Contents

Thủ Thuật về Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp a b có cùng biên độ a = 2 cm cùng tần số f = 20 hz Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp a b có cùng biên độ a = 2 cm cùng tần số f = 20 hz được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-05 10:46:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

273

Công ty Cp BINGGROUP © 2014 – 2022
Liên hệ: Hà Đức Thọ – Hotline: 0986 557 525 – E-Mail: hoặc

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hai nguồn phát sóng phối hợp tại A, B trên mặt nước cách nhau 12 cm phát ra hai xấp xỉ điều hòa cùng tần số 20 Hz, cùng biên độ và cùng pha ban đầu. Xét điểm M trên mặt nước cách A, B những đoạn lần lượt là 4,2 cm và 9 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 32 cm/s. Muốn M là một điểm xấp xỉ với biên độ cực tiểu thì phải dịch chuyển nguồn tại B dọc đường nối A, B từ vị trí ban đầu một đoạn nhỏ nhất là

A. 0,53 cm.

B. 0,84 cm.

C. 0,83 cm.

D. 0,23 cm.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 28 cm có hai nguồn xấp xỉ cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra sóng phối hợp. Gọi Δ1 và Δ2 là hai tuyến phố thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1S2 và cách nhau 9 cm. Biết số điểm cục đại giao thoa trên Δ1 và Δ2 tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực lớn giao thoa trên đoạn thẳng S1S2 là

Xem đáp án » 19/06/2022 940

Trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 40cm luôn xấp xỉ cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhật, AD=30cm. Số điểm cực lớn và đứng yên trên đoạn CD lần lượt

Xem đáp án » 19/06/2022 657

Trên mặt phẳng chất lỏng có hai nguồn phối hợp AB cách nhau 40cm xấp xỉ cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi là M một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A và dao đông với biên độ cực lớn. Đoạn AM có mức giá trị lớn số 1 là:

Xem đáp án » 19/06/2022 635

Trên mặt phẳng chất lỏng có đặt hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 46,25cm và xấp xỉ cùng pha. Sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=40Hz, vận tốc truyền sóng là 5m/s. Trên mặt chất lỏng, gọi M là một điểm nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A và xấp xỉ với biên độ cực tiểu. Đoạn BM có mức giá trị cực lớn là

Xem đáp án » 19/06/2022 458

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trình là uA=uB=acos20πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là yếu tố ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho thành phần chất lỏng tại M xấp xỉ với biên độ cực lớn và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là:

Xem đáp án » 19/06/2022 352

Hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 16cm đang cùng xấp xỉ vuông góc với mặt nước theo phương trình u=acos50πtcm. Xét một điểm C trên mặt nước thuộc cực tiểu giao thoa, giữa C và trung trực của AB có một đường cực lớn giao thoa. Biết AC=17,2cm; BC=13,6cm. Số điểm cực lớn trên đoạn thẳng AC là

Xem đáp án » 19/06/2022 342

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn phối hợp A và B xấp xỉ cùng pha, cùng biên độ a, tần số 20Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s, coi biên độ tuy nhiên không đổi trong quy trình truyền. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông vắn. Số điểm xấp xỉ với biên độ a2 trên đoạn CD là

Xem đáp án » 19/06/2022 207

Hai nguồn sóng phối hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng chừng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x < R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x=9λ. Số điểm xấp xỉ cực lớn trên vòng tròn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 171

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước giữa hai nguồn đồng điệu tần số 25Hz , cách nhau S1S2=32cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. M là yếu tố trên mặt nước cách đều hai nguồn S1,S2 và cách trung điểm I của S1S2 một khoảng chừng 12 cm. Số điểm xấp xỉ cùng pha với hai nguồn nằm trong đoạn thẳng MI là

Xem đáp án » 19/06/2022 136

Hai nguồn sóng phối hợp, đặt tại A và B cách nhau 20 cm xấp xỉ theo phương trình u=acosωt trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng λ=3cm. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, xấp xỉ cùng pha với những nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 19/06/2022 130

Hai nguồn sóng phối hợp trên mặt nước S1, S2 xấp xỉ với phương trình u1=asinωt;u2=acosωt;S1S2=9λ. Điểm M sớm nhất trên trung trực của S1S2 xấp xỉ cùng pha với u1 cách S1, S2 bao nhiêu.

Xem đáp án » 19/06/2022 128

Hai nguồn sóng phối hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A, B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ xấp xỉ tổng hợp tại M có mức giá trị là 6mm, thì biên độ xấp xỉ tổng hợp tại N có mức giá trị:

Xem đáp án » 19/06/2022 123

Trên mặt nước có hai nguồn phối hợp AB cùng pha cách nhau một đoạn 12cm đang xấp xỉ vuông góc với mặt nước  tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước  cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoản 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm xấp xỉ cùng pha với nguồn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 109

Hai nguồn phát sóng phối hợp A và B trên mặt chất lỏng xấp xỉ theo phương trình: uA=acos100πt; uB=bcos100πt. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là yếu tố nằm trên đoạn AI, N là yếu tố nằm trên đoạn IB. Biết IM=5cm và IN=6,5cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực lớn và cùng pha với I là:

Xem đáp án » 19/06/2022 95

Page 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 28 cm có hai nguồn xấp xỉ cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra sóng phối hợp. Gọi Δ1 và Δ2 là hai tuyến phố thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1S2 và cách nhau 9 cm. Biết số điểm cục đại giao thoa trên Δ1 và Δ2 tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực lớn giao thoa trên đoạn thẳng S1S2 là

Xem đáp án » 19/06/2022 940

Trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 40cm luôn xấp xỉ cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhật, AD=30cm. Số điểm cực lớn và đứng yên trên đoạn CD lần lượt

Xem đáp án » 19/06/2022 657

Trên mặt phẳng chất lỏng có hai nguồn phối hợp AB cách nhau 40cm xấp xỉ cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi là M một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A và dao đông với biên độ cực lớn. Đoạn AM có mức giá trị lớn số 1 là:

Xem đáp án » 19/06/2022 635

Trên mặt phẳng chất lỏng có đặt hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 46,25cm và xấp xỉ cùng pha. Sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=40Hz, vận tốc truyền sóng là 5m/s. Trên mặt chất lỏng, gọi M là một điểm nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A và xấp xỉ với biên độ cực tiểu. Đoạn BM có mức giá trị cực lớn là

Xem đáp án » 19/06/2022 458

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trình là uA=uB=acos20πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là yếu tố ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho thành phần chất lỏng tại M xấp xỉ với biên độ cực lớn và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là:

Xem đáp án » 19/06/2022 352

Hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 16cm đang cùng xấp xỉ vuông góc với mặt nước theo phương trình u=acos50πtcm. Xét một điểm C trên mặt nước thuộc cực tiểu giao thoa, giữa C và trung trực của AB có một đường cực lớn giao thoa. Biết AC=17,2cm; BC=13,6cm. Số điểm cực lớn trên đoạn thẳng AC là

Xem đáp án » 19/06/2022 342

Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp A, B có cùng biên độ a=2(cm), cùng tần số f=20(Hz), ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng v=80(cm/s). Biên độ xấp xỉ tổng hợp tại điểm M có AM=12cm, BM=10(cm), là:

Xem đáp án » 19/06/2022 318

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn phối hợp A và B xấp xỉ cùng pha, cùng biên độ a, tần số 20Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s, coi biên độ tuy nhiên không đổi trong quy trình truyền. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông vắn. Số điểm xấp xỉ với biên độ a2 trên đoạn CD là

Xem đáp án » 19/06/2022 207

Hai nguồn sóng phối hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng chừng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x < R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x=9λ. Số điểm xấp xỉ cực lớn trên vòng tròn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 171

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước giữa hai nguồn đồng điệu tần số 25Hz , cách nhau S1S2=32cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. M là yếu tố trên mặt nước cách đều hai nguồn S1,S2 và cách trung điểm I của S1S2 một khoảng chừng 12 cm. Số điểm xấp xỉ cùng pha với hai nguồn nằm trong đoạn thẳng MI là

Xem đáp án » 19/06/2022 136

Hai nguồn sóng phối hợp, đặt tại A và B cách nhau 20 cm xấp xỉ theo phương trình u=acosωt trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng λ=3cm. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, xấp xỉ cùng pha với những nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 19/06/2022 130

Hai nguồn sóng phối hợp trên mặt nước S1, S2 xấp xỉ với phương trình u1=asinωt;u2=acosωt;S1S2=9λ. Điểm M sớm nhất trên trung trực của S1S2 xấp xỉ cùng pha với u1 cách S1, S2 bao nhiêu.

Xem đáp án » 19/06/2022 128

Hai nguồn sóng phối hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A, B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ xấp xỉ tổng hợp tại M có mức giá trị là 6mm, thì biên độ xấp xỉ tổng hợp tại N có mức giá trị:

Xem đáp án » 19/06/2022 123

Hai nguồn phát sóng phối hợp A và B trên mặt chất lỏng xấp xỉ theo phương trình: uA=acos100πt; uB=bcos100πt. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là yếu tố nằm trên đoạn AI, N là yếu tố nằm trên đoạn IB. Biết IM=5cm và IN=6,5cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực lớn và cùng pha với I là:

Xem đáp án » 19/06/2022 95

Page 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 28 cm có hai nguồn xấp xỉ cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra sóng phối hợp. Gọi Δ1 và Δ2 là hai tuyến phố thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1S2 và cách nhau 9 cm. Biết số điểm cục đại giao thoa trên Δ1 và Δ2 tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực lớn giao thoa trên đoạn thẳng S1S2 là

Xem đáp án » 19/06/2022 940

Trên mặt phẳng chất lỏng có hai nguồn phối hợp AB cách nhau 40cm xấp xỉ cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi là M một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A và dao đông với biên độ cực lớn. Đoạn AM có mức giá trị lớn số 1 là:

Xem đáp án » 19/06/2022 635

Trên mặt phẳng chất lỏng có đặt hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 46,25cm và xấp xỉ cùng pha. Sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=40Hz, vận tốc truyền sóng là 5m/s. Trên mặt chất lỏng, gọi M là một điểm nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A và xấp xỉ với biên độ cực tiểu. Đoạn BM có mức giá trị cực lớn là

Xem đáp án » 19/06/2022 458

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trình là uA=uB=acos20πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là yếu tố ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho thành phần chất lỏng tại M xấp xỉ với biên độ cực lớn và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là:

Xem đáp án » 19/06/2022 352

Hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 16cm đang cùng xấp xỉ vuông góc với mặt nước theo phương trình u=acos50πtcm. Xét một điểm C trên mặt nước thuộc cực tiểu giao thoa, giữa C và trung trực của AB có một đường cực lớn giao thoa. Biết AC=17,2cm; BC=13,6cm. Số điểm cực lớn trên đoạn thẳng AC là

Xem đáp án » 19/06/2022 342

Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp A, B có cùng biên độ a=2(cm), cùng tần số f=20(Hz), ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng v=80(cm/s). Biên độ xấp xỉ tổng hợp tại điểm M có AM=12cm, BM=10(cm), là:

Xem đáp án » 19/06/2022 318

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn phối hợp A và B xấp xỉ cùng pha, cùng biên độ a, tần số 20Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s, coi biên độ tuy nhiên không đổi trong quy trình truyền. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông vắn. Số điểm xấp xỉ với biên độ a2 trên đoạn CD là

Xem đáp án » 19/06/2022 207

Hai nguồn sóng phối hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng chừng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x < R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x=9λ. Số điểm xấp xỉ cực lớn trên vòng tròn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 171

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước giữa hai nguồn đồng điệu tần số 25Hz , cách nhau S1S2=32cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. M là yếu tố trên mặt nước cách đều hai nguồn S1,S2 và cách trung điểm I của S1S2 một khoảng chừng 12 cm. Số điểm xấp xỉ cùng pha với hai nguồn nằm trong đoạn thẳng MI là

Xem đáp án » 19/06/2022 136

Hai nguồn sóng phối hợp, đặt tại A và B cách nhau 20 cm xấp xỉ theo phương trình u=acosωt trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng λ=3cm. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, xấp xỉ cùng pha với những nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 19/06/2022 130

Hai nguồn sóng phối hợp trên mặt nước S1, S2 xấp xỉ với phương trình u1=asinωt;u2=acosωt;S1S2=9λ. Điểm M sớm nhất trên trung trực của S1S2 xấp xỉ cùng pha với u1 cách S1, S2 bao nhiêu.

Xem đáp án » 19/06/2022 128

Hai nguồn sóng phối hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A, B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ xấp xỉ tổng hợp tại M có mức giá trị là 6mm, thì biên độ xấp xỉ tổng hợp tại N có mức giá trị:

Xem đáp án » 19/06/2022 123

Trên mặt nước có hai nguồn phối hợp AB cùng pha cách nhau một đoạn 12cm đang xấp xỉ vuông góc với mặt nước  tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước  cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoản 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm xấp xỉ cùng pha với nguồn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 110

Hai nguồn phát sóng phối hợp A và B trên mặt chất lỏng xấp xỉ theo phương trình: uA=acos100πt; uB=bcos100πt. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là yếu tố nằm trên đoạn AI, N là yếu tố nằm trên đoạn IB. Biết IM=5cm và IN=6,5cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực lớn và cùng pha với I là:

Xem đáp án » 19/06/2022 95

Page 4

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 28 cm có hai nguồn xấp xỉ cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra sóng phối hợp. Gọi Δ1 và Δ2 là hai tuyến phố thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1S2 và cách nhau 9 cm. Biết số điểm cục đại giao thoa trên Δ1 và Δ2 tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực lớn giao thoa trên đoạn thẳng S1S2 là

Xem đáp án » 19/06/2022 940

Trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 40cm luôn xấp xỉ cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhật, AD=30cm. Số điểm cực lớn và đứng yên trên đoạn CD lần lượt

Xem đáp án » 19/06/2022 658

Trên mặt phẳng chất lỏng có đặt hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 46,25cm và xấp xỉ cùng pha. Sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=40Hz, vận tốc truyền sóng là 5m/s. Trên mặt chất lỏng, gọi M là một điểm nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A và xấp xỉ với biên độ cực tiểu. Đoạn BM có mức giá trị cực lớn là

Xem đáp án » 19/06/2022 458

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trình là uA=uB=acos20πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là yếu tố ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho thành phần chất lỏng tại M xấp xỉ với biên độ cực lớn và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là:

Xem đáp án » 19/06/2022 352

Hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 16cm đang cùng xấp xỉ vuông góc với mặt nước theo phương trình u=acos50πtcm. Xét một điểm C trên mặt nước thuộc cực tiểu giao thoa, giữa C và trung trực của AB có một đường cực lớn giao thoa. Biết AC=17,2cm; BC=13,6cm. Số điểm cực lớn trên đoạn thẳng AC là

Xem đáp án » 19/06/2022 342

Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp A, B có cùng biên độ a=2(cm), cùng tần số f=20(Hz), ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng v=80(cm/s). Biên độ xấp xỉ tổng hợp tại điểm M có AM=12cm, BM=10(cm), là:

Xem đáp án » 19/06/2022 318

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn phối hợp A và B xấp xỉ cùng pha, cùng biên độ a, tần số 20Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s, coi biên độ tuy nhiên không đổi trong quy trình truyền. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông vắn. Số điểm xấp xỉ với biên độ a2 trên đoạn CD là

Xem đáp án » 19/06/2022 207

Hai nguồn sóng phối hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng chừng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x < R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x=9λ. Số điểm xấp xỉ cực lớn trên vòng tròn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 171

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước giữa hai nguồn đồng điệu tần số 25Hz , cách nhau S1S2=32cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. M là yếu tố trên mặt nước cách đều hai nguồn S1,S2 và cách trung điểm I của S1S2 một khoảng chừng 12 cm. Số điểm xấp xỉ cùng pha với hai nguồn nằm trong đoạn thẳng MI là

Xem đáp án » 19/06/2022 136

Hai nguồn sóng phối hợp, đặt tại A và B cách nhau 20 cm xấp xỉ theo phương trình u=acosωt trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng λ=3cm. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, xấp xỉ cùng pha với những nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 19/06/2022 130

Hai nguồn sóng phối hợp trên mặt nước S1, S2 xấp xỉ với phương trình u1=asinωt;u2=acosωt;S1S2=9λ. Điểm M sớm nhất trên trung trực của S1S2 xấp xỉ cùng pha với u1 cách S1, S2 bao nhiêu.

Xem đáp án » 19/06/2022 128

Hai nguồn sóng phối hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A, B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ xấp xỉ tổng hợp tại M có mức giá trị là 6mm, thì biên độ xấp xỉ tổng hợp tại N có mức giá trị:

Xem đáp án » 19/06/2022 123

Trên mặt nước có hai nguồn phối hợp AB cùng pha cách nhau một đoạn 12cm đang xấp xỉ vuông góc với mặt nước  tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước  cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoản 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm xấp xỉ cùng pha với nguồn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 110

Hai nguồn phát sóng phối hợp A và B trên mặt chất lỏng xấp xỉ theo phương trình: uA=acos100πt; uB=bcos100πt. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là yếu tố nằm trên đoạn AI, N là yếu tố nằm trên đoạn IB. Biết IM=5cm và IN=6,5cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực lớn và cùng pha với I là:

Xem đáp án » 19/06/2022 95

Page 5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 28 cm có hai nguồn xấp xỉ cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra sóng phối hợp. Gọi Δ1 và Δ2 là hai tuyến phố thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1S2 và cách nhau 9 cm. Biết số điểm cục đại giao thoa trên Δ1 và Δ2 tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực lớn giao thoa trên đoạn thẳng S1S2 là

Xem đáp án » 19/06/2022 940

Trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 40cm luôn xấp xỉ cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhật, AD=30cm. Số điểm cực lớn và đứng yên trên đoạn CD lần lượt

Xem đáp án » 19/06/2022 658

Trên mặt phẳng chất lỏng có hai nguồn phối hợp AB cách nhau 40cm xấp xỉ cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi là M một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A và dao đông với biên độ cực lớn. Đoạn AM có mức giá trị lớn số 1 là:

Xem đáp án » 19/06/2022 636

Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 19 cm, xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trình là uA=uB=acos20πt (với t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng của mặt chất lỏng là 40 cm/s. Gọi M là yếu tố ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho thành phần chất lỏng tại M xấp xỉ với biên độ cực lớn và cùng pha với nguồn A. Khoảng cách AM là:

Xem đáp án » 19/06/2022 352

Hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 16cm đang cùng xấp xỉ vuông góc với mặt nước theo phương trình u=acos50πtcm. Xét một điểm C trên mặt nước thuộc cực tiểu giao thoa, giữa C và trung trực của AB có một đường cực lớn giao thoa. Biết AC=17,2cm; BC=13,6cm. Số điểm cực lớn trên đoạn thẳng AC là

Xem đáp án » 19/06/2022 342

Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp A, B có cùng biên độ a=2(cm), cùng tần số f=20(Hz), ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng v=80(cm/s). Biên độ xấp xỉ tổng hợp tại điểm M có AM=12cm, BM=10(cm), là:

Xem đáp án » 19/06/2022 318

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn phối hợp A và B xấp xỉ cùng pha, cùng biên độ a, tần số 20Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s, coi biên độ tuy nhiên không đổi trong quy trình truyền. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông vắn. Số điểm xấp xỉ với biên độ a2 trên đoạn CD là

Xem đáp án » 19/06/2022 207

Hai nguồn sóng phối hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng chừng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x < R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x=9λ. Số điểm xấp xỉ cực lớn trên vòng tròn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 171

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước giữa hai nguồn đồng điệu tần số 25Hz , cách nhau S1S2=32cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. M là yếu tố trên mặt nước cách đều hai nguồn S1,S2 và cách trung điểm I của S1S2 một khoảng chừng 12 cm. Số điểm xấp xỉ cùng pha với hai nguồn nằm trong đoạn thẳng MI là

Xem đáp án » 19/06/2022 136

Hai nguồn sóng phối hợp, đặt tại A và B cách nhau 20 cm xấp xỉ theo phương trình u=acosωt trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng λ=3cm. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, xấp xỉ cùng pha với những nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 19/06/2022 130

Hai nguồn sóng phối hợp trên mặt nước S1, S2 xấp xỉ với phương trình u1=asinωt;u2=acosωt;S1S2=9λ. Điểm M sớm nhất trên trung trực của S1S2 xấp xỉ cùng pha với u1 cách S1, S2 bao nhiêu.

Xem đáp án » 19/06/2022 128

Hai nguồn sóng phối hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A, B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ xấp xỉ tổng hợp tại M có mức giá trị là 6mm, thì biên độ xấp xỉ tổng hợp tại N có mức giá trị:

Xem đáp án » 19/06/2022 123

Trên mặt nước có hai nguồn phối hợp AB cùng pha cách nhau một đoạn 12cm đang xấp xỉ vuông góc với mặt nước  tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước  cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoản 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm xấp xỉ cùng pha với nguồn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 110

Hai nguồn phát sóng phối hợp A và B trên mặt chất lỏng xấp xỉ theo phương trình: uA=acos100πt; uB=bcos100πt. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là yếu tố nằm trên đoạn AI, N là yếu tố nằm trên đoạn IB. Biết IM=5cm và IN=6,5cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực lớn và cùng pha với I là:

Xem đáp án » 19/06/2022 95

Page 6

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở mặt chất lỏng, tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 28 cm có hai nguồn xấp xỉ cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra sóng phối hợp. Gọi Δ1 và Δ2 là hai tuyến phố thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1S2 và cách nhau 9 cm. Biết số điểm cục đại giao thoa trên Δ1 và Δ2 tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực lớn giao thoa trên đoạn thẳng S1S2 là

Xem đáp án » 19/06/2022 940

Trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 40cm luôn xấp xỉ cùng pha, có bước sóng 6cm. Hai điểm CD nằm trên mặt nước mà ABCD là một hình chữ nhật, AD=30cm. Số điểm cực lớn và đứng yên trên đoạn CD lần lượt

Xem đáp án » 19/06/2022 658

Trên mặt phẳng chất lỏng có hai nguồn phối hợp AB cách nhau 40cm xấp xỉ cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=10(Hz), vận tốc truyền sóng 2(m/s). Gọi là M một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A và dao đông với biên độ cực lớn. Đoạn AM có mức giá trị lớn số 1 là:

Xem đáp án » 19/06/2022 636

Trên mặt phẳng chất lỏng có đặt hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 46,25cm và xấp xỉ cùng pha. Sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f=40Hz, vận tốc truyền sóng là 5m/s. Trên mặt chất lỏng, gọi M là một điểm nằm trên đường thẳng vuông góc với AB tại A và xấp xỉ với biên độ cực tiểu. Đoạn BM có mức giá trị cực lớn là

Xem đáp án » 19/06/2022 459

Hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 16cm đang cùng xấp xỉ vuông góc với mặt nước theo phương trình u=acos50πtcm. Xét một điểm C trên mặt nước thuộc cực tiểu giao thoa, giữa C và trung trực của AB có một đường cực lớn giao thoa. Biết AC=17,2cm; BC=13,6cm. Số điểm cực lớn trên đoạn thẳng AC là

Xem đáp án » 19/06/2022 342

Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp A, B có cùng biên độ a=2(cm), cùng tần số f=20(Hz), ngược pha nhau. Coi biên độ sóng không đổi, vận tốc sóng v=80(cm/s). Biên độ xấp xỉ tổng hợp tại điểm M có AM=12cm, BM=10(cm), là:

Xem đáp án » 19/06/2022 318

Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn phối hợp A và B xấp xỉ cùng pha, cùng biên độ a, tần số 20Hz, cách nhau 10cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước 30cm/s, coi biên độ tuy nhiên không đổi trong quy trình truyền. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông vắn. Số điểm xấp xỉ với biên độ a2 trên đoạn CD là

Xem đáp án » 19/06/2022 207

Hai nguồn sóng phối hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng chừng cách x trên đường kính của một vòng tròn bán kính R (x < R) và đối xứng qua tâm của vòng tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x=9λ. Số điểm xấp xỉ cực lớn trên vòng tròn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 171

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước giữa hai nguồn đồng điệu tần số 25Hz , cách nhau S1S2=32cm, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30 cm/s. M là yếu tố trên mặt nước cách đều hai nguồn S1,S2 và cách trung điểm I của S1S2 một khoảng chừng 12 cm. Số điểm xấp xỉ cùng pha với hai nguồn nằm trong đoạn thẳng MI là

Xem đáp án » 19/06/2022 136

Hai nguồn sóng phối hợp, đặt tại A và B cách nhau 20 cm xấp xỉ theo phương trình u=acosωt trên mặt nước, coi biên độ không đổi, bước sóng λ=3cm. Gọi O là trung điểm của AB. Một điểm nằm trên đường trung trực AB, xấp xỉ cùng pha với những nguồn A và B, cách A hoặc B một đoạn nhỏ nhất là:

Xem đáp án » 19/06/2022 130

Hai nguồn sóng phối hợp trên mặt nước S1, S2 xấp xỉ với phương trình u1=asinωt;u2=acosωt;S1S2=9λ. Điểm M sớm nhất trên trung trực của S1S2 xấp xỉ cùng pha với u1 cách S1, S2 bao nhiêu.

Xem đáp án » 19/06/2022 128

Hai nguồn sóng phối hợp A và B cùng tần số, cùng biên độ và cùng pha. Coi biên độ sóng không đổi. Điểm M, A, B, N theo thứ tự thẳng hàng. Nếu biên độ xấp xỉ tổng hợp tại M có mức giá trị là 6mm, thì biên độ xấp xỉ tổng hợp tại N có mức giá trị:

Xem đáp án » 19/06/2022 123

Trên mặt nước có hai nguồn phối hợp AB cùng pha cách nhau một đoạn 12cm đang xấp xỉ vuông góc với mặt nước  tạo ra sóng với bước sóng 1,6cm. Gọi C là một điểm trên mặt nước  cách đều hai nguồn và cách trung điểm O của đoạn AB một khoản 8cm. Hỏi trên đoạn CO, số điểm xấp xỉ cùng pha với nguồn là:

Xem đáp án » 19/06/2022 110

Hai nguồn phát sóng phối hợp A và B trên mặt chất lỏng xấp xỉ theo phương trình: uA=acos100πt; uB=bcos100πt. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 1m/s. I là trung điểm của AB. M là yếu tố nằm trên đoạn AI, N là yếu tố nằm trên đoạn IB. Biết IM=5cm và IN=6,5cm. Số điểm nằm trên đoạn MN có biên độ cực lớn và cùng pha với I là:

Xem đáp án » 19/06/2022 95

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp a b có cùng biên độ a = 2 cm cùng tần số f = 20 hz ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp a b có cùng biên độ a = 2 cm cùng tần số f = 20 hz tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp a b có cùng biên độ a = 2 cm cùng tần số f = 20 hz miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp a b có cùng biên độ a = 2 cm cùng tần số f = 20 hz Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp a b có cùng biên độ a = 2 cm cùng tần số f = 20 hz

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng phối hợp a b có cùng biên độ a = 2 cm cùng tần số f = 20 hz vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trên #mặt #nước #có #hai #nguồn #phát #sóng #kết #hợp #có #cùng #biên #độ #cùng #tần #số