Mẹo về Vì sao cán bộ la tác nhân quyết định hành động Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Vì sao cán bộ la tác nhân quyết định hành động được Update vào lúc : 2022-04-10 22:01:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

20

Xuân 2022 – Công tác cán bộ có ý nghĩa to lớn riêng với công tác thao tác xây dựng Đảng, góp thêm phần quyết định hành động đến việc thành bại trong tổ chức triển khai và lãnh đạo cách mạng của Đảng, như quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Cán bộ là cái gốc của mọi việc làm; việc làm thành công xuất sắc hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém.

You đang xem: Vì sao cán bộ là tác nhân quyết định hành động sự thành bại của cách mạng

Cán bộ và công tác thao tác cán bộ là việc làm quan trọng của Đảng và Nhà nước. Vì vậy, yên cầu những người dân làm công tác thao tác cán bộ phải nắm vững và quán triệt thâm thúy quan điểm, đường lối của Đảng về công tác thao tác cán bộ. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ huy sát sao của BTV, Thường trực Tỉnh ủy, công tác thao tác cán bộ trên địa phận tỉnh được những cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, cty triển khai, thực thi thống nhất, đồng điệu, hiệu suất cao theo chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước, phù phù thích hợp với Đk. Do đó công tác thao tác cán bộ nói chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt những cấp nói riêng của tỉnh nhìn chung đều tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm trong việc làm, nhiệt huyết, năng động và sáng tạo; đại bộ phận giữ được phẩm chất, đạo đức, có quan hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân tin tưởng, cơ bản phục vụ yêu cầu trách nhiệm. Đó là nguồn lực to lớn rất là quý báu cần phải tôn trọng, giữ gìn, thừa kế và phát huy.

Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài phát biểu tại buổi thao tác với BTV Huyện ủy Hoàng Su Phì. Ảnh: ĐỨC LONG (Hoàng Su Phì)

Bố trí và sử dụng cán bộ là nội dung quan trọng trong công tác thao tác cán bộ của Đảng, là yếu tố cơ bản để xem xét, nhìn nhận kết quả tổ chức triển khai thực thi công tác thao tác cán bộ của cơ quan hiệu suất cao và cấp ủy quản trị và vận hành trực tiếp cán bộ. Bố trí, sử dụng cán bộ đúng và hiệu suất cao không riêng gì có yên cầu tính nguyên tắc mà còn phải linh hoạt và khôn khéo, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Lãnh đạo khéo, tài nhỏ hoàn toàn có thể hóa ra tài to. Lãnh đạo không khéo, tài to cũng hóa ra tài nhỏ.

Một là, sẵn sàng sẵn sàng nhân sự đại hội Đảng bộ những cấp, nhiệm kỳ 2022-2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; chú trọng về tiêu chuẩn, Đk cấp ủy viên; độ tuổi cấp ủy viên; cơ cấu tổ chức triển khai, số lượng cấp ủy, ủy viên BTV và những chức vụ lãnh đạo cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực những cấp.

Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Trung Tài trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” của UBKT T.Ư cho những đảng viên. Ảnh: VĂN QUÂN

Hai là, thực thi thanh tra rà soát, quy hoạch cán bộ chủ chốt. Trong số đó, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch những chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp; chú trọng quy hoạch chức vụ người đứng đầu cấp ủy, cơ quan ban ngành thường trực, MTTQ và những đoàn thể chính trị – xã hội; đồng thời, đặc biệt quan trọng quan tâm quy hoạch riêng với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc bản địa thiểu số ở những cấp để tạo nguồn cán bộ và thực thi chủ trương thay đổi cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ những cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Xem thêm: Phân Tích Thành Ngữ Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa Là Gì, Thiên Thời Địa Lợi Nhân Hòa Là Gì

Ba là, dữ thế chủ động tham mưu điều động, luân chuyển cán bộ, phân công, sắp xếp cán bộ theo sát đề án nhân sự cấp ủy thông qua; trong số đó, quan tâm tăng cường cán bộ cho những nơi không đủ hoặc có phương án điều động, phân công công tác thao tác riêng với nhân sự ngay sau đại hội; triệu tập tham mưu xử lý dứt điểm riêng với những nơi nội bộ mất đoàn kết, hoặc có đơn thư, khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dãn…

Bốn là, tham mưu thực thi đúng nguyên tắc, cơ cấu tổ chức triển khai, số lượng, tiêu chuẩn, Đk, quy trình nhân sự bảo vệ ngặt nghèo, đồng điệu, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai minh bạch, minh bạch; phát huy trí tuệ của tập thể, người đứng đầu và cấp ủy, cán bộ, đảng viên; thực thi nghiêm việc trấn áp quyền lực tối cao trong công tác thao tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, đặc biệt quan trọng coi trọng việc nâng cao chất lượng cấp ủy những cấp; chất lượng, hiệu suất cao việc thanh tra rà soát, lựa chọn, trình làng, thẩm định, xác minh và kết luận rõ, đúng chuẩn những yếu tố về tiêu chuẩn cấp ủy, tiêu chuẩn chính trị, những nội dung liên quan đến nhân sự trước đại hội.

Năm là, tham mưu công tác thao tác nhân sự nhiệm kỳ 2022 – 2025 bảo vệ theo như đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác thao tác cán bộ và quản trị và vận hành đội ngũ cán bộ, mà trực tiếp là cấp ủy đảng những cấp, lãnh đạo cơ quan, cty. Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025 phải đặc biệt quan trọng coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu tổ chức triển khai hợp lý; tiêu biểu vượt trội về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sáng, vững mạnh, có khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu cao, phục vụ yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực thi thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ những cấp và Nghị quyết Đại hội XVII sắp tới đây của Đảng bộ tỉnh.

Sáu là, công tác thao tác sẵn sàng sẵn sàng nhân sự và bầu cử phải thực thi đúng Điều lệ, quy định, quy định của Đảng và pháp lý của Nhà nước; bảo vệ tính tổng thể, đồng điệu, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; link ngặt nghèo với công tác thao tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, sắp xếp nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước những cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2026, Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội. Chú trọng phát hiện, trình làng tham gia cấp ủy những tác nhân mới có đức, có tài năng, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc bản địa thiểu số. Việc nhìn nhận cán bộ phải ngặt nghèo và thực ra, trên cơ sở nhìn nhận của cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, cty có thẩm quyền, đặc biệt quan trọng coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả rõ ràng.

Tám là, quan tâm, chú trọng thực thi tốt công tác thao tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để những thế lực thù địch cài cắm, móc nối, làm tha hóa cán bộ.

Ngày 25/10/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã phát hành Quy định 08-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương với sáu nội dung rất cơ bản và rõ ràng. Quy định mang tính chất chất pháp lý, bảo vệ kỷ luật của Đảng gắn sát với tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tổ chức triển khai, cơ quan, cty.

Trong quy trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, dù ở tình hình trở ngại vất vả nào, Đảng ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đặt quyền lợi của Tổ quốc và nhân dân lên trên quyền lợi của thành viên và đã có nhiều chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Quần chúng nhân dân luôn luôn để ý quan tâm đến lời nói và việc làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. “Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho những người dân ta bắt chước”. Tự mình phải “chính” trước, mới giúp người khác “chính”. Mình không “chính”, mà muốn người khác “chính” là vô lý. Nhân dân bao giờ cũng quan tâm vào sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên có chức vụ cao trong chấp hành chủ trương, chủ trương, pháp lý và sống ra làm sao, nói và làm ra sao để tin tưởng và noi theo.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định rằng, “một tấm gương sống còn tồn tại giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”(1). Cuộc đời của Người là tấm gương cao đẹp tuyệt vời nhất và thuyết phục nhất trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người là tấm gương tiêu biểu vượt trội nhất về sự việc vận dụng phương pháp nêu gương một cách sáng tạo và độc lạ trong thực tiễn rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nêu gương của người đứng đầu có tầm ảnh hưởng quan trọng

Học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XII), mỗi cấp ủy, tổ chức triển khai đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thật sự là hình tượng của trí tuệ, đạo đức, bản lĩnh, hết lòng rất là phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, phải tôn vinh trách nhiệm nêu gương bằng hành vi rõ ràng.

Trong quy trình thực thi, vai trò nêu gương của người đứng đầu sẽ có được tầm ảnh hưởng quan trọng và sức phủ rộng rõ rệt, nhất định sẽ tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ và tự tin trong toàn Đảng, toàn khối mạng lưới hệ thống chính trị, góp thêm phần nâng cao khả năng lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Nơi nào, người đứng đầu là bí thư cấp ủy, thủ trương cơ quan, cty nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự mình gương mẫu làm trước, nói song song với làm, thì ở đó việc học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh đi vào thực ra, hiệu suất cao, thiết thực. Mọi lời giáo huấn của người đứng đầu sẽ trở nên vô ích nếu bản thân không gương mẫu, nói nhiều mà làm ít, hoặc chỉ nói mà không làm, hoặc nói một đằng làm một nẻo.

Việc tôn vinh trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh nhất thiết phải triệu tập vào ba nội dung hầu hết. Đó là, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tác phong sinh hoạt, công tác thao tác.

Về tư tưởng chính trị, người đứng đầu luôn gương mẫu trong quán triệt và bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định tiềm năng độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội, đường lối thay đổi của Đảng, đón đầu trong phòng chống suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, luôn luôn đặt quyền lợi chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên hết.

Về đạo đức, lối sống, người đứng đầu tự giác, gương mẫu thực thi nghiêm quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tuyệt đối trung thành với chủ, kiên định lý tưởng cách mạng; sống và thao tác theo Hiến pháp và pháp lý; gương mẫu chấp hành nghị quyết, thông tư của Đảng, cũng như những quy định của tổ chức triển khai, cơ quan, cty và địa phương nơi cư trú.

Bản thân không tham nhũng và luôn đón đầu trong phòng chống tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, quan liêu; nhất quyết đấu tranh chống chủ nghĩa thành viên, lối sống vụ lợi, thực dụng, thời cơ, ích kỷ, quyền lợi nhóm; sẵn sàng phụ trách khi tổ chức triển khai, cơ quan, cty do mình phụ trách xẩy ra tham nhũng, tiêu tốn lãng phí, xấu đi, đồng thời có giải pháp nhất quyết sửa chữa thay thế…

Về tác phong sinh hoạt và công tác thao tác, người đứng đầu phải nêu gương về phong thái tư duy độc lập, sáng tạo, thao tác khoa học, dân chủ, ứng xử có văn hóa truyền thống, đầy tính nhân văn, nói song song với làm và làm có hiệu suất cao, giản dị, thân thiện với quần chúng, sâu sát thực tiễn để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng, nguyện vọng chính đáng của cấp dưới, của nhân dân đồng thời xử lý và xử lý kịp thời những nguyện vọng, quyền lợi chính đáng đó; nhất quyết vô hiệu những biểu lộ vô cảm, cửa quyền, hách dịch và những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho cấp dưới, cho doanh nghiệp, cho nhân dân.

Người đứng đầu phải nêu cao tính chiến đấu tự phê bình và phê bình

Trong công tác thao tác, người đứng đầu phải gương mẫu chấp hành nguyên tắc triệu tập dân chủ; luôn tôn vinh ý thức trách nhiệm với chức trách, trách nhiệm được giao; dám nghĩ dám làm, dám phụ trách; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu quyền lợi thành viên, quyền lợi cục bộ, quyền lợi nhóm; chăm sóc xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ.

Người đứng đầu phải nêu cao tính chiến đấu tự phê bình và phê bình, nếu không gương mẫu tự phê bình và phê bình thì làm thế nào hướng dẫn cấp dưới làm tốt và phát huy cao nhất tác dụng của giải pháp trọng điểm này. Tự phê bình của người đứng đầu phải đạt tới mức độ làm rung động tình cảm cách mạng của phần đông quần chúng, có kế hoạch và quyết tâm sửa chữa thay thế rõ ràng, chắc như đinh sẽ tạo nên niềm tin của quần chúng và uy tín của tớ sẽ tiến hành giữ vững và thổi lên.

Trong Đk Đảng cầm quyền, cán bộ lãnh đạo, nhất là những người dân đứng đầu, nếu không trang trọng tự phê bình thì sẽ trở thành rào cản lớn kim hãm, làm biến dạng chính sách tự phê bình và phê bình trong những tổ chức triển khai đảng, cơ quan ban ngành thường trực, đoàn thể. Một khi người đứng đầu không trang trọng tự phê bình mình thì họ cũng khó mà phê bình những đồng chí khác và chỉ huy đảng bộ, cty đó trang trọng thực thi được tự phê bình và phê bình.

Một hiện tượng kỳ lạ khá phổ cập trong sinh hoạt lúc bấy giờ là người đứng đầu và cán bộ, đảng viên không đủ can đảm phê bình nhau, tự phê bình và phê bình thiếu trang trọng, qua loa, chiếu lệ, dễ người dễ ta, có biểu lộ thỏa hiệp, không phê bình ai, để không còn ai phê bình mình. Trong phê bình thì không được tránh mặt, “dĩ hòa vi quý”, nhưng phải chân thành, công tâm, trên tinh thần thương yêu đồng chí, đồng đội; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, nhất quyết đấu tranh chống biểu lộ chia rẽ, bè phái, tận dụng phê bình để gây mất đoàn kết.

Đẩy mạnh học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác thao tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng điệu, trong số đó “Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu” là giải pháp trọng điểm, có sức phủ rộng rất rộng, sẽ tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ và tự tin trong toàn Đảng, toàn khối mạng lưới hệ thống chính trị, góp thêm phần làm cho Đảng ta trong sáng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức triển khai và đạo đức.

———————————

(1) Hồ Chí Minh toàn tập – NXB CTQG 1995 – Tập I – trang 263.

Reply
7
0
Chia sẻ

Video Vì sao cán bộ la tác nhân quyết định hành động ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Vì sao cán bộ la tác nhân quyết định hành động tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Vì sao cán bộ la tác nhân quyết định hành động miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Vì sao cán bộ la tác nhân quyết định hành động miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Vì sao cán bộ la tác nhân quyết định hành động

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Vì sao cán bộ la tác nhân quyết định hành động vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Vì #sao #cán #bộ #nhân #tố #quyết #định