Contents

Kinh Nghiệm về Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng kỳ lạ link gen Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng kỳ lạ link gen được Update vào lúc : 2022-04-21 23:00:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

363

Hiện tượng di truyền link đã được phát hiện bởi:

Nội dung chính

  • I. Liên kết gen là gì? Ý nghĩa của link gen
  • II. Bài tập vận dụng

Moocgan đã sử dụng đối tượng người dùng nghiên cứu và phân tích nào cho những thí nghiệm của tớ

Ruồi giấm sẽ là đối tượng người dùng thuận tiện cho việc nghiên cứu và phân tích di truyền vì:

Moocgan theo dõi sự di truyền của hai cặp tính trạng về :

Để phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ link hoàn toàn, Moocgan đã

Phép lai nào sau này sẽ là phép lai phân tích ở ruồi giấm?

Cơ sở tế bào học của yếu tố link hoàn toàn là

Hiện tượng nhiều gen cùng phân loại trên chiều dài của NST hình thành lên

Điều nào sau này không đúng với nhóm gen link?

Kết quả về mặt di truyền của link gen là:

Ý nghĩa thực tiễn của yếu tố di truyền link hoàn toàn là gì?

A.

Để xác lập số nhóm gen link.

B.

Đảm bảo sự di truyền bền vững những tính trạng.

C.

Đảm bảo sự di truyền ổn định của nhóm gen quý, nhờ đó người ta tinh lọc đồng thời được cả nhóm tính trạng có mức giá trị.

D.

Để xác lập được số nhóm gen link của loài.

ID:42938

Độ khó:
Nhận biết

Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng kỳ lạ di truyền link là

A

đảm bảo cho việc di truyền bền vững của những tính trạng tốt trong cùng một giống.

B

tăng cường biến dị tổng hợp phục vụ nguyên vật tư cho quy trình chọn giống.

C

giúp tăng năng suất, phẩm chất, kĩ năng chống chịu của giống.

D

được cho phép lập map di truyền giúp giút ngắn thời hạn chọn giống mới.

Để xem lời giải rõ ràng vướng mắc này bạn cần Đk khoá học chứa vướng mắc này.

Câu hỏi:Hiện tượng link gen có ý nghĩa

A.làm tăng kĩ năng xuất hiện biến dị tổng hợp, làm tăng tính phong phú của sinh giới.

B.Hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổng hợp, tạo Đk cho những gen quý trên hai nhiễm sắc thể tương đương có Đk tái tổng hợp và di truyền cùng nhau.

C.Hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổng hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý.

D.Cung cấp nguyên vật tư cho quy trình tiến hóa và chọn giống.

Lời giải:

Đáp án đúng:C.Hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổng hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý.

Giải thích:

– Liên kết gen có ý nghĩa là hạn chế sự xuất hiện của biến dị tổng hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm gen quý.

– Điều này thông qua việc những gen link với nhau di truyền cùng nhau

Cùng Top lời giải tìm hiểu về link gen nhé.

I. Liên kết gen là gì? Ý nghĩa của link gen

1. Thí nghiệm của Moocgan

– Moocgan cho lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài.

– Lai phân tích ruồi đực F1, thu được thế hệ sau phân li theo tỉ lệ 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt

– Sơ đồ lai

– Như vậy, thân xám và cánh dài cũng như thân đen cánh cụt luôn luôn di truyền đồng thời với nhau.

– Hiện tượng này được lý giải bằng sự link những gen quy định tính trạng ở trên cùng NST đề cùng phân li về giao tử và cùng được tổng hợp qua quy trình thụ tinh

2. Cơ sở tế bào học

Sự phân li của những NST trong giảm phân đã dẫn tới sự phân li của những gen trên cùng 1 NST về những giao tử.

Cơ sở tế bào học của quy luật di truyền link không hoàn toàn

Sơ đồ lai:

Pt/c: ♀BV/BV(Xám–Dài)×♂ bv/bv(Đen– Cụt)

GP:BV-bv

F1: BV/bv (100% Xám – Dài)

Trong phép lai phân tích

Pa: ♂BV/bv (Xám– Dài)×♀ bv/bv(Đen– Cụt)

GP: 50%BV: 50%bv× 100%bv

Fa:50% BV/bv (Xám – Dài) : 50% bv/bv (Đen – Cụt)

3. Ý nghĩa

– Di truyền link là hiện tượng kỳ lạ một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi những gen trên một NST cùng phân li trong quy trình phân bào.

– Di truyền link làm hạn chế biến dị tổng hợp.

– Di truyền link đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi những gen trên một NST. Nhờ đó, trong chọn giống người ta hoàn toàn có thể chọn được những tính trạng tốt đi kèm theo với nhau.

II. Bài tập vận dụng

Câu 1.Với 2 cặp gen không alen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đương, thì cách viết kiểu gen nào là không đúng?

A.Aabb

B.AbAb

C.ABab

D.Abab

*Giải thích:Aa là alen của nhau nên chỉ có thể có cùng vị trí trên cặp NST tương đương=>Đáp án A

Câu 2.Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, những gen link hoàn toàn với nhau. Theo lí thuyết, phép lai nào sau này cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1:1:1?

A.BVbv×bvbv

B.BVbv×BVbv

C.Bvbv×BVbv

D.Bvbv×bVbv

*Giải thích:

P:Bvbv×bVbv

GP: 1bV:1bv1Bv: 1bv

F1:1bVBv:1bVbv:1Bvbv:1bvbv

=> Đáp án D

Câu 3.Phép lai nào dưới đây cho tỉ lệ kiểu hình là 3: 1, cho biết thêm thêm tính trạng trội là trội hoàn toàn?

A.aBab×ABab

B.AbaB×ABab

C.ABaB×ABab

D.ABab×Abab

*Giải thích:

P:ABaB×ABab

GP:1AB:1aB× 1AB: 1ab

F1:1ABAB:1ABab:1ABaB:1aBab

Tỉ lệ kiểu hình: 3 A-B- : 1 aaB-

=> Đáp án C

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng kỳ lạ link gen ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng kỳ lạ link gen tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng kỳ lạ link gen miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng kỳ lạ link gen Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng kỳ lạ link gen

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng kỳ lạ link gen vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#nghĩa #thực #tiễn #của #hiện #tượng #liên #kết #gen