Mẹo về Tuyển tập kinh nghiệm tay nghề 10 phần hành truy thuế kiểm toán cơ bản Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tuyển tập kinh nghiệm tay nghề 10 phần hành truy thuế kiểm toán cơ bản được Update vào lúc : 2022-05-07 09:35:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

65

Tổng hợp thủ tục truy thuế kiểm toán quy trình tiền lương – KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Quy trình, thủ tục KTNB

Quy trình truy thuế kiểm toán nội bộ là trình tự, thủ tục tiến hành việc làm truy thuế kiểm toán nội bộ; trình tự, thủ tục này được sắp xếp theo thứ tự phù phù thích hợp với diễn biến và yêu cầu khách quan của hoạt động và sinh hoạt giải trí truy thuế kiểm toán nội bộ.

Quy trình truy thuế kiểm toán nội bộ gồm có 4 bước hầu hết sau:

Bước 1: Lập kế hoạch truy thuế kiểm toán (Kiểm toán thường niên và từng cuộc truy thuế kiểm toán).

Bước 2: Thực hiện truy thuế kiểm toán.

Bước 3: Lập báo cáo truy thuế kiểm toán nội bộ

Bước 4: Kiểm tra việc thực thi những kiến nghị của Kiểm toán nội bộ.

Bước 1: Lập kế hoạch truy thuế kiểm toán

Kế hoạch truy thuế kiểm toán nội bộ được lập với hai Lever:

– Kế hoạch truy thuế kiểm toán nội bộ thường niên

– Kế hoạch từng cuộc truy thuế kiểm toán nội bộ

Bao gồm những việc làm sau :

Tiến hành những việc làm thiết yếu để sẵn sàng sẵn sàng cho việc làm lập kế hoạch truy thuế kiểm toán:

 • Xem xét khối mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ hiện tại
 • Tính liêm chính của BGĐ
 • Tìm làm rõ ràng về nghành tiền lương nhân viên cấp dưới
 • Về tổ chức triển khai công tác thao tác kế toán tiền lương tại doanh nghiệp
 • Về phương pháp tính lương được vận dụng
 • Về hạch toán tiền lương tại doanh nghiệp
 • Về việc tuyển dụng và quản trị và vận hành nhân viên cấp dưới
 • Tìm hiểu, nhìn nhận khối mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ
 • Tìm hiểu và nhìn nhận khối mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ trong doanh nghiệp là một phần trọng điểm mà truy thuế kiểm toán viên cần thực thi trong một cuộc trấn áp.

  – Xác định được nhiều chủng loại thông tin sai sót nghiêm trọng hoàn toàn có thể xẩy ra.

  – Xem xét những tác nhân tác động đến kĩ năng để xẩy ra những sai sót nghiêm trọng.

  – Thiết kế phương pháp truy thuế kiểm toán thích hợp

 • Đánh giá ban đầu về rủi ro không mong muốn trấn áp
 • Đánh giá rủi ro không mong muốn của doanh nghiệp: để xác lập những cơ chế, thủ tục trấn áp thích hợp. Đây là một yếu tố mang tính chất chất cảm tính, dựa nhiều vào kinh nghiệm tay nghề của những truy thuế kiểm toán nội bộ.

  Việc nhìn nhận cần phải thường xuyên xem xét lại.

  Việc nhìn nhận cần phải nhờ vào hai yếu tố:

  – Xác suất xẩy ra rủi ro không mong muốn

  – Mức độ ảnh hưởng khi rủi ro không mong muốn xẩy ra

  Do sự số lượng giới hạn bởi chọn kiễu của những truy thuế kiểm toán viên nội bộ và việc phát hiện ra những sai phạm cùng với những gian lận đã được che giấu kĩ của những bộ phận là rất trở ngại vất vả nên những truy thuế kiểm toán viên không thể phát hiện ra toàn bộ những sai sót trọng yếu. Vì vậy luôn luôn có rủi ro không mong muốn truy thuế kiểm toán trong cả những lúc truy thuế kiểm toán viên tuân thủ những chuẩn mực truy thuế kiểm toán đã được đồng ý chung. Việc đưa ra mức rủi ro không mong muốn truy thuế kiểm toán mong ước có ý nghĩa quan trọng riêng với quy trình lập kế hoạch truy thuế kiểm toán nói riêng và toàn bộ công tác thao tác tổ chức triển khai truy thuế kiểm toán nói chung.

  Cụ thể hơn trong quy trình tiền lương, có 4 nhóm rủi ro không mong muốn trấn áp sau :

  – Rủi ro về xác lập mức lương

  – Rủi ro về tính chất lương

  – Rủi ro về chi trả lương

  – Rủi ro về ghi nhận & báo cáo về quy trình nhân sự tiền lương

  Trong số đó, rủi ro không mong muốn về xác lập mức lương là rủi ro không mong muốn có xác suất xẩy ra cao nhất và nếu rủi ro không mong muốn này xẩy ra thì hậu quả của rủi ro không mong muốn này cũng tiếp tục là lớn số 1.

 • Chương trình truy thuế kiểm toán
 • Thủ tục trấn áp tiền lương và những khoản trích theo lương
 • Thử nghiệm trấn áp riêng với tiền lương và được thực thi theo những hiệu suất cao của quy trình.

  (Các hiệu suất cao liên quan đến tiền lương gồm có tuyển dụng, thuê mướn nhân viên cấp dưới; phê duyệt những mức lương, bậc lương và sự thay đổi trong mức lương, bậc lương; theo dõi và tính toán thời hạn động, việc làm lao vụ hoàn thành xong của nhân viên cấp dưới; tính toán tiền lương và lập bảng thanh toán lương; ghi chép sổ sách tiền lương; thanh toán tiền lương và đảm bảo số lương chưa thanh toán)

  Đối với hiệu suất cao tổ chức triển khai nhân sự: truy thuế kiểm toán nội bộ tìm hiểu việc thực thi những thủ tục tiếp nhận lao động, hợp đồng thuê lao động, việc phê tiêu chuẩn lương và tính độc lập Một trong những bộ phận quản lí nhân sự với bộ phận theo dõi thời hạn thao tác cũng như hạch toán, thanh toán tiền lương cho những người dân lao động. Để thực thi những tiềm năng đó truy thuế kiểm toán nội bộ sử dụng những tài liệu thông tin về tuyển dụng, thuê mướn lao động, những văn bản, những quyết định hành động phê tiêu chuẩn lương và những quyết định hành động khen thưởng nếu có.

  Đối với việc cách li trách nhiệm giữa bộ phận quản lí lao động riêng với bộ phận chấm công lao động cũng như hạch toán kế toán kết quả lao động, truy thuế kiểm toán nội bộ tiến hành quan sát và kiểm tra thực tiễn để xác lập sự tách biệt về trách nhiệm của những hiệu suất cao trên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí quản lí về nhân sự và quản lí tài chính kế toán trong doanh nghiệp.

  Đối với công tác thao tác theo dõi thời hạn lao động, khối lượng thành phầm hoàn thành xong và lập bảng tính lương và những khoản trích theo lương:

  Chức năng này là hiệu suất cao quan trọng nhất trong quy trình tiền lương vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến việc hạch toán ghi sổ những ngân sách về tiền lương cũng như việc hạch toán kế toán những khoản trích trên tiền lương tại doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ cần nhìn nhận những quy trình trấn áp được thiết kế trước đó trong doanh nghiệp hoàn toàn có thể ngăn ngừa và phát hiện những sai phạm trong chấm công, xác nhận việc làm hoàn thành xong, hạch toán và ghi sổ những khoản thanh toán về tiền lương. BHYT, BHXH, KPCĐ.

  Để thực thi những tiềm năng trên truy thuế kiểm toán nội bộ cần:

  • Xem xét khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai chấm công lao động hoặc kiểm nhận thành phầm hoàn thành xong về tính chất thường xuyên cũng như về độ tin cậy của những người dân được giao trách nhiệm.
  • Kiểm tra thiết kế những thủ tục trấn áp tại doanh nghiệp riêng với việc thanh toán kê khai, chấm công tại từng cty sản xuất (tổ, đội, phân xưởng).
  • Kiểm tra những thủ tục trấn áp liên quan đến việc phê chuẩn, quyết định hành động những mức lương, tiền thưởng, thanh toán làm thêm giờ…

  Đối với công tác thao tác thanh toán tiền lương và những khoản trích theo lương: Kiểm toán nội bộ xem xét tính độc lập trong việc phân công việc làm giữa người tính lương, người chi trả lương và người theo dõi chấm công và lập bảng tính lương. Bên cạnh đó truy thuế kiểm toán nội bộ nhìn nhận việc tổ chức triển khai chi trả tiền lương đặc biệt quan trọng riêng với những khoản tiền lương chưa thanh toán được theo dõi trong sổ sách kế toán ra làm sao trong lúc nhân viên cấp dưới đi vắng.

 • Thủ tục phân tích tiền lương và những khoản trích theo lương
 • So sánh số liệu những thông tin tài khoản ngân sách về tiền lương với những niên độ khác: nhằm mục đích phát hiện những dịch chuyển không bình thường thông qua đó tích lũy dẫn chứng hoặc xác lập phạm vi kiểm tra rõ ràng riêng với những thông tin tài khoản ngân sách tiền lương có dịch chuyển không bình thường. Trong quy trình so sánh truy thuế kiểm toán viên phải tính đến số lao động thay đổi trong kỳ kế toán, khối lượng việc làm hoặc thành phầm hoàn thành xong hoặc sự thay đổi trong định mức chi trả lương.

  So sánh tỉ lệ ngân sách về tiền lương trong giá tiền sản xuất hoặc lệch giá thời gian giữa kỳ này với kỳ trước: nhằm mục đích xác lập tính hợp lý về cơ cấu tổ chức triển khai ngân sách Một trong những kỳ kế toán. Tuy nhiên khi so sánh so sánh tỉ lệ này truy thuế kiểm toán viên cũng phải tính đến Đk thực tiễn trong hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của doanh nghiệp. Chẳng hạn nếu doanh nghiệp gặp trở ngại vất vả trong việc tiêu thụ thành phầm thì lệch giá hoàn toàn có thể giảm nhưng ngân sách về tiền lương vẫn hoàn toàn có thể vẫn không thay đổi như những kỳ trước hoặc những dịch chuyển về nguyên vật tư, về ngân sách khấu hao TSCĐ mới đưa vào sử dụng cũng hoàn toàn có thể làm thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai ngân sách về tiền lương trong giá tiền thành phầm của thành phầm hoàn thành xong Một trong những kỳ kế toán.

  So sánh số dư những thông tin tài khoản BHXH, BHYT, KPCĐ Một trong những kỳ kế toán nhằm mục đích phát hiện ra những sai sót trong hạch toán những khoản trích theo lương. Sự dịch chuyển về những khoản trích theo lương thường rất ít xẩy ra do tùy từng số lượng nhân viên cấp dưới trong doanh nghiệp, tùy từng mức lương cơ bản, tùy từng những văn bản qui định của Nhà nước. Các dịch chuyển và việc kiểm tra phát hiện những dịch chuyển liên quan đến những khoản trích theo lương là tín hiệu để phát hiện ra những phát sinh tăng hoặc giảm của TK BHXH, BHYT, KPCĐ.

  iii. Thủ tục rõ ràng tiền lương và những khoản trích theo lương

  4.3.1. Kiểm tra tiền lương khống: thông qua kiểm tra số lượng nhân viên cấp dưới khống và thời hạn hay khối lượng thành phầm hoàn thành xong.

  4.3.2. Khảo sát việc phân loại ngân sách tiền lương:Việc tính và phân loại ngân sách tiền lương cho những đối tượng người dùng sử dụng lao động không đúng sẽ dẫn đến việc nhìn nhận lệch giá trị tài sản trên Bảng cân đối kế toán, sai lệch trên bảng Kết quả marketing thương mại (sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu thành phầm dở dang, giá trị thành phẩm, giá vốn hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, ngân sách bán hàng, ngân sách quản lí doanh nghiệp…).

  4.3.3. Kiểm tra số dư những thông tin tài khoản trong quy trình

  Tài khoản 334: được kiểm tra thông qua số dư tiền lương, tiền thưởng và những khoản phải thanh toán khác cho công nhân viên cấp dưới.

  Tài khoản 338: truy thuế kiểm toán viên nội bộ hoàn toàn có thể khảo sát những khoản trích theo lương như BHXH (3383), BHYT (3384) và KPCĐ (3382) bằng phương pháp so sánh số dư trên thông tin tài khoản rõ ràng với số liệu trên bảng tính, trích BHXH, BHYT, KPCĐ và với số liệu trên bảng kê khai những khoản phải nộp về BHXH và KPCĐ và so sánh những khoản chi bằng tiền đã phát sinh trên những phiếu chi. Ngoài ra cần kiểm tra thời hạn tính và trích những khoản theo lương và thời hạn thanh quyết toán những khoản đó.

  Và những thông tin tài khoản ngân sách liên quan đến tiền lương như 622 – Chi phí nhân công trực tiếp, 627 – Chi phí sản xuất chung, 641 – Chi phí bán hàng, 642 – Chi phí quản trị và vận hành doanh nghiệp.

  Bước 2: Thực hiện truy thuế kiểm toán

  Có 2 phương pháp truy thuế kiểm toán: truy thuế kiểm toán cơ bản và truy thuế kiểm toán tuân thủ. Kiểm toán quy trình tiền lương thuộc loại truy thuế kiểm toán số liệu, nên sử dụng phương pháp truy thuế kiểm toán cơ bản, gồm những phương pháp sau:

  – Phương pháp phân tích nhìn nhận tổng quát

  – Phương pháp cân đối

  – Phương pháp kiểm tra rõ ràng những trách nhiệm và những số dư thông tin tài khoản

  Nội dung thực thi truy thuế kiểm toán

 • Tìm hiểu và xét về khối mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ
 • Đối với truy thuế kiểm toán tiền lương, KTV tìm hiểu về chủ trương tiền lương của cty, những phê duyệt về thay đổi mức lương bậc lương, thưởng, những khoản phúc lợi, chủ trương tuyển dụng, những quy định chấm hết hợp đồng lao động …cũng như sự phân tách trách nhiệm Một trong những phòng ban nhất là phòng tổ chức triển khai lao động và phòng kế toán.

  Các quy mô trấn áp nội bộ trong quy trình tiền lương và nhân viên cấp dưới được thiết lập nhằm mục đích thực thi những hiệu suất cao của quy trình.

  Nghiệp vụ phê duyệt: cần tuyển dụng nhờ vào những tiêu chuẩn tuyển dụng lao động rõ ràng do ban quản lí phê duyệt, để tránh tuyển nhầm lao động thiếu khả năng, đạo đức.

  Ghi sổ kế toán về tiền lương: những khoản chi lương, thưởng, những khoản trích theo lương, khoản khấu trừ, thuế, phúc lợi phải được ghi chép đúng chuẩn về số học, nếu không sẽ dẫn tới trình diễn sai ngân sách và nợ, phân loại ngân sách nhân công không đúng chuẩn.

  Thực chi: thiết lập những thủ tục tiền lương và nhân viên cấp dưới nên phải tuân thủ theo sự phê chuẩn của ban quản lí, toàn bộ những khoản chi tiền lương phải vị trí căn cứ vào những số tiền nợ đã được ghi nhận.

  Tiếp cận khối mạng lưới hệ thống sổ sách: nhằm mục đích trấn áp riêng với những khoản chi không đúng chỗ và những ngân sách nhân công không được thông qua thì ban quản lí doanh nghiệp cần đưa ra chủ trương nhằm mục đích hạn chế việc tiếp cận khối mạng lưới hệ thống báo cáo sổ sách nhân sự và kế toán tiền lương ở một số trong những người dân dân có thẩm quyền. Chẳng hạn, ban quản lí hoàn toàn có thể tạo ra những hàng rào cản trở những nhân viên cấp dưới không còn phận sự tiếp cận tới tài liệu của cục phận nhân sự và bộ phận tiền lương, và phân loại trách nhiệm tách bạch Một trong những quyền phê duyệt, quyền ghi chép sổ sách, và quyền thanh toán tiền lương để ngăn cản những hành vi gian lận.

  Phân chia trách nhiệm: để đảm bảo phân loại tách bạch những trách nhiệm thì bộ phận nhân sự nên phải tách bạch khỏi trách nhiệm tính toán lương, thưởng; lập bảng lương, thưởng; chi lương, thưởng và trách nhiệm giám sát thời hạn lao động hoặc dịch vụ hoàn thành xong. Nếu không hiệu suất cao phê duyệt của cục phận nhân sự sẽ phối phù thích hợp với hiệu suất cao thanh toán tiền lương dẫn tới những thời cơ tăng mức lương, bậc lương một cách cố ý vì mục tiêu tư lợi hoặc tạo ra nhân viên cấp dưới khống.

 • Đánh giá rủi ro không mong muốn trấn áp và thiết kế những thủ nghiệm trấn áp:
 • Sau khi tìm hiểu về quy trình tiền lương cũng như khối mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ, truy thuế kiểm toán viên sẽ nhìn nhận những rủi ro không mong muốn hoàn toàn có thể xẩy ra trong quy trình tiền lương của công ty. Cụ thể, những rủi ro không mong muốn thường gặp ở quy trình tiền lương là:

  Rủi ro về xác lập mức lương

  Rủi ro về tính chất lương

  Rủi ro về chi trả lương

  Rủi ro về ghi nhận & báo cáo về quy trình nhân sự tiền lương

  Dựa trên những rủi ro không mong muốn đã được xác lập, truy thuế kiểm toán viên tiến hành thiết kế những thử nghiệm trấn áp.

  •  Rủi ro về xác lập mức lương:

  Khảo sát tổng quan quy trình tiền lương và nhân viên cấp dưới: bảng tính lương của cty đó đó là cơ sở để thanh toán tiền lương, ghi chép vào sổ sách kế toán và phân loại ngân sách tiền lương, do đó nó thường là yếu tố xuất phát trong những cuộc khảo sát tiền lương và nhân viên cấp dưới.

  Đầu tiên KTV lựa chọn ra bảng tính lương của một kỳ nào đó để kiểm tra độ đúng chuẩn số học của việc tính toán, và việc phân loại vào những thông tin tài khoản hợp lý. Sau đó KTV chọn ngẫu nhiên một số trong những nhân viên cấp dưới kiểm tra sự hoàn hảo nhất của những hồ sơ và thanh tra rà soát lại những báo cáo hoạt động và sinh hoạt giải trí nhân sự về sự việc phê duyệt xem có hợp lý không (gồm có kiểm tra hợp đồng lao động, những sách vở liên quan đến việc tuyển dụng…), đồng thời KTV so sánh những mức lương, bậc lương và những khoản khấu trừ trên những sổ nhân sự với những thông tin như vậy trên bảng tính lương để xác lập xem chúng có giống nhau hay là không.

  Ước tính lương:

  – Đối với những doanh nghiệp không còn dịch chuyển nhiều về mức lương và số nhân công thì KTV sẽ chọn kiễu một tháng lương tiếp theo đó nhân với 12 tháng để tính ra mức lương của công ty trong một năm. Từ số ước tính này KTV so sánh với số của cục phận tính lương nếu chênh lệch nhỏ thì bỏ qua, nếu chênh lệch to nhiều hơn thì yêu cầu bộ phận tính lương giải trình.

  – Đối với doanh nghiệp mà mức lương và số nhân viên cấp dưới thường xuyên thay đổi thì KTV sẽ tính ra mức lương trung bình một tháng của một nhân viên cấp dưới trong năm ngoái nhờ vào hồ sơ truy thuế kiểm toán kỳ trước theo công thức:

  Lương TB của một nhân viên cấp dưới = Tổng lương/ ( 12 x Số nhân viên cấp dưới trung bình)

  Trong số đó: Tổng lương và Số nhân viên cấp dưới trung bình lấy trên số liệu truy thuế kiểm toán năm trước đó

  Từ số tiền lương trung bình của một nhân viên cấp dưới trong kỳ trước KTV nhân với mức dịch chuyển lương trong kỳ này so với kỳ trước (số liệu về mức dịch chuyển lương trong năm này so với năm trước đó do bộ phận tính lương giải trình) để tính ra tiền lương trung bình của một nhân viên cấp dưới trên một tháng trong trong năm này. Sau đó KTV sẽ lấy số nhân viên cấp dưới trung bình của trong năm này (số liệu này được phòng nhân sự phục vụ) nhân với mức lương trung bình trong năm này vừa tính được và nhân với 12 tháng sẽ ra tổng tiền lương trong năm này của doanh nghiệp do KTV ước tính.

  Các khảo sát tiền lương khống:Trong nghành tiền lương và nhân viên cấp dưới có nhiều cách thức rất khác nhau để nhân viên cấp dưới hoàn toàn có thể thực thi hành vi gian lận, tuy nhiên hình thức phổ cập nhất vẫn là “lương khống”. Lương khống hoàn toàn có thể biểu lộ dưới hình thái là số nhân viên cấp dưới khống hoặc số giờ lao động hoặc số lượng thành phầm hoàn thành xong khống. Để truy thuế kiểm toán, KTV vận dụng 1 số thủ tục truy thuế kiểm toán sau.

  – Số nhân viên cấp dưới khống: đó là việc tiếp tục viết phiếu chi cho nhân viên cấp dưới đã thôi việc hoặc đã mãn hạn hợp đồng hoặc không còn thực. Để trấn áp trách nhiệm này KTV so sánh tên trên những phiếu chi hoặc séc chi lương đã thanh toán với những bảng chấm công và những sách vở liên quan khác về chữ kí phê chuẩn và tính hợp lý của chữ kí tắt mặt sau.

  Một thủ tục khác nữa là KTV lựa chọn ra một số trong những hồ sơ nhân viên cấp dưới từ sổ nhân sự nhằm mục đích tìm những nhân viên cấp dưới đã thôi việc đã mãn hạn hợp đồng lao động trong năm hiện hành để xác lập xem những khoản thanh toán mãn hạn hợp đồng cho nhân viên cấp dưới này còn có phù phù thích hợp với chủ trương của công ty hay là không.

  – Số giờ, khối lượng việc làm, thành phầm hoặc lao vụ hoàn thành xong khống: hình thức này dễ xẩy ra trong những trường hợp do việc theo dõi thời hạn, giám sát và quản lí không ngặt nghèo hoặc do sự móc nối giữa người giám sát với nhân viên cấp dưới của tớ.

  Để khảo sát hình thức gian lận này những KTV tiến hành cân đối tổng số giờ công, ngày công hoặc khối lượng việc làm hay lao vụ được thanh toán theo số lương với số liệu ghi chép độc lập và được kiểm tra thường xuyên của KTVNB tại từng bộ phận hoạt động và sinh hoạt giải trí. Hoặc KTV sẽ tiếp cận với quản đốc nhằm mục đích theo dõi việc chấm công của quản đốc và phỏng vấn nhân viên cấp dưới về việc trấn áp giờ giấc của quản đốc.

  Để trấn áp trách nhiệm này KTV so sánh tên trên những phiếu chi hoặc séc chi lương đã thanh toán với những bảng chấm công và những sách vở liên quan khác về chữ kí phê chuẩn và tính hợp lý của chữ kí tắt mặt sau.

  •  Rủi ro về ghi nhận & báo cáo về quy trình nhân sự tiền lương:

  Các khảo sát việc phân loại ngân sách tiền lương vào những đối tượng người dùng sử dụng lao động: việc tính và phân loại tiền lương cho những đối tượng người dùng sử dụng lao động không đúng sẽ dẫn tới việc nhìn nhận sai lệch những tài sản trên bảng cân đối kế toán, sai lệch những chỉ tiêu trên báo cáo kết quả marketing thương mại ví như sẽ làm sai lệch giá trị của những chỉ tiêu như: thành phầm dở dang, thành phẩm, hàng tồn kho, giá vốn hàng bán, ngân sách bán hàng, ngân sách quản trị và vận hành doanh nghiệp…

  Để khảo sát trách nhiệm này những KTV sẽ xem xét tính nhất quán trong hạch toán ngân sách Một trong những kỳ kế toán riêng với việc phân loại những bộ phận chịu phí (bộ phận trực tiếp sản xuất, bán hàng, quản lí doanh nghiệp…). Ngoài ra KTV còn kiểm tra sơ đồ hạch toán tiền lương xem có đúng theo quy định hiện hành và chủ trương đã đưa ra của công ty hay là không.

  Các khảo sát riêng với những khoản trích theo lương: theo quy định của chủ trương kế toán hiện hành, quỹ BHXH, BHYT và KPCĐ là những khoản trích theo lương. Đối với những khoản này thì KTV sẽ lấy kết quả của việc truy thuế kiểm toán tiền lương làm vị trí căn cứ tính ra quỹ BHXH, BHYT và KPCĐ. Đồng thời so sánh với biên bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm xem cty có hạch toán đúng hay là không.

 • Thực hiện những thử nghiệm trấn áp
 • Thực hiện những phần trên.

 • Đánh giá ở đầu cuối về rủi ro không mong muốn trấn áp và thiết kế những thử nghiệm cơ bản
 • Sau khi tiến hành những thử nghiệm trấn áp, nếu KTV nhận thấy khối mạng lưới hệ thống KSNB của quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt thì những khảo sát rõ ràng số dư sẽ tiến hành giảm sút và ngược lại.

  Nếu KTV nhận thấy có sự thay đổi đáng kể trong thủ tục trấn áp hoặc trong việc vận dụng những phương pháp hạch toán mới thì KTV sẽ tương hỗ update thêm những thử nghiệm tuân thủ để xem nhận khối mạng lưới hệ thống KSNB hoặc là sẽ nhìn nhận rủi ro không mong muốn trấn áp cao và sẽ không còn cần xem xét khối mạng lưới hệ thống KSNB mà thực thi luôn thử nghiệm cơ bản.

  Mục tiêu của những thử nghiệm cơ bản là kiểm tra xem những khoản tính dồn về tiền lương và những khoản trích theo lương đã có được nhìn nhận đúng hay là không, đồng thời cũng xác lập xem những trách nhiệm trong quy trình tiền lương và nhân viên cấp dưới đã có được thanh toán và ghi sổ đúng kỳ hạn hay là không. Các số dư thông tin tài khoản của thông tin tài khoản tiền lương thưởng và những khoản phải trả CNV (TK334), phải trả, phải nộp khác (TK338), những khoản trích theo lương và những thông tin tài khoản liên quan đến quy trình tiền lương như CPNCTT (TK622), CPSXC (TK627), CPQLDN (TK642) sẽ là đối tượng người dùng thường xuyên của những KTV thực thi truy thuế kiểm toán tiền lương và nhân viên cấp dưới nếu KTV thực thi thử nghiệm cơ bản. Cụ thể:

  – Đối với TK 334 – Phải trả CNV: khi thực thi thử nghiệm cơ bản KTV sẽ tiến hành thông qua số dư tiền lương, tiền thưởng và những khoản thanh toán khác cho CNV. Khi tiến hành thử nghiệm cơ bản trên số dư tiền lương KTV sẽ vận dụng những hiểu biết về những chủ trương và chính sách thanh toán tiền lương của doanh nghiệp và từ đó nhìn nhận xem chúng đã có được tuân thủ một cách nhất quán hay là không. Khi KTV đã xác lập được chủ trương của doanh nghiệp riêng với tiền lương là nhất quán Một trong những kỳ kế toán thì KTV sẽ khởi đầu xem xét đến thời hạn và độ tin cậy của số dư trên TK 334.

  Về những khoản tiền thưởng tính dồn tại một số trong những doanh nghiệp, số tiền thưởng phải trả cho những người dân lao động không được trả vào thời điểm cuối niên độ là một khoản mục lớn, nếu không ghi chép kịp thời và đúng chuẩn sẽ dẫn tới những sai sót trọng yếu trên bảng cân đối kế toán. Để kiểm tra khoản mục này KTV sẽ xem xét tính kịp thời và đúng chuẩn trong việc ghi sổ những khoản đó thông qua việc so sánh với quyết định hành động hay biên bản của ban quản trị và vận hành về sự việc phê duyệt những khoản tiền lương riêng với những người lao động.

  Đối với những khoản phải trả khác cho CNV, gồm có những khoản được chia từ phúc lợi, tiền nghỉ ốm đau, thai sản, bảo hiểm mà người lao động được hưởng thì KTV sẽ xem xét tính nhất quán trong phương pháp tính dồn Một trong những kỳ kế toán tiếp theo đó KTV sẽ kiểm tra độ tin cậy của số liệu bằng phương pháp tính toán lại rõ ràng những khoản tiền liên quan đã được ghi sổ và cộng dồn, đồng thời sẽ xem xét những chứng từ tài liệu đính kèm.

  – Đối với TK 338 – Phải trả phải nộp khác: có liên quan tới những khoản trích nộp trên tiền lương như: BHXH, BHYT, KPCĐ thì KTV sẽ so sánh số dư trên những thông tin tài khoản rõ ràng với số liệu trên bảng tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ và so sánh với những khoản chi bằng tiền đã phát sinh trên những phiếu chi..

  – Đối với những khoản ngân sách liên quan đến quy trình tiền lương và nhân viên cấp dưới: CPNCTT (TK622), CPSXC (TK627), CPQLDN (TK642) thì KTV thường chỉ tiến hành tương hỗ update những thử nghiệm cơ bản khi phát hiện những nhược điểm trong cơ cấu tổ chức triển khai KSNB của cty kiểm tra liên quan tới việc hạch toán và ghi sổ những thông tin tài khoản này.

  Sau khi vận dụng thủ tục truy thuế kiểm toán thử nghiệm, truy thuế kiểm toán viên không phát hiện ra được những chênh lệch đáng kể thì truy thuế kiểm toán viên khởi đầu tiến hành chọn kiễu kiểm tra rõ ràng chi lương.

  Mức độ trọng yếu cho toàn bộ cuộc truy thuế kiểm toán do trưởng phòng truy thuế kiểm toán tính toán nêu lên ở phần lập kế hoạch truy thuế kiểm toán. Chỉ số của độ tin cậy kiểm tra rõ ràng được xác lập ở ba mức độ:

  – Kiểm tra rõ ràng ở tại mức độ triệu tập: R= 2

  – Kiểm tra rõ ràng ở vừa và thấp: R= 1.7

  – Kiểm tra rõ ràng ở tại mức độ thấp: R= 0.7

  Chỉ số của độ tin cậy kiểm tra rõ ràng trong truy thuế kiểm toán quy trình tiền lương thường là R= 1.7. Kiểm toán viên nhờ vào giá trị trọng yếu MP và chỉ số của độ tin cậy kiểm tra rõ ràng để xác lập bước chọn kiễu theo công thức:

  Giá trị trọng yếu (MP)

  [IMG]file:///C:/Users/Y5-Gacon/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG] Bước chọn kiễu (J) =

  Chỉ số của độ tin cậy kiểm tra rõ ràng (R)

  Dựa vào bước chọn kiễu (J), truy thuế kiểm toán viên xác lập số kiễu cần kiểm tra bằng phương pháp tính:

  Giá trị của khoản mục cần kiểm tra

  [IMG]file:///C:/Users/Y5-Gacon/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif[/IMG] Số kiễu cần kiểm tra (n) =

  Bước chọn kiễu (J)

  Bước 3: Lập báo cáo truy thuế kiểm toán nội bộ

  Khi nào phát hành?

  Báo cáo không bình thường trong trường hợp có những yếu tố phức tạp phát sinh trong năm tài chính:

  – Các yếu tố rủi ro không mong muốn mà truy thuế kiểm toán nội bộ để ý quan tâm, để ý quan tâm.

  – Bộc lộ, phát sinh sự yếu kém trong khối mạng lưới hệ thống trấn áp nội bộ tại một cty hay bộ phận.

  – Các phát hiện nghiêm trọng nên phải có sự chỉ huy xử lý, khắc phục của Ban lãnh đạo.

  Nội dung gì?

  Báo cáo không bình thường trình diễn những yếu tố phát sinh hoặc phát hiện cùng với những kiến nghị xử lý.

 • b) Báo cáo từng cuộc truy thuế kiểm toán
 • Khi nào phát hành?

  – Sau khi kết thúc mỗi cuộc truy thuế kiểm toán

  – Gửi cho cấp trên (BGĐ) và cho cty được truy thuế kiểm toán

  Nội dung gì?

  – Ngày, tháng lập báo cáo.

  – Người nhận Trưởng Ban trấn áp HĐQT, Tổng Giám đốc.

  – Sao gửi Ban lãnh đạo và những thành viên quản trị và vận hành khác có liên quan đến cty được truy thuế kiểm toán.

  – Căn cứ truy thuế kiểm toán.

  – Kế hoạch truy thuế kiểm toán.

  – Nội dung truy thuế kiểm toán, phạm vi việc làm.

  – Hoạt động marketing thương mại của cty, cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai, điểm lưu ý của cty.

  – Số liệu về hoạt động và sinh hoạt giải trí (mục tiêu của phần này là nhằm mục đích giúp nhận ra được những thông tin quan trọng về cty).

  – Phạm vi việc làm: Nêu rõ việc làm truy thuế kiểm toán thực thi, trong số đó có dẫn chiếu đến những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt thuộc phạm vi truy thuế kiểm toán, kỳ truy thuế kiểm toán, cơ sở chọn kiễu và tỷ suất Phần Trăm xử lý trách nhiệm kiểm tra.

  – Kết quả về nội dung truy thuế kiểm toán.

  – Các lợi thế rõ ràng và những phát hiện mang tính chất chất tích cực.

  – Sai sót yếu kém trong khối mạng lưới hệ thống báo cáo, rủi ro không mong muốn hầu hết được xác lập và những yếu kém trong công tác thao tác quản trị và vận hành rủi ro không mong muốn và giải trình của cty được truy thuế kiểm toán.

  – Kiến nghị và đề xuất kiến nghị sửa đổi và khắc phục sai sót.

  – Kiến nghị tăng cấp cải tiến quy trình trách nhiệm hoàn thiện cơ cấu tổ chức triển khai cỗ máy tổ chức triển khai cty được truy thuế kiểm toán.

  Khi nào phát hành?

  Không muộn hơn tháng 01 thường niên, Ban Kiểm soát gửi báo cáo kết quả thực thi kế hoạch truy thuế kiểm toán nội bộ năm trước đó và kế hoạch truy thuế kiểm toán nội bộ năm tiếp theo lên Hội đồng Quản trị.

  Nội dung gì ?

  – Công việc truy thuế kiểm toán nội bộ đã được thực thi năm trước đó, những sai phạm đã được phát hiện.

  – Các yếu tố trọng yếu ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí của DN (Các phát hiện sai sót mang tính chất chất khối mạng lưới hệ thống…).

  – Các yếu kém về phương pháp lập và về kết cấu của báo cáo quản trị và vận hành, báo cáo tài chính.

  – Các kiến nghị và việc thực thi những kiến nghị của truy thuế kiểm toán nội bộ.

  – Các yếu tố quan trọng tác động, ảnh hưởng đến thực thi kế hoạch truy thuế kiểm toán nội bộ năm trước đó.

  Sau đây nhóm xin trình làng với những bạn Báo cáo từng cuộc truy thuế kiểm toán:

  [chiếu file Báo cáo KTNB [model].doc lên và diễn giải tóm tắt]

  Bước 4: Kiểm tra việc thực thi những kiến nghị của KTNB

  Kiểm tra việc thực thi kết luận và kiến nghị truy thuế kiểm toán là bước ở đầu cuối của một quy trình truy thuế kiểm toán. việc này đảm bảo kết quả truy thuế kiểm toán được sử dụng để tăng cấp cải tiến hoạt động và sinh hoạt giải trí quản trị và vận hành tài chính, kế toán và hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại khác của cty được truy thuế kiểm toán.

  TIẾN HÀNH KIỂM TRA

  – Yêu cầu cty được truy thuế kiểm toán phục vụ tài liệu liên quan đến việc thực thi những kết luận, kiến nghị

  – Nghiên cứu, phân tích, xem xét, xử lý thông tin và số liệu để kiểm tra những kết luận, kiến nghị truy thuế kiểm toán đã được thực thi và những kiến nghị không được thực thi:

  Xác định đúng chuẩn những kết luận, kiến nghị truy thuế kiểm toán cty đã thực thi được và những kết luận, kiến nghị chưa làm được kèm theo những dẫn chứng rõ ràng, xác lập rõ nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục;

  Các kết luận, khiến nghị chưa thực thi, nguyên nhân, giải pháp đã thực thi (nếu có).

  – Tập hợp và kiểm tra lại những dẫn chứng, cơ sở pháp lý để kết luận đúng, sai, nguyên nhân sai phạm và trách nhiệm riêng với từng sai phạm.

  – Hoàn thiện dẫn chứng và lập Biên bản thao tác

  – Nội dung kiểm tra

  + Kiểm tra việc thực thi kết luận, kiến nghị truy thuế kiểm toán về thời hạn, nội dung, kết quả những việc làm mà cty được truy thuế kiểm toán đã thực thi. Kiểm tra những khuyến nghị nào không vấn đáp, đồng ý, đồng ý từng phần, khước từ, ý kiến trái ngược, từ chối.

  + Kiểm tra, ghi nhận, xác lập những nguyên nhân những kiến nghị không được thực thi.

  – Lập báo cáo theo dõi sau truy thuế kiểm toán, gửi tới những bộ phận liên quan.

  KẾT THÚC KIỂM TRA

  Báo cáo kết quả về việc cty được truy thuế kiểm toán thực thi kiến nghị của KTNB lên cấp trên.

  Trong trường hợp đối tượng người dùng truy thuế kiểm toán không đưa ra những giải pháp sửa đổi thì KTNB phải yêu cầu làm rõ và báo cáo cấp có thẩm quyền xem

  Reply
  2
  0
  Chia sẻ

  Clip Tuyển tập kinh nghiệm tay nghề 10 phần hành truy thuế kiểm toán cơ bản ?

  You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tuyển tập kinh nghiệm tay nghề 10 phần hành truy thuế kiểm toán cơ bản tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Down Tuyển tập kinh nghiệm tay nghề 10 phần hành truy thuế kiểm toán cơ bản miễn phí

  Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Tuyển tập kinh nghiệm tay nghề 10 phần hành truy thuế kiểm toán cơ bản miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về Tuyển tập kinh nghiệm tay nghề 10 phần hành truy thuế kiểm toán cơ bản

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tuyển tập kinh nghiệm tay nghề 10 phần hành truy thuế kiểm toán cơ bản vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Tuyển #tập #kinh #nghiệm #phần #hành #kiểm #toán #cơ #bản