Mẹo Hướng dẫn Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khí nào Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khí nào được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-30 10:27:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

32

Trắc nghiệm: Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng

A. góc khúc xạ luôn bé nhiều hơn nữa góc tới.

B. góc khúc xạ luôn to nhiều hơn góc tới.

C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.

D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

Đáp án đúng: D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.

Áp dụng công thức định luật khúc xạ ánh sáng n1sini = n2sin r → khi i tăng thì r cũng tăng.

Cùng Top tài liệu tìm hiểu về hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng qua nội dung nội dung bài viết dưới đây nhé.

– Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới (tạo bởi tia tới và pháp tuyến) và ở phía bên kia pháp tuyến so với tia tới.

– Với hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin góc tới (sini) và sin góc khúc xạ (sinr) luôn không đổi:

Công thức: sin i/ sin r = Hằng số

Công thức của định luật khúc xạ ánh sáng viết dưới dạng đối xứng:

n1sini = n2sinr

Hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt này sang môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt khác bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên được gọi là hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng

Ánh sáng truyền đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó:

n12= 1/n21

Chú ý: Tính thuận nghịch cũng biểu lộ ở sự truyền thẳng và sự phản xạ.

a) Chiết suất tỉ đối

Tỉ số không đổi

sin i/ sin r

trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ được gọi là chiết suất tỉ đối n21 của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (2) chứa tia khúc xạ riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (1) chứa tia tới.

+ n21 > 1 thì r < i: Tia khúc xạ bị lệch lại gần pháp tuyến hơn. Ta nói môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (2) chiết quang hơn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (1).

+ n21  i: Tia khúc xạ bị lệch xa pháp tuyến hơn. Môi trường (2) chiết quang kém môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (1).

b) Chiết suất tuyệt đối

– Chiết suất tuyệt đối (thường gọi tắt là chiết suất) của một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là chiết suất tỉ đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đó riêng với chân không.

+ Chiết suất của chân không là một trong.

+ Chiết suất của không khí gần bằng 1.

+ Các môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt khác đều phải có chiết suất tuyệt đối to nhiều hơn 1.

– Hệ thức giữa chiết suất tỉ đối và chiết suất tuyệt đối:

n21= n2/n1

Trong số đó:

n1 là chiết suất tuyệt đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (2)

n2 là chiết suất tuyệt đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên (1)

Chú ý:

– Hệ thức giữa chiết suất tỉ đối và vận tốc truyền ánh sáng trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên:

n = n21= v1/v2

– Chiết suất của một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên: n = v/c

Trong số đó:

+ c = 3.108 m/s là vận tốc ánh sáng trong chân không.

+ v là vận tốc ánh sáng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên có chiết suất n.

– Biểu thức khác của định luật khúc xạ ánh sáng:

n1sini = n2sinr

+ Trường hợp i và r nhỏ hơn 10o thì: sini ≈ i; sinr ≈ r

Ta có: n1i = n2r

+ Trường hợp i = 0o, r = 0o thì tia sáng đi vuông góc với mặt phân cách (không xẩy ra hiện tượng kỳ lạ khúc xạ).

Vị trí thật của những vật ở trong nước thấp hơn vị trí mà mắt ta nhìn thấy

Nhìn xuống cốc nước, ta thấy ống hút như bị gãy khúc tại mặt nước và đáy cốc dường như cao lên

KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

1. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Khúc xạ là hiện tượng kỳ lạ chùm tia sáng bị đổi phương đột ngột khi trải qua mặt phân cách hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyền ánh sáng.

2. Định luật khúc xạ ánh sáng

– Tia tới: Tia sáng đi đến mặt phân cách hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

– Tia khúc xạ: Tia sáng bị khúc xạ qua mặt phân cách

– Góc tới i: hợp bởi tia tới và pháp tuyến

– Góc khúc xạ r: hợp bởi tia khúc xạ và pháp tuyến

* Định luật khúc xạ ánh sáng

– Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới

– Tia tới và tia khúc xạ nằm ở vị trí hai bên pháp tuyến tại điểm tới

– Đối với hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên trong suốt nhất định, tỉ số giữa sin của góc tới và sin của góc khúc xạ  là một hằng số

(fracsin imathoprm snolimits rminr = n) 

+ Nếu n > 1: (môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khúc xạ  (mt 2) chiết quang hơn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tới (mt1))

(sin i > mathoprm snolimits rminr to i > r): tia khúc xạ gần pháp tuyến hơn so với tia tới

+ Nếu n < 1: (môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên khúc xạ  (mt 2) chiết quang kém môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tới (mt1))

(sin i < mathoprm snolimits rminr to i < r): tia khúc xạ xa pháp tuyến hơn so với tia tới

1. Chiết suất tỉ đối

Chiết suất tỉ đối giữa hai môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bất kỳ được xác lập bằng biểu thức: (n_21 = fracv_1v_2)

2. Chiết suất tuyệt đối

Chiết suất tuyệt đối của một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là chiết suất tỉ đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đó riêng với chân không.

(n = fraccv)

Trong số đó:

     + n: chiết suất của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

     + c: vận tốc ánh sáng trong chân không

     + v: vận tốc truyền ánh sáng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên xét

Vì vận tốc của ánh sáng truyền đi trong những môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bao giờ cũng nhỏ hơn vận tốc ánh sáng trong chân không (v < c) nên chiết suất tuyệt đối của mọi chất đều to nhiều hơn 1.

(n_21 = fracn_2n_1)

Trong số đó:

+ n21: chiết suất tỉ đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 2 riêng với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 1

+ n1: chiết suất tuyệt đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 1

+ n2: chiết suất tuyệt đối của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên 2

– Viết lại biểu thức định luật khúc xạ: (n_1sin i = n_2sin rmr)

III. TÍNH THUẬN NGHỊCH CỦA SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG.

Thí nghiệm đã cho toàn bộ chúng ta biết (Ở hình 26.1) nếu hòn đảo chiều, cho ánh sáng truyền từ nước ra không khí theo tia RI thì nó khúc xạ vào không khí theo tia IS. Như vậy ánh sáng truyến đi theo đường nào thì cũng truyền ngược lại theo đường đó.

Đây đó đó là tính thuận nghịch của yếu tố truyền ánh sáng.

Từ tính thuận nghịch, ta suy ra: n12 = (frac1n_21)

Tính thuận nghịch này cũng biểu lộ ở sự truyền thẳng và sự phản xạ. 

IV- ỨNG DỤNG CỦA HIỆN TƯỢNG KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Giải thích hiện tượng kỳ lạ nhìn thấy khung trời đêm đầy sao lấp lánh: Vào những buổi đêm khi nhìn lên trời bạn thấy được những vì sao lấp lánh nguyên nhân của nó là vì ánh sáng từ những ngôi sao 5 cánh bị khúc xạ (gãy khúc) nhiều lần khi truyền từ không khí truyền từ không khí xuyên qua bầu khí quyển của trái đất.

Sơ đồ tư duy về khúc xạ ánh sáng

Reply
1
0
Chia sẻ

Video Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khí nào ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khí nào tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khí nào miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khí nào miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khí nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong hiện tượng kỳ lạ khúc xạ ánh sáng tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới khí nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #hiện #tượng #khúc #xạ #ánh #sáng #tia #khúc #xạ #lệch #pháp #tuyến #hơn #tia #tới #khí #nào