Contents

Thủ Thuật về Cách Gom nhóm và bỏ Gom nhóm hàng và cột trong Google Sheets Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách Gom nhóm và bỏ Gom nhóm hàng và cột trong Google Sheets được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-13 00:38:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

346

Khi thao tác với một bảng tính lớn, bạn hoàn toàn có thể khó xem tài liệu rõ ràng nếu không cuộn liên tục. Trong Google Sheets, bạn hoàn toàn có thể nhóm hàng và cột, tiếp theo đó thu gọn và mở rộng chúng nếu cần.

Nhóm hàng hoặc cột trong Google Sheets

Chọn những hàng hoặc cột mà bạn muốn nhóm. Sau đó, nhấp chuột phải và nhóm cho những hàng hoặc cột bạn đã chọn. Ở đây, mình đang nhóm những hàng từ 2 đến 11.

You hoàn toàn có thể click chuột phải hoặc nhấn vào mũi tên ở một trong những tiêu đề cột để chọn Group. Ở đây, mình đang nhóm những cột từ B đến E.

Sau khi nhóm những hàng, cột hoặc cả hai, bạn sẽ thấy hiển thị dấu trừ trong vùng bóng mờ ở bên trái cho những hàng hoặc trên cùng cho những cột. Nhấp vào dấu trừ để thu gọn nhóm.

Dấu trừ tiếp theo đó biến hóa thành dấu cộng. Để mở rộng nhóm một lần nữa, hãy nhấp vào dấu cộng đó.

Mở rộng hoặc thu gọn toàn bộ nhóm hàng hoặc cột

Nếu bạn thiết lập nhiều nhóm hàng hoặc cột trong trang tính của tớ, bạn tránh việc phải nhấp vào những dấu cộng và dấu trừ riêng lẻ để mở rộng hoặc thu gọn từng nhóm.

Bấm chuột phải vào bất kỳ dấu cộng hoặc dấu trừ cho một nhóm. Sau đó, chọn “Expand All Row/Column Groups” hoặc “Collapse All Row/Column Groups”.

Điều này được cho phép bạn mở rộng hoặc thu gọn toàn bộ những nhóm hàng hoặc cột của tớ trong một lần bấm.

Bỏ nhóm những hàng hoặc cột trong Google Trang tính

Khi bạn hoàn thành xong việc sử dụng nhóm để xem tài liệu của tớ tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị bỏ nhóm những hàng hoặc cột.

Đối với hàng, hãy thực thi một trong những thao tác sau:

  Chọn những hàng, nhấp chuột phải và chọn Ungroup.
  Nhấp chuột phải vào dấu cộng hoặc dấu trừ cho nhóm hàng và chọn “Remove Group”.

Đối với cột, hãy thực thi một trong những thao tác sau:

  Chọn những cột, nhấp chuột phải và chọn Ungroup.
  Nhấp chuột phải vào dấu cộng hoặc dấu trừ cho nhóm cột và chọn “Remove Group”.
  Chọn những cột, nhấp vào một trong những trong những tiêu đề cột và chọn Ungroup.

Sau khi bạn bỏ nhóm những hàng hoặc cột, những dấu cộng và trừ cùng với vùng bóng mờ sẽ biến mất.

Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể thay tên hàng hoặc cột trong Google Sheet tại đây.

Khi thao tác với một bảng tính lớn, bạn hoàn toàn có thể khó xem tài liệu rõ ràng nếu không cuộn liên tục. Trong Google Sheets, bạn hoàn toàn có thể nhóm hàng và cột, tiếp theo đó thu gọn và mở rộng chúng nếu cần.

Nhóm hàng hoặc cột trong Google Sheets

Chọn những hàng hoặc cột mà bạn muốn nhóm. Sau đó, nhấp chuột phải và nhóm cho những hàng hoặc cột bạn đã chọn. Ở đây, mình đang nhóm những hàng từ 2 đến 11.

You hoàn toàn có thể click chuột phải hoặc nhấn vào mũi tên ở một trong những tiêu đề cột để chọn Group. Ở đây, mình đang nhóm những cột từ B đến E.

Sau khi nhóm những hàng, cột hoặc cả hai, bạn sẽ thấy hiển thị dấu trừ trong vùng bóng mờ ở bên trái cho những hàng hoặc trên cùng cho những cột. Nhấp vào dấu trừ để thu gọn nhóm.

Dấu trừ tiếp theo đó biến hóa thành dấu cộng. Để mở rộng nhóm một lần nữa, hãy nhấp vào dấu cộng đó.

Mở rộng hoặc thu gọn toàn bộ nhóm hàng hoặc cột

Nếu bạn thiết lập nhiều nhóm hàng hoặc cột trong trang tính của tớ, bạn tránh việc phải nhấp vào những dấu cộng và dấu trừ riêng lẻ để mở rộng hoặc thu gọn từng nhóm.

Bấm chuột phải vào bất kỳ dấu cộng hoặc dấu trừ cho một nhóm. Sau đó, chọn “Expand All Row/Column Groups” hoặc “Collapse All Row/Column Groups”.

Điều này được cho phép bạn mở rộng hoặc thu gọn toàn bộ những nhóm hàng hoặc cột của tớ trong một lần bấm.

Bỏ nhóm những hàng hoặc cột trong Google Trang tính

Khi bạn hoàn thành xong việc sử dụng nhóm để xem tài liệu của tớ tốt hơn, bạn hoàn toàn có thể thuận tiện và đơn thuần và giản dị bỏ nhóm những hàng hoặc cột.

Đối với hàng, hãy thực thi một trong những thao tác sau:

  Chọn những hàng, nhấp chuột phải và chọn Ungroup.
  Nhấp chuột phải vào dấu cộng hoặc dấu trừ cho nhóm hàng và chọn “Remove Group”.

Đối với cột, hãy thực thi một trong những thao tác sau:

  Chọn những cột, nhấp chuột phải và chọn Ungroup.
  Nhấp chuột phải vào dấu cộng hoặc dấu trừ cho nhóm cột và chọn “Remove Group”.
  Chọn những cột, nhấp vào một trong những trong những tiêu đề cột và chọn Ungroup.

Sau khi bạn bỏ nhóm những hàng hoặc cột, những dấu cộng và trừ cùng với vùng bóng mờ sẽ biến mất.

Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể thay tên hàng hoặc cột trong Google Sheet tại đây.

Video Cách Gom nhóm và bỏ Gom nhóm hàng và cột trong Google Sheets ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách Gom nhóm và bỏ Gom nhóm hàng và cột trong Google Sheets tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cách Gom nhóm và bỏ Gom nhóm hàng và cột trong Google Sheets miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cách Gom nhóm và bỏ Gom nhóm hàng và cột trong Google Sheets Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cách Gom nhóm và bỏ Gom nhóm hàng và cột trong Google Sheets

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách Gom nhóm và bỏ Gom nhóm hàng và cột trong Google Sheets vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #Gom #nhóm #và #bỏ #Gom #nhóm #hàng #và #cột #trong #Google #Sheets