Thủ Thuật về Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đã thực thi giải pháp gì Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đã thực thi giải pháp gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-14 16:14:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

174

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế tài chính là nông nghiệp, nhất là những đồn điền cao su, diện tích s quy hoạnh đồn điền cao su tăng, nhiều công ty cao su Ra đời.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế tài chính nào?

A. Công nghiệp

B. Thủ công nghiệp

C. Thương nghiệp

D. Nông nghiệp

Đáp án đúng D.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương thực dân Pháp góp vốn đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành kinh tế tài chính là nông nghiệp, nhất là những đồn điền cao su, diện tích s quy hoạnh đồn điền cao su tăng, nhiều công ty cao su Ra đời.

Giải thích nguyên do chọn đáp án D:

Sau trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất, nước Pháp bị tàn phá nặng nề, nền kinh tế thị trường tài chính bị kiệt quệ. Tư bản độc quyền Pháp vừa tăng cường bóc lột nhân dân lao động trong nước, vừa tăng cường khai thác những thuộc địa để bù đắp những thiệt hại do trận chiến tranh gây ra.

=> Chương trình khai thác lần thứ hai đã được chúng ráo riết thi hành ở Đông Dương, trong số đó có Việt Nam.

Pháp tăng cường góp vốn đầu tư vào Việt Nam, bỏ vốn nhiều nhất vào nông nghiệp và khai mỏ.

– Nông nghiệp: được góp vốn đầu tư vốn nhiều nhất, hầu hết là lập những đồn điền cao su, diện tích s quy hoạnh đồn điền cao su tăng, nhiều công ty cao su Ra đời.

– Công nghiệp:

+ Chú trọng khai mỏ. Các công ti than có từ trước đều được bỏ vốn thêm và hoạt động và sinh hoạt giải trí mạnh hơn. Nhiều công ti than mới tiếp nối đuôi nhau nhau Ra đời.

+ Chú ý tới công nghiệp chế biến: Mở thêm một số trong những cơ sở công nghiệp như những nhà máy sản xuất sợi, nhà máy sản xuất rượu, diêm, xay xát gạo,…

– Thương nghiệp: tư bản Pháp đánh thuế nặng hàng hoá những nước nhập vào việt nam, hầu hết là của Trung Quốc và Nhật Bản. Nhờ đó, hàng hoá của Pháp nhập vào Việt Nam tăng thêm rất nhanh.

– Giao thông vận tải lối đi bộ: được góp vốn đầu tư để tăng trưởng thêm. Đường sắt xuyên Đông Dương được tiếp nối đuôi nhau nhiều đoạn.

– Tài chính: Ngân hàng Đông Dương, đại diện thay mặt thay mặt thế lực của tư bản tài chính Pháp, có Cp trong hầu hết những công ti và xí nghiệp lớn, đã nắm quyền chỉ huy những ngành kinh tế tài chính ở Đông Dương.

=> Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp không thay đổi: hạn chế công nghiệp tăng trưởng, nhất là công nghiệp nặng; tăng cường thủ đoạn bóc lột, vơ vét tiền của của nhân dân ta bằng phương pháp đánh thuế nặng: thuế ruộng đất, thuế thân, thuế rượu, thuế muối, thuế thuốc phiện và hàng trăm thứ thuế khác.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929), thực dân Pháp đã thực thi giải pháp gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế thị trường tài chính Đông Dương?

A. Nâng mức thuế quan với hàng quốc tế

B. Thành lập ngân hàng nhà nước Đông Dương

C. Tăng cường thu thuế

D. Tăng cường nhập khẩu thành phầm & hàng hóa Pháp

Các vướng mắc tương tự

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919 – 1929), thực dân Pháp đã thực thi giải pháp gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế thị trường tài chính Đông Dương?

A. Nâng mức thuế quan với hàng quốc tế. 

B. Thành lập ngân hàng nhà nước Đông Dương. 

C. Tăng cường thu thuế. 

D. Tăng cường nhập khẩu thành phầm & hàng hóa Pháp.

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919), thực dân Pháp sử dụng giải pháp nào để tăng nguồn lực vốn Đông Dương?

A. Mở rộng quy mô sản xuất

B. Khuyến khích tăng trưởng công nghiệp nhẹ

C. Tăng thuế và cho vay vốn ngân hàng lãi

D. Mở rộng trao đổi marketing thương mại

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919), thực dân Pháp sử dụng giải pháp nào để tăng nguồn lực vốn Đông Dương?

A. Mở rộng quy mô sản xuất 

B. Khuyến khích tăng trưởng công nghiệp nhẹ

C. Tăng thuế và cho vay vốn ngân hàng lãi  

D. Mở rộng trao đổi marketing thương mại

Một trong những mục tiêu chính của thực dân Pháp trong quy trình thực thi cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929) là

B. góp vốn đầu tư tăng trưởng đồng điệu hạ tầng ở Đông Dương.

Mục đích chung của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) và cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp thực thi ở Đông Dương là

A. Thúc đẩy kinh tế tài chính thuộc địa tăng trưởng

B. Bù đắp thiệt hại do trận chiến tranh gây ra và làm giàu cho chính quốc

C. Bù đắp thiệt hại trận chiến tranh

D. Phát triển kinh tế tài chính chính quốc

Mục đích chung của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914) và cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929) của thực dân Pháp thực thi ở Đông Dương là

A. Thúc đẩy kinh tế tài chính thuộc địa tăng trưởng. 

B. Bù đắp thiệt hại do trận chiến tranh gây ra và làm giàu cho chính quốc. 

C. Bù đắp thiệt hại trận chiến tranh. 

D. Phát triển kinh tế tài chính chính quốc.

Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929) khi

A. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã

B. Thế giới tư bản đang lâm vào cảnh khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ thừa

C. Cuộc trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất kết thúc

D. Kinh tế những nước tư bản đang trên đà tăng trưởng

Thực dân Pháp tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929) khi 

A. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã. 

B. Thế giới tư bản đang lâm vào cảnh khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ thừa

C. Cuộc trận chiến tranh toàn thế giới thứ nhất kết thúc.

D. Kinh tế những nước tư bản đang trên đà tăng trưởng

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đã thực thi giải pháp gì ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đã thực thi giải pháp gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đã thực thi giải pháp gì miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đã thực thi giải pháp gì miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đã thực thi giải pháp gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai thực dân Pháp đã thực thi giải pháp gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #cuộc #khai #thác #thuộc #địa #lần #thứ #hai #thực #dân #Pháp #đã #thực #hiện #biện #pháp #gì