Contents

Mẹo Hướng dẫn Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để hàm số là hàm số lẻ 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để hàm số là hàm số lẻ được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-06 01:10:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

283

15/08/2022 150

C. m < 3.

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

 • C. m < 3.
 • Đáp án cần chọn là: C
  Với mọi x1≠x2, ta có f(x1)−f(x2)x1−x2=−x12+(m−1)x1+2−−x22+(m−1)x2+2×1−x2
  =−(x1+x2)+m−1
  Để hàm số nghịch biến trên (1; 2) ⇔ − (x1 + x2) + m – 1 < 0, với mọi x1, x2 ∈ (1; 2)
  ⇔ m < (x1 + x2) + 1, với mọi x1, x2 ∈ (1; 2)
  ⇔ m < (1 + 1) + 1 = 3
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án cần chọn là: C
Với mọi x1≠x2, ta có f(x1)−f(x2)x1−x2=−x12+(m−1)x1+2−−x22+(m−1)x2+2×1−x2
=−(x1+x2)+m−1
Để hàm số nghịch biến trên (1; 2) ⇔ − (x1 + x2) + m – 1 < 0, với mọi x1, x2 ∈ (1; 2)
⇔ m < (x1 + x2) + 1, với mọi x1, x2 ∈ (1; 2)
⇔ m < (1 + 1) + 1 = 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tìm toàn bộ những giá trị thực của tham số m để hàm số y=x+2m+2x−m xác lập trên (-1; 0)

Xem đáp án » 15/08/2022 741

Tìm toàn bộ những giá trị thực của tham số m để hàm số  y=mxx−m+2−1 xác lập trên (0; 1).

Xem đáp án » 15/08/2022 368

Xét tính đồng biến, nghịch biến của hàm số f(x) = x2 − 4x + 5 trên khoảng chừng (−∞; 2) và trên khoảng chừng (2; +∞). Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 15/08/2022 308

Xét sự biến thiên của hàm số f(x) = x + 1x trên khoảng chừng (1;+∞). Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 15/08/2022 279

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [−3; 3] để hàm số f(x)  = (m + 1)x + m − 2 đồng biến trên R.

Xem đáp án » 15/08/2022 264

Biết rằng khi m = m0 thì hàm số f(x) = x3 + (mét vuông − 1)x2  + 2x + m − 1 là hàm số lẻ. Mệnh đề nào sau này đúng?

Xem đáp án » 15/08/2022 261

Trong những hàm số sau, hàm số nào tăng trên khoảng chừng (−1; 0)?

Xem đáp án » 15/08/2022 195

Tìm toàn bộ những giá trị thực của tham số m để hàm số y=x−m+2x−m−1xác định trên (0; +∞).

Xem đáp án » 15/08/2022 156

Hàm số y=x+1x−2m+1 xác lập trên 0;1 khi:

Xem đáp án » 15/08/2022 107

Cho hàm số y = mx2 − 2(m − 1)x + 1 (m≠0) có đồ thị (Cm). Tịnh tiến (Cm) qua trái 1 cty ta được đồ thị hàm số (Cm′). Giá trị của m để giao điểm của (Cm) và (Cm′) có hoành độ x = 14 thỏa mãn nhu cầu Đk nào dưới đây?

Xem đáp án » 15/08/2022 86

Cho hàm số f(x)=2x−7. Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 15/08/2022 78

Tìm toàn bộ những giá trị thực của tham số m để hàm số y=x−m+1+2x−x+2m xác lập trên khoảng chừng (−1; 3).

Xem đáp án » 15/08/2022 77

Trong những hàm số  y=x+2−x−2,y=2x+1+4×2−4x+1,

y=x(x−2),y=x+2015+x−2015x+2015−x−2015 có bao nhiêu hàm số lẻ?

Xem đáp án » 15/08/2022 70

Hàm số y=x3x−2 có tập xác lập là:

Xem đáp án » 15/08/2022 68

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

 1. Để y = f(x) là hàm số chẵn thì f(x)=f(-x)

⇔ x^4 + (m-1)x^3 – 2x^2 + 1 = x^4 – (m-1)x^3 – 2x^2 + 1
⇔ m-1 = -(m-1)  ⇔ m = 1

2. Để y=f(x) là hàm số chẵn thì f(x) = -f(-x) 

⇔ x^3-(2m+1)x^2+x-1/2 = -[-x^3-(2m+1)x^2-x-1/2]

⇔ x^3-(2m+1)x^2+x-1/2 = x^3 +(2m+1)x^2+x+1/2

⇔ 2(2m+1)x^2 = -1/4 ⇒ Loại, không còn mức giá trị m nào thỏa mãn nhu cầu.

Chúc bạn học tốt, có gì sai sót mong bạn bỏ qua nha.

Tập xác lập của hàm số $y = dfracx – 1x^2 – x + 3$ là

Hàm số nào sau này là hàm số lẻ?

Trong những hàm số sau, hàm số nào không phải là hàm số chẵn?

Tìm tập xác lập của hàm số (y = sqrt x + 5 ).

Cho hàm số (fleft( x right) = left{ beginarraylx^2 – 2left| x right| + 1,x ne 0\,,,,,,,,,,,,,2,,,x = 0endarray right.).  Chọn phát biểu đúng?

Tập xác lập của hàm số (y = dfrac12cos x – 1) là:

Tập xác lập của hàm số (y = dfraccot xsin x – 1) là:

Tập. xác định của hàm số (y = sqrt 1 – cos 2017x ) là

Hàm số nào sau này là hàm số chẵn?

Hình nào dưới đây màn biểu diễn đồ thị hàm số (y = f(x) = 2sin 2x?)

Hình nào sau này là đồ thị hàm số (y = left| sin x right|?)

Giải phương trình (cot left( 3x – 1 right) =  – sqrt 3 .)

Giải phương trình $sin xcos x + 2left( sin x + cos x right) = 2$.

Trong những phương trình sau phương trình nào có nghiệm ?

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Tìm m để f(x) = x^3 + (m^2-9)x^2 + (m+3)x + m – 3 là hàm số lẻ.

Các vướng mắc tương tự

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để hàm số là hàm số lẻ ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để hàm số là hàm số lẻ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để hàm số là hàm số lẻ miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để hàm số là hàm số lẻ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để hàm số là hàm số lẻ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để hàm số là hàm số lẻ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #tất #cả #những #giá #trị #của #tham #số #để #hàm #số #là #hàm #số #lẻ