Mẹo về Ví dụ về quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa về văn hóa truyền thống, giáo dục 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Ví dụ về quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa về văn hóa truyền thống, giáo dục được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 04:47:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

261

Nội dung chính

  • 2. Nội dung quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa
  • 3. Ý nghĩa quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa
  • 4. Chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước về quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa (giảm tải)
  • 2. Nội dung quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo
  • 3. Ý nghĩa quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo
  • 4. Chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước về quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo (giảm tải)

– Dân tộc: được hiểu theo những nghĩa rất khác nhau. Trong chủ đề này, dân tộc bản địa được hiểu theo nghĩa là một bộ phận dân cư của vương quốc

ví dụ: dân tộc bản địa Kinh, dân tộc bản địa Mường, dân tộc bản địa Dao,… ở việt nam

– Quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa được hiểu là những dân tộc bản địa trong một vương quốc không phân biệt hầu hết hay thiểu số, trình độ văn hố cao hay thấp, không phân biệt chủng tộc, màu da…đều được nhà nước và pháp lý tôn trọng, bảo vệ và tạo Đk tăng trưởng.

2. Nội dung quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa

a. Các dân tộc bản địa ở Việt Nam đều được bình đẳng về chính trị

Các dân tộc bản địa đều phải có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội (tham gia vào cỗ máy nhà nước, tham gia thảo luận, góp ý những yếu tố chung của toàn nước). Quyền này được thực thi theo hai hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.

b. Các dân tộc bản địa ở Việt Nam đều bình đẳng về kinh tế tài chính

Quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa thể hiện ở chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính của Đảng và Nhà nước, không còn sự phân biệt Một trong những dân tộc bản địa hầu hết và thiểu số. Nhà nước luôn quan tâm tương hỗ góp vốn đầu tư tăng trưởng kinh tế tài chính để tinh giảm khoảng chừng cách, tạo Đk cho những dân tộc bản địa thiểu số có thời cơ vươn lên tăng trưởng về kinh tế tài chính

c. Các dân tộc bản địa ở Việt Nam đều bình đẳng về văn hóa truyền thống, giáo dục

– Các dân tộc bản địa có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của tớ. Những phong tục, tập quán, truyền thống cuội nguồn văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc bản địa được giữ gìn, Phục hồi, phát huy.

– Các dân tộc bản địa Việt Nam được bình đẳng trong việc thưởng thức một nền giáo dục của nước nhà. Công dân thuộc những dân tộc bản địa rất khác nhau ở Việt Nam đều được Nhà nước tạo mọi Đk để được bình đẳng về thời cơ học tập    

3. Ý nghĩa quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa

– Quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa là cơ sở của đoàn kết Một trong những dân tộc bản địa và đại đoàn kết dân tộc bản địa, nhằm mục đích tiềm năng xây dựng giang sơn văn minh, giàu đẹp. Không có bình đẳng thì không còn đoàn kết thực sự.

4. Chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước về quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa (giảm tải)

@[email protected]@[email protected]@[email protected]

Tôn giáo: Là một hình thức tín ngưỡng có tổ chức triển khai, với những ý niệm, giáo lí thể hiện sự tín ngưỡng và những hình thức lễ nghi thể hiện sự sùng bái tín ngưỡng ấy

Tín ngưỡng: Tín ngưỡng là một niềm tin có khối mạng lưới hệ thống. mà con người tin vào để lý giải toàn thế giới và để mang lại sự bình yên cho bản thân mình và mọi người.

Quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo được thể hiện là những tôn giáo ở Việt Nam đều phải có quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí tôn giáo trong khuôn khổ của pháp lý; đều bình đẳng trước pháp lý; những nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo được pháp lý bảo lãnh. 

2. Nội dung quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo

* Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp lý, có quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí tôn giáo theo quy định của pháp lý.

– Công dân thuộc những tôn giáo rất khác nhau, người dân có tôn giáo hoặc không còn tôn giáo đều bình đẳng về quyền và NV công dân, không phân biệt đối xử vì lí do tôn giáo. Công dân có tôn giáo hoặc không còn tôn giáo, cũng như công dân có tôn giáo rất khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau 

*  Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp lý được Nhà nước bảo vệ; những cơ sở tôn giáo hợp pháp được pháp lý bảo lãnh.

– Các tôn giáo ở Việt Nam dù lớn hay nhỏ đều được Nhà nước đối xử bình đẳng như nhau và được tự do hoạt động và sinh hoạt giải trí trong khuôn khổ pháp lý.

– Các cơ sở tôn giáo được pháp lý bảo lãnh, nghiêm cấm việc xâm phạm những cơ sở đó.

3. Ý nghĩa quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo

– Quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo là cơ sở, tiền đề quan trọng  của khối đại đoàn kết tồn dân tộc bản địa, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó nhân dân Việt Nam, tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn bộ dân tộc bản địa ta trong công cuộc xây dựng giang sơn.

4. Chính sách của Đảng và pháp lý của Nhà nước về quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo (giảm tải)

Trong quy trình học tập, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, những em hãy để lại vướng mắc ở mục hỏi đáp để hiệp hội Hoc24 cùng thảo luận và vấn đáp nhé . Chúc những em học tốt!

Câu 6: Em hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng trong những câu dưới đây.

Quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo được hiểu là:

a.  Công dân có quyền không theo bất kì một tôn giáo nào

b.  Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp lý.

c.  Người đã theo một tín ngưỡng, tôn giáo không còn quyền bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.

d.  Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí theo tín ngưỡng, tôn giáo đó.

Xem lời giải

Câu 1 (trang 53 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 12): Em hãy nêu một vài chủ trương của Nhà nước thể hiện quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa, tôn giáo.

Trả lời:

– Chính sách của nhà nước để thể hiện quyền bình đẳng dân tộc bản địa: Ưu tiên những dân tộc bản địa ít người, tương hỗ kinh tế tài chính, ổn định môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, định canh định cư. Mặt khác, những học viên của đồng bào dân tộc bản địa ít người, khi đi thi thường được thêm vào đó điểm ưu tiên so với những học viên ở khu vực có Đk hơn.

– Chính sách của nhà nước thể hiện bình đẳng tôn giáo: mọi người đều phải có quyền bình đẳng, tự do tôn giáo, không phân biệt đạo giáo hay Phật Giáo hay là không theo đạo. Mọi người đều được đánh giá trọng như nhau. Bằng chứng, hiện tận nhà nước đã được cho phép những người dân thiên chúa giáo tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà nước như: quân đội, chính trị…

Câu 2 (trang 53 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 12): Tại sao để thực thi quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa, Nhà nước cần quan tâm đến những dân tộc bản địa thiểu số có trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội thấp?

Trả lời:

– Ở việt nam, Một trong những dân tộc bản địa lúc bấy giờ còn tồn tại sự chênh lệch về trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính, xã hội, làm cho việc thực thi quyền bình đẳng về kinh tế tài chính Một trong những dân tộc bản địa có một khoảng chừng cách nhất định.

– Tương trợ, giúp nhau cùng tăng trưởng là một tất yếu khách quan trong quan hệ Một trong những dân tộc bản địa. Nhà việt nam quan tâm đến những dân tộc bản địa thiểu số có trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội thấp để tinh giảm khoảng chừng cách, tạo Đk cho những dân tộc bản địa thiểu số có thời cơ vươn lên tăng trưởng kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội, tiến kịp trình độ chung của giang sơn.

Câu 3 (trang 53 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 12): Thực hiện bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa, tôn giáo có ý nghĩa ra làm sao trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa?

Trả lời:

– Bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa là cơ sở của đoàn kết Một trong những dân tộc bản địa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, tạo sức mạnh tăng trưởng bền vững giang sơn, góp thêm phần thực thi tiềm năng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh”.

– Bình đẳng Một trong những tôn giáo là cơ sở tiền đề quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa, thúc đẩy tình đoàn kết keo sơn gắn bó của nhân dân Việt Nam, tạo sức mạnh tổng hợp của toàn bộ dân tộc bản địa xây dựng giang sơn phồn thịnh.

Câu 4 (trang 53 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 12): Nêu một vài ví dụ chứng tỏ Nhà nước quan tâm tạo Đk thực thi quyền bình đẳng về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục Một trong những dân tộc bản địa.

Trả lời:

– Hiến pháp 2013, điều 16 quy định: Mọi người đều bình đẳng trước pháp lý. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội

– Nhà nước đảm bảo tỉ lệ thích hợp người dân tộc bản địa thiểu số trong những cty quyền lực tối cao nhà nước ở Trung ương và địa phương.

– Chương trình 135 giúp tăng trưởng kinh tế tài chính những xã đặc biệt quan trọng trở ngại vất vả vùng dân tộc bản địa thiểu số và miền núi.

– Nhà nước dành nguồn góp vốn đầu tư tài chính để mở mang khối mạng lưới hệ thống trường, lớp ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc bản địa và miền núi; có chủ trương học bổng và ưu tiên con em của tớ đồng bào dân tộc bản địa vào học những trường chuyên nghiệp, cao đẳng, ĐH

– Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được giữ gìn và phát huy,….

Câu 5 (trang 53 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 12): Anh Nguyễn Văn T yêu chị Trần Thị H. Hai người quyết định hành động kết hôn, nhưng bố chị H khước từ, vì anh T và chị H không cùng đạo. Cho biết ý kiến của em về việc này.

Trả lời:

– Bố chị H khước từ và ngăn cản cuộc hôn nhân gia đình của anh T và chị H vì nguyên do không cùng đạo là không đúng và vi phạm vào quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân.

– Chị H và anh T nên lý giải cho bố chị H hiểu về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, việc ngăn cản anh chị kết hôn như vậy là trái pháp lý. Ngoài ra, anh chị cũng nên tìm hiểu thêm về những quy định, những trường hợp trước đó kết hôn khác đạo ở nơi mình sinh sống để ứng xử sao cho thích hợp, giúp bố chị H hiểu hai tình nhân và chân thành muốn đến với nhau. Nếu vẫn không được, anh chị hoàn toàn có thể nhờ đến việc tương hỗ của tổ dân phố để tác động vào tư tưởng của bố chị H.

Câu 6 (trang 53 sgk Giáo dục đào tạo và giảng dạy công dân 12): Em hãy lựa chọn câu vấn đáp đúng trong những câu dưới đây.

   Quyền bình đẳng Một trong những tôn giáo được hiểu là:

a. Công dân có quyền không theo bất kì một tôn giáo nào

   b. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp lý.

   c. Người đã theo một tín ngưỡng, tôn giáo không còn quyền bỏ để theo tín ngưỡng, tôn giáo khác.

   d. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí theo tín ngưỡng, tôn giáo đó.

Trả lời:

Đáp án: b. Người theo tín ngưỡng, tôn giáo có quyền hoạt động và sinh hoạt giải trí tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp lý.

Comments

comments

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Ví dụ về quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa về văn hóa truyền thống, giáo dục ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ví dụ về quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa về văn hóa truyền thống, giáo dục tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Ví dụ về quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa về văn hóa truyền thống, giáo dục miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Ví dụ về quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa về văn hóa truyền thống, giáo dục miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Ví dụ về quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa về văn hóa truyền thống, giáo dục

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ví dụ về quyền bình đẳng Một trong những dân tộc bản địa về văn hóa truyền thống, giáo dục vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ví #dụ #về #quyền #bình #đẳng #giữa #những #dân #tộc #về #văn #hóa #giáo #dục