Kinh Nghiệm Hướng dẫn Từ điểm B cao 1 m so với mặt đất ném một vật khối lượng 1kg lên vị trí c cao 5 m so với mặt đất Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Từ điểm B cao 1 m so với mặt đất ném một vật khối lượng 1kg lên vị trí c cao 5 m so với mặt đất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-21 02:27:12 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

135

a. Chọn mốc thế năng tại mặt đất

Theo định luật bảo toàn cơ năng ta có

Vậy vận tốc của vật tại vị trí bất kỳ không tùy từng khối lượng của nó.

b. Gọi B là độ cao cực lớn mà vật hoàn toàn có thể lên tới. Theo định luật bảo toàn cơ năng 

WA=WB⇒12mvA2+mgzA=mgzB⇒12.102+10.15=10.zB⇒zB=20(m)

c. Gọi C là vị trí Wd=3Wt. Theo định luật bảo toàn cơ năng 

WA=WC⇒12mvA2+mgzA=WdD+Wt=43WdD⇒12mvA2+mgzA=43.12mvC2⇒12.102+10.15=46vC2⇒vC=103(m/s)

Mà Wd=3Wt⇒12mv2=3mgz⇒z=v26g=(103)26.10=5(m)

d.Theo định luật bảo toàn nguồn tích điện

12mvMD2=−mgs+AC⇒12mvMD2=−mgs+FC.s⇒FC=mvMD22s+mg

Theo định luật bảo toàn cơ năng 

WA=WMD⇒12mvA2+mgzA=12mvMD2⇒vMD=vA2+2gzA⇒vMD=102+2.10.15=20(m/s)

Vậy lực cản của đất

FC=1.2022.0,8+1.10=260(N)

Một vật có khối lượng 1 kg được ném thẳng đứng lên từ mặt đất với vận tốc đầu là 10 m/s. Lấy g = 10 m/s2.

a) Tính động năng, thế năng, của vật ở mặt đất và ở vị trí có độ cao cực lớn?

b) Tính độ cao cực lớn?

c) Ở độ cao nào thế năng của vật bằng 1/3 động năng của nó?

A.

a) 50J; 5; 0J; 50J                      b) 5m               c) 1,25m

B.

a) 50J; 0J; 0J; 50J                    b) 5m               c) 1,25m

C.

a) 20J; 5J; 5J; 50J                    b) 2,5m            c) 5m

D.

a) 50J; 0J; 5J; 50J                    b) 5m               c) 1,25m

Một vật đang hoạt động và sinh hoạt giải trí hoàn toàn có thể không còn:

Trong quy trình rơi tự do của một vật thì:

Một vật được ném từ dưới lên. Trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật thì:

Đại lượng nào không đổi khi một vật được ném theo phương nằm ngang?

Đua top nhận quà tháng bốn/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK LÝ 10 – TẠI ĐÂY

Đua top nhận quà tháng bốn/2022Đại sứ văn hoá đọc 2022

  • lý thuyết
  • trắc nghiệm
  • hỏi đáp
  • bài tập sgk

Một vật có khối lượng 1kg ở độ cao 5m so với mặt đất được ném xuống với vận tốc 5m/s,lấy g=10m/giây bình phương
a)Tính động năng,thế năng và cơ năng của vật tại ví trí ban đầu

b)Tính vận tốc của vật khi vừa chạm đất

Các vướng mắc tương tự

Reply
9
0
Chia sẻ

Video Từ điểm B cao 1 m so với mặt đất ném một vật khối lượng 1kg lên vị trí c cao 5 m so với mặt đất ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Từ điểm B cao 1 m so với mặt đất ném một vật khối lượng 1kg lên vị trí c cao 5 m so với mặt đất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Từ điểm B cao 1 m so với mặt đất ném một vật khối lượng 1kg lên vị trí c cao 5 m so với mặt đất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Từ điểm B cao 1 m so với mặt đất ném một vật khối lượng 1kg lên vị trí c cao 5 m so với mặt đất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Từ điểm B cao 1 m so với mặt đất ném một vật khối lượng 1kg lên vị trí c cao 5 m so với mặt đất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Từ điểm B cao 1 m so với mặt đất ném một vật khối lượng 1kg lên vị trí c cao 5 m so với mặt đất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Từ #điểm #cao #với #mặt #đất #ném #một #vật #khối #lượng #1kg #lên #vị #trí #cao #với #mặt #đất