Contents

Kinh Nghiệm về Biểu hiện nào sau này đã cho toàn bộ chúng ta biết sự chuyển biến tích cực của dân số việt nam lúc bấy giờ? * Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Biểu hiện nào sau này đã cho toàn bộ chúng ta biết sự chuyển biến tích cực của dân số việt nam lúc bấy giờ? * được Update vào lúc : 2022-05-06 11:13:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

34

Trong khu vực Khu vực Đông Nam Á, dân số việt nam xếp thứ 3 sau

Vùng có tỷ suất dân số cao nhất toàn việt nam là

Vùng có mật đô dân số thấp nhất lúc bấy giờ của việt nam là:

Hậu quả của dân số tăng nhanh về mặt môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là

Những biểu lộ của dân số việt nam đang ngày càng già đi:

Nhận định nào sau này không đúng với đặc trưng phân loại dân cư của việt nam ?

Hiện nay, dân số việt nam có tỉ suất sinh tương đối thấp là vì

Nhân tố ảnh hưởng đến việc phân loại dân cư ở việt nam:

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Tải xuống

Để giúp học viên có thêm tài liệu tự luyện môn Địa Lí lớp 9 năm 2022 đạt kết quả cao, chúng tôi biên soạn Trắc nghiệm Địa lí 9 Bài 6 có đáp án tiên tiến và phát triển nhất gồm những vướng mắc trắc nghiệm khá đầy đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng, vận dung cao.

Bài 6: Sự tăng trưởng nền kinh tế thị trường tài chính Việt Nam

Câu 1 Kết quả của công cuộc Đổi mới đã tác động ra làm sao đến nền kinh tế thị trường tài chính việt nam?

A. Nền kinh tế tài chính tăng trưởng chậm, thiếu ổn định, lạm phát ngày càng tăng.

B. Thu hút góp vốn đầu tư quốc tế, tạo việc làm cho những người dân lao động.

C. Phụ thuộc ngặt nghèo vào quốc tế, ngày càng tăng lạm phát.

D. Thoát khỏi khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, từng bước ổn định và tăng trưởng.

Lời giải 

Công cuộc Đổi mới nền kinh tế thị trường tài chính đã hỗ trợ việt nam thoát khỏi khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ, từng bước ổn định và tăng trưởng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2 Công cuộc Đổi mới của việt nam trình làng vào năm nào?

A. 1976.

B. 1954.

C. 1986.

D. 2000.

Lời giải

Công cuộc Đổi mới của việt nam được triển khai từ thời điểm năm 1986.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3 Ý nào sau này không phải là biểu lộ của chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính ở việt nam?

A. Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai ngành.

B. Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai thành phần.

C. Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ.

D. Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai theo tuổi.

Lời giải

Sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính việt nam được thể hiện ở 3 mặt: chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai ngành, chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ và chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai thành phần kinh tế tài chính. Cơ cấu theo tuổi là biểu lộ của yếu tố thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai dân số, không phải là biểu lộ của chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4 Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính ở việt nam biểu lộ hầu hết ở

A. chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai theo ngành, theo thành phần kinh tế tài chính và theo tuổi.

B. chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai theo thành phần kinh tế tài chính, theo tuổi và theo lãnh thổ.

C. chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai theo ngành, theo thành phần kinh tế tài chính và theo lãnh thổ.

D. chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai theo ngành, theo tuổi và theo lãnh thổ.

Lời giải

Sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính việt nam được thể hiện ở 3 mặt: chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai ngành, chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ và chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai thành phần kinh tế tài chính. Cơ cấu theo tuổi là biểu lộ của yếu tố thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai dân số, không phải là biểu lộ của chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5 Nét đặc trưng của công cuộc Đổi mới ở việt nam là

A. tân tiến hóa kinh tế tài chính.

B. phong phú hóa thành phầm.

C. chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính.

D. mở rộng hợp tác quốc tế.

Lời giải

Nét đặc trưng của công cuộc Đổi mới ở việt nam là chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính, thể hiện ở  3 mặt: cơ cấu tổ chức triển khai ngành, cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ và cơ cấu tổ chức triển khai thành phần kinh tế tài chính.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6 Đâu không phải điểm lưu ý của công cuộc Đổi mới ở việt nam?

A. Được triển khai từ thời điểm năm 1986.

B. Được đặc trưng bằng sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính.

C. Đưa nền kinh tế thị trường tài chính việt nam thoát khỏi tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ.

D. Đưa nền kinh tế thị trường tài chính việt nam vươn lên, đứng đầu khu vực Khu vực Đông Nam Á.

Lời giải 

Nét đặc trưng của công cuộc Đổi mới ở việt nam là chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính, thể hiện ở  3 mặt: cơ cấu tổ chức triển khai ngành, cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ và cơ cấu tổ chức triển khai thành phần kinh tế tài chính. Công cuộc Đổi mới đã đưa nền kinh tế thị trường tài chính việt nam thoát khỏi tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ. Nền kinh tế tài chính từng bước ổn định và tăng trưởng chứ chưa vươn lên đứng đầu khu vực Khu vực Đông Nam Á.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7 Sau thay đổi, cơ cấu tổ chức triển khai ngành kinh tế tài chính việt nam có sự chuyển dời theo phía

A. tăng nhanh tỉ trọng khu vực dịch vụ.

B. giảm tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng.

C. giảm tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp.

D. khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao và có Xu thế giảm.

Lời giải

Sự Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai ngành kinh tế tài chính ở việt nam là: giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn dịch chuyển.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 8 Trong chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai ngành, khu vực dịch vụ có Xu thế

A. giảm liên tục.

B. tăng liên tục.

C. chiếm tỉ trọng thấp nhưng dịch chuyển.

D. chiếm tỉ trọng cao nhưng dịch chuyển.

Lời giải 

Sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai ngành kinh tế tài chính ở việt nam là: giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp, tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng, khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn dịch chuyển.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 9 Sự thay đổi từ nền kinh tế thị trường tài chính hầu hết là khu vực Nhà nước và tập thể sang nền kinh tế thị trường tài chính nhiều thành phần là biểu lộ của

A. sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai GDP của nền kinh tế thị trường tài chính.

B. sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai thành phần kinh tế tài chính.

C. sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai ngành kinh tế tài chính.

D. sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ.

Lời giải

Sự thay đổi từ nền kinh tế thị trường tài chính hầu hết là khu vực nhà nước và tập thể sang nền kinh tế thị trường tài chính nhiều thành phần (tư nhân, thành viên, kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế) là biểu lộ của yếu tố chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai thành phần kinh tế tài chính.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10 Biểu hiện của chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai thành phần kinh tế tài chính của việt nam là

A. chuyển từ nền kinh tế thị trường tài chính hầu hết là khu vực Nhà nước và tập thể sang nền kinh tế thị trường tài chính nhiều thành phần.

B. giảm tỉ trọng khu vực Nông – lâm – ngư nghiệp và tăng tỉ trọng khu vực Công nghiệp – xây dựng.

C. hình thành những vùng chuyên canh trong nông nghiệp, những lãnh thổ triệu tập công nghiệp và dịch vụ.

D. hình thành khối mạng lưới hệ thống vùng kinh tế tài chính với những TT công nghiệp mới và sự tăng trưởng của những thành phố lớn.

Lời giải 

Biểu hiện của chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai thành phần kinh tế tài chính là yếu tố thay đổi từ nền kinh tế thị trường tài chính hầu hết là khu vực nhà nước và tập thể sang nền kinh tế thị trường tài chính nhiều thành phần (tư nhân, thành viên, kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế).

Đáp án B là biểu lộ của chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai ngành kinh tế tài chính. Đáp án C và D là biểu lộ của chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai theo lãnh thổ.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 11 Ba vùng kinh tế tài chính trọng điểm của việt nam là

A. Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ.

B. Phía Bắc, miền Trung và phía Nam.

C. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long

D. Bắc Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.

Lời giải 

Nước ta đã tạo nên ba vùng kinh tế tài chính trọng điểm là phía Bắc , miền Trung và phía Nam.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 12 Kể tên 3 vùng kinh tế tài chính trọng điểm của việt nam từ Nam ra Bắc?

A. Vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Nam, Trung Bộ và Bắc Bộ.

B. Vùng kinh tế tài chính trọng điểm Trung Bộ, Nam Bộ và Bắc Bộ.

C. Vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Nam, miền Trung và Bắc Bộ.

D. Vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Bắc, miền Trung và phía Nam.

Lời giải

Nước ta đã tạo nên ba vùng kinh tế tài chính trọng điểm, từ Nam ra Bắc là vùng kinh tế tài chính trọng điểm phía Nam, miền Trung và Bắc Bộ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 13 Cơ cấu kinh tế tài chính việt nam đang chuyển biến tích cực theo phía

A. quốc tế hóa, khu vực hóa.

B. công nghiệp hóa – tân tiến hóa.

C. đa phương hóa, phối hợp hóa.

D. tự động hóa hóa, điện khí hóa.

Lời giải 

Cơ cấu kinh tế tài chính việt nam đang chuyển biến tích cực theo phía công nghiệp hóa – tân tiến hóa.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 14 Cơ cấu kinh tế tài chính việt nam có sự chuyển dời theo phía

A. xấu đi nhưng vận tốc còn chậm.

B. tích cực nhưng vận tốc còn chậm.

C. tích cực nhưng vận tốc nhanh.

D. xấu đi nhưng vận tốc nhanh.

Lời giải Cơ cấu kinh tế tài chính việt nam đang chuyển biến tích cực theo phía công nghiệp hóa – tân tiến hóa, tuy nhiên vận tốc chuyển dời còn chậm, ngành Nông – lâm – ngư nghiệp vẫn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu tổ chức triển khai.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 15 Nội dung nào sau này không biểu lộ chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ ở việt nam?

A. Tạo nên những vùng kinh tế tài chính tăng trưởng năng động.

B. Phát triển những lãnh thổ triệu tập công nghiệp, dịch vụ.

C. Đa dạng hóa những hình thức tổ chức triển khai sản xuất nông nghiệp.

D. Hình thành những vùng chuyên canh trong sản xuất nông nghiệp.

Lời giải 

– Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai theo lãnh thổ là việc hình thành những vùng chuyên canh trong nông nghiệp, những lãnh thổ triệu tập công nghiệp, dịch vụ, tạo ra những vùng kinh tế tài chính tăng trưởng năng động.

=> Loại đáp án A, B, D

– Đa dạng hóa những hình thức tổ chức triển khai sản xuất nông nghiệp là giải pháp tăng trưởng trong ngành nông nghiệp việt nam. Đây không phải là biểu lộ của chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 16 Biểu hiện của chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ ở việt nam là

A. phân loại lại dân cư Một trong những vùng.

B. hình thành những vùng chuyên canh trong nông nghiệp.

C. cơ cấu tổ chức triển khai ngành dịch vụ ngày càng phong phú.

D. khu vực có vốn góp vốn đầu tư quốc tế chiếm tỉ trọng cao.

Lời giải

Chuyển dịch cơ cấu tổ chức triển khai theo lãnh thổ là việc hình thành những vùng chuyên canh trong nông nghiệp, những lãnh thổ triệu tập công nghiệp, dịch vụ, tạo ra những vùng kinh tế tài chính tăng trưởng năng động.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17 Một trong những nguyên nhân góp phần tích cực vào chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai ngành và cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ ở việt nam là

A. chủ trương khuyến khích tăng trưởng kinh tế tài chính nhiều thành phần.

B. tài nguyên vạn vật thiên nhiên việt nam giàu sang.

C. chủ trương chuyển cư hợp lý, phân loại lại lao động.

D. trấn áp ngày càng tăng dân số hợp lý, thúc đẩy đô thị hóa.

Lời giải 

Chính sách khuyến khích tăng trưởng kinh tế tài chính nhiều thành phần là từ nền kinh tế thị trường tài chính hầu hết là khu vực nhà nước và tập thể sang nền kinh tế thị trường tài chính nhiều thành phần (tư nhân, thành viên, kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế).

=> Do vậy sẽ mạnh mẽ và tự tin những nguồn vốn góp vốn đầu tư trong và ngoài nước, hình thành những khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính ven bờ biển, những vùng chuyên canh thúc đẩy sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ.

    Các khu công nghiệp, khu kinh tế tài chính ven bờ biển hầu hết thu hút góp vốn đầu tư về nghành công nghiệp (nhờ lợi thế về vị trí, lao động, tài nguyên) sẽ thúc đẩy sự chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính theo ngành (tăng tỉ trọng công nghiệp xây dựng  và dịch vụ)

=> Như vậy một trong những nguyên nhân góp phần tích cực vào chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai ngành và cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ ở việt nam là chủ trương khuyến khích tăng trưởng kinh tế tài chính nhiều thành phần.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 18 Chính sách khuyến khích tăng trưởng kinh tế tài chính nhiều thành phần đã có vai trò gì riêng với nền kinh tế thị trường tài chính việt nam?

A.Tạo ra sự đối đầu đối đầu lớn Một trong những thành phần kinh tế tài chính.

B. Kìm hãm sự tăng trưởng của nền kinh tế thị trường tài chính.

C. Thúc đẩy chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai ngành và cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ.

D. Quá trình công nghiệp hóa – tân tiến hóa trình làng chậm.

Lời giải 

Chính sách khuyến khích tăng trưởng kinh tế tài chính nhiều thành phần: Nhà nước, ngoài Nhà nước (tư nhân, thành viên, tập thể) và  kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế. Ngoài những ngành truyền thống cuội nguồn do những thành phần kinh tế tài chính Nhà nước và tập thể góp vốn đầu tư tăng trưởng thì thành phần kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và tư nhân sẽ có được vai trò quan trọng thúc đẩy những ngành kinh tế tài chính mới và tân tiến giúp thúc đẩy chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai ngành. Từ đó hình thành nên những khu công nghiệp, vùng công nghiệp hay những lãnh thổ triệu tập dịch vụ,… giúp thúc đẩy chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai lãnh thổ.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 19 Một trong những trở ngại vất vả về tự nhiên trong quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính việt nam là

A. y tế giáo dục chưa phục vụ được yêu cầu của xã hội.

B. ở những vùng miền núi, nông thôn còn nhiều xã nghèo.

C. tỉ lệ thiếu việc làm, thất nghiệp còn tương đối cao.

D. tài nguyên bị khai thác quá mức cần thiết, ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Lời giải 

Xác định từ khóa “trở ngại vất vả về tự nhiên”

=> Khó khăn về tự nhiên trong quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính việt nam là tài nguyên vạn vật thiên nhiên bị khai thác quá mức cần thiết dẫn đến hết sạch,  ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên do quy trình tăng trưởng công nghiệp.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 20 Đâu không phải trở ngại vất vả trong quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính việt nam?

A. Các yếu tố việc làm, y tế, giáo dục,… chưa phục vụ được yêu cầu của xã hội.

B. Người lao động cần mẫn, chịu khó và có nhiều kinh nghiệm tay nghề trong sản xuất.

C. Tài nguyên bị khai thác quá mức cần thiết và tình trạng ô nhiễm môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

D. Thị trường toàn thế giới và khu vực có nhiều dịch chuyển.

Lời giải

Người lao động cần mẫn, chịu khó và có nhiều kinh nghiệm tay nghề trong sản xuất là tác nhân giúp thúc đẩy sản xuất tăng trưởng, nhất là những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nông nghiệp. Vì vậy đấy là tác nhân thuận tiện trong quy trình tăng trưởng kinh tế tài chính việt nam.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 21 Đâu không phải là thử thách của nền kinh tế thị trường tài chính việt nam khi gia nhập vào nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới

A. Biến động thị trường toàn thế giới.

B. Cạnh tranh nóng giãy.

C. Tài nguyên vạn vật thiên nhiên hết sạch.

D. Chênh lệch trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính.

Lời giải 

– Quá trình hội nhập kinh tế tài chính quốc tế sẽ mang lại nhiều thời cơ (về vốn, thị trường, công nghệ tiên tiến và phát triển) nhưng cũng đương đầu với nhiều thử thách to lớn như: sự dịch chuyển của thị trường toàn thế giới, đối đầu đối đầu nóng giãy với những nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng, sự chênh lệch về trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính => yên cầu việt nam phải đẩy nhanh hơn thế nữa vận tốc chuyển dời kinh tế tài chính và nâng coa hiệu suất cao sản xuất.

 => Loại đáp án A, B, D

– Sự hết sạch về tài nguyên vạn vật thiên nhiên là trở ngại vất vả về tác nhân bên trong của đất việt nam, đây không phải là thử thách do nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới mang lại

Đáp án cần chọn là: C

Câu 22 Khi gia nhập vào nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới yên cầu việt nam phải

A. tăng cường khai thác tài nguyên vạn vật thiên nhiên.

B.nâng cao hiệu suất cao sản xuất marketing thương mại.

C. phân loại lại dân cư và lao động.

D. đẩy nhanh quy trình đô thị hóa.

Lời giải 

Quá trình hội nhập kinh tế tài chính quốc tế sẽ mang lại nhiều thời cơ (về vốn, thị trường, công nghệ tiên tiến và phát triển) nhưng cũng đương đầu với nhiều thử thách to lớn như: sự dịch chuyển của thị trường toàn thế giới, đối đầu đối đầu nóng giãy với những nền kinh tế thị trường tài chính tăng trưởng, sự chênh lệch về trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính => yên cầu việt nam phải đẩy nhanh hơn thế nữa vận tốc chuyển dời kinh tế tài chính và nâng coa hiệu suất cao sản xuất, tận dụng được thời cơ và vượt qua thử thách.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 23 Thành tựu kinh tế tài chính có tác động trực tiếp đến việc tăng trưởng của ngoại thương việt nam là

A. Đầu tư quốc tế tăng.

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tài chính tương đối vững chãi.

C. Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng thêm.

D. Sự tăng trưởng của nền sản xuất thành phầm & hàng hóa hướng ra phía xuất khẩu.

Lời giải

Sự tăng trưởng của nền sản xuất thành phầm & hàng hóa trong nước đã tạo ra một khối lượng thành phầm lớn về hàng nông – lâm – thủy sản, công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (dệt may, da giày, thực phẩm…)

=> Đem lại nguồn hàng xuất khẩu quan trọng cho việt nam cạnh bên những món đồ tài nguyên thô truyền thống cuội nguồn.

=> Thúc đẩy sự tăng trưởng của ngoại thương việt nam.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 24 Ngành ngoại thương của việt nam ngày càng tăng trưởng do

A. Đầu tư quốc tế tăng.

B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tài chính tương đối vững chãi.

C. Tỉ trọng ngành dịch vụ tăng thêm.

D. Sự tăng trưởng của nền sản xuất thành phầm & hàng hóa hướng ra phía xuất khẩu.

Lời giải 

Sự tăng trưởng của nền sản xuất thành phầm & hàng hóa trong nước đã tạo ra một khối lượng thành phầm lớn về hàng nông – lâm – thủy sản, công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp (dệt may, da giày, thực phẩm…)

=> Đem lại nguồn hàng xuất khẩu quan trọng cho việt nam cạnh bên những món đồ tài nguyên thô truyền thống cuội nguồn.

=> Thúc đẩy sự tăng trưởng của ngoại thương việt nam.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 25 Tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp trong cơ cấu tổ chức triển khai GDP giảm và chiếm tỉ trọng thấp nhất chứng tỏ

A. Nông, lâm, ngư nghiệp có vị trí không quan trọng trong nền kinh tế thị trường tài chính việt nam.

B. Nước ta đã hoàn thành xong sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

C. Nước ta đang chuyển từng bước từ nông nghiệp sang công nghiệp.

D. Nước ta đang rơi vào tình trạng khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ kinh tế tài chính.

Lời giải

– Với chủ trương Đổi mới kinh tế tài chính năm 1986, việt nam đã tiến hành chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính. Trong cơ cấu tổ chức triển khai ngành: giảm tỉ trọng nông  – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ

=> Quá trình này đã phục vụ yêu cầu của tiềm năng công nghiệp hóa – tân tiến hóa, việt nam đang chuyển từng bước từ nông nghiệp sang công nghiệp. Đến nay, việt nam vẫn đang trong quy trình tiến hành công nghiệp hóa – tân tiến hóa giang sơn.

– Tuy nông nghiệp có giảm tỉ trọng nhưng vẫn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường tài chính việt nam, phục vụ nhu yếu lương thực, phục vụ nguyên vật tư cho công nghiệp và xuất khẩu.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 26 Tỉ trọng khu vực nông – lâm – ngư nghiệp giảm, công nghiệp – xây dựng tăng chứng tỏ

A. việt nam đang trong quy trình công cuộc công nghiệp hóa – tân tiến hóa.

B. việt nam vẫn là một nước nông nghiệp lỗi thời.

C. việt nam đã vươn lên thành một nước tăng trưởng.

D. việt nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thị trường tài chính toàn thế giới.

Lời giải 

Với chủ trương Đổi mới kinh tế tài chính năm 1986, việt nam đã tiến hành chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính. Trong cơ cấu tổ chức triển khai ngành: giảm tỉ trọng nông  – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ

=> Quá trình này đã phục vụ yêu cầu của tiềm năng công nghiệp hóa – tân tiến hóa, việt nam đang chuyển từng bước từ nông nghiệp sang công nghiệp. Đến nay, việt nam vẫn đang trong quy trình tiến hành công nghiệp hóa – tân tiến hóa giang sơn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 27 Sự kiện lớn trình làng vào trong năm đầu của thế kỉ XXI, ghi lại thành công xuất sắc to lớn trong quy trình hội nhập kinh tế tài chính quốc tế của việt nam là

A. Bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì.

B. Gia nhập ASEAN.

C. Gia nhập WTO.

D. Trở thành thành viên của liên hiệp quốc.

Lời giải 

Tháng 4/ 2007, việt nam đang trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại toàn thế giới (WTO). Việt Nam là thành viên thứ 150 của tổ chức triển khai này. Sự kiện này đã ghi lại thành công xuất sắc lớn trong quy trình hội nhập kinh tế tài chính quốc tế, mang lại nhiều thời cơ (về thị trường, vốn, khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển…) đồng thời cũng là thử thách lớn yên cầu toàn bộ chúng ta phải nhanh gọn chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính, nâng cao hiệu suất cao sản xuất để hoàn toàn có thể đối đầu đối đầu và tăng trưởng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 28 Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai thành phầm trong nước phân theo thành phần kinh tế tài chính của Việt Nam  quy trình 2005 – 2014

Nhận xét nào sau này không đúng

A. Thành phần kinh tế tài chính Nhà nước chiếm tỉ trọng không nhỏ và có còn dịch chuyển.

B. Thành phần kinh tế tài chính ngoài Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn số 1 và có Xu thế tăng.

C. Thành phần kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế chiếm tỉ trọng thấp nhất và có Xu thế tăng.

D. Thành phần kinh tế tài chính Nhà nước có tỉ trọng cao hơn kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế và thấp hơn kinh tế tài chính ngoài Nhà nước.

Lời giải

 – Thành phần kinh tế tài chính Nhà nước chiếm tỉ trọng không nhỏ (32,1% năm 2014) và giảm đều, liên tục (từ 38,4% xuống 32,1%).

=> Nhận xét A không đúng.

– Thành phần kinh tế tài chính ngoài Nhà nước chiếm tỉ trọng lớn số 1 (49,3% năm 2014) và có Xu thế tăng (từ 45,5% lên 49,3%) => nhận xét B đúng

– Thành phần kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế chiếm tỉ trọng thấp nhất (18,6% năm 2014) và có Xu thế tăng (từ 16% lên 18,6%) => nhận xét C đúng

– Thành phần kinh tế tài chính Nhà nước có tỉ trọng cao hơn kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế (32,1% > 18,6%) nhưng thấp hơn kinh tế tài chính ngoài Nhà nước.(32,1% nhận xét D đúng

Đáp án cần chọn là: A

Câu 29 Cho biểu đồ:

Biểu đồ thể hiện cơ cấu tổ chức triển khai thành phầm trong nước phân theo thành phần kinh tế tài chính của Việt Nam  quy trình 2005 – 2014 

     

Nhận xét nào sau này là đúng?

A. Tỉ trọng thành phần kinh tế tài chính ngoài Nhà nước tăng liên tục qua trong năm.

B. Tỉ trọng thành phần kinh tế tài chính Nhà nước giảm liên tục qua trong năm.

C. Tỉ trọng thành phần kinh tế tài chính có vốn góp vốn đầu tư quốc tế cao nhất.

D. Thành phần kinh tế tài chính Nhà nước có vai trò thấp nhất trong cơ cấu tổ chức triển khai kinh tế tài chính.

Lời giải

Thành phần kinh tế tài chính ngoài Nhà nước tăng (từ 45,5% lên 49,3%) nhưng không liên tục. Từ 2005 – 2012 tăng nhưng từ 2012 – 2014 lại giảm. => A sai.

Khu vực có vốn góp vốn đầu tư quốc tế chiếm tỉ trọng thấp nhất, cao nhất là thành phần kinh tế tài chính Ngoài nhà nước. => C sai.

Thành phần kinh tế tài chính Nhà nước tuy nhiên tỉ trọng giảm nhưng vẫn đứng thứ hai và giữ vai trò chủ yếu trong nền kinh tế thị trường tài chính. => D sai.

Thành phần kinh tế tài chính Nhà nước tỉ trọng tăng liên tục qua trong năm (từ 38,4% lên 32,1%)

=> B đúng.

Đáp án cần chọn là: B

Tải xuống

Xem thêm bộ vướng mắc trắc nghiệm Địa Lí lớp 9 tinh lọc, có đáp án tiên tiến và phát triển nhất hay khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt Địa Lí 9 khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k7: fb/groups/hoctap2k7/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Địa Lí 9 | Để học tốt Địa Lí 9 được biên soạn bám sát nội dung sgk Địa Lí lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
8
0
Chia sẻ

Review Biểu hiện nào sau này đã cho toàn bộ chúng ta biết sự chuyển biến tích cực của dân số việt nam lúc bấy giờ? * ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Biểu hiện nào sau này đã cho toàn bộ chúng ta biết sự chuyển biến tích cực của dân số việt nam lúc bấy giờ? * tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Biểu hiện nào sau này đã cho toàn bộ chúng ta biết sự chuyển biến tích cực của dân số việt nam lúc bấy giờ? * miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Biểu hiện nào sau này đã cho toàn bộ chúng ta biết sự chuyển biến tích cực của dân số việt nam lúc bấy giờ? * Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Biểu hiện nào sau này đã cho toàn bộ chúng ta biết sự chuyển biến tích cực của dân số việt nam lúc bấy giờ? *

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Biểu hiện nào sau này đã cho toàn bộ chúng ta biết sự chuyển biến tích cực của dân số việt nam lúc bấy giờ? * vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Biểu #hiện #nào #sau #đây #cho #thấy #sự #chuyển #biến #tích #cực #của #dân #số #nước #hiện #nay