Thủ Thuật về Trận đánh nào sau này mở đầu trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trận đánh nào sau này mở đầu trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950 được Update vào lúc : 2022-05-02 07:09:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

379

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 137.

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • B. Đông Khê
  • Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 137.
    Cách giải: Trận đánh Đông Khê mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. 
    Chọn B
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cách giải: Trận đánh Đông Khê mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. 

Chọn B.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Trận đánh nào sau này mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?

A. Cao Bằng

B.Đông Khê

C. Đình Lập

D.Thất Khê

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 137.

Cách giải: Trận đánh Đông Khê mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. 

Chọn B.

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 1200

Trận đánh nào mở đầu chiến dịch Biên giới thu đông 1950 ?

A.

B.

C.

D.

15/09/2022 781

B. Đông Khê

Đáp án đúng chuẩn

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, trang 137.
Cách giải: Trận đánh Đông Khê mở đầu chiến dịch Biên giới thu – đông 1950. 
Chọn B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đặc điểm của trào lưu yêu nước và cách mạng ở Việt Nam trong năm đầu thế kỉ XX đến năm 1930 là gì?

Xem đáp án » 15/09/2022 4,229

Đối với Trung Quốc, sự Ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (10/1949) có ý nghĩa ra làm sao? 

Xem đáp án » 15/09/2022 2,446

Nhận định của Nguyễn Ái Quốc: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc bản địa không hề con phố nào khác con phố cách mạng vô sản” là vì ảnh hưởng của cuộc cách mạng nào sau này?

Xem đáp án » 15/09/2022 1,492

Nội dung nào sau này không phản ánh đúng tình hình lịch sử dẫn đến việc Ra đời của tổ chức triển khai ASEAN? 

Xem đáp án » 15/09/2022 1,276

Sự kiện nào sau này ghi lại bước tăng trưởng nhảy vọt của cách mạng miền Nam (1954 – 1975)? 

Xem đáp án » 15/09/2022 1,000

Nội dung nào không phải là giải pháp của Việt Nam riêng với Trung Hoa Dân quốc và tay sai sau Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

Xem đáp án » 15/09/2022 513

Sau Chiến tranh toàn thế giới thứ hai, Mĩ nhờ vào cơ sở nào sau này để lấy ra “Chiến lược toàn thế giới”? 

Xem đáp án » 15/09/2022 470

Yếu tố nào ở Việt Nam sau Chiến tranh toàn thế giới thứ nhất đã tạo Đk để: “Chủ nghĩa xã hội chỉ từ phải làm cái việc làgieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi”? 

Xem đáp án » 15/09/2022 370

Nội dung nào sau này phản ánh đúng nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp chỉ huy khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành thường trực trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam? 

Xem đáp án » 15/09/2022 270

Giữa trong năm 40 của thế kỷ XX, Mĩ là nước khởi đầu cuộc cách mạng nào sau này? 

Xem đáp án » 15/09/2022 211

Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954), thông tư “Phải phá vỡ cuộc tiến công ngày đông của giặc Pháp” của Đảng Cộng sản Đông Dương mang đến thắng lợi của chiến dịch nào? 

Xem đáp án » 15/09/2022 207

Phong trào dân chủ 1936 – 1939 ở Đông Dương có ý nghĩa ra làm sao? 

Xem đáp án » 15/09/2022 200

Nguyễn Ái Quốc không đi theo con phố cách mạng mà những vị tiền bối Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, …) đã chọn vì nguyên do nào?

Xem đáp án » 15/09/2022 181

Tỉnh ở đầu cuối được giải phóng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 là 

Xem đáp án » 15/09/2022 161

Lí do nào xác lập Cương lĩnh chính trị thứ nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là cương lĩnh giải phóng dân tộc bản địa sáng tạo, đúng đắn?

Xem đáp án » 15/09/2022 136

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Trận đánh nào sau này mở đầu trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950 ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trận đánh nào sau này mở đầu trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Trận đánh nào sau này mở đầu trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Trận đánh nào sau này mở đầu trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trận đánh nào sau này mở đầu trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trận đánh nào sau này mở đầu trong chiến dịch Biên giới thu đông 1950 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trận #đánh #nào #sau #đây #mở #đầu #trong #chiến #dịch #Biên #giới #thu #đông