Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Xác định công thức phân tử và số đồng phân cấu trúc của anken X biệt ankan X có phân tử khối là 30 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Xác định công thức phân tử và số đồng phân cấu trúc của anken X biệt ankan X có phân tử khối là 30 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 01:24:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

159

Lời giải của GV Vungoi

Nội dung chính

 • Công thức tính nhanh Hóa học – Công thức tính nhanh số đồng phân
 • 1) Cách tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).
 • 2) Cách tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).
 • 3) Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)
 • 4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:
 • 5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:
 • 6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2
 • 7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2
 • 8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N
 • 9) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo
 • 10) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O
 • 11) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO
 • 12) Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6)
 • 13) Đồng phân phenol đơn chức
 • 14) Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit rất khác nhau
 • Câu hỏi vận dụng liên quan
 • Câu hỏi trắc nghiệm đồng phân

Gọi CTPT của ankan là CnH2n+2 $(n geqslant 1)$

$% m_C = dfrac12n14n + 2 cdot 100%  = 83,72,% , to n = 6,, to ,,X,,:,,C_6H_14$

X tác dụng với clo (tỉ lệ 1:1) thu được 2 dẫn xuất monoclo là đồng phân của nhau

→ X là : $(CH_3)_2CH – CH(CH_3)_2$( 2,3-đimetylbutan)

$(CH_3)_2CH – CH(CH_3)_2,,, + ,,,Cl_2,,,,xrightarrow[ – HCl]textas,,,,left{ begingatheredCH_2Cl – CH(CH_3) – CH(CH_3)_2 hfill \(CH_3)_2CCl – CH(CH_3)_2 hfill \ endgathered  right.,,,$

Công thức tính nhanh số đồng phân tổng hợp những công thức tính nhanh số đồng phân este, công thức tính nhanh số đồng phân ankan, công thức tính số đồng phân amin, công thức tính số đồng phân ancol… Đây là tài liệu hữu ích giúp những bạn học tốt môn Hóa, giải nhanh những bài tập tìm số đồng phân. Mời những bạn tìm hiểu thêm.

Công thức tính nhanh Hóa học – Công thức tính nhanh số đồng phân

 • 1) Cách tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).
 • 2) Cách tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).
 • 3) Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)
 • 4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:
 • 5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:
 • 6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2:
 • 7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:
 • 8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N:
 • 9) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo:
 • 10) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O:
 • 11) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO:
 • 12) Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).
 • 13) Đồng phân phenol đơn chức:
 • 14) Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit rất khác nhau:

VnDoc xin gửi tới bạn đọc nội dung bài viết Công thức tính nhanh số đồng phân để bạn đọc cùng tìm hiểu thêm. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp những công thức tính nhanh về số đồng phân gồm có số đồng phân ancol, số đồng phân andehit, số đồng phân axit cacboxylict, số đồng phân este, số đồng phân amin, số đồng phân trieste, số đồng phân ete, số đồng phân xeton… Mời những bạn cùng tham rõ ràng và tải về tại đây.

 • 58 công thức giải nhanh hóa học
 • Các công thức giải nhanh trong trắc nghiệm Hóa học
 • 30 đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Hóa Có đáp án
 • Muối khan là gì? Bài tập tính toán tìm khối lượng muối khan
 • Polime nào sau này được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng
 • Bộ 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Hóa Có đáp án Bám sát đề minh họa

1) Cách tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

 • Khái niệm: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm những link đơn C-C và C-H.
 • CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).
 • Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.
 • Công thức tính nhanh

2n – 4 + 1 (3 < n < 7)

Ví dụ:

 • Tính số đồng phần của ankan C4H10

Số đồng phân ankan sẽ là: 24-4 + 1 = 2 đồng phân

 • C6H14 có bao nhiêu đồng phân cấu trúc?

Độ bất bão hòa k = số link π + số vòng = (6.2 + 2 – 14) / 2 = 0

Phân tử không còn chứa link π hoặc 1 vòng ⇒ Phân tử chỉ chứa link đơn

Hexan C6H14 có 5 đồng phân mạch cacbon:

Viết những đồng phân cấu trúc của C6H14 và gọi tên

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

n-hexan

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3

2-metylpentan

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3

3-metylpentan

(CH3)2-CH-CH(CH3)2

2,2 – đimetylbutan

(CH3)3-C-CH2-CH3

2,3- đimetybutan

Vậy C6H14 có 5 đồng phân cấu trúc.

2) Cách tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

 • Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một link đôi.
 • CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).
 • Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học.
 • Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C mang nối đôi, mỗi C sẽ link với 2 nhóm thế (giống hoặc rất khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 2C và H nhóm thế.

Nếu đề bài yêu cầu tính đồng phân cấu trúc sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Nếu yêu cầu tính đồng phân (gồm có đồng phân hình học) sẽ là một trong+1+2 = 4 đồng phân.

Ví dụ: với C5H10: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 3C và H nhóm thế.

3) Cách tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

 • Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một link ba.
 • CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).
 • Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không còn đồng phân hình học.
 • Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ link với cùng 1 nhóm thế (giống hoặc rất khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C và H là nhóm thế.

C1C21C1C1 đồng phân2CH1 đồng phân

Ta có 2 đồng phân ankin.

4) Số đồng phân ancol đơn chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n < 6)

Ví dụ:Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

5) Số đồng phân andehit đơn chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n < 7)

Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

6) Số đồng phân axit cacboxylict đơn chức no CnH2nO2

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n < 7)

7) Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n < 5)

8) Số đồng phân amin đơn chức no CnH2n+3N

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n < 5)

9) Số đồng phân trieste tạo bởi glyxerol và hỗn hợp n axit béo

Công thức:

10) Số đồng phân ete đơn chức no CnH2n+2O

Công thức:

Áp dụng: Với n = 3 ta có công thức ete là C3H8O, thay vào công thức ta được:

đồng phân là CH3-O-C2H5

Thí dụ:

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân cấu trúc của nhau?

Đáp án hướng dẫn giải rõ ràng

Vậy este là este no, đơn chức, mạch hở

Các công thức cấu trúc là:

HCOOCH2CH2CH3

HCOOCH(CH3)-CH3

CH3COOCH2CH3

CH3CH2COOCH3

Vậy có toàn bộ 4 đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2.

11) Số đồng phân xeton đơn chức no CnH2nO

Công thức:

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ công thức ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit và xeton có cùng công thức phân tử với nhau, nên lúc đề bài chỉ cho CTPT mà không đề cập đến loại hợp chất nào thì phải tính cả hai.

12) Đồng phân RH thơm và đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6)

CnH2n-6 = (n – 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8

Ta có n = 7, thay vào công thức ta được (7-6)2 = 1

13) Đồng phân phenol đơn chức

CnH2n-6O = 3n-6 (6 < n < 9)

Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

14) Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối đa tạo bởi hỗn hợp gồm x amino axit rất khác nhau

Số n peptit max = xn

Ví dụ: Có tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit thu được từ hỗn hợp gồm 2 amino axit là glyxin và alanin?

Số đipeptit = 22 = 4

Số tripeptit = 23 = 8

Câu hỏi vận dụng liên quan

Bài 1: Hợp chất X có CTPT C4H8. Xác định những đông phân cấu trúc của X

Hướng dẫn giải bài tập

Ta có: Δ = (2.4 + 2 – 8)/2= 1 ⇒ có một lk π hoặc 1 vòng ⇒ có 2 dạng mạch cacbon:

– Mạch hở có một link đôi trong phân tử

+ Mạch chính 4C: C-C-C-C viết được 2 TH đồng phân vị trí nối đôi:

CH2 = CH-CH2 –CH3 và CH3 – CH=CH –CH3

– Mạch vòng và chỉ có link đơn

Vậy có 5 đồng phân.

Bài 2: Tổng số link π và vòng ứng với công thức C5H11O2ClN2 là

Hướng dẫn giải bài tập

Độ bất bão hòa Δ = (5.2 – 11 + 2 – 1 + 1.2)/2 = 1

Nên phân tử có một nối đôi hoặc 1 vòng

Bài 3: Số công thức tạo mạch hở hoàn toàn có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là

Hướng dẫn giải bài tập

CH3 – CH2 – CH = CH2

CH3 – CH = CH – CH3

CH3-C(CH3)=CH2

Bài 4: Số công thức tạo mạch hoàn toàn có thể có ứng với công thức phân tử C5H10 là

Hướng dẫn giải bài tập

Các đồng phân cấu trúc mạch hở của C5H10 là (không xét đồng phân hình học)

H2C=CH-CH2-CH2-CH3

H2C-CH=CH-CH2-CH3

CH2=CH(CH3)-CH2-CH3

(CH3)2C=CH-CH3

(CH3)2CH-CH=CH2

Bài 5: Số công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có ứng với những công thức phân tử C3H7Cl là

Hướng dẫn giải bài tập

Bài 6. Ứng với công thức phân tử C5H8 có bao nhiêu ankin đồng phân của nhau

Hướng dẫn giải bài tập

Đồng phân của C5H8

Độ bất bão hòa k = số link π + số vòng = (5.2 + 2 – 8) / 2 = 2

Phân tử có chứa 2 link π hoặc 1 vòng + 1 link π

Ankađien C5H8 có 6 đồng phân cấu trúc (hay còn gọi là đồng phân mạch cacbon hoặc đồng phân mạch hở).

Akin có 3 đồng phân

C5H8 có 2 loại đồng như sau:

Đồng phân cấu trúc ankadien của C5H8

CH2=C=CH-CH2-CH3;

CH2=CH-CH=CH-CH3;

CH3-CH=C=CH-CH3;

CH2=CH-CH2-CH=CH2;

CH2=C=C(CH3)2;

CH2=CH-C(CH3)=CH2.

Đồng phân Ankin có một link 3 gồm:

CH≡C-CH2-CH2-CH3;

CH3-C≡C-CH2-CH3;

CH≡C-CH(CH3)2

Bài 7.C6H14 có bao nhiêu đồng phân cấu trúc?

Hướng dẫn giải bài tập

Độ bất bão hòa k = số link π + số vòng = (6.2 + 2 – 14) / 2 = 0

Phân tử không còn chứa link π hoặc 1 vòng ⇒ Phân tử chỉ chứa link đơn

Hexan C6H14 có 5 đồng phân mạch cacbon:

Viết những đồng phân cấu trúc của C6H14 và gọi tên

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3: n-hexan

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3: 2-metylpentan

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3: 3-metylpentan

(CH3)2-CH-CH(CH3)2: 2,2 – đimetylbutan

(CH3)3-C-CH2-CH3: 2,3- đimetybutan

Vậy C6H14 có 5 đồng phân cấu trúc.

Bài 8.Có bao nhiêu đồng phân cấu trúc có công thức phân tử C5H12

Hướng dẫn giải bài tập

Các đồng phân ankan có CTPT C5H12 là:

CH3-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH3

C(CH3)4

Vậy có toàn bộ 3 đồng phân.

Câu 9. Ứng với công thức C9H12 có bao nhiêu đồng phân có cấu trúc chứa vòng benznen

Hướng dẫn giải bài tập

Hợp chất C9H12 có π + v = 4, những đồng phân chứa vòng benzen gồm

CH3CH2CH3-C6H5; (CH3)2CH-C6H5;

o-CH3C6H5C2H5; m-CH3C6H5C2H5; p.-CH3C6H5C2H5

1,2,3-(CH3)3C6H3; 1,2,4-(CH3)3C6H3; 1,3,5-(CH3)3C6H3.

Câu hỏi trắc nghiệm đồng phân

Câu 1: Số công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có ứng với những công thức phân tử C2H4Cl2 là

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

CH3 – CHCl2; Cl – CH2 – CH2 – Cl

Câu 2. Số công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có ứng với những công thức phân tử C2H7N là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án B

CH3 – CH2 – NH2; CH3 – NH – CH3

Câu 3. Số công thức cấu trúc mạch hở hoàn toàn có thể có ứng với những công thức phân tử C2H4O là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

CH3 – CH = O

Câu 4. Số đồng phân cấu trúc ứng với công thức phân tử C5H12 là

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 5. Số đồng phân cấu trúc ứng với công thức phân tử C6H14 là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 6. Ứng với công thức phân tử C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu trúc mạch hở?

A.2

B. 4

C. 3

D. 5

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 7. Ứng với công thức phân tử C4H10 có bao nhiêu đồng phân cấu trúc mạch hở?

A.4

B. 5

C. 6

D. 3

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 8. Có bao nhiêu đồng phân ankin C5H8 tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Xem đáp án

Đáp án B

Câu 9. Số đồng phân Hiđrocacbon thơm ưng với công thức C8H10 là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 10. Số đồng phân cấu trúc của C4H10O là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 7.

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 12.Có bao nhiêu đồng phân cấu trúc có công thức phân tử là C5H11Cl?

A. 6 đồng phân.

B. 7 đồng phân.

C. 5 đồng phân.

D. 8 đồng phân.

Xem đáp án

Đáp án D 8 đồng phân

Câu 13.Công thức đơn thuần và giản dị nhất của hiđrocacbon M là CnH2n+1. M thuộc dãy đồng đẳng nào ?

A. ankan.

B. không đủ dữ kiện để xác lập.

C. ankan hoặc xicloankan.

D. xicloankan.

Xem đáp án

Đáp án A

Công thức phân tử của M là (CnH2n+1)m => CnmH2nm+m

=> Với m = 2 => CTPT của M là C2nH2n+2

Vậy M thuộc dãy đồng đẳng của ankan

Câu 14.Cho C7H16 tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được hỗn hợp gồm 3 dẫn xuất monoclo. Số công thức cấu trúc của C7H­16 hoàn toàn có thể có là

A. 4.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 15. Chất nào sau này có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

Xem đáp án

Đáp án C

Câu 16. Số đồng phân amin thơm ứng với công thức C7H9N là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Xem đáp án

Đáp án C

C7H9N có a = π + v = 4

Đồng phân bậc 1 là:

Đồng phân bậc II là: C6H5NHCH3

Không có đồng phân bậc III

→ có 5 đồng phân

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17.Số đồng phân cấu trúc bậc 1 của amin ứng với công thức phân tử C3H9N là:

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

Các đồng phân amin bậc 1 ứng với công thức phân tử C3H9N là :

CH3CH2CH2NH2; (CH3)2CHNH2

=> Vậy có 2 CTCT thỏa mãn nhu cầu

Câu 18. Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2 là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp án

Đáp án A

Các đồng phân este có CTPT C3H6O2 là

HCOOCH2CH3

CH3COOCH3

Câu 19.Cho toàn bộ những đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xẩy ra là:

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Xem đáp án

Đáp án C

C2H4O2 có 2 đồng phân là: HCOOCH3 và CH3COOH.

CH3COOH tác dụng được với: Na, NaOH, NaHCO3

HCOOCH3 tác dụng được với: NaOH

=> Có 4 phản ứng xẩy ra

Câu 20.Số chất đồng phân cấu tạp của nhau có công thức phân tử C4H8O2 đều tác dụng được với NaOH là

A. 4

B. 5

C. 6

D. 8

Xem đáp án

Đáp án C

Dễ dàng tính nhanh được . Các đồng phân là este hoặc axit của C4H8O2 sẽ tác dụng được với dung dịch NaOH.

6 đồng phân 2 axit và 4 este) đó là :

CH3CH2CH2COOH, CH3CH(CH3)COOH, HCOOCH2CH2CH3,

HCOOCH(CH3)CH3, CH3COOCH2CH3, CH3CH2COOCH3.

………………………….

Mời những bạn tìm hiểu thêm một số trong những tài liệu liên quan:

 • Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 12 năm 2022 – 2022
 • Bộ đề thi thử THPT vương quốc năm 2022 môn Hóa học (Có đáp án)
 • Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học
 • Cách nhận ra những chất Hóa học
 • Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa Sở GD&ĐT An Giang Lần 1
 • Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2022 môn Hóa Trường THPT Thạch Thành 1 Thanh Hóa

Trên đây VnDoc đã đưa ra 14 công thức tính số đồng phân của từng loại hợp chất hữu cơ. Hy vọng hoàn toàn có thể giúp ích cho những bạn học viên trong quy trình luyện đề và ôn tập.

Để hoàn toàn có thể nâng cao kết quả trong học tập mời những bạn tìm hiểu thêm một số trong những tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tay nghề giảng dạy và học tập môn học THPT, VnDoc mời những bạn truy vấn nhóm riêng dành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để hoàn toàn có thể update được những tài liệu tiên tiến và phát triển nhất.

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Xác định công thức phân tử và số đồng phân cấu trúc của anken X biệt ankan X có phân tử khối là 30 ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Xác định công thức phân tử và số đồng phân cấu trúc của anken X biệt ankan X có phân tử khối là 30 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Xác định công thức phân tử và số đồng phân cấu trúc của anken X biệt ankan X có phân tử khối là 30 miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Xác định công thức phân tử và số đồng phân cấu trúc của anken X biệt ankan X có phân tử khối là 30 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Xác định công thức phân tử và số đồng phân cấu trúc của anken X biệt ankan X có phân tử khối là 30

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Xác định công thức phân tử và số đồng phân cấu trúc của anken X biệt ankan X có phân tử khối là 30 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Xác #định #công #thức #phân #tử #và #số #đồng #phân #cấu #tạo #của #anken #biệt #ankan #có #phân #tử #khối #là