Mẹo Hướng dẫn Trong quy trình dịch mã côđon 5 phẩy aug 3 phẩy sẽ khớp đối tương hỗ update với bổ ba nào dưới đây Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Trong quy trình dịch mã côđon 5 phẩy aug 3 phẩy sẽ khớp đối tương hỗ update với bổ ba nào dưới đây được Update vào lúc : 2022-05-04 12:15:13 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

371

Đáp án A

Theo NTBS ta có :

Trong quy trình dịch mã, những anticodon khớp tương hỗ update với những codon theo nguyên tắc :

A (tARN) khớp tương hỗ update với U (mARN)

U (tARN) khớp tương hỗ update với A (mARN)

G (tARN) khớp tương hỗ update với X (mARN)

X (tARN) khớp tương hỗ update với G (mARN)

→ anti côđon 3’UAX5’ khớp tương hỗ update với côđon 5’AUG3.

Trong quy trình dịch mã, anticôđon nào sau này khớp tương hỗ update với côđon 5’AUG3′?

A. 3’UAX5′.

Đáp án đúng chuẩn

B. 3’AUG5′.

C. 5’UAX3′.

D. 5’AUG3′.

Xem lời giải

Đáp án A

Theo NTBS ta có :

Trong quy trình dịch mã, những anticodon khớp tương hỗ update với những codon theo nguyên tắc :

A (tARN) khớp tương hỗ update với U (mARN)

U (tARN) khớp tương hỗ update với A (mARN)

G (tARN) khớp tương hỗ update với X (mARN)

X (tARN) khớp tương hỗ update với G (mARN)

→ anti côđon 3’UAX5’ khớp tương hỗ update với côđon 5’AUG3.

Những vướng mắc liên quan

Trong quy trình dịch mã, anticôđon nào sau này khớp tương hỗ update với côđon 5 ‘ A U G 3 ‘ .

A. 3’UAX5′.

B. 3’AUG5′.

C. 5’UAX3′.

D. 5’AUG3′.

Trong quy trình dịch mã, anticôđon nào sau này khớp tương hỗ update với côđon 5’AUG3′?

A. 3’UAX5′.

B. 3’AUG5′.

C. 5’UAX3′.

D. 5’AUG3′.

Trong quy trình dịch mã, anti côđon nào sau này khớp tương hỗ update với côđon 5’AUG3’?

A. 3’UAX5’

B. 3’AUG5’

C. 5’UAX3’

D. 5’AUG3’

Trong quy trình dịch mã, bộ ba mã sao 3’AUX5’ của mARN khớp tương hỗ update với bộ ba đối mã nào sau này ?

A. 5’UAG3’

B. 3’AUG5’

C. 3’UAG5’

D. 3’UAX5’

(1) Bộ ba đối mã của phức tạp Met – tARN (UAX) gắn tương hỗ update với côđon mở đầu (AUG) trên mARN

(3) Tiều cty lớn của ribôxôm kết phù thích hợp với tiều cty bé tạo thành ribôxôm  hoàn hảo nhất

(5) Ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều 5’→ 3′.

A. (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5).

(1) Bộ ba đối mã của phức tạp Met – tARN (UAX) gắn tương hỗ update với côđon mở đầu (AUG) trên mARN.

(3) Tiểu cty bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận ra đặc hiệu.

(5) Ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều 5’ → 3’.

Thứ tự đúng của những sự kiện trình làng trong quy trình mở đầu và quy trình kéo dãn chuỗi pôlipeptit là:

B. (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5).

Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc tương hỗ update giữa G-X, A-U và ngược lại được thể hiện trong cấu trúc phân tử và quy trình nào sau này?

(1) Quá trình phiên mã,   

(2) Phân tử tARN,   

(3) Phân tử rARN,     

(4) Quá trình dịch mã.

A. (1), (2).

B. (2), (3), (4). 

C. (1), (3), (4)

D. (1), (3)

Cho những sự kiện trình làng trong quy trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau:

(I) Bộ ba đối mã của phức tạp Met-tARN (UAX) gắn tương hỗ update với côđon mở đầu (AUG) trên mARN.

(II) Tiểu cty lớn của ribôxôm kết phù thích hợp với tiểu cty bé tạo thành ribôxôm hoàn hảo nhất.

(III) Tiểu cty bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận ra đặc hiệu.

(IV) Côđon thứ hai trên mARN gắn tương hỗ update với anticôđon của phức hệ aa1-tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu).

(V) ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều 5’→ 3′.

(VI) Hình thành link peptit giữa axit amin mở đầu và aa1.

Các sự kiện trong quy trình mở đầu và quy trình kéo dãn chuỗi pôlipeptit trình làng theo thứ tự là

A. (II) → (I) → (III) → (IV) → (VI) → (V)

B. (III) → (I) → (II) → (IV) → (VI) → (V)

C. (III) → (II) → (I) → (VI) → (V) → (VI)

D. (II) → (III) → (I) → (IV) → (V) → (VI)

Reply
2
0
Chia sẻ

Video Trong quy trình dịch mã côđon 5 phẩy aug 3 phẩy sẽ khớp đối tương hỗ update với bổ ba nào dưới đây ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Trong quy trình dịch mã côđon 5 phẩy aug 3 phẩy sẽ khớp đối tương hỗ update với bổ ba nào dưới đây tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Trong quy trình dịch mã côđon 5 phẩy aug 3 phẩy sẽ khớp đối tương hỗ update với bổ ba nào dưới đây miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Trong quy trình dịch mã côđon 5 phẩy aug 3 phẩy sẽ khớp đối tương hỗ update với bổ ba nào dưới đây miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Trong quy trình dịch mã côđon 5 phẩy aug 3 phẩy sẽ khớp đối tương hỗ update với bổ ba nào dưới đây

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong quy trình dịch mã côđon 5 phẩy aug 3 phẩy sẽ khớp đối tương hỗ update với bổ ba nào dưới đây vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #quá #trình #dịch #mã #côđon #phẩy #aug #phẩy #sẽ #khớp #đối #bổ #sung #với #bổ #nào #dưới #đây