Mẹo về Tim cuc tri cua ham so chua gia tri tuyet doi Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tim cuc tri cua ham so chua gia tri tuyet doi được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-08 23:23:08 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

321

Cực trị hàm hợp chứa dấu giá trị tuyệt đối là bài toán vô cùng thú vị. Nó thường xuất hiện là |f(x)| hoặc f(|x|), nếu không để ý kỹ bạn sẽ nhìn ra 2 cái là như nhau. Nhưng KHÔNG, chúng hoàn toàn rất khác nhau đấy ?

Nội dung chính

  •        Cực trị hàm hợp chứa dấu giá trị tuyệt đối
  •     1. Cực trị của hàm số y = |f(x)|
  •     2. Cực trị của hàm số y = f(|x|)
  •     3. Cực trị của hàm số f (x) = ax^3 + bx^2 + cx + d
  •        Bài tập tìm cực trị cho những hàm số có dấu giá trị tuyệt đối

Hãy theo dõi ngay nội dung bài viết dưới đây để cùng xem sự rất khác nhau giữa chúng là gì cùng chúng tôi nhé !

Tham khảo nội dung bài viết khác: 

       Cực trị hàm hợp chứa dấu giá trị tuyệt đối

    1. Cực trị của hàm số y = |f(x)|

– Để tìm cực trị của hàm số y = |f(x)| ta sẽ lập bảng bảng thiên hoặc vẽ đồ thị hàm số y = | f(x )| từ đồ thị hay bảng biến thiên của hàm y = f(x) .

Chú ý 1: Đồ thị hàm số y = | f(x) | gồm 2 phần:

+ Phần đồ thị y = f(x) nằm trên Ox

+ Phần đồ thị lấy đối xứng qua Ox của đồ thị y = f(x) nằm dưới Ox

Chú ý 2: Số điểm cực trị của hàm số y = |f(x)| bằng tổng số điểm cực trị của hàm số y = f(x) và số nghiệm bội lẻ của phương trình f(x) = 0

    2. Cực trị của hàm số y = f(|x|)

Để tìm cực trị của hàm số y = f(|x|) ta sẽ lập bảng bảng thiên hoặc vẽ đồ thị hàm số y = f(|x|) từ đồ thị hay bảng biến thiên của hàm y = f(x) .

Chú ý 1: Đồ thị hàm số y = f(|x|) gồm 2 phần:

+ Phần đồ thị y = f(x) nằm bên cạnh phải trục Oy (C1)

+ Phần lấy đối xứng (C1) qua Oy

Chú ý 2: Số điểm cực trị của hàm số y = f(|x|) bằng 2 lần số điểm cực trị dương của hàm số y = f(x) và thêm vào đó 1.

    3. Cực trị của hàm số f (x) = ax^3 + bx^2 + cx + d

– Với hàm số f (x) = ax^3 + bx^2 + cx + d có 2 điểm cực trị x1, x2.

==> Khi đó hàm số y = | f(x) | có n điểm cực trị

       Bài tập tìm cực trị cho những hàm số có dấu giá trị tuyệt đối

Bài tập 1: Cho hàm số y = f(x) có đồ thị (C) như hình vẽ bên. Hàm số y = f(|x|) có bao nhiêu điểm cực trị ?

– Hướng dẫn giải:

Đồ thị (C’) của hàm số y = f(|x|) được vẽ như sau.

+ Giữ nguyên phần đồ thị của(C) nằm bên cạnh phải trục tung ta được (C1)

+ Lấy đối xứng qua trục tung phần đồ thị của (C1) ta được(C2)

+ Khi đó (C’) = (C1)∪(C2) có đồ thị như hình vẽ dưới

Từ đồ thị (C’) ta thấy hàm số y = f(|x|) có 5 điểm cực trị.

Bài tập 2: Cho hàm số y = |(x – 1)(x – 2)^2|. Số điểm cực trị của hàm số là bao nhiêu ?

– Hướng dẫn giải:

=> Mặt khác phương trình f(x) = (x – 1)(x – 2)^2 = 0 có một nghiệm đơn x = 1

+> Ta có số điểm cực trị của hàm số y = | (x – 1)(x – 2)^2 | là tổng số điểm cực trị của hàm số f(x) = (x – 1)(x – 2)^2 và số nghiệm bội lẻ của phương trình f(x) = 0.

Bài tập 3: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên như sau. Đồ thị hàm số y = | f(x) | có bao nhiêu điểm cực trị ?

– Hướng dẫn giải:

Đồ thị hàm y = |f(x)| gồm 2 phần.

+ Phần đồ thị y = f(x) nằm trên Ox

+ Phần đồ thị lấy đối xứng qua Ox của đồ thị y = f(x) nằm dưới Ox

Đồ thị hàm số y = f(x) giao với trục Ox tại những điểm có hoành độ x1; x2; x3; x4

Từ đó ta có bảng biến thiên của y = |f(x)|

Từ bảng biến thiên này hàm số y = | f(x) | có 7 điểm cực trị.

Reply
1
0
Chia sẻ

Video Tim cuc tri cua ham so chua gia tri tuyet doi ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Tim cuc tri cua ham so chua gia tri tuyet doi tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Tim cuc tri cua ham so chua gia tri tuyet doi miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Tim cuc tri cua ham so chua gia tri tuyet doi miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Tim cuc tri cua ham so chua gia tri tuyet doi

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tim cuc tri cua ham so chua gia tri tuyet doi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tim #cuc #tri #cua #ham #chua #gia #tri #tuyet #doi