Kinh Nghiệm về 200ml dung dịch có chứa 0 , 8 gam NaOH Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa 200ml dung dịch có chứa 0 , 8 gam NaOH được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-18 06:03:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

5

Nồng độ Phần Trăm là nồng độ cho biết thêm thêm

Để tính nồng độ mol của dung dịch NaOH người ta làm thế nào?

Công thức tính nồng độ Phần Trăm là

Tính khối lượng NaOH có trong 200 gam dung dịch NaOH 15%

Hoà tan 20 gam muối vào nước được dung dịch có nồng độ 10%

Số mol chất tan có trong 400 ml NaOH 6M là

Tính khối lượng của Ba(OH)2 có trong 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,4M.

Cho dung dịch NaOH 4M có D = 1,43 g/ml. Tính C% của dung dịch NaOH đã cho.

Cho 200 gam dung dịch FeCl2 9,525%. Tính số mol FeCl2 có trong dung dịch

Với một lượng chất xác lập, khi tăng thể tích dung môi thì:

Trong 150 ml dd có hoà tan 8 gam NaOH. Nồng độ mol của dung dịch là:

Hòa tan 4,7g K2O vào  195,3 g nước. Nồng độ Phần Trăm dung dịch thu được là

Dung dịch H2SO4 0,5M cho biết thêm thêm:

Chất hoàn toàn có thể hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch gọi là

Đáp án: 13

Giải thích tiến trình giải:

nNaOH = 0,4/40 = 0,01 (mol)  .

NaOH → Na+ + OH- .

0,01                      0,01 (mol) .

[OH-] = 0,01/0,1 = 0,1 (M) .

Ta có : [H+].[OH-] = 10-14 → [H+] = 10-13 → pH = 13 .

Ảnh

Chúc bn hc tốt

Đề bài

Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=DqYUe6G4kJE

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Tính số mol của NaOH (n_NaOH = dfrac840 = ?,(mol))

a) (C_M = n:V = a:0,8 = ?,(M))

b) nhờ vào phần a để tính toán.

Lời giải rõ ràng

a) Số mol của NaOH là: (n_NaOH = dfrac840 = 0,2,(mol))

Đổi 800 ml = 0,8 lít

Nồng độ mol của dung dịch là:

CM = (dfrac0,20,8) = 0,25 M

b. Thể tích nước cần dùng:

– Số mol NaOH có trong 200 ml = 0,2 lít dung dịch NaOH 0,25 M:

 nNaOH = 0,25.0,2 = 0,05 mol

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 mol NaOH

Vdd = (dfrac0,050,1) = 0,5 lít = 500 ml

Vậy thể tích nước phải thêm là:

(V_H_2O) = 500 – 200 = 300 ml

Loigiaihay

Trong 800ml của một dung dịch có chứa 8g NaOH.

a) Tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M?

Trong 800ml của một dung dịch có chứa 8g NaOH.

a) Tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1M?

Reply
1
0
Chia sẻ

Review 200ml dung dịch có chứa 0 , 8 gam NaOH ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review 200ml dung dịch có chứa 0 , 8 gam NaOH tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải 200ml dung dịch có chứa 0 , 8 gam NaOH miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download 200ml dung dịch có chứa 0 , 8 gam NaOH miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về 200ml dung dịch có chứa 0 , 8 gam NaOH

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 200ml dung dịch có chứa 0 , 8 gam NaOH vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#200ml #dung #dịch #có #chứa #gam #NaOH