Kinh Nghiệm Hướng dẫn Trong lai tế bào sinh dưỡng một trong những phương pháp để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong lai tế bào sinh dưỡng một trong những phương pháp để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai được Update vào lúc : 2022-04-27 04:47:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

90

Thao tác nào sau này thuộc một trong những khâu của kỹ thuật chuyển gen?

A.   Dùng những hoocmôn thích hợp để kích thích tế bào lai tăng trưởng thành cây lai.

B.   Nối gen của tế bào cho và plasmit của vi khuần tạo ra ADN tái tổng hợp

C.   Cho vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nuôi dưỡng keo hữu cơ pôlietilen glycol để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai.

D.   Cho vào môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên nuôi dưỡng những virut Xenđê đã biết thành làm giảm hoạt tính để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai

Các vướng mắc tương tự

(1)      Dùng hocmon sinh trưởng để kích thích mô sẹo tăng trưởng thành cây.

(3)      Tách những tế bào từ cây lai và nhân giống vô tính in vitro

(5)      Loại bỏ thành tế bào thực vật.

A. (5), (4), (2), (1), (3)

B. (3), (4), (2), (1), (5)

C. (3), (4), (5), (1), (2)

D. (5), (4), (3), (2), (1)

Dung hợp tế bào trần (lai tế bào sinh dưỡng) của 2 cây lưỡng bội thuộc hai loài hạt kín rất khác nhau tạo ra tế bào lai. Nuôi cấy tế bào lai trong một trường đặc biệt quan trọng cho chứng phân loại và tái sinh thành cây lai. Phát biểu nào sau này đúng?

A.   Cây lai này luôn có kiểu gen dị hợp tử về toàn bộ những gen.

B.   Cây lai này còn có bộ nhiễm sắc thể tứ bội

C.   Cây lai này mang hai bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của hai loài trên

D.   Cây lai này sẽ không còn hoàn toàn có thể sinh sản hữu tính

Dung hợp tế bào trần (lai tế bào sinh dưỡng) của 2 cây lưỡng bội thuộc hai loài hạt kín rất khác nhau tạo ra tế bào lai. Nuôi cấy tế bào lai trong một trường đặc biệt quan trọng cho chứng phân loại và tái sinh thành cây lai. Phát biểu nào sau này đúng?

A.   Cây lai này luôn có kiểu gen đồng hợp tử về toàn bộ những gen

B.   Cây lai này còn có bộ nhiễm sắc thể tứ bội

C.   Cây lai này mang hai bộ nhiễm sắc thể đơn bội của hai loài trên

D.   Cây lai này hoàn toàn có thể sinh sản hữu tính

Quy trình chuyển gen sản sinh prôtêin của sữa người vào cừu tạo ra cừu chuyển gen gồm tiến trình :

(2). Chọn lọc và nhân dòng tế bào chuyển gen (chưa ADN tái tổng hợp).

(4). Lấy nhân tế bào chuyển gen rồi cho vào trứng đã biết thành mất tự tạo ra tế bào chuyển nhân.

Trình tự đúng tiến trình là:

A. (3), (2), (1), (4), (5).

B. (1), (3), (2), (4), (5).

C. (3), (2), (4), (1), (5).

D. (3), (2), (1), (5), (4).

Cho tiến trình:

I. Chọn tế bào xoma của cây khoai tây và cây cà chua.

II. Trộn hai tế bào trần nuôi trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tự tạo để tạo tế bào lai mang 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài.

III. Nuôi cấy để tế bào lai tăng trưởng thành cây lai tuy nhiên nhị bội.

IV. Loại bỏ thành xenlulozo tạo ra hai tế bào trần.

Quy trình dung hợp tế bào trần tạo ra cây lai Pomato theo thứ tự:

A. I → II → III → IV. 

B. I → II → IV → III

C. I → III → II → IV.

D. I → IV → II → III.

Quy trình chuyển gen sản sinh protein của sữa người vào cừu tạo ra cừu chuyển gen gồm tiến trình

1. Tạo vecto chứ gen người và chuyển vào tế bào xoma của cừu

2. Chọn lọc và nhân dòng tế bào chuyển gen

3. Nuôi cây tế bào xoma của cừu trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tự tạo

4. Lấy nhân tế bào chuyển gen rồi cho vào trứng đã biết thành mất tự tạo ra tế bài chuyển nhân.

5. Chuyển phôi được tăng trưởng từ tế bào chuyển nhân vào tử cung của cừu để tăng trưởng thành khung hình.

Thứ tự tiến trình tiến hành

A. 1,3,2,4,5 

B. 3,2,1,4,5

C. 1,2,3,4,5

D. 2,1,3,4,5

(1) Tạo vectơ chứa gen người và chuyển vào tế bào xoma của cừu.

(3) Nuôi cấy tế bào xoma của cừu trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tự tạo.

(5) Chuyển phôi đã tiếp tục tăng trưởng từ tế bào chuyển nhân vào tử cung của cừu để phôi tăng trưởng thành khung hình.

Thứ tự tiến trình tiến hành là

Quy trình chuyển gen sản sinh protein của sữa người vào cừu tạo ra cừu chuyển gen gồm tiến trình

1. Tạo véc tơ chứa gen người và chuyển vào tế bào xoma của cừu

2. Chọn lọc và nhân dòng tế bào chuyển gen

3. Nuôi cấy tế bào xoma của cừu trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên tự tạo

4. Lấy nhân tế bào chuyển gen rồi cho vào tế bào trứng đã biết thành mất tự tạo ra tế bào chuyển nhân

5. Chuyển phôi được tăng trưởng từ tế bào chuyển nhân vào tử cung của cừu đê phôi tăng trưởng thành khung hình

Thứ tự tiến trình tiến hành

A. 1, 3, 2, 4, 5

B. 3, 2,1, 4, 5

C. 1, 2, 3, 4, 5

D. 2,1, 3, 4, 5

Bảng dưới đây cho ta biết 1 số thông tin về tạo giống bằng công nghệ tiên tiến và phát triển tế bào:

Cột A Cột B 1. Nuôi cấy hạt phấn a) Tạo nên quần thể cây trồng giống hệt về kiểu gen 2. Lấy tế bào sinh dưỡng b) Cần phải vô hiệu thành tế bào trước lúc đem lai 3. Nuôi cấy mô tế bào c) Cần xử lí chất consixin gây lưỡng bội hóa tạo cây lưỡng bội 4. Cấy truyền phôi d) Kĩ thuật chia cắt phôi động vật hoang dã thành nhiều phôi

Trong những phương án dưới đây, phương án nào có tổng hợp ghép đôi đúng?

A. 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

B. 1-c, 2-b, 3-a, 4-d

C. 1-c, 2-a, 3-c, 4-d

D. 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Trong lai tế bào sinh dưỡng một trong những phương pháp để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong lai tế bào sinh dưỡng một trong những phương pháp để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Trong lai tế bào sinh dưỡng một trong những phương pháp để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Download Trong lai tế bào sinh dưỡng một trong những phương pháp để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai Free.

Thảo Luận vướng mắc về Trong lai tế bào sinh dưỡng một trong những phương pháp để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong lai tế bào sinh dưỡng một trong những phương pháp để tăng tỉ lệ kết thành tế bào lai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #lai #tế #bào #sinh #dưỡng #một #trong #những #phương #pháp #để #tăng #tỉ #lệ #kết #thành #tế #bào #lai