữ lại.
  A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
 • Phân tử ADN ở vùng nhân của E.coli có tổng số link hiđro là 3450 link. Trên mạch 1 có số lượng nuclêôtit loại G bằng loại X và số X gấp 3 lần nuclêôtit loại A trên mạch đó. Số lượng nuclêôtit loại A trên mạch 2 gấp 5 lần số lượng A trên mạch 1. Xác định phương án vấn đáp sai:
  A. Khi phân tử ADN nhân đôi 2 lần đã lấy từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 2070 nuclêôtit loại A và 2070 nu loại X.
  B. Số lượng link hóa trị Một trong những nuclêôtit trong phân tử ADN trên là 2758.
  C. Phân tử ADN có A = T = G = X = 690.
  D. Mạch 2 có số lượng nhiều chủng loại nu A = 575; T = 115; G = 345; X = 345.
 • Từ thí nghiệm của Milơ và Urây (năm 1953) được cho phép rút ra phát biểu nào sau này?
  A. Có thể tổng hợp chất hữu cơ từ những những chất hữu cơ bằng con phố hóa học.
  B. Có thể tổng hợp chất vô cơ từ những chất hữu cơ bằng con phố hóa học.
  C. Có thể tổng hợp chất vô cơ từ những chất vô cơ bằng con phố hóa học.
  D. Có thể tổng hợp chất hữu cơ từ những chất vô cơ bằng con phố hóa học.

Tham khảo giải bài tập hay nhất

Loạt bài Lớp 12 hay nhất

click more

Tế bào sinh dưỡng của một loài A có bộ NST 2n = 20 . Một thành viên trong tế bào sinh dưỡng có tổng số NST là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó xẩy ra hiện tượng kỳ lạ

A.

B.

C.

Sát nhập  hai NST với nhau.

D.

Tế bào sinh dưỡng của một loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Một thành viên, trong tế bào sinh dưỡng có tổng số nhiễm sắc thể là 19 và hàm lượng ADN không đổi. Tế bào đó xẩy ra hiện tượng kỳ lạ:

A.

B.

Sát nhập hai NST với nhau

C.

D.

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Tế bào sinh dưỡng của một loài a có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20 ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tế bào sinh dưỡng của một loài a có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Tế bào sinh dưỡng của một loài a có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tế bào sinh dưỡng của một loài a có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tế bào sinh dưỡng của một loài a có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tế bào sinh dưỡng của một loài a có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tế #bào #sinh #dưỡng #của #một #loài #có #bộ #nhiễm #sắc #thể