Kinh Nghiệm về Buta-1 3-đien phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ 1 1 thành phầm đó đó là Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Buta-1 3-đien phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ 1 1 thành phầm đó đó là được Update vào lúc : 2022-08-17 10:20:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

328

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án đúng là: A

Cho buta-1,3-đien tác dụng với dung dịch brom (tỉ lệ mol 1:1). Ở -80oC phản ứng cộng xẩy ra theo phong cách cộng 1,2 nên thành phầm chính thu được là

.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Khi cho buta-1,3-đien tác dụng với dung dịch brom (tỉ lệ mol 1 : 1) thành phầm chính thu được ở -80°C là

A. 3,4-đibrombut-1-en. B. 1,2,3,4-tetrabrombutan.

C. 1,2-đibrombutan. D. 1,4-đibrombut-2-en.

Lời giải của GV Vungoi

$CH_2 = CH – CH = CH_2 + text Br_2xrightarrow1:,,1left[ begingatheredCH_2Br – CHBr – CH = CH_2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(1) hfill \CH_2Br – CH = CH – CH_2Br,,,,,ctextis,,,,,,,,,(2) hfill \CH_2Br – CH = CH – CH_2Br,,,,,trans,,(3) hfill \ endgathered  right.$

Câu hỏi

Nhận biết

Buta-1,3-đien tham gia phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1 tạo ra tối đa bao nhiêu thành phầm?

Tải trọn bộ tài liệu tự học tại đây

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Buta-1 3-đien phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ 1 1 thành phầm đó đó là

Reply
7
0
Chia sẻ

Video Buta-1 3-đien phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ 1 1 thành phầm đó đó là ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Buta-1 3-đien phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ 1 1 thành phầm đó đó là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Buta-1 3-đien phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ 1 1 thành phầm đó đó là miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Down Buta-1 3-đien phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ 1 1 thành phầm đó đó là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Buta-1 3-đien phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ 1 1 thành phầm đó đó là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Buta-1 3-đien phản ứng với dung dịch brom theo tỉ lệ 1 1 thành phầm đó đó là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Buta1 #3đien #phản #ứng #với #dung #dịch #brom #theo #tỉ #lệ #sản #phẩm #chính #là