Contents

Thủ Thuật về Cách sắp xếp thứ tự trình diễn Slide trong PowerPoint Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cách sắp xếp thứ tự trình diễn Slide trong PowerPoint được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-25 00:55:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

134

Nếu bạn có một bài thuyết trình PowerPoint dài, thì bạn hoàn toàn có thể sắp xếp thứ tự trình diễn slides với Custom Show.

Ví dụ là bạn có một bài thuyết trình với 20 slide (trang chiếu) cho chủ đề chính, nhưng những chủ đề phụ chỉ có 5 trang chiếu. Thì thay vì tạo một bản trình diễn mới cho từng chủ đề phụ, hãy sử dụng tính năng Custom Show để nhóm chúng lại. Sau đó, trình diễn bất kỳ slide nào bạn cần tại thời gian lúc đó hoặc link đến từng slide cho một đối tượng người dùng rõ ràng.

 

Cách sắp xếp thứ tự trình diễn Slide với Custom Show trong PowerPoint

Tạo Custom Show trong PowerPoint rất đơn thuần và giản dị. You hoàn toàn có thể sắp xếp những trang theo bất kỳ thứ tự nào bạn thích và sửa đổi Custom Show khi thiết yếu.

Mở PowerPoint và chọn tab Slide Show, nhấn“Custom Slide Show” và tiếp theo đó chọn “Custom Shows”.

Trong hiên chạy cửa số “Custom Shows”, nhấp vào “New” để tạo Custom Show.

Tiếp theo, bạn sẽ thấy hiên chạy cửa số Define Custom Show. Đặt tên cho slideshow mới.

 

Ở bên trái, chọn toàn bộ những trang trình diễn mà bạn muốn trong custom show, tiếp theo đó nhấp vào”Add”. Thao tác này sẽ chuyển những trang đó vào “Slides in Custom Show” phía bên phải.

 

Sau đó, bạn hoàn toàn có thể sắp xếp những trang theo thứ tự bạn muốn bằng phương pháp sử dụng những nút ở bên phải. Việc sắp xếp những slides trong custom show không thay đổi thứ tự mà chúng xuất hiện trong bài thuyết trình thông thường. Để di tán một slides, bạn hãy lựa chọn slides đó và nhấp vào”Up” hoặc”Down”. Nếu bạn muốn xóa một slides khỏi custom show, hãy lựa chọn slides đó và nhấp vào “Remove”.

 

Khi bạn hoàn tất việc thiết lập custom show, hãy nhấp vào “OK”.

Thao tác này sẽ đưa bạn trở lại hiên chạy cửa số Custom Shows, nơi bạn hoàn toàn có thể tạo một custom show khác nếu muốn. Nhấp vào “Close” khi bạn hoàn tất.

Trình bày Custom Show trên Microsoft PowerPoint

Để trình diễn custom show, hãy quay trở lại tab Slide Show và nhấp vào “Custom Slide Show”. Chọn một chiếc mà bạn muốn trình diễn từ list thả xuống.

Liên kết đến Custom Show

Trong Microsoft PowerPoint bạn hoàn toàn có thể link đến custom show từ bản trình diễn to nhiều hơn. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn hướng một số trong những người dân theo dõi nhất định đến custom show hoặc nếu bạn muốn tạo mục lục cho bài thuyết trình của tớ.

You hoàn toàn có thể tạo một link đến custom show để bạn hoàn toàn có thể nhấp vào mục đó hoặc chỉ việc di con trỏ thông qua đó. You cũng luôn có thể có tùy chọn phát âm thanh khi custom show khởi đầu hoặc quay trở lại trang chiếu gốc sau khi custom show kết thúc.

Chọn tab Mouse Click hoặc Mouse Over, tùy thuộc vào cách bạn muốn link hoạt động và sinh hoạt giải trí. Nhấn vào “Hyperlink To” và chọn“Custom Show”.

Tiếp theo, chọn tên của custom show. Nếu bạn muốn quay trở lại trang trình diễn đã dẫn bạn đến link khi custom show kết thúc, hãy lựa chọn “Show and Return” và nhấn “OK”.

Về phần âm thanh, bạn hoàn toàn có thể chọn”Play Sound” và chọn một âm thanh từ list thả xuống. You hoàn toàn có thể chọn tiếng vỗ tay khi bạn chuyển sang custom show. Khi hoàn thành xong, hãy nhấp vào “OK”.

Thêm link nhanh vào Custom Show

Nếu bạn không thích sử dụng sự kiện di chuột hoặc phát âm thanh, bạn hoàn toàn có thể thêm một link nhanh để thay thế.

Chọn văn bản, hình ảnh hoặc đối tượng người dùng mà bạn muốn tạo link. Sau đó, chuyển đến tab Insert và nhấp vào “Link” trong nhóm Links.

Trong hiên chạy cửa số Insert Hyperlink, chọn“Place in This Document” ở phía bên trái. Nhấn “Custom Shows” nếu cần và chọn custom show bạn muốn link. Chọn tiếp ““Show and Return”, tiếp theo đó nhấp vào “OK”.

Vậy là bạn đã thêm link nhanh vào custom show rồi đó.

Nếu bạn có một bài thuyết trình PowerPoint dài, thì bạn hoàn toàn có thể sắp xếp thứ tự trình diễn slides với Custom Show.

Ví dụ là bạn có một bài thuyết trình với 20 slide (trang chiếu) cho chủ đề chính, nhưng những chủ đề phụ chỉ có 5 trang chiếu. Thì thay vì tạo một bản trình diễn mới cho từng chủ đề phụ, hãy sử dụng tính năng Custom Show để nhóm chúng lại. Sau đó, trình diễn bất kỳ slide nào bạn cần tại thời gian lúc đó hoặc link đến từng slide cho một đối tượng người dùng rõ ràng.

 

Cách sắp xếp thứ tự trình diễn Slide với Custom Show trong PowerPoint

Tạo Custom Show trong PowerPoint rất đơn thuần và giản dị. You hoàn toàn có thể sắp xếp những trang theo bất kỳ thứ tự nào bạn thích và sửa đổi Custom Show khi thiết yếu.

Mở PowerPoint và chọn tab Slide Show, nhấn“Custom Slide Show” và tiếp theo đó chọn “Custom Shows”.

Trong hiên chạy cửa số “Custom Shows”, nhấp vào “New” để tạo Custom Show.

Tiếp theo, bạn sẽ thấy hiên chạy cửa số Define Custom Show. Đặt tên cho slideshow mới.

 

Ở bên trái, chọn toàn bộ những trang trình diễn mà bạn muốn trong custom show, tiếp theo đó nhấp vào”Add”. Thao tác này sẽ chuyển những trang đó vào “Slides in Custom Show” phía bên phải.

 

Sau đó, bạn hoàn toàn có thể sắp xếp những trang theo thứ tự bạn muốn bằng phương pháp sử dụng những nút ở bên phải. Việc sắp xếp những slides trong custom show không thay đổi thứ tự mà chúng xuất hiện trong bài thuyết trình thông thường. Để di tán một slides, bạn hãy lựa chọn slides đó và nhấp vào”Up” hoặc”Down”. Nếu bạn muốn xóa một slides khỏi custom show, hãy lựa chọn slides đó và nhấp vào “Remove”.

 

Khi bạn hoàn tất việc thiết lập custom show, hãy nhấp vào “OK”.

Thao tác này sẽ đưa bạn trở lại hiên chạy cửa số Custom Shows, nơi bạn hoàn toàn có thể tạo một custom show khác nếu muốn. Nhấp vào “Close” khi bạn hoàn tất.

Trình bày Custom Show trên Microsoft PowerPoint

Để trình diễn custom show, hãy quay trở lại tab Slide Show và nhấp vào “Custom Slide Show”. Chọn một chiếc mà bạn muốn trình diễn từ list thả xuống.

Liên kết đến Custom Show

Trong Microsoft PowerPoint bạn hoàn toàn có thể link đến custom show từ bản trình diễn to nhiều hơn. Điều này rất hữu ích nếu bạn muốn hướng một số trong những người dân theo dõi nhất định đến custom show hoặc nếu bạn muốn tạo mục lục cho bài thuyết trình của tớ.

You hoàn toàn có thể tạo một link đến custom show để bạn hoàn toàn có thể nhấp vào mục đó hoặc chỉ việc di con trỏ thông qua đó. You cũng luôn có thể có tùy chọn phát âm thanh khi custom show khởi đầu hoặc quay trở lại trang chiếu gốc sau khi custom show kết thúc.

Chọn tab Mouse Click hoặc Mouse Over, tùy thuộc vào cách bạn muốn link hoạt động và sinh hoạt giải trí. Nhấn vào “Hyperlink To” và chọn“Custom Show”.

Tiếp theo, chọn tên của custom show. Nếu bạn muốn quay trở lại trang trình diễn đã dẫn bạn đến link khi custom show kết thúc, hãy lựa chọn “Show and Return” và nhấn “OK”.

Về phần âm thanh, bạn hoàn toàn có thể chọn”Play Sound” và chọn một âm thanh từ list thả xuống. You hoàn toàn có thể chọn tiếng vỗ tay khi bạn chuyển sang custom show. Khi hoàn thành xong, hãy nhấp vào “OK”.

Thêm link nhanh vào Custom Show

Nếu bạn không thích sử dụng sự kiện di chuột hoặc phát âm thanh, bạn hoàn toàn có thể thêm một link nhanh để thay thế.

Chọn văn bản, hình ảnh hoặc đối tượng người dùng mà bạn muốn tạo link. Sau đó, chuyển đến tab Insert và nhấp vào “Link” trong nhóm Links.

Trong hiên chạy cửa số Insert Hyperlink, chọn“Place in This Document” ở phía bên trái. Nhấn “Custom Shows” nếu cần và chọn custom show bạn muốn link. Chọn tiếp ““Show and Return”, tiếp theo đó nhấp vào “OK”.

Vậy là bạn đã thêm link nhanh vào custom show rồi đó.

Review Cách sắp xếp thứ tự trình diễn Slide trong PowerPoint ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách sắp xếp thứ tự trình diễn Slide trong PowerPoint tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cách sắp xếp thứ tự trình diễn Slide trong PowerPoint miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cách sắp xếp thứ tự trình diễn Slide trong PowerPoint Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cách sắp xếp thứ tự trình diễn Slide trong PowerPoint

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách sắp xếp thứ tự trình diễn Slide trong PowerPoint vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #sắp #xếp #thứ #tự #trình #diễn #Slide #trong #PowerPoint