Mẹo Hướng dẫn Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp AB xấp xỉ với tần số 25hz Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp AB xấp xỉ với tần số 25hz được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-15 05:41:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

314

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B xấp xỉ với tần số 75Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là 23,5cm và 11,5cm sóng có biên độ cực lớn. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 vân cực lớn giao thoa. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng

Nội dung chính

 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B xấp xỉ với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng chừng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm sóng có biên độ cực lớn. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy những cực lớn khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là ?
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Giao thoa – Sóng cơ và sóng âm – Vật Lý 12 – Đề số 4

A.

B.

C.

D.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Một sợi dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định và thắt chặt, đầu B gắn với một nhánh của âm thoa xấp xỉ điều hoà theo phương vuông góc với dây với tần số có mức giá trị thay đổi từ 30 Hz đến 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây luôn bằng 40 (m/s), chiều dài của sợi dây AB là một trong,5 m. Để tạo nên sóng dừng trên dây với số nút nhiều nhất thì giá trị của tần số f là

Xem đáp án » 31/08/2022 1,110

Trên mặt phẳng chất lỏng có hai nguồn phối hợp AB cách nhau 100cm xấp xỉ cùng pha. Biết sóng do mỗi nguồn phát ra có tần số f = 10Hz, vận tốc truyền sóng 3m/s. Gọi M là một điểm nằm trên đường vuông góc với AB tại A, xấp xỉ với biên độ cực lớn. Đoạn AM có mức giá trị nhỏ nhất là: 

Xem đáp án » 01/09/2022 1,106

Một sợi dây căng giữa hai điểm cố định và thắt chặt cách nhau 75 cm. Hai tần số gần nhau liên tục mà cùng tạo ra sóng dừng trên dây là 15 Hz và 20 Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là

Xem đáp án » 01/09/2022 970

 Một vật xấp xỉ điều hòa với phương trình x=10cos10πt−π2cm. Vật qua vị trí  x = 5 cm lần thứ 2022 vào thời gian 

Xem đáp án » 31/08/2022 832

Trong hiện tượng kỳ lạ giao thoa sóng với hai nguồn đồng pha, những điểm trong vùng giao thoa xấp xỉ với biên độ cực lớn khi hiệu lối đi của sóng từ hai nguồn là 

Xem đáp án » 31/08/2022 741

Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định và thắt chặt, đang sẵn có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng duy nhất, biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là 

Xem đáp án » 01/09/2022 718

Một vật thực thi đồng thời hai xấp xỉ thành phần cùng phương có phương trình  x1=6cos20t−π6cm và x2=A2cos20t+π2cm. Biết xấp xỉ tổng hợp có vận tốc cực lớn vmax=1,23m/s . Tìm biên độ A2

Xem đáp án » 01/09/2022 637

Con lắc đơn có chiều dài l = 81cm xấp xỉ với biên độ góc α0=50 ở nơi có g=π2m/s2. Quãng đường ngắn nhất của quả nặng đi được trong mức chừng thời hạn Δt=6,9s là

Xem đáp án » 01/09/2022 616

Một lò xo có khối lượng không đáng kể, có độ cứng k. Một đầu giữ cố định và thắt chặt đầu còn sót lại gắn với vật nhỏ có khối lượng m, vật xấp xỉ điều hòa với biên độ A. Vào thời gian động năng của vật bằng 3 lần thế năng của lò xo, độ lớn vận tốc của vật được xem theo biểu thức: 

Xem đáp án » 31/08/2022 561

Một vật xấp xỉ cưỡng bức do tác dụng của ngoại lực F=0,5cos10πt (F tính bằng N, t tính bằng s). Vật xấp xỉ cưỡng bức với 

Xem đáp án » 01/09/2022 560

 Một nguồn điểm O phát sóng âm có hiệu suất không đổi trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyền âm đẳng hướng và không hấp thụ âm. Hai điểm A, B cách nguồn âm lần lượt là r1 và r2 . Biết cường độ âm tại A gấp 4 lần cường độ âm tại B. Tỉ số r2r1 bằng 

Xem đáp án » 31/08/2022 538

Một con lắc đơn có chiều dài 1m xấp xỉ tại nơi có g=π2m/s2. Ban đầu kéo vật khỏi phương thẳng đứng một góc α0=0,1 rad rồi thả nhẹ, chọn gốc thời hạn lúc vật khởi đầu xấp xỉ thì phương trình li độ dài của vật là:

Xem đáp án » 31/08/2022 526

Khi tổng hợp hai xấp xỉ cùng phương, cùng tần số và rất khác nhau pha ban đầu thì thấy pha của xấp xỉ tổng hợp cùng pha với xấp xỉ thứ hai. Kết luận nào sau này đúng? 

Xem đáp án » 31/08/2022 520

Trên mặt nước tại hai điểm A và B cách nhau 25 cm, có hai nguồn phối hợp xấp xỉ điều hòa cùng biên độ, cùng pha với tần số 25 Hz theo phương thẳng đứng. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 3 (m/s). Một điểm M nằm trên mặt nước cách A, B lần lượt là 15 cm và 17 cm có biên độ xấp xỉ bằng 12 mm. Điểm N nằm trên đoạn AB cách trung điểm O của AB là 2 cm xấp xỉ với biên độ là 

Xem đáp án » 31/08/2022 452

Tại điểm O trên mặt nước yên tĩnh, có một nguồn sóng xấp xỉ điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f = 2Hz. Từ O có những gợn sóng tròn phủ rộng rộng tự do ra ra xung quanh. Khoảng cách giữa 2 gợn sóng liên tục là 20 cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là: 

Xem đáp án » 01/09/2022 313

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B xấp xỉ với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng chừng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm sóng có biên độ cực lớn. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy những cực lớn khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là ?

A.

12 cm/s.

B.

100cm/s.

C.

36 cm/s.

D.

24 cm/s.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

(Đề cho thiếu hai nguồn cùng pha) Hai nguồn cùng pha nên trung trực là cực lớn giao thoa. Tại M có cực lớn, giữa M và trung trực của AB có 2 dãy cực lớn khác nên tại M có cực lớn bậc 3 Ta có:

Vận tốc truyền sóng v =lf =1,5.16 = 24cm/s .

Vậy đáp án đúng là D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Giao thoa – Sóng cơ và sóng âm – Vật Lý 12 – Đề số 4

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Trên mặt thoáng của chất lỏng yên lặng người ta tạo hai nguồn Α và Β (AB = 21 cm) xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trinh uA =3cos20πt (cm), uB = 2cos(20πt + π)(cm). Coi biên độ sóng khi truyền đi không thay đổi và vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 40 cm/s. Số điểm xấp xỉ với biên độ bằng 1 cm giữa Α và Β bằng:

 • Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng phối hợp đặt tại A và B xấp xỉ điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ. Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu lối đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng:

 • Hai nguồnphátsóngkếthợp A, B vớiAB = 16 cmtrênmặtthoángchấtlỏng, daođộngtheophươngtrìnhuA = 5cos(30

  t) mm; uB = 5cos(30t + /2) mm. Coibiênđộsóngkhôngđổi, tốcđộsóngv = 60 cm/s.Gọi O làtrungđiểmcủa AB, điểmđứngyêntrênđoạn AB gần O nhấtvàxa O nhấtcách O mộtđoạntươngứnglà ?

 • Tại hai điểm A và B trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm có hai nguồn phát sóng phối hợp xấp xỉ theo phương trình

  (mm); (mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 40cm/s. Tìm số cực lớn trên cạnh CD của hình chữ nhật ABCD với BC = 12cm.

 • Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn phối hợp A và B đặt cách nhau 20 cm xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trình lần lượt là:

  (cm) và (cm). Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 2m/s. Gọi C và D là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình chữ nhật với . Số vân cực lớn có trong mức chừng AC là:

 • Trên mặt nước có 2 nguồn sóng giống nhau Α và Β cách nhau 12cm xấp xỉ vuông góc với mặt nước. Gọi C là một điểm trên mặt nước, cách đều 2 nguồn và cách trung điểm O của đoạn ΑB một khoảng chừng CO = 8 cm. Biết bước sóng λ = 1,6 cm. Số điểm xấp xỉ cùng pha với nguồn có trên đoạn CD là?

 • Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B xấp xỉ với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng chừng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm sóng có biên độ cực lớn. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy những cực lớn khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là ?

 • Tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 10(cm) có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với những phương trình:

  và . Vận tốc truyền sóng là 0,5(m/s). Coi biên độ sóng không đổi. Xác định số điểm xấp xỉ với biên độ cực lớn trên đoạn thẳng AB ?

 • Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng điệu , tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là một trong,2cm. M là yếu tố trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm .N đối xứng với M qua AB .Số hyperbol cực lớn cắt đoạn MN là:

 • Trên mặt một chất lỏng có đặt hai nguồn phát sóng phối hợp

  cách nhau 15 cm, xấp xỉ theo phương thẳng đứng với phương trình và coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Trên đoạn thẳng , hai điểm cách nhau 9 cm luôn xấp xỉ với biên độ cực lớn. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng có mức giá trị nằm trong mức chừng từ là 1,6 m/s đến 2,2 m/s. Số xấp xỉ với biên độ cực lớn trên đoạn là ?

 • Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng phối hợp A và B xấp xỉ với cùng tần số 40 Hz và cùng pha. Tại điểm M trên mặt nước cách điểm A một đoạn d1 = 16 cm và cách B một đoạn d2 = 20 cm, sóng có biên độ cực lớn. Giữa M và đường trung trực AB có bốn dãy cực tiểu. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

 • Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng phối hợp: uA = 4cos(10

  t – ) (cm) và uB = 2cos(10t + ) (cm). Biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của AB là ?

 • Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn sóng phối hợp A và B xấp xỉ với cùng tần số 40 Hz và cùng pha. Tại điểm M trên mặt nước cách điểm A một đoạn d1 = 16 cm và cách B một đoạn d2 = 20 cm, sóng có biên độ cực lớn. Giữa M và đường trung trực AB có bốn dãy cực tiểu. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

 • Tại mặt nước nằm ngang có hai nguồn phối hợp A, B xấp xỉ theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u1, u2 với phương trình u1 = u2 = asin(40πt + π). Hai nguồn đó tác động lên hai điểm A, B cách nhau 18(cm). Biết v = 200 (cm/s). Gọi C và D là hai điểm sao cho ABCD là hình vuông vắn. Số điểm xấp xỉ với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là:

 • Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A và B xấp xỉ với tần số 15(Hz) và cùng pha. Tại một điểm M cách nguồn A và B những khoảng chừng d1 = 16 (cm) và d2 = 20 (cm), sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực lớn.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là:

 • Tại mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng S1 và S2 xấp xỉ theo phương thẳng đứng với cùng phương trình u = acos40pt (a không đổi, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng bằng 80 cm/s. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thành phần chất lỏng trên đoạn thẳng S1S2 xấp xỉ với biên độ cực lớn là:

 • Trên mặt phẳng chất lỏng có hai nguồn phối hợp Α vàΒ cách nhau 100 cm xấp xỉ ngược pha, cùng chu kì 0,1 s. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng v = 3 m/s. Xét điểm M nằm trên đường thẳng vuông góc với ΑB tại Β. Để tại M có xấp xỉ với biên độ cực tiểu thì M cách B một đoạn nhỏ nhất bằng:

 • Trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn phối hợp M và N xấp xỉ theo phương thẳng đứng, cùng pha, biết tần số của sóng bằng 40 Hz và có sự giao thoa sóng trong đoạn MN. Trên đoạn MN, hai điểm xấp xỉ có biên độ cực lớn gần nhau nhất cách nhau 1,5 cm. Tốc độ truyền sóng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên này bằng:

 • Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B xấp xỉ với tần số 16 Hz. Tại điểm M cách nguồn A, B những khoảng chừng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm sóng có biên độ cực lớn. Giữa M và đường trung trực của AB có 2 dãy những cực lớn khác. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là ?

 • Trong giao thoa sóng cơ, hai nguồn xấp xỉ với những phương trình là

  và . Biết rằng vận tốc truyền sóng bằng , điểm M cách những nguồn lần lượt là 8,25 cm và 8,75 cm có biên độ tổng hợp là (cm). Khi đó hoàn toàn có thể nhận giá trị nào dưới đây?

 • Trong thí nghiệm với 2 nguồn phát sóng giống nhau A và B trên mặt nước, khoảng chừng cách 2 nguồn AB=16cm. hai sóng truyền đi với bước sóng l= 4cm. xét đường thẳng XX’ tuy nhiên tuy nhiên với AB, cách AB 5

  cm. Gọi C là giao của XX’ với trung trực của AB. Khoảng cách ngắn nhất từ C tới điểm xấp xỉ với biên độ cực lớn trên XX’ là ?

 • Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng phối hợp: uA = 4cos(10

  t – ) (cm) và uB = 2cos(10t + ) (cm). Biên độ sóng tổng hợp tại trung điểm của AB là ?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Tập nghiệm của phương trình log2(2x+1- 5) = x là:

 • Tập nghiệm của phương trình log3(9x + 8) = x + 2 là:

 • Phương trình log4y + log2y = 12 có nghiệm là:

 • Tập nghiệm của phương trình log3x . log9x . log27x . log81x =

  là:

 • Sốnghiệm của phương trình

  là:

 • Tổng những nghiệm của phương trình 32x+2- 3x+3- 3x + 3 = 0 là:

 • Tập nghiệm của phương trình 92x+m = 27x (m là tham số) là:

 • Phương trình log(1 – 2x) – 2logx = 1 – log(2 – 5x) có nghiệm là:

 • Nghiệm của phương trình log(2x) – log(x – 3) = 1 là:

 • Số nghiệm của phương trình log(x – 3) – log(x + 9) – log(x – 2) là:

Reply
3
0
Chia sẻ

Video Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp AB xấp xỉ với tần số 25hz ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp AB xấp xỉ với tần số 25hz tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp AB xấp xỉ với tần số 25hz miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp AB xấp xỉ với tần số 25hz Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp AB xấp xỉ với tần số 25hz

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp AB xấp xỉ với tần số 25hz vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #thí #nghiệm #giao #thoa #sóng #trên #mặt #nước #hai #nguồn #kết #hợp #dao #động #với #tần #số #25hz