Mẹo Hướng dẫn Trong những công thức sau này hãy lựa chọn công thức sai 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Trong những công thức sau này hãy lựa chọn công thức sai được Update vào lúc : 2022-04-29 09:42:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

64

Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ – Bài 1 trang 112 sgk hoá học 9. Bài 1. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong những công thức sau và viết lại cho đúng :

Nội dung chính

 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • CÂU HỎI KHÁC

Bài 1. Hãy chỉ ra những chỗ sai trong những công thức sau và viết lại cho đúng :

Hướng dẫn làm bài

a) Nguyên tử C thừa hóa trị, nguyên tử O thiếu hóa trị:

Công thức đúng là CH3OH:                    

           H

           |

 H –  C  – OH

          |

         H

b) Nguyên tử C thiếu hóa trị, nguyên tử Cl thừa hóa trị.

Công thức đúng là :CH3 – CH2Cl

       H     H

Quảng cáo

        |       |

  H – C – C – Cl 

        |        |

       H     H

c) Nguyên tử C thừa hóa trị, nguyên tử H thừa hóa trị.

Công thức đúng là: CH3 –  CH3

      H     H

        |       |

  H – C – C – H

        |        |

       H     H

Loigiahay

A – sai, P = [fracAt]

B – đúng

C – đúng

D – đúng

Chọn đáp án A

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 108

Hãy chọn công thức sai trong những công thức aminoaxit sau:

A.

B.

C.

D.

Chọn công thức sai trong những công thức sau:

A.

(cos a + cos b = 2cos fraca + b2cos fraca – b2)

B.

(sin a – sin b = 2cos fraca + b2sin fraca – b2)

C.

(sin a + sin b = 2sin fraca + b2cos fraca – b2)

D.

(cos a – cos b = 2sin fraca + b2sin fraca – b2)

A – sai, P = [fracAt]

B – đúng

C – đúng

D – đúng

Chọn đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Mã vướng mắc: 247852

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Điều kiện xác lập của bất phương trình (2022sqrt x + 2 > 2022x^2 + frac1x – 2) là:
 • Xác định toàn bộ những giá trị của tham số m để phương trình (left( m + 1 right)x^2 – 2left( m + 2 right) + m + 4 = 0) có hai nghiệm phân biệt (x_1,x_2) và (x_1 + x_2 + x_1x_2 < 2).
 • Có bao nhiêu giá trị của tham số m để hệ bất phương trình (left{ beginarraylx – 3 ge m\left( m – 2 right)x le 3m – 3endarray right.) có nghiệm duy nhất ?
 • Kết quả điểm kiểm tra môn Toán trong một kỳ thi của 200 em học viên được trình diễn ở bảng sau: Số trung vị của bảng phân loại tần suất nói trên là:
 • Chọn công thức sai trong những công thức sau:
 • Rút gọn biểu thức (M = cos left( x + fracpi 4 right) + sin left( x – fracpi 4 right))
 • Cho (sin a = frac45,,,cos b = frac817) với (fracpi 2 < a < pi ) và (0 < b < fracpi 2). Giá trị của (sin left( a + b right)) bằng:
 • Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d:x + 5y – 2022 = 0). Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề sau:
 • Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm (Aleft( 0;2 right),,,Bleft( – 3;0 right)). Phương trình đường thẳng AB là:
 • Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng lần lượt có phương trình (d_1:5x – 6y – 4 = 0), (d_2:x + 2y – 4 = 0) và (d_3:mx – left( 2m – 1 right)y + 9m – 19 = 0) (m là tham số). Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để ba đường thẳng đã cho cùng trải qua một điểm.
 • Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai điểm (Aleft( 1;1 right),,,Bleft( – 2;4 right)) và đường thẳng (Delta :mx – y + 3 = 0). Tìm toàn bộ những giá trị của tham số m để (Delta ) cách đều 2 điểm A, B.
 • Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (Delta :3x + 4y – 5 = 0) và điểm (Ileft( 2;1 right)). Đường tròn (left( C right)) có tâm (I) và tiếp xúc với đường thẳng (Delta ) có phương trình là:
 • Cho Elip (left( E right)) có độ dài trục lớn bằng 12, độ dài trục bé bằng tiêu cự. Phương trình chính tắc của (left( E right)) là:
 • Cho đường tròn (left( C right)) có phương trình (left( x – 2 right)^2 + left( y + 1 right)^2 = 1). Điều kiện của m để qua điểm (Aleft( m;1 – m right)) kẻ được 2 tiếp tuyến với (left( C right)) tạo với nhau một góc (90^o) là:
 • Vectơ nào sau này là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (left{ beginarraylx = 1 + 2t\y = 3 – 5tendarray right.,,,,left( t in mathbbR right))
 • Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường elip (left( E right):fracx^23^2 + fracy^22^2 = 1) có 2 tiêu điểm là (F_1,F_2). M là yếu tố thuộc elip (left( E right)). Giá trị của biểu thức (MF_1 + MF_2) bằng:
 • Cho (pi < alpha < frac3pi 2). Phát biểu nào sau này là đúng?
 • Tập nghiệm của bất phương trình (x^2 – 7x + 6 > 0) là:
 • Biểu thức (frac12sin alpha + fracsqrt 3 2cos alpha ) bằng
 • Biểu thức (sin left( – alpha right)) bằng
 • Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tâm của đường tròn (left( C right):x^2 + y^2 – 4x + 6y – 1 = 0) có tọa độ là:
 • Cho đồ thị của hàm số (y = ax + b) có đồ thị là hình bên. Tập nghiệm của bất phương trình (ax + b > 0) là:
 • Vectơ nào sau này không là vectơ pháp tuyến của đường thẳng (2x – 4y + 1 = 0) ?
 • Biểu thức (cos left( alpha + 2pi right)) bằng:
 • Tập nghiệm của hệ bất phương trình (left{ beginarrayl2x – 6 0endarray right.) là:
 • Số giầy bán được trong một quý của một shop bán giầy được thống kê trong bảng sau này
 • Giá trị nhỏ nhất của hàm số (fleft( x right) = fracx2 + frac2x – 1) với (x; > ;1) là:
 • Số nghiệm nguyên của hệ bất pt (left{ beginarrayl2x + 1 > 3x – 2\ – x – 3 < 0endarray right.) là: 
 • Khoảng cách từ điểm (Mleft( 0;1 right)) đến đường thẳng (Delta :5x – 12y – 1 = 0) là:
 • Biết (A,B,C) là những góc của tam giác (ABC), mệnh đề nào sau này đúg:
 • Cho 3 điểm (Aleft( – 6;3 right)), (Bleft( 0; – 1 right)), (Cleft( 3;2 right)).
 • Thống kê điểm kiểm tra 15’ môn Toán của một lớp 10 trường THPT M.V. Lômônôxốp được ghi lại như sau: ​ Số trung vị của mẫu số liệu trên là:
 • Tìm côsin góc giữa (2) đường thẳng (Delta _1:x + 2y – 7 = 0) và (Delta _2:2x – 4y + 9 = 0.)
 • Cho elip (fracx^25 + fracy^24 = 1), khẳg định nào sau này sai ?
 • Đường tròn tâm (I(3; – 1)) và bán kính (R = 2) có phươg trình là:
 • Cho hai điểm (A(1;2),B( – 3;1)), đườg tròn (C) có tâm nằm trên trục Oy và trải qua hai điểm A, B có bán kí
 • Cho đường tròn ((C):,,(x – 2)^2 + (y + 3)^2 = 25.) Phương trình tiếp tuyến của ((C)) tại điểm (Bleft( – 1;1 right)) là:
 • Phương trình tổng quát của đường thẳng trải qua hai điểm (Aleft( 3; – 1 right)) và (Bleft( – 6;2 right))là:
 • Phương trình tham số của đường thẳng qua (Mleft( -2;3 right)) và tuy nhiên tuy nhiên với đườg thẳng (fracx – 7 – 1 = fra
 • Miền nghiệm của bất phương trình (5left( x + 2 right) – 9 < 2x – 2y + 7) khôg chứa điểm nào trong những điểm s

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Trong những công thức sau này hãy lựa chọn công thức sai ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong những công thức sau này hãy lựa chọn công thức sai tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Trong những công thức sau này hãy lựa chọn công thức sai miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Trong những công thức sau này hãy lựa chọn công thức sai Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong những công thức sau này hãy lựa chọn công thức sai

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong những công thức sau này hãy lựa chọn công thức sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #những #công #thức #sau #đây #hãy #chọn #công #thức #sai