Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 cho biết thêm thêm tỉ trọng dân số thành thị của việt nam năm 1960 là Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 cho biết thêm thêm tỉ trọng dân số thành thị của việt nam năm 1960 là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-17 21:57:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

86

18/06/2022 7,887

A. Từ 1960 – 2007, dân số nông thôn tăng 36,6 triệu người, dân số thành thị tăng 18,64 triệu người.

Nội dung chính

 • A. Từ 1960 – 2007, dân số nông thôn tăng 36,6 triệu người, dân số thành thị tăng 18,64 triệu người.
 • B. Từ 1960 – 2007, dân số nông thôn tăng gấp 1,95 lần so với số dân thành thị.
 • C. Tổng số dân việt nam trong năm 2007 tăng 65 triệu người so với năm 1960.
 • D. Dân số việt nam tăng nhanh, dân số nông thôn tăng thấp hơn dân số thành thị.
 • Giải thích: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, từ 1960 – 2007, dân số nông thôn tăng 36,36 triệu người, dân số thành thị tăng 18,64 triệu người => dân số nông thôn tăng nhiều gấp 1,95 (36,36 /18,64 ) lần so với dân số thành thị => nhận xét đúng về tình hình dân số Việt Nam qua trong năm là Từ 1960 – 2007, dân số nông thôn tăng gấp 1,95 lần so với số dân thành thị.
  Chọn: B
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Đáp án D
  Dựa vào Atlat Địa lí trang 15
  – Dân số trong năm 2007 gấp năm 1960 là: 85,17 / 30,17 = 2,8 lần => A đúng
  – Dân số nông thôn năm 2000 là 58,86 triệu người, chiếm: (58,86 / 77,63) x 100 = 75,8% => B đúng
  – Tốc độ tăng dân số thành thị: Tốc độ tăng quy trình = (Giá trị năm cuối / giá trị năm đầu) x 100 (%)
  + Giai đoạn 1976 – 1999 là: (76,6 / 41,06) x 100 = 186,5%
  + Giai đoạn 1999 – 2007 là: (85,17 /  76,6) x 100 = 111,2%
  => Tốc độ tăng dân số quy trình 1976 – 1999 nhanh hơn quy trình 1999 – 2007 => C đúng
  – Năm 2007:
  + Tỉ lệ dân thành thị = (23,37 / 85,17) x 100 = 27,4%
  + Tỉ lệ dân nông thôn = (61,8 / 85,17) x 100 = 72,6%
  => Nhận xét D: Năm 2007, tỉ lệ dân thành thị: 72,6% và dân nông thôn: 27,4% là không đúng.

B. Từ 1960 – 2007, dân số nông thôn tăng gấp 1,95 lần so với số dân thành thị.

Đáp án đúng chuẩn

C. Tổng số dân việt nam trong năm 2007 tăng 65 triệu người so với năm 1960.

D. Dân số việt nam tăng nhanh, dân số nông thôn tăng thấp hơn dân số thành thị.

Giải thích: Căn cứ vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 15, từ 1960 – 2007, dân số nông thôn tăng 36,36 triệu người, dân số thành thị tăng 18,64 triệu người => dân số nông thôn tăng nhiều gấp 1,95 (36,36 /18,64 ) lần so với dân số thành thị => nhận xét đúng về tình hình dân số Việt Nam qua trong năm là Từ 1960 – 2007, dân số nông thôn tăng gấp 1,95 lần so với số dân thành thị.
Chọn: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm trong năm 2007 tỉ lệ dân thành thị và nông thôn của việt nam lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 15,151

Năng suất lao động xã hội của việt nam còn thấp hầu hết là vì

Xem đáp án » 18/06/2022 12,075

Biện pháp hầu hết để xử lý và xử lý tình trạng thất nghiệp ở thành thị việt nam là

Xem đáp án » 18/06/2022 10,416

Dân số việt nam năm 2003 là 80,9 triệu người, vận tốc ngày càng tăng dân số là một trong,32%, thì dân số năm 2022 là

Xem đáp án » 18/06/2022 9,301

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, cho biết thêm thêm nhận xét nào sau này đúng về sự việc thay đổi cơ cấu tổ chức triển khai lao động đang thao tác phân theo khu vực kinh tế tài chính của việt nam quy trình 1995 – 2007?

Xem đáp án » 18/06/2022 8,999

Vùng có tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm cao nhất ở việt nam là

Xem đáp án » 18/06/2022 8,107

Hậu quả nghiêm trọng của tình trạng di dân tự do tới những vùng trung du và miền núi là

Xem đáp án » 18/06/2022 6,433

Nhận định nào sau này không đúng về cơ cấu tổ chức triển khai dân số theo tuổi hiện tại của việt nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 6,214

Dân số việt nam có nhiều thành phần dân tộc bản địa không tạo ra thuận tiện nào sau riêng với tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội?

Xem đáp án » 18/06/2022 6,187

Cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần kinh tế tài chính ở việt nam có sự thay đổi do

Xem đáp án » 18/06/2022 5,455

Đẩy mạnh phong phú hóa nông nghiệp, phong phú hóa kinh tế tài chính nông thôn ở việt nam lúc bấy giờ hầu hết nhằm mục đích

Xem đáp án » 18/06/2022 5,452

Năm 2014, việt nam có dân số là 90,7 triệu người ,diện tích s quy hoạnh tự nhiên phần đất liền là 331212 km2, vậy tỷ suất dân số việt nam là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,287

Nguyên nhân hầu hết dẫn tới tỷ suất dân số của vùng đồng bằng sông Hồng cao gấp 3 lần so với vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là

Xem đáp án » 18/06/2022 4,240

Lao động phổ thông triệu tập quá đông ở khu vực thành thị sẽ

Xem đáp án » 18/06/2022 3,967

Nhận định nào sau này không đúng về sự việc ngày càng tăng dân số thành thị ở việt nam?

Xem đáp án » 18/06/2022 2,251

Đáp án D
Dựa vào Atlat Địa lí trang 15
– Dân số trong năm 2007 gấp năm 1960 là: 85,17 / 30,17 = 2,8 lần => A đúng
– Dân số nông thôn năm 2000 là 58,86 triệu người, chiếm: (58,86 / 77,63) x 100 = 75,8% => B đúng
– Tốc độ tăng dân số thành thị: Tốc độ tăng quy trình = (Giá trị năm cuối / giá trị năm đầu) x 100 (%)
+ Giai đoạn 1976 – 1999 là: (76,6 / 41,06) x 100 = 186,5%
+ Giai đoạn 1999 – 2007 là: (85,17 /  76,6) x 100 = 111,2%
=> Tốc độ tăng dân số quy trình 1976 – 1999 nhanh hơn quy trình 1999 – 2007 => C đúng
– Năm 2007:
+ Tỉ lệ dân thành thị = (23,37 / 85,17) x 100 = 27,4%
+ Tỉ lệ dân nông thôn = (61,8 / 85,17) x 100 = 72,6%
=> Nhận xét D: Năm 2007, tỉ lệ dân thành thị: 72,6% và dân nông thôn: 27,4% là không đúng.

Page 2

Cho bảng số liệu:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG

TẠI HÀ NỘI VÀ HUẾ

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 – Nâng cao, NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy, 2007)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau này đúng với chính sách nhiệt của Tp Hà Nội Thủ Đô và Huế?

Page 3

Cho bảng số liệu:

NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG

TẠI HÀ NỘI VÀ HUẾ

(Nguồn: Sách giáo khoa Địa lí 12 – Nâng cao, NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy, 2007)

Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau này đúng với chính sách nhiệt của Tp Hà Nội Thủ Đô và Huế?

Reply
5
0
Chia sẻ

Video Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 cho biết thêm thêm tỉ trọng dân số thành thị của việt nam năm 1960 là ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 cho biết thêm thêm tỉ trọng dân số thành thị của việt nam năm 1960 là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 cho biết thêm thêm tỉ trọng dân số thành thị của việt nam năm 1960 là miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 cho biết thêm thêm tỉ trọng dân số thành thị của việt nam năm 1960 là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 cho biết thêm thêm tỉ trọng dân số thành thị của việt nam năm 1960 là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15 cho biết thêm thêm tỉ trọng dân số thành thị của việt nam năm 1960 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Căn #cứ #vào #Atlat #Địa #lí #Việt #Nam #trang #cho #biết #tỉ #trọng #dân #số #thành #thị #của #nước #năm #là