Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tính thể tích khí oxi có trong 20 lít không khí 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Tính thể tích khí oxi có trong 20 lít không khí được Update vào lúc : 2022-05-10 19:02:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

357

Bài 6.14 trang 49 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Công thức phân tử của A : ( C_xH_y ). Bài 40. Anken : Tính chất điều chế và ứng dụng

Khi đốt một thể tích hiđrocacbon A mạch hở cần 30 thể tích không khí, sinh ra 4 thể tích (CO_2) . A tác dụng với hiđro (xúc tác Ni), tạo thành một hiđrocacbon no mạch nhánh

Xác định công thức phân tử, công thức cấu trúc của A, biết trong không khí oxi chiếm 20% thể tích, những thể tích khí đo ở cùng Đk.

Công thức phân tử của A : ( C_xH_y )

(C_xH_y + (x + y over 4)O_2 to xCO_2 + y over 2H_2O  )

Quảng cáo

Thể tích oxi phản ứng (V_O_2 = 20 over 200V_kk = 20 over 100.30 = 6(lít))

Ta có phương trình (x=4) và (x + y over 4 = 6 Rightarrow y = 8)

A có công thức phân tử (C_4H_8) mạch hở nên A thuộc loại anken. Vì A tác dụng với hiđro tạo thành hiđrocacbon no mạch nhánh, nên A có cấu trúc mạch nhánh : (eqalign  – CH_3  cr  & ,,,,,,,,,,,,,,,,CH_3,,,,,,,,,, cr )

Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) thiết yếu để đốt cháy . Bài 24.10 Trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 8 – Bài 24: Tính chất của oxi

Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) thiết yếu để đốt cháy :

a)1 mol cacbon ; b) 1,5 mol photpho

Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

a) Phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy cacbon:

(C + ,,,,,,,O_2 to ,,,,,,,CO_2)

1 mol ( to ,,) 1mol

Thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 1 mol C là: 1×22,4=22,4(lít).

Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy 1 mol C là:

 (22,4 over 20 times 100 = 112(l))

Quảng cáo

b) Phương trình hóa học của phản ứng đốt cháy photpho:

(4P,,,, + ,,,,,5O_2 to 2P_2O_5)

4mol          5mol

1,5mol       x mol

(x = 5 times 1,5 over 4 = 1,875(mol))

thể tích oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy 1,5 mol P là:

1,875 x 22,4 =42 (lít)

Thể tích không khí (đktc) cần dùng để đốt cháy 1,5 mol P là:

(42 over 20 times 100 = 210(l))

   a) Phương trình phản ứng khi đốt cháy cacbon:

   VO2 = nO2.22,4 = 1.22,4 = 22,4(l)

   → Vkk = 5VO2 = 5.22,4 = 112(l)

   b) Phương trình hóa học khi đốt cháy photpho:

   Thể tích của oxi cần: VO2 = nO2.22,4 = 1,875.22,4 = 42(l)

   Thể tích của không khí cần dùng là: Vkk = 5VO2 = 5.42=210(l)

Sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng được gọi là

Chọn đáp án đúng nhất. Bản chất của phản ứng cháy là:

Để bảo vệ không khí trong lành toàn bộ chúng ta nên làm gì?

Điều kiện phát sinh phản ứng cháy là:

Sự giống nhau giữa sự cháy và sự oxi hóa chậm là

Làm thế nào để dập tắt sự cháy?

Đốt cháy 6 gam oxi và 6,2 gam P trong bình. Sau phản ứng chất nào còn dư?

Câu nào đúng thời cơ nói về không khí trong những câu sau?

Dãy nào sau này gồm những nguyên nhân gây ô không khí mà em biết?

Phương tiện giao thông vận tải lối đi bộ nào sau này không khiến ô nhiễm không khí?

Đâu không phải là giải pháp hạn chế ô nhiễm không khí?

Nguyên nhân hầu hết gây ô nhiễm không khí ở thành phố là?

Dãy nào dưới đây gồm những biểu lộ của không khí bị ô nhiễm:

Khí nào có Phần Trăm thể tích lớn số 1 trong không khí:

Khí oxygen chiếm bao nhiêu Phần Trăm thể tích không khí?

Cho những hình ảnh dưới đây:

Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) thiết yếu để đốt cháy: 1,5mol photpho

Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

Tính thể tích khí oxi và thể tích không khí (đktc) thiết yếu để đốt cháy: 1mol cacbon

 Cho biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.

Thể tích không khí cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 1 mol axetilen là (những khí đo ở đktc, biết rằng oxi chiếm 20% thể tích không khí) ?

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Tính thể tích khí oxi có trong 20 lít không khí ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tính thể tích khí oxi có trong 20 lít không khí tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Tính thể tích khí oxi có trong 20 lít không khí miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tính thể tích khí oxi có trong 20 lít không khí Free.

Giải đáp vướng mắc về Tính thể tích khí oxi có trong 20 lít không khí

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tính thể tích khí oxi có trong 20 lít không khí vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tính #thể #tích #khí #oxi #có #trong #lít #không #khí